Hlavní navigace

Třináctý důchod je populismus. Je vám nanic, když vás nikdo nezaměstná

20. 5. 2010
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

Populismus, vymývání mozků, mlácení prázdné slámy. I tak lze nazvat hodně slibů politických stran. Prozkoumali jsme, jak je reálné je splnit a co vás to bude stát.

Stále váháte čí lístek hodit do volební urny? Rozhodování si můžete usnadnit naším přehledným shrnutím. Analýzu volebních slibů, jejich pozitiva i negativa včetně vyčíslení některých konkrétních dopadů na státní rozpočet za nás provedli povolanější osoby, analytici z Institutu rozvoje podnikání při VŠE v Praze. Všechny finanční důsledky přesně stanovit bohužel nelze, protože nástroji analytiků jsou čísla a ne křišťálové koule. Mnohé předvolební sliby obsahují sice odvážné plány, ale přesnější popis a kvantifikovatelné údaje jak kýženého cíle dosáhnout, už často chybí.

Volební sliby stran, které se s největší pravděpodobností dostanou do poslanecké sněmovny, jsme přehledně shrnuli v článku: Koho volit, když máte hluboko do kapsy? 

Každá strana má u plánovaného opatření buď jasně vyčíslené příjmy do rozpočtu (částka s plusem), plánované náklady rozpočtu (částka s mínusem) a v případě, že nelze opatření kvantifikovat, jsou s kladným či záporným znaménkem označeny pozitivní či negativní efekty.

Rostoucí počet důchodců a výdaje na dluhovou službu mají u sebe se záporným znaménkem uvedeny všechny strany, protože se s problémem bude muset potýkat každá z nich.

ČSSD

Není žádným tajemstvím, že Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) svými sliby cílí především na nízkopříjmové skupiny se středním a nižším vzděláním, kterým slibuje celou paletu finančních výhod. Za všechny jmenujme často diskutovaný třináctý důchod. Otázku, kde na tyto opatření ČSSD vezme, strana řeší jasným očesáním prostředků skupiny s vyššími příjmy. Je to legitimní politický názor, avšak otázkou je, kde bude ČR z dlouhodobého hlediska na financování těchto opatření brát zdroje. Místy lze v programu najít dobré myšlenky, které jsou ale vzápětí překryty silným populismem, zhodnotil pro server Měšec.cz volební program Petr Procházka, analytik z Institutu rozvoje podnikání při VŠE v Praze (IDE). Navíc některá opatření vzbuzují oprávněné pochyby o proveditelnosti, například možnost založení firmy do 3 dnů.

Navrhovaná opatření a jejich finanční dopady

Veřejné rozpočty

 • Sníží výdaje státu na provoz a na předražené veřejné zakázky: úspora + 25 mld. Kč
 • Snížit výdaje na předražené veřejné zakázky (forma aukce): úspora 15 mld. Kč
 • Audity ministerstev: úspora + 10 mld. Kč
 • Snížení schodku o 0,5 % na rok 2011:  – 18 mld. Kč*

Daně

 • Daňová progrese u příjmů nad 1,2 milionu korun ročně (2% obyv): + 5 mld. Kč
 • Dividendy z polostátních firem (ČEZ aj.): + 6 mld. Kč
 • Omezením daňových úniků na pohonné hmoty:  + 4 mld. Kč
 • Všechny daně, cla, sociální a zdravotní pojištění bude vybírat jeden úřad: úspora
 • Zrušení superhrubé mzdy =>progresivní zdanění: +příjmy; – útlum podnikatelských aktivit

Důchodový systém

 • Mimořádný příspěvek k důchodu: – 7 mld. Kč
 • Vzroste počet důchodců: – 15 mld. Kč
 • Valorizace důchodu: – 7 mld. Kč
 • Garance důchodů ve výši 55 % čisté mzdy: zvýšení výdajů
 • Minimální důchod pro samostatně žijícího důchodce: zvýšení výdajů

Rodina

 • Dorovnání peněžité pomoci v mateřství: – 1,5 mld. Kč   
 • Vyplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci: – 2  mld. Kč  
 • Zvýšení porodného: – 750 mil. Kč   
 • Rozšíření přídavků na děti: – 4 mld. Kč   
 • Odpočty na každé narozené dítě do 40 roku rodiče: pokles příjmů

Sociální dávky

 • Valorizace sociálních dávek: – 2,3 mld. Kč

Zaměstnanost

 • Zvýšení minimální mzdy minimálně o 500 Kč/rok: zvýšení výdajů

Zdravotnictví

 • Zrušení poplatků u lékaře: – 10 mld. Kč
 • Minimálně jeden lék ve skupině musí být plně hrazen: zvýšení výdajů
 • V určitých případech jakýkoliv lék zdarma: zvýšení výdajů z rozpočtu

Dluh

 • Výdaje na dluhovou službu: – 16 mld. Kč

Podnikání

 • Zjednodušit založení firmy na 3 dny: úspory v rozpočtu
 • PPP – partnerství veřejného a soukromého sektoru v podnikání: zvýšení výdajů
 • Záchrana pracovních míst: zvýšení výdajů z rozpočtu

* Pokud ČSSD usiluje o snížení státního rozpočtu pod 3% v roce 2013 znamená to, že očekává v roce 2013 deficit veřejných financí zhruba ve výši 109,5 mld. Kč. Podle našich propočtů, není potřeba mít takový schodek, bohatě  bude stačit "menší deficit, vysvětlil Procházka.

KDU-ČSL

KDU-ČSL prosazuje prorodinnou politiku a tradiční hodnoty. U téměř každého ekonomického opatření nechybí zmínka o dětech, případně o výhodách z nich plynoucích. Ve svém programu mají řadu dobrých myšlenek, avšak často bohužel nedotažených do konce, shrnul pro server Měšec.cz Petr Procházka, analytik z IDE.

Navrhovaná opatření a jejich finanční dopady

Daně

 • Zavedení dvou daňových pásem: 15 % a 18 %: + 3 mld. Kč
 • Daňové výjimky s důrazem na prioritní oblasti: snížení příjmů
 • Slevu na dani z příjmu fyzických osob: – 1,1 mld. Kč
 • Rodina se čtyřmi dětmi dodatečnou možnost daňové slevy 65 000 Kč: – 300 mil. Kč
 • Vyšší zdanění tabákových výrobků a alkoholu: + 5 mld. Kč
 • Posílení rozpočtů samosprávy: pokles příjmů
 • Posílení rozpočtů malých obcí : pokles příjmů

Rodina a děti

 • Zmírnění dosavadní nespravedlnosti ve zdanění rodin s dětmi: zvýšení příjmů
 • Společné zdanění manželů: pokles příjmů
 • Novomanželské půjčky se státní podporou: zvýšení výdajů

Důchodový systém

 • Vzroste počet důchodců: – 15 mld. Kč
 • Valorizace důchodu: – 7 mld. Kč

Zdravotnictví

 • Zdravotnictví postupně přibližovat průměru zemí EU (8% HDP): – 9,2 mld. Kč*
 • Navýšení platby státu za státní pojištěnce: zvýšení výdajů
 • Zvýšení stropů pro výběr zdravotního pojištění: zvýšení příjmů
 • Navýšení prostředků na vzdělávání a odbornou přípravu lékařů: zvýšení výdajů

Nezaměstnanost

 • Zavedení odpočitatelné položky na dopravu pro zaměstnavatele: snížení příjmů
 • Vytváření programů rekvalifikace: zvýšení výdajů
 • Snižovat cenu práce snížením odvodů na sociální pojištění u vybraných skupin: pokles příjmů
 • Podporu flexibilní formy zaměstnávání: úspory v rozpočtu
 • Prostředky ze strukturálních fondů EU: úspory v rozpočtu

Sociální politika

 • Zákonná valorizace důchodů: zvýšení výdajů
 • Účinné nástroje pro zamezení zneužívání sociálních dávek: úspory

Sociální dávky

 • Těm kteří práci odmítnou, bude  přiznána pouze podpora na úrovni existenčního minima: úspory
 • Programy oživení postižených území vyloučených enkláv: zvýšení výdajů 

Bydlení

 • Úročených úvěrů Státního fondu rozvoje bydlení z 300 000 na 500 000 Kč: zvýšení výdajů
 • Podpory stavebního spoření: zvýšení výdajů
 • Zvýšit podporu na 80 000 Kč na budoucí bytovou jednotku: zvýšení výdajů
 • Intenzivněji využité území s vyšší hustotou bytů bude moci získat až 100 000 Kč: zvýšení výdajů
 • Budeme více podporovat dotace na výstavbu nájemních bytů: – 1,5 mld. Kč

Kultura

 • Výdaje státního rozpočtu na kulturu blížily oproti stávajícím 0,76 % k 1 % HDP: – 9 mld. Kč

Dluh

 • Výdaje na dluhovou službu: – 16 mld. Kč

* za každý rok, celkově o – 37 mld. Kč za 4 roky.

KSČM

Program KSČM se hodně podobá utopickým představám opilého idealisty, který si bohužel neuvědomuje hranici mezi snem a realitou.  Kdyby se realizoval program KSČM, zhroutily by se veřejné finance hned v prvním roce, řekl serveru Měšec.cz Pavel Sobíšek, analytik z UniCredit Bank.

Navrhovaná opatření a jejich finanční dopady

Daně

 • Zrušit superhrubou mzdu =>progresivní zdanění: růst příjmů; – útlum podnikatelských aktivit
 • Vrátit sníženou sazbu DPH z 10 % na 5 % u zboží základní potřeby: – 5 mld. Kč
 • Odstupňovanou daň z příjmů fyzických osob v pěti pásmech: růst příjmů, postupný nárůst daňových úniků
 • Zdanit dividendy 25% sazbou: růst příjmů
 • Osvobodit od zdanění úroky z vkladů obyvatelstva: snížení příjmů
 • Zastavit privatizaci majetku státu: růst příjmů
 • Zřídit veřejné fondy hospodářské rekonstrukce : zvýšení výdajů
 • Vyčlenit na vědu a výzkum postupně až 3 % HDP do roku 2012: – 58 mld. Kč
 • Daňové úlevy českým zemědělcům při nákupu státní půdy v době krize: zvýšení příjmů

Sociální a důchodová politika

 • Růst věkové hranice pro odchod do důchodu u mužů na věku 63 let : zvýšení výdajů
 • Zachování průběžného, státem garantovaného důchodu: zvýšení výdajů
 • Uzákonit kategorii minimálního důchodu: zvýšení výdajů
 • Valorizace důchodu: – 7 mld. Kč
 • Vzroste počet důchodců: – 15 mld. Kč
 • Státní regulaci cen plynu, elektrické energie…: zvýšení příjmů i výdajů
 • Státní regulace nákladů na bydlení a tzv. věcně usměrňované nájemné: růst příjmů
 • Státní podpora výstavby startovacích a sociálních bytů: zvýšení výdajů
 • Podporu výstavby minimálně 40 000 bytů ročně, z toho 10 000 družstevních bytů: zvýšení výdajů
 • Rozšiřování bezúročných půjček na pořízení bytu: zvýšení výdajů
 • Zachování státní podpory stavebního spoření a hypoték: zvýšení výdajů
 • Podílu zdravotnictví na HDP dosáhnout na evropský průměr 8 %: – 11,5 mld. Kč
 • Obnovu sítě neziskových zdravotnických zařízení: zvýšení výdajů
 • Obnovení dosažitelnosti záchranné služby: zvýšení výdajů
 • Nepřipustit další privatizaci zdravotnických zařízení a záchranné služby: zvýšení příjmů i výdajů
 • Zajistit dostatečné financování zdravotnictví, prosadit zvyšování plateb státu za státní pojištěnce: (zvýšení výdajů
 • Vytvořit jedinou veřejnou zdravotní pojišťovnu: zvýšení výdajů
 • Vytvořit sociální fond pro OSVČ: zvýšení výdajů z rozpočtu

Pracovní trh

 • Obnovu zrušených a tvorbu nových pracovních míst: zvýšení výdajů
 • Podporu v nezaměstnanosti prodlouženou na dobu jednoho roku: zvýšení výdajů
 • Při rušení pracovních míst zvýšit vyplácení odstupného: zvýšení výdajů
 • Snížení neúměrných platů a odměn vysokých manažerů: růst příjmů
 • Zvýšení minimální mzdy postupně až na 14 000 Kč: zvýšení výdajů
 • Náhradu mzdy vyplácené zaměstnavatelem i v prvních 3 dnech nemoci a při ošetřování dítěte: úspora
 • Rozvoj zaměstnanosti ve veřejných službách: zvýšení výdajů 

Rodina

 • Zvýšení dávek při rodičovské dovolené na 14 000 Kč:  – 2,98 mld. Kč
 • Vyšší podpora při narození druhého dítěte a dalšího dítěte: zvýšení výdajů
 • Valorizovat přídavky na děti, rodičovský příspěvek a dávky pěstounské péče podle životních nákladů: zvýšení výdajů 

Dluh

 • Výdaje na dluhovou službu:  – 16 mld. Kč

Anketa

Koho budete volit v květnových parlamentních volbách?

9 %
2 %
7 %
18 %
3 %
29 %
8 %
5 %
9 %
6 %
4 %
Odpovědělo 529 čtenářů.

ODS

Není tajemstvím, že ODS se zaměřuje na podporu podnikání, která je do rozpočtu schopna více prostředků než vysoké zdanění podnikání.  Program strany je nejvíce zaměřen na úspory ve státním rozpočtu.  ODS chce vyrovnat státní rozpočet do roku 2017 pomocí úspor ve státním rozpočtu a mírným posílením příjmů. Pro kontrolu tohoto ambiciózního plánu chce zavést Finanční ústavu, určitou formu arbitra, který by kontrolovat dodržování plánu na vyrovnávání rozpočtů. Tento krok žádná jiná strana nemá a hodnotíme ho velmi pozitivně, komentoval program Procházka s tím, že v případě odchylování od tohoto plánu by byly udělovány sankce členům zodpovědným členům vlády i parlamentu.

Navrhovaná opatření a jejich finanční dopady

Veřejný deficit

 • Jednotné inkasní a kontrolní místo: – 200 mil. Kč 
 • Dokončení důchodové reformy: pokles výdajů
 • Vyrovnané rozpočty do 7 let:  + 13,5 mld. Kč, 13,5 mld. Kč  úspory*
 • Úsporný rozpočet na rok 2011: úspory
 • Jednoduché a nízké daně: snížení příjmů, + později podpora ekonomiky
 • Centrální nákupy a online aukce: úspory

Podnikání a nezaměstnanost

 • Více částečných úvazků: růst příjmů, úspory
 • Výhodnější práce na dohodu (150–300 hodin): růst příjmů, úspory
 • Uvolnění smluv na dobu určitou: růst příjmů, úspory 
 • Pružnější pracovní doba: růst příjmů, úspory
 • Alternativní modely zaměstnávání: růst příjmů, úspory **
 • Vlastní výpověď, nižší podpora: úspory
 • Daňové prázdniny: pokles příjmů, **
 • Snadnější podnikání: prvotně zvýšení výdajů, pak růst příjmů
 • Motivace pro zakládání nových pracovních míst: zvýšení výdajů
 • Podpora pro nezaměstnané, kteří začnou podnikat: zvýšení výdajů
 • Udržení pracovních míst: růst výdajů, později úspory
 • Kdo sám podá výpověď, bude mít nižší podporu: úspory

Sociální systém

 • Adresnější rozdělování dávek: úspory
 • Jednodušší sociální systém: úspory
 • Podpora sociálně potřebných: zvýšení výdajů
 • Dávky v hotovosti pro zodpovědné: úspory
 • Strhávání dávek neplatičům: úspory
 • Sociální podpora za zajištění školní docházky: úspory
 • Podpora po 2 měsících, nárok na dávky hmotné nouze podmíněn účastí na veř. pracích, sociálních službách: úspory
 • Dávky hmotné nouze odstupňovat dle aktivity uchazeče: zvýšení výdajů i úspory
 • Motivace dlouhodobě nezaměstnaných k aktivitě: úspory
 • Stop nelegálnímu zaměstnávání: úspory

Rodina

 • Pružná mateřská a rodičovská: zvýšení výdajů
 • Dobrovolný převod 1% z pojištění na zvýšení důchodu rodičům: zvýšení příjmů, úspory
 • Kurzy pro pečovatelky o děti z evropských fondů: úspory, **
 • Nižší počet dětí v ústavech=>zvýšení počtu pěstounských rodin: zvýšení výdajů
 • Podpora péče o seniory v rodině: snížení příjmů, později úspora
 • Valorizace důchodů: zvýšení výdajů

Zdravotnictví

 • Superspecializovaná lékařská péče: zvýšení výdajů
 • Zvýhodnění preventivní péče o zdraví: úspora
 • Zdravotnický výzkum: zvýšení výdajů
 • Elektronické zdravotnictví: úspory

Školství

 • Výhodné studijní půjčky: zvýšení výdajů
 • Studijní spoření: zvýšení výdajů
 • Fond pro vynikající studenty: zvýšení výdajů
 • Motivace zaměstnavatelů k podpoře vzdělávání: pokles příjmů

Bytová politika

 • Bydlení pro mladé rodiny: zvýšení výdajů
 • Sociální bydlení: zvýšení výdajů

Kultura

 • Využití fondů Evropské unie pro oblast kultury: úspory

Sport

 • Příspěvek na sport ze státního rozpočtu: zvýšení výdajů
 • Vyšší zdanění loterií a veškerého hazardu: zvýšení příjmů, zvýšení výdajů

Ostatní

 • Snižování regulace: růst příjmů
 • Zrušíme tři ministerstva: úspora + 2,5 mld. Kč 

Důchodový systém

 • Valorizace důchodu: – 7 mld. Kč
 • Vzroste počet důchodců: – 15 mld. Kč

Dluh

 • Výdaje na dluhovou službu: – 16 mld. Kč

*Pokud budeme pro zjednodušení předpokládat, že se ODS vydá cestou úspor, nárůstu příjmů a poklesu výdajů, tak za předpokladu 2% míry inflace a jinak neměnných okolností bude potřeba každoročně nalézt úspory ve výši odpovídající cca 27 mld. Kč (tedy 13,5 mld. nárůst příjmů, 13,5 mld. pokles výdajů.)

pokles nezaměstnanosti

TOP09

TOP 09 se zaměřuje svými plány na úspory v rozpočtu. Tvrdými úspornými opatřeními se snaží o rychlé narovnání rozpočtů a ozdravení veřejných financí. Této kapitole věnuje velký prostor a dopodrobna ji ve svém programu rozebírá. Některými dalšími tématy, jako je například oblast podnikání, se ale TOP09 příliš dopodrobna nezabývá, sdělil serveru Petr Procházka z IDE.

Navrhovaná opatření a finanční dopady

Veřejné rozpočty

 • Snížení objemu mezd vyplácených ze státního rozpočtu o 10 %: úspora + 10 mld. Kč
 • Snížení státních příspěvků politickým stranám o 50 % : úspora + 831 mil. Kč
 • Snížení všech sociálních dávek o 10 % a po dobu tří let: úspora + 46,5 mld. Kč
 • Důchody v roce 2011 ponechat bez valorizace: úspora + 7 mld. Kč
 • Zrušení porodného a pohřebného: úspora + 2,1 mld. Kč 

Daně

 • Vymýcení řady zbytečných a systém zatěžujících výjimek: + 5 mld. Kč *
 • Zrušení transakčních daní : pokles příjmů – 3 mld. Kč
 • Systém jednoho inkasního místa pro výběr daně z příjmů: pokles příjmů – 2 mld. Kč
 • Zrušení většiny stávajících daňových výjimek: zvýšení příjmů
 • Zařazení prokazatelných nákladů na služby spojené s hlídáním dětí a domácími pracemi mezi položky odečitatelné ze základu daně: snížení příjmů, později snížení výdajů
 • Zřízení speciálního pracoviště, pro dotazy na daňové povinnosti: zvýšení výdajů

Sociální politika

 • Nahradit přídavky na děti vyšší slevou na dani z příjmů včetně zvýšení daňového bonusu: úspory
 • Zrušit příspěvek na péči v 1. st. závislosti , zpřísnit podmínky pro příspěvky ve 2.st. závislosti. a dávky podmínit testováním majetkových poměrů: růst výdajů, později úspory
 • Zrušení zaměstnaneckých daňových zvýhodnění=>paušál na náklady na dopravu: zvýšení výdajů i úspory
 • Podmínky pro plnohodnotný a integrující život seniorů: zvýšení výdajů

Rodina

 • Podpora rychlého návratu žen z mateřské: pokles příjmů
 • Rodinnou péči o seniory a osoby se zdravotním postižením: pokles příjmů i výdajů
 • Důsledné uplatňování zákonné vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům: zvýšení výdajů, později úspory
 • Boj se zneužíváním sociálních dávek a „práci na černo“: úspory
 • Systémové změny v podporách nezaměstnanosti: úspory
 • Systémové změny pro přiznávání sociálních dávek při dlouhodobé nezaměstnanos­ti: úspory

Věda a výzkum

 • Vetší zapojení soukromého sektoru do vědy a výzkumu: pokles příjmů
 • Pro absolventy pedagogických fakult připravit podpůrný program: zvýšení výdajů

Zdravotnictví

 • Trvale udržitelné financování solidárního systému: zvýšení výdajů
 • Zlepšení mzdových podmínek zdravotních pracovníků: zvýšení výdajů
 • Podporovat i vzdělávání a profesní růst zdravotních pracovníků: zvýšení výdajů
 • Podpora prevence zdraví: zvýšení výdajů i úspory

Školství

 • Efektivní systém stipendií a půjček: zvýšení výdajů
 • Školné jako součást nákladů studenta na vzdělání: zvýšení příjmů

Sport

 • Systém spoluúčasti financování sportu (vláda a soukromý investor): zvýšení výdajů

Dluh

 • Výdaje na dluhovou službu: – 16 mld. Kč

Důchodový systém

 • Vzroste počet důchodců: – 15 mld. Kč
 • Reforma důchodového systému: zvýšení výdajů, později úspory
 • Výpadek příjmů stávajícího průběžného systému financování důchodů (krytý z aktiv ČEZu): zvýšení výdajů i příjmů

* v případě odstraňování daňových úlev

dan_z_prijmu

** snížení nezaměstnanosti

Věci veřejné

Věci veřejné budou v parlamentu možná úplným nováčkem. Program je místy velmi radikální, a proto působí v kontextu s jejich volebním potenciálem přehnaně ambiciózně. Z programu strany lze také vyčíst jasný záměr posílení pravomocí obcí a menších samosprávních celků obecně, řekl pro server Měšec.cz analytik Petr Procházka.

Navrhovaná opatření a finanční dopady

Veřejné rozpočty

 • Snížit výdaje ministerstva obrany o 0,5 mld. : úspora + 500 mil. Kč

Daně

 • Daňová amnestie: + 7 mld. Kč
 • Zpětné vyměření daně ze současných 3 na 5 let: zvýšení příjmů
 • Progrese u daně z příjmu fyzických osob: zvýšení příjmů
 •  Zdanění hazardu (20%): + 15 mld. Kč
 • Zdanění prostituce: + 1,5 mld. Kč
 • Zrušení dědické a darovací: pokles příjmů – 3 mld. Kč
 • Snížení počtu státních úředníků o 10 %: úspora + 10 mld. Kč
 • Cenové limity pro stavbu dálnic: úspory
 • Omezení podpory stavebního spoření: úspory
 • Daňové asignace: pokles i zvýšení příjmů
 • Snížení paušálních poslaneckých náhrad: úspory
 • Zrušení příspěvků politickým stranám na poslanecké mandáty: úspory
 • Zásadní změna zákona o veřejných zakázkách: úspory

Trh práce a podnikání

 • Částečné uvolnění trhu práce: zvýšení příjmů i výdajů
 • Pracovní poměr na dobu určitou bez omezení: zvýšení příjmů
 • Zapojení soukromého kapitálu: snížení výdajů, později zvýšení

Sociální politika

 • Povinnosti a pravomoci obcí při poskytování sociálních dávek: úspory
 • Za určitých podmínek právo obce krátit či odebrat sociální dávky: úspory
 • Terénní šetření v domácnostech: zvýšení výdajů i úspory
 • Právo obcí využít prostředky z odejmutých či nevyplacených dávek: úspory
 • Povinnost obce organizovat veřejně prosp. práce – podmínění vyplácení dávek: úspory
 • Dávky hmotné nouze především formou poukazů: zvýšení výdajů i úspory

Zaměstnanost

 • 4 měsíce podpora, další 2 pro ty, co vykonávají veřejnou službu: úspory 

Důchodový systém

 • Vzroste počet důchodců: – 15 mld. Kč
 • Třísložkový důchodový systém – reforma: – 30 mld. Kč
 • Omezení odchodů do předčasného důchodu: úspory
 • Zastavit výplatu důchodů těm, kdo pobírají důchod a pracují: úspory

Zdravotnictví

 • Zavedením jediné pojišťovny pro základní zdravotní péči: úspora + 5 mld. Kč
 • Snížení nákladů na základní zdravotní péči: úspora + 10 mld. Kč
 • Zrušit poplatek za položku na recept: – 4 mld. Kč 

Rodina

 • Placená otcovská dovolená: zvýšení výdajů
 • Zvýhodnění pěstounské péče: zvýšení výdajů
 • Eliminace ústavní výchovy: úspory
 • Výstavby dětských hřišť: zvýšení výdajů
 • Podpora sdílených pracovních míst: zvýšení výdajů
 • Podpora mladých rodin formou startovacích bytů: zvýšení výdajů 

Bytová politika

 • Deregulace zohledňující sociální statut nájemníka: zvýšení výdajů
 • Finančně podporovat z obecních rozpočtů sociálně slabé: zvýšení výdajů
 • Podpora výstavby malometrážního bydlení: zvýšení výdajů
 • Výstavbu a opravy venkovských sídel z dotací z evropských fondů: zvýšení výdajů i úspory
 • Zajištění kvalitní dopravní dostupnosti: zvýšení výdajů 

Školství

 • Nástupní učitelské minimum 20 tisíc korun pro učitele: zvýšení výdajů
 • Zvýšíme platy učitelů o 5 tisíc korun: zvýšení výdajů
 • Povinného vzdělávání pedagogických pracovníků: – 1 mld. Kč
 • Investovat do boje se šikanou, kyberšikanou, pedofilií, drogami a vandalstvím: – 500 mil. Kč
 • Projekty sociální intervence: – 500 mil. Kč
 • Posílení financování VŠ a vědy a výzkumu: – 2 mld. Kč
 • Platové minimum pro učitele na VŠ: zvýšení výdajů
 • Odložené školné na VŠ : zvýšení výdajů i příjmů 

Sport

 • Dlouhodobé financování sportu: – 15 mld. Kč

Doprava

 • Dostavba důležitých komunikací: zvýšení výdajů
 • Vytvoření vhodné půdu pro partnerství veřejného a soukromého sektoru: zvýšení výdajů
 • Vyšší prostředky na údržbu komunikací: zvýšení výdajů
 • Výstavbu městských obchvatů a okruhů: zvýšení výdajů i úspory
 • Mýtné, přechod na satelitní systém: zvýšení výdajů
 • Modernizaci železničních koridorů: zvýšení výdajů

Dluh

 • Výdaje na dluhovou službu: – 16 mld. Kč 
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).