Hlavní navigace

Soud: Máte smůlu, práci na domě manžela vám nikdo nezaplatí

26. 12. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Hádáte se či soudíte se po rozvodu o společný majetek? Práci na domě bývalého manžela vám nikdo nezaplatí.

Práce jednoho manžela vynaložená za trvání manželství při rekonstrukci domu druhého manžela nepředstavuje investice vynaložené ze společného na výlučný majetek.

isifa.com
Autor: Isifa.com

Vaše práce na domě či na jiném majetku nemá žádnou hodnotu, na soudu nedostanete nic

Často se stává, že se bývalí manželé po rozvodu nedohodnou na vypořádání společného jmění manželů, které zaniká zánikem manželství, a soudí se o majetek a jednotlivé závazky před soudem. Mnohdy pak dochází k vleklým a náročným, unavujícím sporům s nejistým výsledkem, který nakonec neuspokojí ani jednoho z rozvedených manželů, když si nakonec spočítají kolik a co na straně jedné vysoudili a kolik na straně druhé zaplatili na nákladech řízení – soudních poplatcích, znaleckých posudcích a na palmáre svým právním zástupcům. Čtěte více: Kolik vás bude stát advokát? a Kolik zaplatíte protistraně, když prohrajete soudní spor? 

Problém představují také investice vynaložené za trvání manželství na výlučný majetek jednoho z manželů, který není součástí společného jmění, např. proto, že ho jeden z manželů nabyl ještě před uzavřením sňatku. Práci jednoho z manželů na domě toho druhého lze ocenit např. tím, že mu vlastník přepíše určitý vlastnický podíl na nemovitosti – daruje mu spoluvlastnický podíl – darování majetku mezi manžely, a to i nemovitého, je přitom osvobozeno od daně darovací, takže je to snadné a pro rodinu finančně nenáročné. Čtěte také: Daň dědická a darovací: Jak je to v rodině? K tomu ale nemusí dojít. Pak si manželé zvelebování majetku jednoho z nich obvykle začnou vyčítat právě při rozvodu manželství.

Zanikne-li společné jmění manželů, provede se vypořádání, při němž se vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné. Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. Stejně tak se vychází z toho, že závazky obou manželů za trvání manželství jsou povinni manželé splnit rovným dílem. Při vypořádání se přihlédne především k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění, při určení míry přičinění je třeba vzít též zřetel k péči o děti a obstarávání společné domácnosti.

Případ od soudu

Jistí manželé se po rozvodu soudili o vypořádání svého společného jmění, tedy majetku a závazků, kterých společně nabyli za trvání manželství. Spor mezi nimi se dostal až k Nejvyššímu soudu ČR. Manžel jako žalobce a dovolatel ve svém dovolání k Nejvyššímu soudu namítal, že soud prvního stupně a odvolací soud, které řešily spor předtím, nesprávně nepromítly do vypořádání společného jmění investice do nemovitosti žalované (manželky) ze společného jmění manželů za trvání tohoto manželství. Dovolatel neměl na mysli příjmy z nájmu nemovitosti, ale činnost jeho samotného spočívající v rekonstrukci nemovitosti žalované. Soudy se vůbec nevypořádaly s hodnotou jeho činnosti a úsilí na domě. Rozhodnutí soudů obou stupňů tuto pracovní a nemovitost zhodnocující činnost žalobce do vypořádání žádným způsobem nepromítly.

skoleni9_11

Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 29. listopadu 2005, spis. zn. 22 Cdo 1128/2005 (C 2975), formuloval závěr, podle kterého práce jednoho manžela vynaložená za trvání manželství při rekonstrukci domu druhého manžela nepředstavuje investice vynaložené ze společného na výlučný majetek (k uvedenému závěru se Nejvyšší soud ČR přihlásil následně např. v rozsudku ze dne 26. ledna 2012, spis. zn. 22 Cdo 656/2010). Proto Nejvyšší soud ČR svým usnesením spis. zn. 22 Cdo 44/2012, ze dne 15. 10. 2013, manželovo dovolání odmítl. Bezpředmětná se tak stala manželova výhrada, že soudy neprovedly důkaz navrženým znaleckým posudkem, jakož i námitka, že soud prvního stupně vyloučil k samostatnému projednání a rozhodnutí nárok žalobce na vypořádání investic z výlučného majetku za trvání manželství do výlučného vlastnictví žalované.

V řízení o vypořádání společného jmění manželů nelze přihlížet k tomu, co jeden z manželů vynaložil ze svého na oddělený majetek druhého z nich (rozsudek Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 22 Cdo 2027/2010). Tip: Rozvod: Vše, co byste měli vědět, než se rozhodnete ukončit manželství

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).