Hlavní navigace

Nejčastější chyby a problémy s nástupem i ukončením rodičovské dovolené

4. 8. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Rodičovskou dovolenou mohou čerpat matky i otcové. Toto volno v zaměstnání zároveň přináší i mnoho nejasností a nepochopení. Rozčarování přichází zvláště po návratu do práce.

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni (matce), jakož i zaměstnanci (otci), na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Po dobu čerpání rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance (zaměstnankyně) v práci.

Mateřská dovolená trvá 28 týdnů (7 měsíců); porodila-li zaměstnankyně zároveň 2 nebo více dětí, pak 37 týdnů (9 a čtvrt měsíce)

Také při převzetí dítěte

Právo na rodičovskou dovolenou máte i v případě, že jste převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela. Rodičovská dovolená  se pak poskytuje ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let; zaměstnankyni, která čerpala mateřskou dovolenou, se rodičovská dovolená poskytuje až po skončení této mateřské dovolené. Bylo-li dítě převzato po dosažení věku 3 let, nejdéle však do 7 let jeho věku, přísluší rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů. Při převzetí dítěte před dosažením věku 3 let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení 3 let věku, se rodičovská dovolená poskytuje do uplynutí 22 týdnů ode dne převzetí dítěte.

Neshody se zaměstnavatelem o délce dovolené

K problémům a neshodám mezi zaměstnavatelem a rodiči někdy dochází ohledně určování skutečné délky čerpání rodičovské dovolené, zejména pak když zaměstnankyně žádá o zkrácení nebo prodloužení rodičovské dovolené nebo když tyto žádosti dokonce mění.

O rodičovskou dovolenou v rozsahu kratším než do tří let věku dítěte můžete požádat i opakovaně, dokud dítě nedosáhne věku tří let. Pokud však požádáte o rodičovskou dovolenou (od samého počátku) tzv. v plném rozsahu, tedy do tří let věku dítěte, a pak byste chtěli nastoupit zpět do zaměstnání dříve, například v době, kdy dítě dosáhne věku dvou let, je nezbytné, abyste se na této změně v čerpání rodičovské dovolené se zaměstnavatelem dohodli.

Nemůžete však sami jednostranně rozhodovat o zkrácení rodičovské dovolené, o kterou požádáte a kterou již čerpáte. Naopak ale můžete (následně) požádat o čerpání další části rodičovské dovolené, i když jste původně žádali o rodičovskou dovolenou v kratším rozsahu, a to až do doby, než dítě dosáhne tří let věku. Této žádosti je zaměstnavatel povinen vyhovět.

Můžete dostat i výpověď

Pokud nedosáhnete se zaměstnavatelem dohody a přesto předčasně ukončíte rodičovskou dovolenou a nastoupíte do zaměstnání dříve, než jste původně žádali, a zaměstnavatel naopak trvá na dodržení původní žádosti nebo dohody o délce trvání rodičovské dovolené (např. proto, že nemá pro vás práci), pak byste mohli dostat i výpověď pro nadbytečnost.

Ale pozor, zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. Může však s vámi z důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru rozvázat pracovní poměr výpovědí. To neplatí pro zaměstnankyně na mateřské dovolené nebo zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou.

Z důvodu, pro který jinak může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, nelze rozvázat pracovní poměr se zaměstnankyní na mateřské dovolené nebo zaměstnancem v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, (ani) výpovědí. Byla-li vám dána z uvedeného důvodu výpověď před nástupem mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské dovolené (rodičovské dovolené), skončí výpovědní doba současně s mateřskou dovolenou (rodičovskou dovolenou). (K tomu vizte ust. § 54 písm. b) zákoníku práce.)

Jak dlouho vám musí držet stejné místo?

Nastoupíte-li po skončení mateřské či rodičovské dovolené zpět do práce, zařadí vás zaměstnavatel na vaši původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, zařadí vás zaměstnavatel podle pracovní smlouvy. (Vizte ust. § 47 zákoníku práce.) Kriticky však poznamenejme, že zákoník práce ovšem neurčuje, jak má vypadat „původní práce a pracoviště“; vedle toho lze mít za to, že toto pravidlo vlastně platí jen v den návratu zaměstnankyně nebo zaměstnance do práce. Další den pak platí obecný princip, že zaměstnankyně nebo zaměstnanec jsou zařazeni na práci, která odpovídá jejich pracovní smlouvě.

Po skončení mateřské dovolené máte tedy právo na zařazení na původní práci a pracoviště. Pokud se vrací do zaměstnání bezprostředně po skončení mateřské dovolené např. redaktorka kulturní rubriky časopisu, nejen, že nemůže být zařazena např. do oddělení příjmu inzerce, ale ani na místo redaktora politického zpravodajství nebo sportu; má právo vrátit se na stejnou pozici redaktorky v oddělení kultury. Teprve není-li to možné, protože práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, musí vás zaměstnavatel zařadit na jinou práci odpovídající pracovní smlouvě (tj. v rámci sjednaného druhu práce a ve sjednaném místě výkonu práce).

Po vašem návratu do zaměstnání z rodičovské  dovolené však už zaměstnavatel má povinnost zařadit zaměstnance toliko na práci odpovídající jeho pracovní smlouvě. Nemusí to proto být totožná pracovní pozice a zařazení. Zaměstnavatel vás může předisponovat i na jiné místo, ale vždy v rámci vaší platné pracovní smlouvy. Takže např. dosavadní finanční účetní povede pro zaměstnavatele nadále účetní agendu, avšak už jako mzdová účetní. 28 nebo 37 týdnů (porodí-li žena zároveň dvě a více dětí), jež trvá mateřská dovolená, drží zaměstnavatel stejné pracovní místo; 3 roky, jež nejdéle trvá rodičovská dovolená, pak garantuje pracovní zařazení odpovídající sjednanému druhu práce podle pracovní smlouvy.

Je možný přivýdělek?

Relativně často v praxi padá otázka, zda si můžete během rodičovské dovolené dohodnout u zaměstnavatele kratší pracovní úvazek. Rodičovská dovolená je podle zákoníku práce překážkou v práci, a proto je absolutně vyloučeno, abyste současně čerpali rodičovskou dovolenou (měli překážku v práci) a současně tuto práci (stejný druh práce) vykonávali ve stejném pracovním poměru u téhož zaměstnavatele! Proto v takovém případě rodičovská dovolená vaším nástupem do práce (ke „svému“ zaměstnavateli) končí. Tato skutečnost ale nemá vliv na vyplácení rodičovského příspěvku ze systému státní sociální podpory. Při splnění předepsaných podmínek zůstává nárok na něj zachován.

skoleni_29_6

Zákoník práce ovšem nebrání tomu, abyste v době rodičovské dovolené vykonávali práci u téhož zaměstnavatele na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti). Jinak si můžete přivydělávat (v závislé činnosti) u jiného zaměstnavatele nebo samostatnou výdělečnou činností (podnikáním).

Pokud se se zaměstnavatelem dohodnete, že nastoupíte zpět do pracovního poměru na pracovní místo podle své původní pracovní smlouvy, rodičovská dovolená tímto končí.

Anketa

Máte děti?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).