Hlavní navigace

Velký test zahraničních plateb

11. 4. 2008
Doba čtení: 15 minut

Sdílet

Platby do a ze zahraničí patří mezi nejdražší bankovní služby. Za odchozí a příchozí platby si banky účtují stokoruny i více. Vyzkoušeli jsme, co se stane, když dojde na český účet jeden eurocent. Stačí pár takových plateb a můžete si vzít u některých bank úvěr na zaplacení poplatků.

Zatímco v rámci eurozóny platí jasné nařízení Evropské komise, že platba v eurech v rámci EHP nesmí být dražší než platba tuzemská, banky na území České republiky mohou být klidné. Protože naší měnou je česká koruna a nikoli euro, toto nařízení se na ně nevztahuje. V tomto testu se nyní zaměříme na příchozí platby, platby do zahraničí budeme rozebírat v samostatném článku.

Mimo euro vždy s poplatky

Abychom nekřivdili českým bankám, musíme si uvědomit zásadní věc: regulační omezení Evropské komise se vztahuje pouze na platby v eurech. Platby v jakékoli jiné měně jsou bez regulace. Z praxe je běžné, že zahraniční platby v jiné měně než v eurech si banky rády řádně naúčtují. Uvedu dva příklady: platba zaslaná z polské banky do Singapuru v japonských jenech se prodraží odesílateli i příjemci, bez ohledu na banku, ze které to odešlo. Běžná cena německých bank u plateb v jiné měně je 0,15 %, min. 12 EUR plus další poplatek za zprostředkování ve výši 0,025 % z částky transakce a vždy bez poplatkového stropu. Naše české banky mají cenu nižší a s poplatkovým stropem.

Proč test

Myšlenka testu u mne vznikla asi před rokem, při čtení příspěvku v jednom diskusním fóru. Jeden přispěvatel přišel s nápadem, jak se pomstít svému sokovi: pošle mu 100 eurocentových plateb. On sice za ně zaplatí v přepočtu 600 Kč, ale jeho soupeř bude zinkasován o rovných 25 000 Kč na bankovních poplatcích. Zda je tato pomsta reálná, se hned dozvíte.

Jak se testovalo

Pro test jsem si zvolil německou banku Volksbank Löbau-Zittau. Platba byla zadána prostřednictvím internetového bankovnictví v režimu tzv. SEPA platby. Tento režim podle Evropské centrální banky má odstranit v eurozóně rozdíly mezi vnitrostátními a přeshraničními platbami. V současné době oznámily podporu SEPA plateb jen Česká spořitelna a Československá obchodní banka. Běžný uživatel rozdíl mezi SEPA platbou a přeshraničním převodem takřka nepozná. Pro zadavatele platby je SEPA platba mírně jednodušší, stačí uvést pouze účet ve formátu IBAN a mezinárodní BIC kód banky (SWIFT), není nutné zadávat poznámku pro příjemce a další údaje. Přesně takto byly zadány všechny platby, tvořily pouze číslo účtu a kód banky bez jakéhokoliv dalšího textu.

Způsob zadání testované SEPA platby
 • Odesílatel platby: německý klient Volksbank Löbau-Zittau
 • Příjemce platby: český klient české banky (CZK účet), polský klient polské banky (PLN účet)
 • Jak byla platba zadána: elektronicky přes internetové bankovnictví
 • Datum a čas zadání platby: středa 26.3.2008 v 03:0­0 hodin
 • Co bylo v platbě uvedeno: číslo účtu příjemce ve tvaru IBAN a SWIFT finanční instituce
 • Zasílaná částka: 0,01 EUR
Příklad platby SEPA
SEPA Platba

Platby byly adresovány na korunové účty u téměř všech retailových českých bank. Mimo test jsme vždy požádal o oficiální vyjádření i tiskového mluvčího konkrétní české banky. Nakolik se liší odpovědi zástupců bank od praktických výsledků, si můžete sami porovnat. Polské banky jsem do testu zařadil pouze pro zajímavost, ať je vidět, jak to vypadá u našich sousedů.

Dotazy odeslané bankám jménem serveru Měšec.cz s žádostí o vyjádření:

Představte si situaci, že se najde úmyslný záškodník, který si zřídí účet v jednom ze států eurozóny a provede ze svého zahraničního účtu několik plateb SEPA, případně běžných europlateb (SHA) v hodnotě 0,01 EUR ve prospěch korunového účtu vašeho retailového nebo malého firemního klienta, se záměrem poškodit jej na zaplacených poplatcích. Jak se vaše banka zachová?

 1. Bude při takto malé platbě účtovaný běžný poplatek za příchozí zahraniční platbu, nebo bude poplatek klientovi odpuštěn? To nemusí být jen tento extrémní případ, může jít o situaci, kdy klient obdrží napřílklad jen 1,47 EUR jako přeplatek faktury.
 2. Lze takovouto zahraniční příchozí platbu odmítnout, tj. klient ji nepřijme z obavy naúčtování poplatku? Co se pak stane dál po odmítnutí platby (pokud to jde), ponese náklady odesílatel platby?
 3. Pokud body 1 a 2 selžou, pomůžete klientovi například v identifikaci odesílatele platby, aby mohl uplatňovat případnou náhradu škody vůči plátci? A jde vůbec o škodu z vašeho pohledu…?

Odpovědi bank byly zajímavé a někdy byly naprosto odlišné od výsledků testu. Zkráceně lze napsat, že kdyby si někdo z vás udělal nejapný žert v podobě desítek zaslaných eurocentových plateb, budete mít problém v Československé obchodní bance, Poštovní spořitelně a Raiffeisenbank (včetně eBanky), které automaticky účtují poplatky u jakékoliv výše zahraniční platby. Nejspíše byste pak měli možnost banku lámat na dohodu pro storno poplatků, ale to už znamená vyvinout iniciativu a banku kontaktovat. Záleží pak jen na její dobrotě, zda vám vyhoví. Naproti tomu ostatní banky reagovaly překvapivě vstřícně a poplatky automaticky neúčtovaly.

Otázkou je, co jak by postupovaly některé banky v případě standarní EUR platby, tj. platby, která nebude v režimu SEPA. Jde konkrétně o Banco Popolare, PPF Banku a Waldviertler Sparkasse von 1842, které v loňském roce u těchto plateb poplatek účtovaly a platbu připsaly.

Právní pohled

Zda takovýto žert může mít právní dohru, jsem zjišťoval u dvou právníků. Názory se však různí. Zatímco jeden tvrdí, že jde o jasnou, žalovatelnou škodu, druhý je proti. Podle jednoho pohledu jde o poplatek banky, takže je spíše morální otázkou, zda je etické si takovýto poplatek účtovat a měl by to být případ pro finančního arbitra a ne právníka. Těžko by šlo odesílateli platby prokázat, že plabu odeslal záměrně, protože znal výši poplatku, který banka příjemci naúčtuje. Mělo by tak jít o spor s bankou, a ne s odesílatelem platby. Když se rozhodl „darovat“ eurocent, je to jeho věc. Naopak, příjemce by měl tento „dar“ zdanit a jeho nepřiznání může mít právní důsledky (podle celkové výše). Samozřejmě teoreticky.

Výsledky testu

Kdo a jak účtoval poplatkyZaúčtování příchozí platby SEPA ve výši 0,01 EUR na korunový účet v praxi
Typ účtování Finanční instituce
Bez poplatku vždy Citibank
HSBC Bank
Bez poplatku, přestože mohl být účtován Česká spořitelna
GE Money Bank
Komerční banka
UniCredit Bank
Volksbank
Účtována plná výše poplatku Československá obchodní banka
Poštovní spořitelna
Raiffeisenbank (eKonto)
S poplatkem ve výši tuzemské platby Waldviertler Sparkasse von 1842
Platba byla vrácena bez avíza klientovi Banco Popolare
Fio, družstevní záložna
ING Bank
PPF Banka
Možnost volby vrátit platbu nebo zaplatit poplatek BAWAG Bank
Přišlo avízo, ale platba se nepřipsala, ani nevrátila Oberbank

Banco Popolare

Platba byla bankou vrácena zpět odesílateli platby, ten ji obdržel 28.3. a za dva pracovní dny si německá banka strhla sankční poplatek ve výši 10 EUR. Český příjemce platby se o příchozí platbě vůbec nedozvěděl.

Podobný test proběhl ještě v době, kdy tato bank měla název IC Banka, a to 7.2.2007. Tehdy šlo o platbu ve výši 2 EUR a byl zaúčtovaný poplatek dle sazebníku banky ve výši 1 % min. 50, max. 1000 Kč. Tento poplatek platí dodnes.

BP sepa

Vyjádření banky:

Do uzávěrky článku banka vyjádření nezaslala.


BAWAG Bank

Platba byla připsána na spořicí účet (!) s možností volby. Ke cti BAWAG Bank je potřeba uvést, že v pátek 28.3. kontaktovala majitele českého účtu pracovnice pražské centrály a oznámila mu, že mu přišla eurová platba ve výši jednoho centu. Banka příjemci okamžitě nabídla možnost platbu odmítnout s tím, že odesílatel platby zaplatí všechny výlohy (cca 10 eur), anebo BAWAG Bank platbu připíše s poplatkem 200 Kč. Příjemce platby se svobodně rozhodnul pro její připsání, takže skutečný poplatek je irelevantní.

 • Doba připsání platby: 5 dnů
 • Skutečně účtovaný poplatek: 200 Kč po schválení klientem
 • Cena podle sazebníku: 200 Kč
BAWAG Bank sepa

Vyjádření banky (Martina Lambert)

 1. V tomto případě je kontaktován správce účtu, aby ověřil u klienta, zda souhlasí s připsáním této úhrady ve prospěch svého účtu s vědomím, že mu bude naúčtován standardní poplatek banky za příchozí platbu, který převyšuje částku převodu. Pokud klient nemůže být kontaktován, může správce účtu rozhodnout, zda bude platba připsána s poplatkem nebo bez.
 2. Pokud by klient odmítl připsání takovéto úhrady, nese náklady spojené s touto operací příkazce platby.
 3. Identifikace odesílatele je dostupná na výpisu z účtu, pokud klient není sám schopen z výpisu provést identifikaci, může se obrátit na svého správce účtu a dále pak na oddělení zahraničního platebního styku, kteří mu s identifikací pomohou. Klient má i po připsání platby právo takovouto platbu odmítnout s tím, že náklady za vrácení bude nést příkazce platby.

Česká spořitelna

Platba byla připsána bez poplatku, přestože si jej podle sazebníku mohla Česká spořitelna účtovat.

 • Doba připsání platby: 2 dny
 • Skutečně účtovaný poplatek: 0 Kč
 • Cena podle sazebníku: 100 Kč
CS sepa

Vyjádření banky (Pavla Plachá)

 1. V případě, že obdržíme platbu ze zahraničí do protihodnoty 301 Kč s dispozicí SHA (dělené výlohy) nebo BEN (výlohy platí příjemce), poplatek klientovi odpustíme. Z důvodu nízké částky platby ale nevracíme.
 2. Pokud platba obsahuje všechny náležitosti, které umožňují platbu zpracovat, nejsme oprávněni takovou platbu odmítnout.
 3. Identifikační údaje plátce (číslo účtu, jméno příkazce, název banky atd.) se klientovi automaticky zobrazí na výpise. Z pohledu banky nelze mluvit o škodě – jde o standardní platbu.

Citibank

Platba byla připsána bez poplatku. Podle sazebníku Citibank jsou vždy všechny příchozí platby zdarma, včetně zahraničních.

 • Doba připsání platby: 2 dny
 • Skutečně účtovaný poplatek: 0 Kč
 • Cena podle sazebníku: 0 Kč
CB sepa

Vyjádření banky (Pavel Vlček)

 1. Citibank příchozí zahraniční platby svým klientům nezpoplatňuje.
 2. Takovou platbu náš klient z obavy z naúčtování poplatků odmítat nemusí, protože takový poplatek mu nehrozí.
 3. Banka klientovi pomůže v identifikaci odesilatele platby.

Československá obchodní banka (včetně Poštovní spořitelny)

Platba byla připsána s poplatkem podle sazebníku banky.

 • Doba připsání platby: 2 dny
 • Skutečně účtovaný poplatek: 150 Kč
 • Cena podle sazebníku: 150 Kč
CSOB sepa

Vyjádření banky (Tomáš Kopecký)

 1. Došlé platby se v ČSOB, za předpokladu, že jde o platby správně naformátované, zpracovávají automaticky. Právě tento automatický systém, kdy banka nemusí do procesu zasahovat, umožňuje zlevnit celý proces a přenést následně úsporu nákladů i na klienty, resp. do ceny za jejich zahraniční platby. V dalším případě doporučujeme klientovi, aby instruoval svojí protistranu a ta využila metody OUR, kdy je platba zpoplatněna na straně příkazce. Dle našich zkušeností se však výše uvedené případy v praxi téměř nevyskytují.
 2. Nelze platbu odmítnout, banka příjemce se nachází v roli zprostředkovatele a jedná striktně dle platebních instrukcí přikazující banky.
 3. Jméno příkazce (popř. i jeho adresa) je vždy uvedeno na avízu pro příjemce (tedy klienta) k došlé platbě a rovněž také na výpisu z klientova účtu. ČSOB samozřejmě ochotně pomůže klientovi při jeho požadavku na dodatečné upřesnění, dotazem na přikazující banku.

Fio, družstevní záložna

Platba byla odeslána na SWIFT Fio, burzovní společnosti, nikoliv prostřednictvím sběrného účtu v ČSOB případně v Komerční bance, kde má Fio, družstevní záložna vedeny účty. Tato platba se vrátila zpět plátci, a to bez poplatku. Je pravděpodobné, že v případě směrování platby přes sběrné účty by ze strany ČSOB byl naúčtovaný poplatek a v Komerční bance nikoli.

Vyjádření záložny (Ján Franek)

Fio, družstevní záložna momentálně řeší zahraniční platební styk spoluprácí s ČSOB a Komerční bankou s tím, že našim členům pouze přeúčtováváme poplatky, které nám naúčtuje banka. Tudíž odpovědi na vaše otázky jsou stejné jako u ČSOB a KB (v závislosti na tom, na který sběrný účet platba dorazí).


GE Money Bank

Platba byla připsána bez poplatku, přestože mohl být účtován. Všimněte si, že vyjádření banky je odlišné od reality, ovšem ve prospěch klienta. Shodou okolností tyto eurocentové platby omylem přišly dvě (odesílatel se spletl) a poplatek se nezaúčtoval ani u jedné z nich.

 • Doba připsání platby: 1 den
 • Skutečně účtovaný poplatek: 0 Kč
 • Cena podle sazebníku: 100 Kč
GE sepa

Vyjádření banky(Markéta Dvořáčková)

 1. Transakce tohoto typu nerozlišujeme, jsou zpracovávány standardně automatem a klientovi tudíž účtujeme běžný poplatek jako za příchozí platbu. Pokud by se na nás klient obrátil s žádostí o vrácení poplatku, případ budeme individuálně posuzovat.
 2. Opět se jedná o případ, kdy musíme případ individuálně posoudit a případné náklady s tím spojené požadovat po bance odesílatele.
 3. Ano, klientovi samozřejmě pomůžeme s identifikací. V případě, že půjde skutečně o přeplatek faktury, pak bychom to za škodu nepovažovali, v případě několika plateb po sobě jdoucích v nízkých částkách 0,01 EUR bychom možnost škody zvažovali.

HSBC Bank

Platba byla připsána bez poplatku. Podle sazebníku HSBC jsou u služby Premier vždy všechny příchozí platby zdarma, včetně zahraničních.

 • Doba připsání platby: tentýž den
 • Skutečně účtovaný poplatek: 0 Kč
 • Cena podle sazebníku: 0 Kč
HSBC sepa

Vyjádření banky (Alice Martinovská)

Na váš zaslaný dotaz ohledně příchozích plateb je v naší bance odpověď jednoduchá. V rámci poskytované služby Premier naši klienti za příchozí zahraniční platby neplatí. Co se týče plateb SEPA, ty zatím nejsou součástí naší nabídky.


ING Bank

Spořicí účet ING Konto oficiálně neumožňuje přijímat platby v cizí měně a podle předpokladů se platba vrátila zpět odesílateli bez poplatků.

Naopak, korunová platba ve výši 1 Kč zaslaná ze zahraničí byla do ING Bank připsána bez poplatků. Odesílatele však přišla v přepočtu na 300 Kč.


Komerční banka

Platba byla připsána bez poplatku, přestože mohl být účtován.

 • Doba připsání platby: 1 den
 • Skutečně účtovaný poplatek: 0 Kč
 • Cena podle sazebníku: 100 Kč
KB sepa

Vyjádření banky (Monika Klucová)

Nízká výše došlé platby není důvod k odmítnutí / vrácení takové platby. Jedna – první došlá platba v měsíci, jejíž výše nepřesahuje 10 000 Kč (nebo ekvivalent v cizí měně) je považována za tzv. „drobnou platbu“, která je zpoplatněna současnou cenou 100 Kč. Pokud však výše platby je nižší než uvedená cena, KB neuplatní žádný poplatek. Na další došlé SEPA platby ze zahraničí (i KB EuroPlatby) je uplatňován standardní poplatek 145 Kč.


Oberbank

Platba připsaná nebyla, ale ani se nevrátila. Celý proces byl zajímavý. Od banky přišlo písemné avízo o přijetí platby s informací o poplatku 250 Kč, který bude naúčtován. Na účet se však platba nepřipsala, ani nedošlo k zaúčtování poplatku.

 • Doba avíza platby: 1 den
 • Skutečně účtovaný poplatek: 0 Kč
 • Cena podle sazebníku: 250 Kč
OB sepa

Vyjádření banky (Michaela Taschnerová)

Platby, které jsou nižší než účtovaný poplatek, jsou systémově vyhodnoceny jako chybné a musí být zpracovány ručně. Podle informací oddělení platebního styku v Linci (pozn. red. centrála Oberbank) bude u těchto plateb poplatek stornován, tudíž částka platby se připíše klientovi bez poplatku.


PPF Banka

Platba byla bankou vrácena zpět odesílateli platby, ten ji obdržel 28.3. bez dalších poplatků. Český příjemce platby se o příchozí platbě vůbec nedozvěděl.

Totožný test byl proveden v 28.11.2007, kdy byla platba zaslána jako přeshraniční platba v eurech. Tehdy si PPF Banka naúčtovala poplatek 100 Kč, přesně podle sazebníku.

PPF eur

Vyjádření banky (Alexej Bechtin)

Postupovali bychom v souladu s obchodními podmínkami banky a podnikli bychom všechny nezbytné kroky k tomu, aby nedošlo k poškození našeho klienta.


Raiffeisenbank

Platba byla připsána s poplatkem podle sazebníku banky.

 • Doba připsání platby: 2 dny
 • Skutečně účtovaný poplatek: 200 Kč
 • Cena podle sazebníku: 200 Kč
RB sepa

Vyjádření banky (Tomáš Kofroň)

Standardní poplatek pro přijaté europlatby je 200 Kč (SEPA platby zatím nenabízíme). V odůvodněných případech, mezi které patří právě zmíněná úmyslná snaha o poškození klienta, poplatek samozřejmě neúčtujeme. Pokud klient takovým cíleným útokům čelí, stačí kontaktovat banku, která poplatek účtovat nebude. Zároveň může banka identifikovat, z jaké banky platba přišla a požádat tuto banku o identifikaci klienta. Případné soudní spory pak už jsou jen mezi těmi klienty, banky do nich nevstupují.


Raiffeisenbank im Stiftland

Tato banka nebyla testována, přesto jsem ji požádal o vyjádření.

Vyjádření banky (Gabriela Chaloupková)

Odpověď na váš dotaz je obtížná. Naše banka by postupovala zcela individuálně a je zde možná i varianta, že by klient nehradil plné poplatky za zahraniční platbu, popř. by je nehradil vůbec. V každém případě nelze na vaši otázku odpovědět jednoznačně.


UniCredit Bank

Platba byla připsána bez poplatku, přestože mohl být účtován. Opět vyjádření banky bylo odlišné od skutečnosti, ve prospěch klienta.

 • Doba připsání platby: 5 dnů
 • Skutečně účtovaný poplatek: 0 Kč
 • Cena podle sazebníku: 200 Kč
UCB sepa

Vyjádření banky (Tomáš Pavlík)

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. respektuje při přijímání, odesílání a zpracovávání plateb našich klientů standardy běžné v bankovním platebním styku. Platby s nízkou nominální hodnotou jsou zpracovávány stejným způsobem jako všechny ostatní.

Pokud bude klient považovat došlou platbu za zaslanou s účelem ho poškodit, nebo z podobného důvodu, může se na banku obrátit, a tyto případy budou v odůvodněných případech řešeny individuálně, například odpuštěním poplatku za došlou platbu.


Volksbank

Platba byla připsána bez poplatku, přestože mohl být účtován.

 • Doba připsání platby: 2 dny
 • Skutečně účtovaný poplatek: 0 Kč
 • Cena podle sazebníku: 100 Kč
VB sepa

Vyjádření banky (Petr Žibřid)

 1. Volksbank CZ u plateb dosahujících v protihodnotě řádově několika korun, resp. několika desítek korun, poplatek za příchozí platbu neúčtuje. Klientovi je na účet automaticky připsána skutečná výše došlé platby, poplatek stržen není.
 2. Volksbank CZ příchozí zahraniční platby neodmítá, platba je bez ohledu na její výši připsána klientovi na účet. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti (neúčtování poplatku) není tento postup pro klienta nutný, náklady klientovi s příchozí platbou nevznikají.
 3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti není tento dotaz relevantní.

Waldviertler Sparkasse von 1842

Platba byla připsána s poplatkem za tuzemskou příchozí platbu. Tato banka tak postupovala plně podle požadavků SEPA, tj. připsala platbu za stejný poplatek, jaký si účtuje v tuzemském styku. Zda jde o standard nebo nedopatření, nelze odpovědět. Například totožná platba zaslaná jako přeshraniční (tj. nikoli SEPA) byla zpoplatněna 150korunovým poplatkem dle sazebníku.

 • Doba připsání platby: 2 dny
 • Skutečně účtovaný poplatek: 3 Kč
 • Cena podle sazebníku: 150 Kč
WSPK sepa

Vyjádření banky

Do uzávěrky článku banka vyjádření nezaslala.


Polské banky

ING Bank Śląski (Polsko)

Polská obdoba spořicího účtu platbu přijala bez poplatku.

 • Doba připsání platby: 1 den
 • Skutečně účtovaný poplatek: 0 PLN
 • Cena podle sazebníku: 0 PLN
ING PL sepa


mBank (Polsko)

Platba byla připsána následující den bez poplatku.

skoleni_20_9

 • Doba připsání platby: 1 den
 • Skutečně účtovaný poplatek: 0 PLN
 • Cena podle sazebníku: 0 PLN
mBank sepa


Bank Millennium (Polsko)

Platba byla připsána bez poplatku.

 • Doba připsání platby: 1 den
 • Skutečně účtovaný poplatek: 0 PLN
 • Cena podle sazebníku: 0 PLN
Bank Millennium Sepa

Poplatky za eurové platby podle sazebníků bank

Poplatky za EU platby
Finanční instituce Příchozí EU platba Odchozí EU platba
Banco Popolare 1 % min. 50, max. 1 000 Kč 450 Kč
BAWAG Bank 200 Kč 0,9 % min. 350, max. 2 000 Kč
Citibank 0 Kč 1 % min. 300, max. 2 000 Kč
Česká spořitelna 100 Kč 220 Kč
ČSOB 150 Kč 250 Kč
eBanka/Raiffe­isenbank 200 Kč 220 Kč
Fio záložna 150 Kč 0,25 % min. 2, max 10 EUR + 250 Kč
GE Money Bank 100 Kč 0,9 %, min. 220, max. 1 500 Kč
HSBC Bank 0 Kč 1 % min. 300 Kč
Komerční banka 145 Kč 195 Kč
mBank nelze nelze
Oberbank 250 Kč 250 Kč
PPF Banka 1 % min. 100, max. 1 000 Kč 1 % min. 200, max. 1 200 Kč
Poštovní spořitelna 150 Kč 250 Kč
Raiffeisenbank im Stiftland 0,25 % min. 50 Kč, max. 1 000 Kč 0,50 % min. 250 Kč, max. 1 200 Kč
UniCredit Bank 200 Kč 250 Kč
Volksbank 0,5 % min. 100, max. 750 Kč 1 % min. 300, max. 1 700 Kč
Waldviertler Sparkasse 150 Kč 150 Kč

GE Money Bank, Raiffeisenbank im Stiftland a Waldviertler Sparkasse von 1842 neumějí zadat EU platby přes internet, poplatek je za písemný příkaz. Banco Popolare má za příchozí EU platbu poplatek 0 Kč, je-li vedený účet v eurech.

Anketa

Posíláte EU platby?

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).