Hlavní navigace

Technická a fundamentální analýza v tradingu

12. 4. 2013
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Téměř každý trader si během své obchodní kariéry klade otázku, do jaké míry hraje v tradingu roli fundamentální či technická analýza.

Častým dotazem začínajících obchodníků je také, zdali je lepší obchodovat podle fundamentální nebo raději podle technické analýzy a co si pod těmito pojmy mají představit. V tomto díle našeho seriálu o základech tradingu si oba pojmy blíže představíme a ukážeme si výhody a nevýhody obou přístupů. Článek samozřejmě nemá za cíl dát návod na to, jak ziskově obchodovat. Chceme především ukázat, na co se zaměřit a co může v tradingu pomoci na cestě za úspěšným obchodováním.

Trader se snaží v technické nebo fundamentální analýze nalézt určitou výhodu oproti ostatním obchodníkům na trhu. Mnoho traderů samozřejmě také oba tyto principy určitým způsobem kombinuje, což může být také zajímavá cesta.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýzou můžeme označit postup, při němž vyhodnocujeme různá ekonomická data, zprávy a výsledky. Na základě těchto dat pak provádíme obchodní rozhodnutí.

Fundamentální analýza se snaží být vždy tzv. „před trhem“. Obchodníci tedy na základě např. údajů o nezaměstnanosti nebo výsledcích sklizně usuzují, jak by mohl trh zareagovat a kterým směrem se pravděpodobně vydá.

Mnoho z vás si asi nyní řekne: „To by mohlo být vlastně docela jednoduché. Postačí počkat si na ekonomická data a na základě nich pak obchodovat.“ Bohužel, tak snadné to není. Velké finanční instituce obchodující na trzích si velmi dobře uvědomují, že veřejnost v případě pozitivních ekonomických dat často očekává automaticky růst. Proto velmi často vidíme zcela opačnou reakci trhu, než jaká by podle ekonomických dat měla být. V posledních několika letech je pak tato nepředvídatelnost ještě častější. Důvodem těchto často opačných reakcí jsou právě velké finanční instituce, které v případě pozitivních zpráv předpokládají nakupování ze strany veřejnosti. To je pro ně ideální okamžik, kdy budovat krátké pozice a prodávat.

Je důležité si uvědomit, že velké instituce a fondy mají prostředky na to, aby si informace jako např. stav úrody apod. získaly přímo od světových producentů. Získají je obvykle daleko dříve, než se tato data dostanou mezi širokou veřejnost. Ve většině případů, kdy očekáváme reakci trhu na blížící se ekonomické výsledky, jsou tyto výsledky již v tržní ceně dávno započítány.

Tímto však neříkáme, že pomocí fundamentální analýzy nelze ziskově obchodovat. Samozřejmě to možné je. Jedná se však o poměrně komplexní záležitost, a proto se většina traderů omezuje maximálně na určité „přihlédnutí“ k ekonomickým výsledkům, ale pro samotná obchodní rozhodnutí využívají více analýzu technickou.

On-line škola tradingu na serveru Měšec.cz

Server Měšec.cz vám přináší kompletní, sofistikované a vysoce praktické on-line kurzy obchodování na burze pro úplné nováčky a začátečníky, koncipované jako Finančníkovu on-line školu tradingu.

Pokud se rozhodneme např. pro obchodování měnových trhů, trhů e-mini apod., je určitě dobré sledovat alespoň ta nejdůležitější ekonomická data týkající se vybrané měny. Obecně se nedoporučuje obchodovat např. přímo v době vyhlašování ekonomický dat. Trhy bývají velice volatilní a divoké. Oproti „papírovému“ obchodování pak nemáme v podobných pohybech garanci, že budeme vyplněni a pokud ano, můžeme získat velmi odlišnou (horší) cenu, než kterou jsme původně plánovali.


Autor: Finančník.cz

Ukázka zobrazuje 3minutový intradenní graf trhu měnového páru EUR/USD. V první polovině grafu je zobrazena jinak poměrně poklidná dopolední seance po otevření burzy v Londýně. Naproti tomu odpolední seance je provázena vyhlášením důležitých ekonomických dat a zasedáním ECB, což se obvykle projeví právě na zvýšené volatilitě a nervozitě obchodníků.

Ekonomické výsledky, včetně detailních informací, harmonogramu vyhlašování a mnoho jiných informací lze nalézt na internetu. Ukazatelů je samozřejmě obrovské množství. Které se ale vyplatí sledovat a na které si dávat pozor?

Důležité ukazatele a vlivy

Federal Open Market Commitee (FOMC) – zasedání americké centrální banky a vyhlašování úrokových sazeb. Probíhá 8× ročně. Vliv na trhy obchodované v USD.

Unemployment Claims (USA) – údaje o nezaměstnanosti, vliv na trhy obchodované v USD.

Consumer Price Index (CPI) – index spotřebitelských cen sleduje vývoj koncových cen a služeb v USA. Vliv na trhy obchodované v USD.

Gross Domestic Products (GDP) – hrubý domácí produkt.

ECB Press Conference, FOMC Press Conference – důležité konference, zasedání apod.

Technická analýza

Na pomyslném druhém konci stojí technická analýza. Techničtí obchodníci zaměřují svou pozornost především k cenovým grafům a různým ukazatelům vycházejícím z údajů o ceně, objemu obchodování apod.

Techničtí obchodníci procházejí cenové grafy a vyhledávají v nich určité opakující se nebo podobné cenové formace a vzory, které jim statisticky nadělují určitou výhodu. Možná si řeknete, že je to tak trochu „šarlatánství“ nebo dokonce nesmysl, vyhledávat nějaké formace na grafu. Opak je však pravdou. Cenový graf nevyjadřuje totiž nic jiného, než sentiment neboli náladu na trzích a nedávný vztah mezi nabídkou a poptávkou. I z historických cenových grafů lze tak s určitou pravděpodobností vyčíst, která strana – nabídka nebo poptávka – může mít v danou chvíli převahu. Důležité je zde použité slovo „s pravděpodobností“. Techničtí obchodníci vědí, že vodítka vycházející z technické analýzy nejsou stoprocentní. To ovšem vůbec není překážka k tomu, aby se s danými taktikami dalo vydělávat. Profitabilní trading totiž není jen o vstupech, ale i o řízení otevřené pozice (trade management) a celkovém řízení našeho kapitálu (money management), čemuž se budeme věnovat v dalších dílech našeho seriálu.

Na cenových grafech tedy lze nalézt určité opakující se vzory (často nazývané jako patterny), které nereprezentují nic jiného, než rozložení sil nabídky a poptávky. Vše si vysvětlíme na následující ukázce.


Autor: Finančník.cz

Dvojitý vrchol – patrně nejznámější cenová formace vůbec. Formace napovídá, že trh, který byl ve vzestupném trendu a díky nabídce převažující nad poptávkou tvořil stále nové vyšší cenové vrcholy, již nemá sílu vytvořit další vyšší vrchol. Vrchol č. 3 je utvořen na stejné nebo velmi podobné ceně jako významný předchozí vrchol. Po této formaci, kterou je třeba pro potřeby skutečného tradingu definovat pochopitelně jemnějšími pravidly, může nastat otočení trendu s příležitostmi k prodeji. Stejná analogie platí v případě formace „dvojité dno“.

Řekli jsme si, že cenové formace jsou otisky rozložení sil nabídky a poptávky. Jak by tedy vypadala situace v rámci cenové formace na předchozím obrázku z pohledu nabídky a poptávky?

  1. Cena 97.5 začala být atraktivní pro prodávající. Nastal zde jejich příliv a proběhl výběr zisků nakupujících prostřednictvím prodejů, což mělo za následek hlubší korekci k bodu 2.
  2. Ti, kteří byli v dlouhých pozicích a spekulovali na vývoj ceny výše, jsou takto silnou korekcí zaskočeni a jsou připraveni pozici ukončit – ideálně pak, pokud se trh vrátí na cenu 97.5.
  3. Ti, kteří nakoupili na vrcholu č. 1, zažívají kvůli korekci k bodu č. 2 významnou ztrátu. Jsou tedy připraveni pozici opustit. Ideální bod výstupu je cena posledního vrcholu – 97.5. Tato cena umožní vystoupit z obchodu v nejlepším případě bez nebo s minimální ztrátou.
  4. Techničtí obchodníci vnímají vytváření možné formace „dvojitý vrchol“ a jsou připraveni k prodejům.

Všechny tyto čtyři skupiny obchodníků tedy vytvoří na vrcholu č. 3 silný prodejní tlak a následuje dokončení formace dvojitý vrchol a otočení trendu. Na tomto příkladu je dobře vidět, že i v takovém „chaosu“, jakým jsou cenové grafy, lze hledat určitou logiku. Najít tuto logiku je právě úkolem technického obchodníka.

Samozřejmě, že formaci dvojitý vrchol lze nalézt na mnoha místech cenového grafu, často i v rámci jinak pokračujícího trendu. Je tedy důležité naučit se rozpoznávat ty formace, které nám dávají vyšší pravděpodobnost úspěchu v podobě úspěšného otočení trendu. U této formace je také důležitá podoba bodu č. 2 (viz předchozí obrázek). Tento bod vždy představuje určitou cenovou korekci a u každé zajímavé formace „dvojitý vrchol“ by měl být tento cenový swing výrazný a snadno identifikovatelný.

Technická analýza – struktura trhu

Patterny typu dvojitý vrchol (a všechny další) jsou však jen jednou ze závěrečných částí technické analýzy. Každý technický obchodník by se měl především naučit vnímat strukturu trhu a naučit se, kde vyhledávat patterny, které bude obchodovat. Co je myšleno pojmem „struktura trhu“? Tak především naučit se správně identifikovat vzestupný a sestupný trend, pohyb do strany (v cenovém kanálu) a také umět identifikovat cenové vrcholy (swingy) a tzv. support/resistance úrovně, neboli důležité úrovně, na kterých má cena tendenci stagnovat, nebo se od nich odrážet.

Jak takové support/resistance úrovně (často nazývané jen S/R úrovně) vypadají?


Autor: Finančník.cz

Ukázka týdenního grafu (Weekly) trhu EUR/USD s vyznačením významných support/resistance úrovní. Ty představovaly určitou bariéru v cenovém vývoji v historii a mohou být zlomovým bodem i v budoucnu. Trh se nyní přibližuje k ceně 1500, která byla v historii právě významnou resistance úrovní. Cena 1500 může tedy být zajímavou příležitostí k prodeji. Obchodník může na této úrovni očekávat např. výskyt právě zmíněné formace dvojitý vrchol. Pomocí bližšího zkoumání chování trhu na této S/R úrovni se může rozhodnout pro případný vstup do krátké pozice.

Support úroveň je cenovou hranicí, na kterou cena narazila při poklesu ceny. Tvoří tedy jakési pomyslné dno cenového vývoje.

Naproti tomu resistance úroveň představuje určitou bariéru pro další cenový vývoj v případě cenového růstu.

Při určování support/resistance úrovní platí několik obecných zásad:

  • největší váhu mají úrovně z nejvyšších časových rámců tj. měsíční graf, týdenní graf, denní graf, čtyřhodinový graf, atd..
  • S/R úrovně nejsou tvořeny konkrétní cenou. Jedná se spíše o určité zóny.
  • určování S/R úrovní je subjektivní záležitost. Různí obchodníci budou mít tyto úrovně zakresleny různě.
  • z resistance úrovně se může stát support a naopak.

Support/resistance úrovně rozhodně patří k jednomu z nejsilnějších nástrojů technické analýzy. Pokud se s nimi obchodník naučí pracovat, získá nástroj, který nabízí obchodní příležitosti s velkým potenciálem a poměrně nízkým riskem.

Začínající obchodníci, pro které bývá poměrně obtížné identifikovat otočení větších trendů, volí raději obchodování s trendem se vstupem na korekcích. Pro ty je však nezbytné, naučit se správně identifikovat trend a obchodovat spolu s ním. K identifikaci nám mohou posloužit především tzv. cenové swingy.

Swingy jsou v podstatě významnými cenovými vrcholy v grafu. Porovnáním jejich vzájemné polohy můžeme snadno určit převládající směr trhu.


Autor: Finančník.cz

Na ukázce se v první polovině grafu trh nachází ve znatelném uptrendu, o čemž napovídá struktura vyšších cenových minim i maxim (vyznačeno zeleně). Po prudkém pohybu vzhůru nastala konsolidace ceny a následovalo otočení do downtrendu, který lze opět charakterizovat pomocí klesajících cenových maxim a minim. Jak si ukážeme v některém z dalších článků, cenová minima v uptrendu a cenová maxima v downtrendu jsou zajímavými obchodními příležitostmi.

Další nástroje technických obchodníků

Zajímavou skupinu pomůcek technického obchodníka tvoří indikátory. Indikátory představují určité matematické vzorce, které nám pomáhají interpretovat jinak nezřídka složitou situaci na cenovém grafu. Patrně nejznámějším a možná také nejpoužívanějším indikátorem je klouzavý průměr (anglicky Moving Average). Klouzavý průměr není nic jiného než průměr posledních několika cen. Počtu započítaných cen se říká perioda a její nastavení do značné míry ovlivňuje chování indikátoru.


Autor: Finančník.cz

Ukázka klouzavého průměru na 3minutovém grafu futures trhu britské libry. Na tomto příkladu je hodnota klouzavého průměru vždy počítána z 34 předchozích cen jednotlivých úseček. Klouzavý průměr pomáhá snáze identifikovat převládající směr trhu. Průměrná cena také tvoří velmi často určitou S/R úroveň a nabízí zajímavé obchodní příležitosti.

Tip do článku - účto fakturace duben

Indikátorů je celá řada a podrobněji se jimi budeme zabývat v některém z další dílů seriálu.

Závěr

Osvojení určité metodiky obchodování, ať už založené na technické nebo fundamentální analýze, je pro úspěšné obchodování nezbytné. Nelze samozřejmě říci, která metoda je lepší nebo horší. Zajímavou cestou může být také kombinace obou typů analýz. Nicméně, ze zkušenosti víme, že zejména v intradenním obchodování komoditních futures trhů je mnohem častější využití technické analýzy, na kterou se také sami zaměřujeme. Taková technická analýza pak může mít řadu dalších podob. V tomto článku jsme si uvedli zatím pouze naprosté základy a nejjednodušší přístupy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).