Hlavní navigace

Autorský zákon pamatuje i na opakovaný prodej uměleckého díla

17. 7. 2007
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Koupili jste si nedávno vytoužený obraz od známého umělce, který léta zdobil pracovnu vašeho přítele? Nezapomeňte, že i na váš nový umělecký skvost se vztahuje autorský zákon. A je jedno, jestli jste teprve druhým, nebo v pořadí už 18 majitelem uměleckého díla.

Autorský zákon upravuje tzv.právo na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla. Rozhodující je ale cena originálu. Dílo, které jeho autor prodal, se musí dále prodávat nejméně za 1 500 EUR. Prodeje se navíc jako prodávající, kupující nebo zprostředkovatel musí účastnit provozovatel galerie, dražebník nebo jiná osoba, která soustavně obchoduje s uměleckými díly. Potom má autor s každým dalším prodejem díla právo na odměnu ve výši stanovenou v autorském zákoně.

Platí se nejen originály, ale i rozmnoženiny

Povinnost platit autorská práva se vztahuje nejen na originály výtvarných děl, jako jsou kresby, malby, koláže, sochy, rytiny, litografie a podobně, ale i na rozmnoženiny. To jsou výtvarná díla, která v omezeném počtu vytvořil sám autor anebo která vznikla pod jeho vedením, jsou očíslovaná, podepsaná anebo jinak umělcem řádně prohlášená za pravá.

Právo na odměnu při opětném prodeji se ale nevztahuje na architektonická díla, která se už postavila, na díla užitého umění (pokud nesplňují znaky originálu uměleckého díla) a na rukopisy skladatelů a spisovatelů.

Od povinnosti platit autorovi odměnu jsou také osvobozena opakovaně prodávaná umělecká díla, pokud prodávající získal originál přímo od autora méně než tři roky před opětným prodejem a pokud kupní cena při prodeji nepřesahuje 10 000 EUR.

skoleni_27_5

Informace o prodeji dá umělci obchodník

O opětovném prodeji uměleckého díla se jeho autor dozví od obchodníka. Ten má povinnost podat umělci a tzv. kolektivnímu správci veškeré informace potřebné pro zaplacení odměny, a to po dobu tří let od prodeje. Obchodník, který se účastní prodeje originálu, musí oznámit takový prodej příslušnému kolektivnímu správci nejpozději do konce měsíce ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž se prodej uskutečnil. Odměna je splatná na základě vyúčtování kolektivního správce ve lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů.

Autorský zákon také pamatuje na právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním uměleckého díla pro osobní potřebu. Jde zejména o případy, kdy si někdo pro osobní nebo tzv. vlastní vnitřní potřebu pořídí kopii uměleckého díla. Odměnu pak musí autorovi platit výrobce přístrojů k zhotovování tiskových, zvukových nebo vizuálních rozmnoženin anebo dovozce těchto přístrojů ze třetích zemí.

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).