Hlavní navigace

Nastává revoluce běžných účtů! Kdo z toho vytěží nejvíce?

15. 8. 2007
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Nabídka běžných účtů v České republice opět prochází velkými změnami. Předem sestavené balíčky s předdefinovanou nabídkou produktů a služeb pomalu odcházejí ze scény a novým “hitem“ se stává možnost sestavit si účet podle individuálních potřeb. Nový systém je pro klienty údajně výhodnější, ale také mnohem dražší...

Systém bankovních účtů v České republice se opět začíná nenápadně měnit. Před několika lety jsme byli svědky první změny, kdy si banky uvědomily, jak různí jsou jejich klienti a jak moc se liší jejich potřeby. Začaly tedy hromadně upouštět od nabízení holých bankovních účtů, kdy klient platil za všechny produkty a služby k nim nabízené samostatně, a postupně je nahradily předem sestavenými balíčky s předdefinovanou nabídkou služeb a produktů, jež měly být údajně potřebám klientů bližší.

Protože je český bankovní trh poměrně malý a do značné míry nasycen, přestává pouhé nabízení různých výhodných balíčků po pár letech stačit. Chtějí-li banky zvýšit svůj podíl na trhu, mají zpravidla dvě možnosti – získat nové zákazníky, nebo odlákat klienty konkurenci. Zatímco v prvním případě většina bank volí masivní reklamní kampaně zaměřené na různé klientské segmenty, ve druhém případě je třeba přijít s nějakou novinkou.

Nové pojetí běžného účtu

Touto inovací by se měl do budoucna stát účet, který by si klienti mohli individuálně sestavit. Jeho podstatou by měl být svobodný výběr služeb a produktů, přičemž klient by platil pouze za služby, které skutečně potřebuje a využívá. Měsíční cena takového účtu by se potom vypočítala podle počtu sjednaných služeb a produktů, některé služby by měly být zdarma.

Toto nové pojetí běžného účtu začala před několika dny propagovat Česká spořitelna a Osobním účtem, jak se její nový produkt jmenuje, by ráda do budoucna nahradila všechny své stávající účty pro soukromé klienty. Klienti si mohou svobodně vybrat produkty nebo služby ze tří základních nabídek – Standard, Plus a Speciál. Nabídky Standard a Plus přitom sestávají z několika cenových pásem, která obsahují různý počet produktů a služeb. Měsíční cena Osobního účtu se potom vypočítá podle počtu sjednaných produktů a služeb v rámci těchto nabídek. Vedení sporožirového účtu, vyhotovení měsíčního papírového nebo elektronického výpisu, zřízení a vedení vkladového účtu a zřízení trvalých příkazů/souhlasů s inkasem jsou v rámci této měsíční ceny poskytovány zdarma.

K zavedení podobného typu účtu se v nejbližší době chystá i jiná nejmenovaná banka. Jak finančnímu serveru Měšec.cz potvrdil její tiskový mluvčí, dočkají se klienti této banky účtu, ve kterém získají celou řadu služeb zdarma a ostatní si budou moci volit podle své potřeby. Banka zatím nechce sdělovat žádné podrobnosti, ale její nový účet prý bude představen v krátké době.

Výhodné? Jak pro koho!

Uvádějí-li banky nějaký nový produkt, většinou neopomenou zdůraznit, jak moc je pro klienta výhodný. Ale bohužel zapomínají dodat, kolik peněz bude klienta novinka stát. Finanční server Měšec.cz proto na modelovém příkladu porovnal měsíční náklady obyčejných běžných účtů a nejčastěji využívaných balíčků tří největších českých bank (podle zisku). Je pro klienta výhodnější samostatný účet, nebo balíček? A jak ve srovnání obstojí nový Osobní účet České spořitelny?

Předpoklady našeho srovnání

V následujícím srovnání jsme vycházeli z platných sazebníků České spořitelny, Komerční banky a ČSOB, které naleznete na jejich internetových stránkách. Správnost výše každé z položek jsme poté konzultovali buď přímo s pracovníky přepážek jednotlivých bank a/nebo s bankéři na informačních linkách jednotlivých bank. Jak je systém bankovních poplatků nepřehledný i pro samotné zaměstnance českých bank, dokazuje skutečnost, že se v několika případech názory pracovníka přepážky a telefonního bankéře lišily.

Vybrané počty a typy transakcí podle našeho názoru zhruba odpovídají běžným měsíčním transakcím aktivnější domácnosti. Pro porovnání jsou využity i méně časté transakce, například výběr hotovosti na přepážce (tuto transakci klient zpravidla provádí pouze v případě, že mu pro výběr nepostačuje denní/týdenní limit platební karty). Ve výčtu transakcí je i výběr u bankomatu cizí banky, přestože většina klientů již dobře ví, že tento výběr je dražší a dává přednost výběrům u „své” banky.

Srovnání samotných běžných účtů

Porovnejme nejprve měsíční výdaje našeho smyšleného klienta na samostatný běžný účetKomerční banky a České spořitelny. Jak nám telefonicky sdělil bankéř Československé obchodní banky, ČSOB „nebalíčkový účet” nenabízí.

Srovnání samotných běžných účtů
ČS – sporožirový účet KB – běžný účet
vedení účtu* 0 50
elektronické bankovnictví (ČS – Servis 24, KB – Mojebanka) 25 44
vedení kontokorentního rámce/povolený debet** 10 0
zhotovení výpisu z účtu a zaslání poštou 12,5 15
3× účetní položka vzniklá z trvalého příkazu klienta (mimo vl.banku) 15 13,5
+ účtování mezibankovní platby prostř. clearing.centra ČNB 6 6
3 příkazy k úhradě (zadané prostř. internet. bankov.) v rámci vlastní banky 6 9
3 příkazy k úhradě (zadané prostř. internet. bankov.) mimo vl.banku 6 9
+ účtování mezibankovní platby prostř. clearing.centra ČNB 6 6
3 došlé platby na účet 15 15
5 výběrů z bankomatu vlastní banky 30 30
1 výběr z bankomatu cizí banky (15 tis. Kč)*** 100 39
1 výběr hotovosti na přepážce do 15 tis. (klient starší 65 let u ČS – 15 Kč) 45 45
+ účetní položka hotovostní operace 8 0
dobití mobilu z ATM 0 0
debetní karta Visa Electron (1/12 ročního popl.) 17 17
měsíční poplatky celkem 301 298

* vedení sporožirového účtu činí 20 Kč měsíčně, bez elektronického bankovnictví. Pokud je k účtu sjednáno elektronické bankovnictví, je vedení SŽÚ zdarma.
** povolený debet je pouze úročen, ne zpoplatněn
*** ČS 25 Kč + 0,5 % z vybírané částky, KB  – nezávisí na výši výběru 


Srovnání nejčastěji sjednávaných balíčků

V následují simulaci vynecháme transakce, jejichž cenu nákup balíčku nebo běžného účtu neovlivní. Cena výběru u cizího bankomatu a výběru hotovosti na přepážce je stále stejná. Zbytečně by nám tedy zkreslovala srovnání Výhodného programu České spořitelny, Perfekt konta Komerční banky a Aktivního konta ČSOB. První dva zmiňované programy byly vybrány na doporučení pracovníků přepážky daných bank jako nejčastěji používané. Aktivní konto ČSOB bylo vybráno s pomocí simulační tabulky na internetových stránkách banky.

Srovnání nejčastěji sjednávaných balíčků
ČS- Výhodný program* KB – Perfekt konto** ČSOB Aktivní konto***
cena za balíček 45 59 100
elektronické bankovnictví 0 0 0
vedení kontokorentního rámce (povolený debet) 0 0 0
zhotovení výpisu z účtu a zaslání poštou 7,5 0 0
3× účetní položka vzniklá z trvalého příkazu klienta (mimo vl. banku) 15 13,5 18
+ účtování prostř. clearing. centra 6 6 6
3 příkazy k úhradě (zadané prostř. internet. bankov.) v rámci vlastní banky 6 9 0
3 příkazy k úhradě (zadané prostř. internet. bankov.) mimo vl. banku 6 9 0
+ účtování prostř. clearing. centra 6 6 6
3 došlé platby na účet 15 15 0
5 výběrů z bankomatu vlastní banky 30 30 0
dobití mobilu z ATM 0 0 0
debetní karta Visa Electron (Visa Classic k bal.ČSOB) 0 0 0
transakce v rámci balíčku zdarma  –4  –6
výběry z ATM v rámci balíčku zdarma  –12  –12
měsíční poplatky celkem 121 130 130

* zdarma – vedení sporožirového účtu, 1 karta – debetní nebo kreditní, internetové bankovnictví Servis 24, kontokorent, měsíční výpis zdarma, ale platí se poštovné při předání výpisu klientovi poštou, 2 transakce realizované přes internetové bankovnictví, 2 výběry z bankomatu ČS
** zdarma – vedení běžného účtu v Kč, karta Visa Electron, 2 výběry z bankomatu KB, internetové bankovnictví Mojebanka, 2 transakce zadané prostřednictvím internetového bankovnictví, zaslání měsíčního výpisu, sjednání a zvýšení povoleného nezajištěného debetu Start,
*** zdarma – 5 příchozích položek, 5 výběrů z bankomatu ČSOB, 10 odchozích transakcí zadaných elektronicky, karta Visa Classic, povolené přečerpání účtu, internetové bankovnictví 


A jak ve srovnání obstojí nový Osobní účet České spořitelny?

Nejprve si uveďme, kolik produktů a služeb banka nabízí v rámci jednotlivých pásem a kolik to bude klienta stát.

Nabídka Standard
Název pásma Počet produktů/služeb Cena v Kč
Standard I 0 až 1 produkt/služba Standard 29
Standard II 2 až 3 produkty/služby Standard 69
Standard III 4 až 6 produktů/služeb Standard 109
Standard IV 7 až 9 produktů/služeb Standard 149
10. a každý další produkt/služba jednotlivě 20

V rámci nabídky Standard si klient může zvolit tyto produkty:
 – SERVIS 24 – telefonní a internetové bankovnictví,
 – Kontokorent – sjednání, správa a vedení úvěru na sporožirovém účtu (kontokorent) na dobu neurčitou,
 – Debetní karta – Maestro, Visa Electron, Visa Classic Partner, MasterCard Standard Partner, MasterCard Standard UK,
 – Veškeré zůstatkové SMS,
 – Veškeré platby v rámci České spořitelny,
 – Veškeré výběry z bankomatů České spořitelny.


Nabídka Plus
Název pásma Počet produktů/služeb Cena v Kč
Plus I 1 až 2 produkty/služby Plus 159
Plus II 3 až 4 produkty/služby Plus 289
Plus III 5 až 6 produktů/služeb Plus 389

V rámci nabídky Plus si klient může zvolit tyto produkty:
 – Platby v rámci České republiky zdarma,
 – Spořící plán – speciální úročení,
 – Gold debetní karta – teprve se připravuje, k mání bude nejdříve na podzim letošního roku.


Kolik peněz by zaplatil klient z našeho příkladu, pokud by si přál využívat šesti služeb nabídky Standard?

skoleni_4_3

Osobní účet ČS (6 produktů Standard)*
Transakce Cena za položku (v Kč)
cena za balíček 109
elektronické bankovnictví 0
vedení kontokorentního rámce (povolený debet) 0
zhotovení výpisu z účtu a zaslání poštou 7,5
3× účetní položka vzniklá z trvalého příkazu klienta (mimo vl.banku) 15
+ účtování prostř. clearing.centra 6
3 příkazy k úhradě (zadané prostř. internet.bankov.) v rámci vlastní banky 0
3 příkazy k úhradě (zadané prostř. internet bankov) mimo vl. banku 6
+ účtování prostř. clearing.centra 6
3 došlé platby na účet 15
5 výběrů ATM u vl.banky 0
dobití mobilu z ATM 0
debetní karta Visa Electron 0
transakce v rámci balíčku zdarma 0
výběry z ATM v rámci balíčku zdarma 0
příchozí položky zdarma 0
Celkem 165

* 6 produktů Standard zdarma = elektronic. bankov., kontokorent, platby v rámci ČS, výběry ATM ČS, PK Visa Elektron, zůstatkové SMS


Výše měsíčních poplatků za Osobní účet závisí na vámi zvoleném počtu produktů či služeb. Pokud se klient během kalendářního měsíce rozhodne změnit si nastavení svého účtu, měl by počítat s tím, že mu za daný měsíc bude účtována cena dle nejvyššího cenového pásma, kterého v daném měsíci dosáhl. Dále by měl mít na paměti, že produkty a služby, které nejsou v nabídce Osobního účtu, jsou účtovány podle platného sazebníku České spořitelny. Jedním z těchto produktů, které nejsou součástí Osobního účtu, je i kreditní karta. Klienti, kteří ji měli v rámci některého z balíčků zdarma a rozhodnou se přejít na Osobní účet, za ni nebudou muset platit až do konce doby její platnosti. Poté jim za ni bude účtován poplatek stanovený v aktuálním sazebníku ČS.

Anketa

Pokud byste měli možnost nastavit si běžný účet podle svých potřeb, využili byste ji?

Autor článku

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).