Hlavní navigace

Rychle a přehledně: Finanční pomoc pro ty, co jsou kvůli koronaviru v tísni

24. 3. 2020
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos Inc.
Kde najít pomoc, pokud vám současná situace kolem koronaviru způsobila finanční potíže?

Zavřené výrobní závody, karanténa a s ní související propad poptávky po zboží a službách různými způsoby ohrožuje nejednu peněženku. Tipy, které mohou v nelehké situaci pomoci.

Nemůžu chodit kvůli koronaviru do zaměstnání

Řešíte výpadek příjmu, protože musíte zůstat s dětmi doma, máte nařízenou karanténu, jste nemocní nebo zavřeli provoz, ve kterém pracujete? Podívejte se, na co máte nárok.

Ministerstvo práce (MPSV) na svém webu také zveřejnilo užitečné desatero, které pokrývá z hlediska práv zaměstnanců na náhradu mzdy a dávky deset nejčastějších situací.


MPSV

Deset základních situací a k nim se vztahující nároky

Ošetřovné: na děti a dospělé, i pro OSVČ

Pokud řešíte výpadek příjmu, protože musíte zůstat doma s dětmi do 13 let, nebo se musíte starat o starší osoby kvůli výpadku pečovatelských služeb, máte nárok na ošetřovné. Dávka se nebude proplácet jen 9, resp. 16 dní, ale na děti například po celou dobu uzavření škol a jiných dětských zařízení.

Nárok mimořádně vznikne i živnostníkům a podnikatelům, kteří kvůli péči o dítě nemohou vykonávat svou činnost, která je hlavním zdrojem příjmů.

Na epidemii doplácí mé podnikání

Vláda schválila návrh na ochranu pracovních míst. Zaměstnavatelům, jejichž podnikání je ohrožené kvůli šíření koronaviru, stát částečně nebo zcela uhradí mzdy zaměstnanců, které budou muset vyplácet:

 • z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo
 • z důvodu překážky na straně zaměstnavatele (uzavření provozu z důvodu nařízení vlády).

Dále vláda uvolní 10 miliard Kč na bezúročné úvěry, které mají pomoci s provozním financováním malým a středním firmám, jejichž provoz omezil nouzový stav státu. Polovina půjde přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB) prostřednictvím programu úvěr COVID I, dalších 5 miliard ČMZRB poskytne formou záruk za úvěry od komerčních bank a na úhradu úroků z těchto úvěrů. Úvěry COVID II budou od 10 tis. Kč do 15 mil. Kč.

(Příjem žádostí o bezúročný úvěr COVID I byl pozastaven. Nyní je ČMZRB posoudí, aby do 14 dnů mohla poskytnout první úvěry.)

Ministryně práce Jana Maláčová prosadila na vládě také plán s názvem Antivirus, který má pomoci zaměstnavatelům, aby nemuseli sáhnout k propouštění. Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření COVID-19, by měl stát poskytnout příspěvek na plnou nebo částečnou úhradu náhrad mezd, které musí vyplácet z důvodu překážky na straně zaměstnance (karanténa) nebo zaměstnavatele (uzavření provozu kvůli nařízení vlády):

 • v případě nařízení karantény zaměstnancům (náhrada mzdy či platu ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu) bude vyplacen zaměstnavateli příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy či platu,
 • v případě, že zaměstnavatel musí zavřít provoz a nemůže pracovníkům přidělovat práci kvůli krizovým opatřením vlády (náhrada mzdy či platu ve výši 100 %), bude vyplacen zaměstnavateli příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.

Další užitečné informace pro firmy a podnikatele najdete například v rozcestníku na serveru Businessinfo.cz, Podnikatel.cz nebo na webu Hospodářské komory ČR.

Počká mi někdo s daněmi a pojistným?

V této oblasti stále přibývají návrhy, které mají usnadnit situaci poplatníkům daně z příjmů či DPH. Výčet proto nemusí být za krátkou dobu úplný.

Tři měsíce navíc na podání daňového přiznání

Daňovým poplatníkům mohou pomoci tři měsíce navíc na podání přiznání. V praxi nejde o odložení řádného termínu, ale o tříměsíční prodloužení lhůty pro uplatnění pokuty a úroků z prodlení za pozdní podání formuláře pro fyzické i právnické osoby. Přiznání tedy můžete prostě podat maximálně do 1. července 2020.

Více času na podání přehledů OSVČ

Je možné, že odpuštění pokuty za pozdní podání přehledu OSVČ budou postupně ohlašovat i zdravotní pojišťovny. Už k tomu přistoupily:

K opatření se možná nakonec přidá s Přehledem o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení i Ministerstvo práce, které o této možnosti jedná z Ministerstvem financí.

Odpuštění plateb na sociální a zdravotní pojištění

Za březen až srpen 2020 včetně nebude povinnost pro OSVČ hradit minimální zálohy. Pokud je přesto uhradí, budou považovány za přeplatek a ve vyúčtování za rok 2020 je dostanou zpět po podání přehledu. Pakliže však mají povinnost platit vyšší než minimální zálohy, částku převyšující minimální zálohu hradit musí.

Promíjení pokut za opožděné podání a posečkání daní

U všech ostatních daní finanční správa promine pokuty za opožděné tvrzení po individuálním posouzení (musí souviset s koronavirem). Ministerstvo financí ve své zprávě uvádí, že fakticky posouvá také účinnost závěrečné fáze EET o tři měsíce do 1. srpna 2020. (Finanční a Celní správa bude při kontrolní činnosti od 1. května po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci, takže podnikatelům dotčeným koronavirem neuloží sankce, pokud se nebudou schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti).

Finanční správa plošně promine pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020, individuálně bude možné prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení pro období od 1. března do 31. července v případě spojitosti s koronavirem.

Plošně bude finanční správa promíjet i správní poplatek:

 • za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně,
 • za podání žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a
 • za podání žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Opatření bude platit pro žádosti podané do 31. července 2020.

Daňoví poplatníci mohou od 16. března odložit některé platby pomocí:

 • žádosti o posečkání úhrady daně,
 • žádosti o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení,
 • žádosti o odpuštění sankcí v případě prodlení,
 • žádosti o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání.

Nemám dostatek roušek

Na internetu existuje spousta návodů, jak vyrobit různé druhy roušek – od improvizovaných přes šité až po ty s kapsou na improvizovaný výměnný filtr. Tipů je spousta, stačí zadat heslo „jak vyrobit roušku“ do vyhledávače.

Pokud si na ušití roušky netroufnete sami a nemáte jich dostatek, přinášíme v boxu pod tímto odstavcem poměrně obsáhlý seznam výrobců roušek nebo prodejců materiálů, ze kterých si ji můžete ušít sami.

Nezapomeňte se o roušku důsledně starat. Ty bavlněné po každém použití sterilizujte a poté vyžehlete, ideálně párou. Sterilizovat můžete například:

 • vyvařením v hrnci (aspoň pět minut) – rychleji zničí gumičky i barvy,
 • vypařením párou v hrnci na pařáčku (aspoň pět minut),
 • praním minimálně na 60, ale raději spíš na 90 stupňů,
 • přeprané a stále mokré (!) dát na pět minut do mikrovlnky, pokud na nich není žádná kovová část (zapněte na maximum a mějte pod dohledem!),
 • dezinfikovat i UV zářením, máte-li doma UV lampu (z každé strany aspoň tři minuty).

Mám finanční potíže

Odložení splátek

Prezidium České bankovní asociace (ČBA) doporučilo bankám zvážit možnost spotřebitelům a živnostníkům odložit v odůvodněných případech na dobu tří měsíců splátky úvěrů. Opatření by se mohlo rozšířit i na malé a střední podnikatele. Podle ČBA má opatření mezi bankami širokou podporu. V současnosti se diskutuje, jak postup sjednotit.

Tyto banky a stavební spořitelny už na svém webu avizovaly nějakou mimořádnou formu pomoci spotřebitelům či podnikatelům. Konkrétní informace najdete pod odkazy. Banky mohou zatím detaily ladit, proto mohou být za pár dní na webech v aktualitách novějších informace.

Odklad záloh na energie

Kromě bank vycházejí vstříc i další firmy. Například společnost ČEZ slíbila, že domácnostem, které jinak řádně platí, ale kvůli koronaviru se dostanou do těžkostí s placením, umožní odklad plateb záloh až o tři měsíce.

Energetický regulační úřad vyzval ke shovívavosti i ostatní energetické společnosti. Na vás je, abyste v případě problémů své dodavatele kontaktovali co nejdříve.

Na co mi přispěje zdravotní pojišťovna?

Příspěvek na nákup dezinfekce, roušky a respirátoru

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR rozšířila nabídku příspěvků z fondu prevence o příspěvek 300 Kč na nákup dezinfekce, roušek a respirátorů.

Příspěvek na roušky a respirátory

Z Fondu prevence v kapitole Pomůcky pro péči o pohybový aparát, cyklistické přilby a pomůcky pro diabetiky nově přispívá na roušky a respirátory také Oborová zdravotní pojišťovna.

Příspěvek na vyšetření koronaviru

Klienti zdravotní pojišťovny RBP, kteří současně využívají aplikaci my213, mohou nově získat příspěvek 500 Kč na soukromé preventivní diagnostické vyšetření koronaviru ve vybraných laboratořích a zdravotnických zařízeních, které není hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

školení účto Kučerová

Další pomoc, která se může hodit

Odpuštění stornopoplatků

Zprostředkovatelská společnost ubytování Airbnb zařadila současnou pandemii mezi tzv. polehčující okolnosti, podle kterých nebude účtovat stornopoplatky. Pronajímatelé i hosté mohou bez stornopoplatků zrušit rezervace, které byly vytvořeny do 14. března 2020 nebo dříve a jsou s datem nástupu ubytování od 14. března 2020 do 14. dubna 2020 včetně.

Zvýhodněná nebo bezplatná inzerce na Seznam.cz

Seznam.cz nabídne českým firmám a podnikatelům, jejichž činnost je nejvíce postižena kvůli epidemii koronaviru, získat zvýhodněnou nebo bezplatnou inzerci. Nabídka má být například pro cestovní a realitní kanceláře, restaurace, provozovatele ubytování, malovýrobu apod. Pomoc budou moci čerpat české firmy s transparentní a bezúhonnou historií.

Víte ještě o nějaké finanční pomoci, která nám unikla? Podělte se o vaše tipy v diskusi. Děkujeme.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).