Hlavní navigace

Úskalí autorského života

10. 4. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Psaní do novin, časopisů i na internetu nebo hraní divadla láká čím dál více zájemců. Vidina jednoduše získaného honoráře vede k rozsáhlé publikaci do více médií a pak už se jen penízky sypou. Ale naoko bezstarostný život má i svá úskalí.

Kdo rozumí danému tématu, vyzná se v českém jazyce a alespoň kolem něj prošla inspirativní múza, může se zkusit vrhnout do mediálních vod a začít nabízet k publikaci své články. Začít psát není nijak složité, a když uspějete, zpravidla velmi rychle po vás sáhne nějaké vydavatelství. Můžete zvolit i opačný způsob a začít svoji tvorbu nabízet médiím, tj. časopisům, internetovým serverům, novinám, rozhlasu či televizi. Za řádně publikovaný příspěvek máte právo na autorský honorář, pokud se nedohodnete na jiném, zpravidla nefinančním plnění.

Od každého kousek a máme plat

Od 1. ledna 2008 zažívají autorské honoráře renesanci. Může za to daňová reforma, která se podepsala na autorských honorářích hned dvakrát. Zvýšila se hranice autorského honoráře, který je okamžitě zdaněn u jeho plátce, a to na 7000 Kč měsíčně u jednoho plátce. A zvýšila se i daň, ta je nyní 15 % (byla 10 %). Autorský honorář převyšující tuto hranici plátce nezdaňuje, dostanete ho v plné výši a je na vás, abyste ho následující rok přiznali v daňovém přiznání.

Uvedeme příklad: Vaše autorská odměna ve výši 7000 Kč měsíčně od jednoho plátce znamená na váš bankovní účet příjem ve výši 5950 Kč. Daň ve výši 1050 Kč (15 %) za vás odvedl vydavatel autorského příspěvku. Naopak odměna 7001 Kč je vyplacena bez zdanění, to je plně na vás. Když dostanete odměnu 7000 Kč od vydavatele novin a 7000 Kč od jiného vydavatele internetového serveru, máte v kapse 11 900 Kč čistého. A jen například za týden intenzivní práce.

Když budete psát do více médií a každý vydavatel vám ihned autorský honorář zdaní, můžete si přijít docela na pěkné peníze a nemusíte řešit daň z příjmů ani sociální pojištění.

Autorským honorářem se často nahrazuje pravidelná mzda autora, zvláště u velkých vydavatelů, mediálních kolosů, PR agentur či divadel, kde je snadno prokázatelný autorský vklad. Plátce ušetří povinné odvody a o úsporu může navýšit autorský honorář. Je pak ale na příjemci honoráře, aby vše přiznal a splnil daňovou povinnost.

Tak dlouho se nese džbán pro vodu

Autorské honoráře mají několik výhod. Nemusíte z nich platit sociální pojištění a dají se docela dobře skrýt. Co tím myslíme? Rozebereme si to.

Profesionální autor, který dostává autorské honoráře převyšující 7000 Kč, svoji autorskou tvorbu skryje jen stěží. Jeho tvorba je snadno dohledatelná: na internetu vše odhalí vyhledávače a tištěné příspěvky mají v archívech veřejné knihovny. Veřejně přístupné jsou na internetu i rozhlasové a televizní publicistické pořady. Provést následnou křížovou kontrolu je pro finanční úřad a další orgány otázkou několika týdnů. Následuje doměření daně a riziko z obvinění trestného činu krácení daní. K tomu je potřeba připočíst další platby pro zdravotní pojišťovnu včetně penále pro obě instituce. Záměrně neuvádíme platbu sociálního pojištění, to probereme později. Pro profesionály proto platí jednoduché pravidlo: vše přiznávat a poctivě odvádět desátky státu a zdravotní pojišťovně.

Občasný autor má život jednodušší. Je-li zaměstnaný, studuje či se prioritně živí jiným podnikáním, má poměrně velkou šanci, že mu nepřiznání autorského honoráře zdravotní pojišťovně nebo finančnímu úřadu projde. Jeho šance se zvyšují v případě, kdy jde o honoráře do zmiňovaného limitu, anebo o jeden či dva větší honoráře během roku. A proč mu to projde? Předně neexistuje žádné hlášení plátce honoráře finančnímu úřadu či zdravotní pojišťovně. Další výhodou je, pokud příjemce honoráře bydlí ve větším městě a vydavatel spadá pod jiný finanční úřad. Pravděpodobně se na jeho příjmy nikdy nepřijde a nevšimne si ho ani zdravotní pojišťovna. V daňovém systému se prostě „ztratí“. Stačí mít pevné nervy následující čtyři roky a vydělali jste.

Takto nerušeně může autor psát a přijímat honoráře až do doby, kdy si toho náhodou někdo všimne, anebo vás jednoduše udá (i anonymně). Poté opět následuje kontrola se všemi důsledky. Zda toto riziko autorovi za to stojí, musí zvážit sám.

Daňová kontrola

Lhůta pro vyměření vychází z § 47 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Daň nelze vyměřit ani doměřit či přiznat nárok na daňový odpočet po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení. To znamená, že za rok 2007 může finanční úřad doměřit daň nejpozději do 31. 12. 2011.

Ale pozor: Pokud vás před uplynutím této doby vyzve finanční úřad k jakémukoliv vysvětlení či doplnění daňového přiznání za uvedený rok, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl daňový subjekt o tomto úkonu zpraven. Vyměřit a doměřit daň lze nejpozději do deseti let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení.

Jak je to se zdravotním pojištěním

Na člověka, který má příjem z autorských honorářů, se pro účely zdravotního pojištění pohlíží jako na osobu samostatně výdělečně činnou. Nic na tom nemění fakt, že na danou činnost nemáte živnostenské oprávnění. Zdravotní pojištění platíte i v případě, že vaše autorská činnost není soustavná. Nezáleží dokonce ani na výši příjmů z těchto autorských honorářů.

Jestliže jsou vaše autorské honoráře do 7000 Kč měsíčně od jednoho plátce, daňové přiznání podávat nemusíte, ale zdravotní pojištění musíte z těchto příjmů zaplatit. To, že máte příjmy z autorských honorářů, své zdravotní pojišťovně oznamovat nemusíte. Musíte však být přihlášeni jako OSVČ a musíte vždy podat „Přehled OSVČ“ – formulář Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné. OSVČ, které nejsou povinny předkládat daňové přiznání, musí předložit Přehled do 8. dubna následujícího roku (tedy za rok 2007 do 8. dubna 2008). Jinak se předkládá do jednoho měsíce po podání daňového přiznání.

Pojistné si musíte ze svých autorských příjmů sami vypočítat. Vyměřovacím základem je 50 % příjmu autorského honoráře po odpočtu výdajů. Jako příjem uvedete výši všech příjmů (bez odečtení daně) a můžete uplatnit výdaje odpovídající standardní výši paušálních výdajů (40 %). Výše pojistného pak činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Pokud jako zaměstnanec nebo z jiného titulu hradíte pojistné na zdravotní pojištění alespoň v minimální výši 1080 Kč (pro rok 2008), nemusíte dodržet minimální vyměřovací základ jako OSVČ (1456 Kč pro rok 2008) a pojistné zaplatíte podle svých skutečných příjmů z honorářů.

Kdo je autor

Autor je osoba, která je původcem, tvůrcem duševního díla. Autorskými honoráři jsou často placeni občasní přispěvatelé do všech médií, redaktoři, novináři, moderátoři rádií a televize, spisovatelé, herci a další.

Sociální pojištění platit nemusíte, ale nečekejte pomoc

Autorské honoráře patří mezi jednu z mála výjimek, u kterých není nutné platit sociální pojištění. Zákon ale uvádí, že nesmí jít o soustavnou autorskou činnost. Tento blíže neupřesněný pojem má za následek, že mnoho autorů sociální pojištění neplatí, přestože ve skutečnosti pracují soustavně. Zdá se, že nikomu to nevadí, prokázat, že nejde o soustavnou činnost, je jednoduché a vždy lze najít nějaký úhybný manévr, aby se autorská tvorba vykázala jako „nesoustavná“.

Anketa

Dostáváte-li autorské honoráře, jak s nimi dále nakládáte?

Jenže neplacení sociálního pojištění má i svoje nevýhody, které pocítí zvláště ti, pro které jsou autorské honoráře jediným příjmem.

  1. Pro účely důchodového pojištění vlastně neexistujete. Neplatíte sociální pojištění, nemáte důchod, takto strávené roky jsou vaším příjmovým vzduchoprázdnem.
  2. Máte-li rodinu a došlo-li by k vašemu úmrtí, váš manžel/manželka neobdrží vdovský důchod a případné děti neobdrží důchod sirotčí. Proč? Není z čeho vyplácet, když nebyly doloženy soustavné příjmy.
  3. Nepočítejte s nemocenskou.

Všechny tyto tři body lze ošetřit sjednáním komerčního pojištění, které je zpravidla vždy výhodnější než státní pomoc, ale ve vidině ušetřených peněz to udělá málokdo. To se časem může vymstít.

dan_z_prijmu

Pobírat ke svému platu autorské honoráře nebo žít jen z nich neznamená, že jste se vyvlékli z povinných odvodů a máte nezdaněný příjem, který nikdo neuvidí. Výhoda internetu se může otočit proti autorům na něm publikujícím, pokud nemají své povinné odvody v pořádku. Dohledat příspěvky je otázkou minut, rovněž i jejich vydavatele. Schovávání před rukou zákona může mnoha autorům vyjít. A může se rovněž hodně prodražit, nehledě na mediální ostudu.

Autorem článku je redakce serveru Měšec.cz

Anketa

Vydělávali jste si někdy prostřednictvím autorských honorářů?

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).