Hlavní navigace

Studenti pracující ve zdravotnických a sociálních zařízeních mohou získat vyšší sociální dávky

10. 2. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Do příjmů žadatelů o sociální dávky se nezapočítává finanční odměna za pracovní povinnosti či výpomoc konané v rámci onemocnění COVID-19. Požádat o přezkoumání nároku či výše sociální dávky můžete už od letošního února.

Pokud pobíráte, případně jste pobírali nějakou ze sociálních dávek (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo příspěvek na péči) a současně jste v období od března 2020 do ledna 2021 plnili pracovní povinnost nebo výpomoc v souvislosti s onemocněním COVID-19, za kterou jste dostali peněžní odměnu, můžete od února 2021 požádat Úřad práce ČR o přepočítání nároku na výše zmíněnou sociální dávku. Do výpočtu rozhodného příjmu se totiž tato odměna nově nezapočítává.

Jde o příjem vyplácený na základě § 35 krizového zákona č. 240/2000 Sb., který náleží právnické nebo fyzické osobě za vykonání pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci. Peněžní náhradu vyplácí orgán krizového řízení, jenž o uložení pracovní povinnosti rozhodl. Odměnu je možné poskytnout i v případě, že je pomoc dobrovolná, jestliže se na tom obě strany dohodnou. Když není možné určit výši náhrady dohodou nebo podle občanského zákoníku, stanoví se odměna v rozmezí, která odpovídá obvyklé mzdě za stejné či podobné práce.

Žádosti o přezkoumání výše sociální dávky je možné podávat až do konce roku 2021

Opatření má zabránit tomu, aby rodiny studentů zdravotních a sociálních oborů, kteří se podíleli či podílí na zajišťování fungování nemocnic a dalších zdravotnických či sociálních zařízení, jakou jsou třeba domovy seniorů, nepřicházely o sociální dávky. V praxi to znamená, že příjemci dávek nebo žadatelé o dávky už tuto náhradu podle krizového zákona nemusí uvádět jako příjem pro stanovení nároku na tyto dávky a jejich výši. Pokud už tuto náhradu v minulosti uvedli, mohou o požádat jejich přehodnocení, vysvětluje Viktor Najmon, generální ředitel Úřadu práce ČR.

Příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí, porodné, přídavek na dítě a další výše uvedené sociální dávky se vypočítávají z příjmů celé rodiny sdílející společnou domácnost. Tudíž peníze získané studentem za pracovní výpomoc v nemocnici či jiném zařízení mohly vést ke snížení výše těchto dávek.

Studenti a všichni ostatní, kteří vykonávali pracovní povinnost či výpomoc, mohou úřadu práce doložit buďto příkaz k výkonu této povinnosti, nebo přímo své příjmy z této činnosti. Žádost je možné podat společně s žádostí o sociální dávky, a to až do prosince 2021. K uvedenému účelu neslouží žádný speciální tiskopis. Osoba, která žádá o přehodnocení nároku a výše na dávku, musí Úřadu práce ČR doložit relevantní podklad o tom, že jí byla vyplacena finanční náhrada dle krizového zákona, tj. doklad za konkrétní měsíc, a současně Úřad práce ČR požádá o přehodnocení nároku na dávky, objasňuje Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR.

Úřady práce budou zjištěné nedoplatky sociálních dávek žadatelům zasílat průběžně

Doklady o vykonání pracovní povinnosti či výpomoci můžete na úřad práce zasílat (společně s vyplněným formulářem žádosti o sociální dávku) elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou (v tomto případě je potřeba doplnit vlastnoruční podpis) nebo je odevzdat do schránek umístěných zpravidla při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště či na jiném viditelně označeném místě. Jestliže budete zasílat potřebné dokumenty e-mailem během trvání nouzového stavu, nemusíte k nim připojovat zaručený elektronický podpis.

skoleni_4_3

Pozor, v elektronicky podané žádosti nesmí chybět e-mailové a telefonní spojení na vás, aby vás zaměstnanci úřadu mohli kontaktovat kvůli případným nejasnostem. Jakmile pracovníci úřadu práce obdrží potřebné podklady k přezkoumání výše sociální dávky, začnou pracovat na jejím vyřízení. Pokud zjistí, že nebyl nárok na dávku vyplacen v plné výši, zajistí v co nejbližším možném termínu nápravu této skutečnosti, ubezpečuje Kateřina Beránková.

Studenti nemusí platit odvody pojištění ani daň z příjmu

Vřazení odměny získané za plnění pracovní povinnosti související s onemocněním COVID-19 z příjmů, které slouží k výpočtu nároku na sociální dávku, je tak další úlevou pro studenty, již se podílejí na zajištění potřebné péče ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Ty se v těchto dnech potýkají s nedostatkem personálu. Další je úleva na daních. Studenti totiž nemusí díky generálnímu pardonu, který schválila vláda už 11. ledna 2021, platit ani daň z příjmu. Ministerstvo financí na jeho základě plošně odpustí povinnost platit tuto daň všem, kterým byla při nouzovém stavu uložena pracovní povinnost v zařízeních sociálních a zdravotních služeb. Stejně tak nemusí z těchto příjmů platit odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).