Hlavní navigace

Autorská díla můžete i kopírovat, musíte ale vědět jak

24. 7. 2007
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Při nakládání s autorskými díly je třeba být nadmíru ostražitý. Autorský zákon je totiž chrání velmi podrobně a důsledně. Přesto ale autorský zákon umožňuje za určitých podmínek ze sevření paragrafů vystoupit. Jde o tzv. volná užití a zákonné licence.

Co je volné užití

Záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu uměleckého díla, počítačového programu nebo elektronické databáze je možné si pořídit i zákonnou cestou. Musí se ale takový výtvor použít jen pro osobní potřebu a bez snahy nějak se tím finančně obohatit. Rozmnoženina nebo napodobenina výtvarného díla zhotovená pro osobní potřebu však musí být vždy zřetelně označená. Zákon nicméně nepovoluje kopírovat všechna autorská díla. Výjimkou jsou například vydané notové záznamy hudebního nebo hudebně dramatického díla.

Rozsah bezplatné zákonné licence

Autorský zákon umožňuje užít – v odůvodněné míře – výňatky z děl jiných autorů. Kritici nebo recenzenti tak mohou ve svých článcích používat citace z děl nebo i drobná celá díla. Autorský zákon neporuší ani ten, kdo použije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu. I tady ale platí, že z toho nesmí mít učitel, vědec nebo kritik finanční prospěch. Musí navíc pamatovat na to, že je vždy nutné uvést jméno autora nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a název díla a pramen.

Autorský zákon a výstavy uměleckých děl

Organizátor výstavy nebo prodeje originálů nebo rozmnoženin uměleckých děl je může použít i k propagaci akce. Pokud ale nejde o dílo anonymní, musí i v rámci reklamy uvést jméno autora uměleckého díla.

FIN21

Užití díla umístěného na veřejném prostranství

Autorský zákon nezakazuje pořídit grafiku, fotografii, film nebo jiný záznam díla, které je trvale umístěno na náměstí, ulici, v parku, na veřejných cestách nebo na jiném veřejném prostranství. Turista, který si vyfotí pražský Tančící dům, může samozřejmě se svojí fotografií libovolně nakládat, aniž by měl mít obavu z porušení zákona. I tady ale existují výjimky. Autorský zákon neumožňuje postavit si napodobeninu Tančícího domu anebo pořizovat jiné trojrozměrné rozmnoženiny.

Úřední a zpravodajská licence

Autorské dílo může použít i úředník nebo právník, který ho potřebuje pro účely veřejné bezpečnosti, pro soudní nebo správní řízení nebo pro parlamentní jednání. Citace z děl může také v určité míře použít novinář ve svém zpravodajském příspěvku. Může se tedy objevit ve zpravodajství v tisku, televizním nebo rozhlasovém vysílání. Stejně pamatuje autorský zákon i na politický projev nebo veřejnou přednášku. Novinář by ale měl mít na paměti, že musí uvést jméno autora.

Anketa

Je autorský zákon v našich podmínkách dostatečně právně ošetřen?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).