Hlavní navigace

Vázané a jistotní účty, alternativa notářské úschovy

5. 10. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Prodej nebo koupě domu, bytu či jakékoliv jiné cenné věci s sebou nese jistá rizika pro obě smluvní strany. Chcete-li se vyhnout nejen jim, ale i vysokým notářským poplatkům, můžete využít například vázaných nebo jistotních účtů tuzemských bank. Co nabízejí a za jakých podmínek si je lze založit?

Princip vázaných účtů

Přestože vázané nebo jistotní účty mnoha lidem naprosto nic neříkají, v mnoha životních situacích se hodí. Jestliže prodáváte nebo naopak kupujete dům, byt, auto či jinou cennou věc, pomohou vám výrazně omezit riziko, že vás druhá smluvní strana podvede a vám zbudou jen oči pro pláč.

Ať už banky tyto typy účtů nazývají jakkoliv, princip zůstává vždy stejný. Prodávající, kupující a banka uzavřou smlouvu, která zajistí řádné vypořádání kupní ceny nebo její části mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím třetí strany – banky. Ta garantuje, že prostředky budou na účtu vázány až do doby, kdy budou splněny všechny podmínky, na kterých se smluvní strany dohodly ve smlouvě. Jednou z takových podmínek zpravidla bývá prokazatelné převedení vlastnických práv k prodávané věci. Jakmile jsou všechny podmínky splněny, jsou peníze vyplaceny oprávněnému příjemci.

Smlouva je přitom výhodná pro obě smluvní strany. Kupující má jistotu, že při dodržení všech podmínek získá za své peníze nemovitost nebo jinou věc. Naopak prodávající si může být jist, že po splnění všech stanovených podmínek mu bude kupujícím uhrazena kupní cena. A oba se mohou těšit z toho, že ušetřili několik tisíc na poplatcích za notářskou úschovu. Navíc se jejich prostředky během doby trvání smlouvy, kdy jsou uloženy v bance, i nadále zhodnocují, což u notářské úschovy často neplatí. Veškeré připsané úroky plynou majiteli jistotního nebo vázaného účtu, kterým je většinou kupující.

Nabídka bank

Výše popsaný typ účtu nabízejí občanům pod různými názvy čtyři tuzemské banky – Česká spořitelna (Jistotní běžný účet), Komerční banka (Dohoda o správě kupní ceny), Raiffeisenbank (Vázaný účet) a Živnostenská banka (Jistotní účet). Každý z těchto čtyř účtů je určen nejen běžným klientům, ale využít ho mohou i podnikatelé, firmy nebo veřejný sektor. Ovšem nabídka podobných bankovních produktů pro podnikatele a svobodná povolání je obvykle mnohem širší.

Využití vázaných účtů

Zatímco Jistotní běžný účet České spořitelny a Dohodu o správě kupní ceny Komerční banky lze využít pouze při koupi, respektive prodeji přesně definované nemovitosti na území České republiky, Vázaný účet od Raiffeisenbank a Jistotní účet Živnostenské banky jsou určeny pro nejrůznější typy obchodů, například pro deponování prostředků v případě převodu obchodního podílu.

V praxi se tyto účty velmi často využívají v kombinaci s hypotečním úvěrem na nákup nemovitosti. Prostředky z úvěru, který si kupující sjedná u banky, se převedou na jistotní nebo vázaný účet, odkud jsou po přepsání vlastnických práv k nemovitosti na nového majitele v katastru nemovitostí uvolněny prodávajícímu.

Podmínky založení vázaného účtu

K založení jistotního nebo vázaného účtu je nutné předložit:

  • průkazy totožnosti obou smluvních stran,
  • kupní smlouvu na nemovitost (v případě České spořitelny postačí i budoucí kupní smlouva),
  • případně jiné dokumenty dané typem obchodního případu (u Raiffeisenbank, např. smlouva smluvních stran s ověřenými podpisy nebo výpis z katastru nemovitostí),
  • je-li zakladatel podnikatelem, také originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu, případně výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného registru.

Dalším krokem nutným k založení jistotního nebo vázaného účtu je uzavření písemné smlouvy mezi prodávajícím, kupujícím a bankou. Smlouva se zpravidla uzavírá na dobu neurčitou.

Úrokové sazby a poplatky

Prostředky vázané na účtu u banky jsou i nadále zhodnocovány. Živnostenská banka a Raiffeisenbank volí individuální přístup, kdy jsou úrokové sazby pro každou smlouvu stanoveny individuálně. To samé platí i o poplatcích. Česká spořitelna úročí zůstatek na účtu do 1 milionu korun 0,10 %, do 5 milionů korun 0,20 %, do 20 milionů korun 0,40 % a přes 20 milionů Kč 0,80 %. Úroková sazba vázaného běžného účtu u Komerční banky dosahuje 0,84 % v případě kreditního zůstatku do 100 000 Kč, nad 100 000 Kč (včetně) činí 1,14 %, od 500 000 Kč šplhá na 1,44 procenta a od 1 milionu korun na 1,64 procenta.

Poplatek za zřízení Jistotního běžného účtu České spořitelny je dán Sazebníkem ČS pro bankovní obchody. Je-li kupní cena nižší než 12,5 milionu korun, činí poplatek 0,2 procenta z uložené částky, minimálně však 4000 Kč. Poplatek za uzavření Dohody o správě kupní ceny Komerční banky dosahuje 0,1 % ze spravované částky, minimálně opět 4000 Kč.

Vázaný účet, nebo notářská úschova?

Srovnejme závěrem notářskou úschovu s jistotním účtem na konkrétním příkladě rodinného domu v hodnotě 1 747 000 Kč. Pokud by se smluvní strany dohodly na uložení kupní ceny v notářské úschově, na poplatcích by dle platné vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, zaplatily 7094 Kč. Jestliže zvolí například Jistotní běžný účet ČS nebo Dohodu o správě kupní ceny KB, za jeho využití zaplatí poplatek ve výši 4000 Kč. Ovšem ve skutečnosti budou jejich náklady na zřízení tohoto účtu nižší, protože zůstatek na účtu bude úročen platnou úrokovou sazbou pro daný typ účtu.

Pozn. redakce: text byl dne 9. října 2007 aktualizován

Založili jste si někdy jistotní nebo vázaný účet?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).