Hlavní navigace

Proč má smysl přenositelnost čísel bankovních účtů?

9. 7. 2020
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Bude to drahé a vznikne zmatek při volání. To byly reakce před mnoha lety na přenositelnost čísel, která je dnes standardem. Ani přenést číslo bankovního účtu by neměl být po technické stránce problém.

Přenositelnost bankovních účtů se na Měšci řešila už několikrát, naposledy v diskuzi u článku. Tento první díl bude o tom, proč vůbec někteří chtějí přenositelnost čísel bankovních účtů, protože z diskuze vyplynulo, že mnozí netuší, v čem jiní mohou mít nesnáze, když přenositelnost čísel bankovních účtů neexistuje.

Když to jde s telefonními čísly, proč ne s čísly účtů?

Proč se k tomu chci vyjadřovat? Pracoval jsem jako „ajťák“ pro telekomunikační firmu, v telekomunikacích je nyní pokládáno za samozřejmost, že lze přenést číslo za určitých podmínek. A nevidím důvod, aby podobné řešení nebylo možné i v bankovnictví. Pracoval jsem jako IT architekt pro servisní organizaci, která udržovala, propojovala i vyvíjela systémy pro banky i nebankovní společnosti po celém světě. Zároveň jsem finanční poradce, takže občas se potkávám s klienty, kteří měnili z různých důvodů účet, a mám tak přehled, co by různí klienti chtěli. Jak často řeší zapomenuté trvalé příkazy, změny účtů, platby na špatný/cizí účet. Jednomu se vracely platby trvalého příkazu měsíce a neřešil to.

Aktuální situace v bankovnictví velmi připomíná situaci před mnoha lety v telekomunikacích. Kdysi se v rámci UTO (ústředního telefonního obvodu) mohlo volat zkráceným číslem. Bylo to levnější, ještě dříve dokonce hovory byly za paušální poplatek bez ohledu na délku hovoru v rámci obce. Např. Brno mělo předčíslí 05, které se v rámci Brna nemuselo točit. Menší obce měly předčíslí trojciferné, např. 0626. U mobilů, kde se přenositelnost umožnila později, se operátorům přidělovala předčíslí, např. 601, 608, později 777, 737 apod. Dle předčíslí se vědělo, do jaké sítě voláte.

I bankovní účty mají své „předčíslí“

Myšlenka přenositelnosti čísel? To by bylo drahé! Kdo by to chtěl? Jak poznáme, kam voláme? Kdo bude platit zvýšené poplatky? To vše se vyřešilo, přenesených čísel není pár kusů, ale statisíce, dle způsobu počítání přenesených čísel. A konkurence je i díky tomuto přece jen větší – kdo z vás ještě nesmlouval s operátorem pod hrozbou odchodu, který máte nyní snazší, protože vám zůstává číslo? Jaký by byl pokles poplatků za hovory, paušálů, kdyby nebyla přenositelnost čísel a klient by musel podobně jako v bankovnictví nový účet vytvořit a starý zrušit? Těžko říct, třeba jen by byl v čase posunutý, letos bychom měli ceny z roku 2015. Nebo si myslíte, že by se to vůbec neprojevilo?

Ale nejde jen o cenu. Jde i o služby, možnost měnit operátora, jak se mění naše požadavky, naše životní situace. Jak se mění naše návyky. Kdysi jsem platil paušál cca 300 Kč měsíčně za možnost volat z pevné linky bez jakýchkoliv volných minut. Aktuálně mám mnoho čísel jak pevných, tak internetových, tak mobilních, většina bez paušálů, účtování po vteřinách, využívám služby tehdejších drahých podnikových ústředen. Zajímá vás toto více? Více v článku Neplaťte mobilním operátorům za služby, které nepotřebujete a Naučte se telefonovat levně, a přitom bez omezování se.

I v bankovnictví máme aktuálně předčíslí (kód banky) i „mezinárodní předvolbu“ (BIC kód). A rovněž v bankovnictví máme různé sazby i rychlost převodu v rámci banky i mimo banku (natož se zahraničím). Také různé služby, nejen různé měny, typy převodu. A námitky jsou víceméně podobné. Nicméně v diskuzích jsem pochopil, že mnoho lidí nechápe potřebu jiných lidí mít přenositelné číslo účtu. Pokusím se nastínit případy, se kterými jsem se setkal nebo o kterých jen vím.

Komu by se hodila přenositelnost účtů?

Stejně jako v telekomunikacích budou lidé, kteří přenositelnost vůbec nepotřebují nebo je pro ně téměř jedno, jestli mají nové číslo, či přenesené jiné. Stále znám člověka, co nemá účet, nebo jej nechce a používá hotovost. Pak je výrazně větší skupina, co mají, řekněme, malé požadavky, z účtu především platí, chodí jim tam žádná nebo jedna příchozí platba (nejčastěji od zaměstnavatele). Tito klienti přenositelnost nepotřebují prakticky vůbec.

Ale i soukromé fyzické osoby by mohly uvítat přenositelnost čísla účtu, zvláště ti, co potřebují vícero z těchto uvedených příchozích plateb:

  • Mají zaměstnavatele, od kterého dostávají pravidelnou odměnu, včetně dohod, někteří mají vícero zaměstnavatelů,
  • pravidelně placené nájemné za byty, pole, domy,
  • pravidelně vyplácené důchody, renty. Jak od státu, tak od komerčních institucí,
  • ověřené účty ke smlouvám, např. investiční společnost vyplatí peníze na jednou ověřený účet rychleji přes e-mail, na neověřený účet si musíte na pokynu ověřit podpis,
  • kdysi ukončené smlouvy, které nějaké doplatky posílají se zpožděním, typicky státní podpora u stavebního spoření,
  • přeplatky od dodavatele plynu, elektřiny, vodného/stočného,
  • přeplatky od smluv, kde chodí přeplatek jen jednou na celý smluvní vztah: zrušené pojistky mimo výročí, zrušené předplacení mimo výročí,
  • sociální dávky – přídavek na dítě, rodičovský příspěvek… (pokud vám zruší účet v období, na které máte vyřízenou žádost),
  • všem kamarádům, známým, spolubydlícím, se kterými se přes účet vyrovnáváte za společné účty z hospod, hromadných nákupů kvůli množstevní slevě a poštovného, nebo třeba rozpočítané náklady „rodinného“ mobilního tarifu, internetového připojení několika bytů, nájemného,
  • pokud vám někdo dluží peníze, je v insolvenci, oddlužení, soudy se táhnou roky, pokud mezitím změníte účet, musí se vzniklá situace nějak řešit. Že nikomu nepůjčujete? Dluhy nejsou jen z půjček, ale třeba dluhy za nájemné, za služby, za odvedenou práci, odškodnění za škody, jak na majetku, tak na zdraví.

Otázkou je, kolik peněz vůbec příjemcům nedojde, příjemcům nechybí a odesílatel si je po nějaké době nechá. Nebo mezitím příjemce zemřel a dědici vůbec netuší, že tam měl peníze či pohledávku. Což je podobný problém jako u nepřenesených telefonních čísel, po zrušení čísla se nikdy nedozvíte, kolik lidí vám na zrušené číslo volalo a nikdy se nedovolalo. Dozvíte se jen o těch, kteří si vás nakonec našli.

I když odesílatel má motivaci vracenou platbu na vámi zrušený účet řešit, není to časově nenáročné a ne vždy se mu to podaří. Bylo by zajímavé zjistit, kolik celou ekonomiku stojí to, že lidé řeší vrácené platby, mění trvalé příkazy, upravují šablony pro platby (kontrolují a případně řeší platby na špatné účty), ověřují podpisy, mění dodatky smlouvy. Pak tu máme náklady, když z nějakého důvodu potřebujete dohledat minulou platbu, která proběhla ze zrušeného účtu, nebo přišla kdysi na již zrušený účet.

Samozřejmě největší zájem o přenositelnost účtu vidím u jiného segmentu, u firem, neziskovek, u těch, kteří si koupili hezké číslo snadné na zapamatování. Co mají transparentní účet. Od nich podle mě by měl být největší tlak na zavedení přenositelnosti čísel. Protože pro ně změna účtu je velmi drahá a pracná: nákladné reklamy, získávání dárců, kteří si nastaví trvalý příkaz, a chtít po nich ho změnit může zapříčinit zamyšlení, jestli účet předělat, nebo rovnou trvalý příkaz zrušit.

Protože tyto subjekty nemohou počítat ani s dočasným servisem, který kdysi ČNB poskytovala úřadům, když změnily číslo účtu, ani nemohou tak snadno přenést problém změny svých účtů na klienty zákonem, resp. hrozbou sankcí, jako s oblibou dělají úřady.

Však už máme mobilitu aneb co (ne)řeší mobilita

Přiznám se, že jsem mobilitu ještě v praxi nevyzkoušel. Nedává mi smysl ji použít, protože řeší problém jen částečně, takže účty si ponechávám při přechodu k jiné bance, naštěstí nemám už placené účty. Budu vycházet např. z tiskové zprávy Air Bank: Za tu dobu (2 roky) do Air Bank přes mobilitu přišlo téměř 131 000 klientů.

Klientovi stačí například navštívit pobočku nové banky, kde sdělí číslo účtu původní banky, od které chce převést svůj běžný účet do nové banky. Air Bank nově svým klientům umožňuje, aby si mobilitu zařídili kompletně online přes internetové bankovnictví, a na pobočku tak vůbec chodit nemuseli.

Jak dlouho trvá proces převedení bankovního účtu pomocí mobility? 13 pracovních dní. Na přání klienta lze účet převést i k pozdějšímu datu. Banka může na novém běžném účtu na přání klienta nastavit trvalé příkazy, inkasní příkazy nebo SIPO platby, které klient měl i na původním účtu.

Nová banka může také zařídit převedení aktuálního zůstatku peněz z původního účtu na nový běžný účet k datu, které si klient sám určí. Nejpozději bude ale zůstatek převeden na nový účet k datu uzavření původního účtu.

Nová banka může za klienta zažádat o výpis pravidelně se opakujících příchozích plateb (nejméně 3× se opakující příchozí platby za posledních 13 měsíců).

Konec citace. A zrovna ten poslední bod znamená, že klienta čeká pracná komunikace, a navíc se nedozví o dalších případech, které nesplňují podmínku „3× se opakující příchozí platby za posledních 13 měsíců“.

Ohledně inkasa (odchozí platby z vašeho účtu): nová banka sice založí stejné platby, inkasujícím společnostem však musíte změnu účtu ohlásit sami.

Najednou jste bez účtu. A stačilo by jej jen přenést

Z diskuze použiji slova jednoho čtenáře, který to napsal velmi srozumitelně: „Problém je s příchozími platbami. Tam musíte informovat všechny možné plátce, že mají platit na jiný účet. Pokud jich jsou tisíce, a kontakty na ně jsou nejisté, tak to je neřešitelný problém. V článku se to píše:

Sedm let pracujeme na tom, aby lidi věděli o našem čísle účtu a aby nám na něj chodily trvalé příkazy. Teď budeme muset kontaktovat všechny dárce, kteří u nás mají trvalé platby, a informovat je o změně účtu. Dárců je přibližně 1500 a je velká pravděpodobnost, že kvůli tomu o některé přijdeme, protože na ně neseženeme kontakty.

Přenositelnost čísla účtu (včetně kódu banky!) přesně toto řeší. I po změně banky by plátci nemuseli dělat nic. Jejich staré trvalé příkazy by vedly na nový účet stejného majitele. Účet se stejným číslem, ale v nové bance.

Tento problém v malém se týká každého, když mění banku. A nijak ho neřeší ani kodex mobility. Nijak nelze zjistit, komu jsem kdy sdělil číslo účtu s tím, že mi v budoucnu pošle peníze. Třeba to zatím nemuselo nastat ani jednou, takže to nelze zjistit ani ze starých výpisů.

A jak funguje mobilita jinde, např. v Británii? Podle nich klient svěří veškerou administrativu bance, k níž chce svůj účet převést, a ta do sedmi dnů vše zařídí (případně k jakémukoli pozdějšímu datu, které klient určí). Platby, které budou docházet do původní banky, budou hladce přesměrovány, odchozí platby přepnou přesně k danému termínu, původní platební karty skončí a nové začnou platit koordinovaně apod. Nová banka dokonce uvědomí o změně účtu zaměstnavatele svého nového zákazníka. Počítá se i s možností převodu účtu s čerpaným kontokorentním úvěrem, popisuje změnu banky právní poradce sdružení dTest Miloš Borovička v tiskové zprávě v roce 2013 a doplňuje:. Na přesných pravidlech, která řeší i jak nahradit škodu, kterou by způsobila chybně neodeslaná platba, se domluvila skupina sedmnácti bank na britském bankovním trhu, včetně pětice největších bank, jež drží tři čtvrtiny trhu běžných účtů. Další banky již oznámily, že k dohodě o převodu účtu přistoupí v příštím roce.

FIN21

Můj osobní závěr, když už se rozhodnete pro změnu účtu, nebo popř. když vám banka sama od sebe vypoví účet, je existující mobilita lepší než nic. Nicméně stále to ale znamená řešit příchozí platby i odchozí inkasní příkazy a stále musíte měnit letáky, prezentace, vizitky, smlouvy se smluvními partnery. A samozřejmě, pokud na cokoliv, kohokoliv zapomenete, musíte spoléhat, že bude mít motivaci to nějak řešit. Musíte počítat s tím, že prostě o nějaké příchozí platby přijdete, protože vás už nedohledá nebo nebude mít motivaci dohledat.

Chápu, že mnozí si myslí, že přenositelnost čísla účtu nepotřebují. Tento článek má pomoci pochopit, že pro jiné, firmy, ale i občany, přenositelnost smysl může mít. V dalším díle se vypořádáme s některými námitkami proti přenositelnosti účtu, navrhnu rámcově možná řešení a vysvětlím, proč taková služba může mít pozitivní vliv i pro ty, co se bez přenositelnosti čísla účtu obejdou. 

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).