Hlavní navigace

Srazilo ji auto, a přesto všechny soudy prohrála. Byla totiž opilá

30. 10. 2014
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: isifa.com
Pořádně se rozhlédněte při přecházení, jinak vás to může přijít draze. Většinou pojišťovny škody na zdraví bez problému hradí. Až na výjimky, jako tuto.

Každý den nastanou desítky dopravních nehod po celé republice. Velká část případů odškodnění újmy na zdraví není ze stran pojišťoven rozporována, avšak v některých případech nastávají spory o výši spoluodpovědnosti poškozeného. Jakou výši spoluodpovědnosti můžete očekávat, když přecházíte bez rozhlédnutí mimo přechod pro chodce, se můžete dozvědět v dnešním článku.

Nebezpečné přecházení

K Nejvyššímu soudu dospěl případ dopravní nehody, kdy poškozená utrpěla újmu na zdraví při střetu s vozidlem rychlé záchranné služby, když přecházela tramvajový pás za stojící tramvajovou soupravou mimo přechod pro chodce. Poškozená se při přecházení nepřesvědčila, jestli po kolejišti nejede jiné vozidlo. Vozidlo rychlé záchranné služby mělo použité výstražné světelné a zvukové znamení a jelo po tramvajovém pásu rychlostí 54–57 km/hod. Pojišťovna následně stanovila výši spoluodpovědnosti poškozené na 80 % a vyplatila tedy jen 20 % uplatněného odškodnění újmy na zdraví. Poškozená se následně domáhala plného odškodnění způsobené újmy na zdraví soudní cestou.

Bitva u soudu

Předmětný spor projednával Obvodní soud pro Prahu 5, který po provedeném dokazování stanovil výši spoluodpovědnosti poškozené na 70 %. K této výši spoluodpovědnosti dospěl soud, jelikož poškozená porušila svou obecnou prevenční povinnost, když po požití alkoholu přecházela tramvajový pás za soupravou tramvaje, aniž se řádně rozhlédla, zda-li nejede další vozidlo.

Poškozená namítala, že vozidlo rychlé záchranné služby jelo nepřiměřenou rychlostí a vjelo do zákazu vjezdu, tudíž odpovídá za újmu na zdraví v plné výši řidič sanitního vozu. Tuto námitku soud neuznal za důvodnou, jelikož rychlost vozidla byla přiměřená a řidič reagoval na poškozenou včas, ale nemohl objektivně dopravní nehodě již zabránit. Poškozená nesouhlasila s výší stanovené spoluodpovědnosti a podala odvolání k Městskému soudu v Praze.

Městský soud v Praze rozsudek soudu prvního stupně potvrdil: Výchozí rychlost vozidla byla přiměřená, jelo s výstražným zvukovým i světelným signálem a řidič včas reagoval na žalobkyni přecházející pod vlivem alkoholu mimo označený přechod pro chodce v nepřehledném místě.

Dovolání výši spoluodpovědnosti nezměnilo

Poškozená nesouhlasila s rozhodnutím Městského soudu v Praze a podala dovolání k Nejvyššímu soudu, kdy byla přesvědčena o oprávněnosti svého nároku na plné odškodnění újmy na zdraví bez aplikace spoluodpovědnosti. Dle argumentace poškozené nebylo vynaloženo veškeré úsilí k zabránění dopravní nehodě ze strany řidiče sanitního vozu, a to zejména jízdou nepřiměřenou rychlostí v zákazu vjezdu všech vozidel, přičemž poškozená přecházela v místě, kde chodci běžně přecházejí a v pražské zástavbě nebylo možné přesně určit, odkud přicházejí výstražné zvuky sanitního vozu.

Tip do článku - účto fakturace duben

Nejvyšší soud dovolání poškozené zamítl, poškozená si tedy újmu na zdraví ze 70 % způsobila svým jednáním. Oprávněný nárok poškozené na odškodnění újmy na zdraví činí 30 %. Otázku spoluodpovědnosti je vždy nutné posuzovat ve vztahu ke konkrétnímu případu při posouzení všech aspektů vzniku škody.

Kompletní znění citovaného rozsudku Nejvyššího soudu naleznete pod sp. zn.: 25 Cdo 638/2005 na jeho webových stránkách www.nsoud.cz. Každý případ je nutné vždy chápat individuálně. Budete-li řešit obdobný případ, lze jedině doporučit před jakýmkoliv podáním nebo vzdáním se nároku konzultovat s právníkem k posouzení vašeho případu.

Autor článku

Autor je právník se zaměřením na civilní právo a odškodnění újmy na zdraví.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).