Hlavní navigace

Přiznání k dani z nemovitosti 2012: Jak vypočítat daň? (+ formuláře)

4. 11. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Koeficient podle velikosti obce, místní koeficient, cena pozemku stanovená vyhláškou. To jsou jen některé faktory ovlivňující výši daně z nemovitostí. Poradíme, jak se v nich neztratit.

Výpočet daně z nemovitostí budete řešit v momentě, kdy budete vyplňovat daňové přiznání, což se dělá jen v roce následujícím poté, co se změnil její majitel (výjimkou jsou situace, kdy například přistavíte další patro k rodinnému domu). V následujících letech vám bude od finančního úřadu chodit složenka s její roční výší, kterou uhradíte do konce května (pokud výše daně přesáhne 5000 korun, můžete ji rozdělit na dvě části a tu druhou zaplatit do konce listopadu).

Pokud budete výši daně počítat sami, ať už kvůli vyplňování daňového přiznání, ze zvědavosti, nebo kvůli kontrole údajů z finančního úřadu, budete se muset „prokousat“ všemi možnými koeficienty plynoucími ze zákona, sazbami, cenami pozemků podle vyhlášky a dalšími faktory ovlivňujícími výši daně. Abyste se v tom neztratili, přinášíme jejich přehled a výklad, u kterých typů nemovitostí s nimi budete muset počítat.

U výpočtů vždy pamatujte na to, že se výsledná výše daně z nemovitosti zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Daň z pozemků

Základem pro výpočet daně z pozemků je vždy jejich výměra. V případě, že se na pozemku nachází nějaká stavba, budete od výměry pozemku odečítat právě zastavěnou plochu. Výměra se dále postupně násobí následujícími faktory.

Cena pozemku

První, čím budete násobit výměru pozemku, je cena pozemku. Počítá se s ní, ale pouze u následujících typů pozemků:

A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad

B – trvalý travní porost

Průměrnou cenu za 1 m2 u těchto pozemků vyhlašuje pro jednotlivá katastrální území ministerstvo zemědělství. Chcete-li najít aktuální údaje, pak zadejte do vyhledávače následující heslo – Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků

C – hospodářský les

D – rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb

U těchto typů pozemků budete cenu za 1 m2 zjišťovat v cenových předpisech, případně se dá použít částka 3,80 Kč.

Daňové přiznání k dani z nemovitostí 2012

Stáhněte si nový formulář

Sazba daně

Sazbou daně budete násobit výměru všech typů pozemků. Sazby daně pro rok 2012 ukazuje následující tabulka.

Sazby daně z pozemků
Druh pozemku Sazba daně
A – Orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75 %
B – Trvalý travní porost 0,25 %
C – Hospodářský les 0,25 %
D – Rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %
E – Zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč za 1 m2
F – Stavební pozemek 2 Kč za 1 m2
G – Ostatní plocha 0,20 Kč za 1 m2

Koeficient podle velikosti obce

U pozemků se tímto koeficientem násobí pouze stavební pozemky. I když zákon obsahuje přehlednou tabulku velikosti koeficientů, situace může být složitější. Zákon totiž dále říká, že pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou tento koeficient zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie. Praha pak má ze zákona možnost koeficient 4,5 zvýšit na koeficient 5, což také učinila. Chcete-li tedy mít jistotu, že budete počítat se správnou výší koeficientu, zjistěte si tento údaj na vašem městském nebo finančním úřadě.

Koeficient podle velikosti obce
Velikost obce Koeficient
Do 1000 obyvatel 1,0
1000 až 6000 obyvatel 1,4
6000 až 10 000 obyvatel 1,6
10 000 až 25 000 obyvatel 2,0
25 000 až 50 000 obyvatel 2,5
Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 3,5
V Praze 4,5

Místní koeficient

Místním koeficientem se výměra u pozemků násobí vždy. Obce ho mohou vyhláškou zvyšovat ze základní úrovně 1 na hodnoty 2, 3, 4 a 5, tím samozřejmě zvyšují výši daně z nemovitosti. Opět platí, že aktuální výši místního koeficientu zjistíte nejlépe na příslušných úřadech. Seznam místních koeficientů okresních měst pro rok 2012 najdete na serveru Podnikatel.cz.

Poznámka ke koeficientům: Kompletní seznam vyhlášených místních koeficientů a změn v koeficientech podle velikosti obce zveřejňuje na svém webu daňová správa.

Daň ze staveb

Stejně jako u daně z pozemků je i u staveb základem daně výměra, tentokrát však zastavěné plochy. U některých druhů staveb ale mohou výpočet ovlivnit ještě další dva koeficienty (oproti dani z pozemků). I jejich přehled zveřejňuje na webu daňová správa. Výměra se postupně násobí následujícími faktory.

Koeficient podle § 10 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí

Tímto koeficientem, jehož výše je 1,2, vynásobíte vždy (a pouze) výměru podlahové plochy jednotky (tedy bytu).

Sazba daně

Sazbou daně budete násobit výměru zastavěné plochy všech typů staveb. Sazby daně pro rok 2012 ukazuje následující tabulka:

Druh nemovitosti Sazba daně
H – Obytný dům 2 Kč/m2
I – Ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2 Kč/m2
J – Stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6 Kč/m2
K – Stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci 2 Kč/m2
L – Garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8 Kč/m2
M – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
N – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
O – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
P – Ostatní stavba 6 Kč/m2
R – Byt 2 Kč/m2
S – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
T – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
U – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
V – Samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 8 Kč/m2
Z – Ostatní samostatný nebytový prostor 2 Kč/m2

Počet nadzemních podlaží

U staveb, které daňové přiznání k dani z nemovitostí označuje písmeny H až P (viz předchozí tabulka), se dále do výpočtu promítá počet nadzemních podlaží. Počítají se přitom taková nadzemní podlaží, jejichž zastavěná plocha přesahuje dvě třetiny výměry plochy zastavěné celou stavbou. Pokud takovým nadzemním podlaží vaše stavba (klasicky rodinný dům nebo rekreační chata) disponuje, pak za každé jedno přičtete k sazbě daně z předcházející tabulky 0,75 Kč.

Koeficient podle velikosti obce

U staveb se tímto koeficientem násobí pouze tyto typy – obytný dům (tedy klasicky dům rodinný), ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu, byt a ostatní samostatný nebytový prostor.

I když zákon obsahuje přehlednou tabulku velikosti koeficientů, situace může být složitější. Zákon totiž dále říká, že pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou tento koeficient zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie. Praha pak má ze zákona možnost koeficient 4,5 zvýšit na koeficient 5,0, což také učinila. Chcete-li tedy mít jistotu, že budete počítat se správnou výší koeficientu, zjistěte si tento údaj na vašem městském nebo finančním úřadě.

Koeficient podle velikosti obce
Velikost obce Koeficient
Do 1000 obyvatel 1,0
1000 až 6000 obyvatel 1,4
6000 až 10 000 obyvatel 1,6
10 000 až 25 000 obyvatel 2,0
25 000 až 50 000 obyvatel 2,5
Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 3,5
V Praze 4,5

Koeficient podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitostí

Každá obec může u staveb typu J, K, L, M, N, O, S, T, U (viz tabulka Sazby daně) vyhláškou stanovit koeficient v jednotné výši 1,5.

Koeficient podle § 11 odst. 4 zákona o dani z nemovitostí

U stavby pro individuální rekreaci (J) a u stavby plnící doplňkovou funkci k této stavbě (K) se počítá s dalším koeficientem ve výši 2, kterým se celý výpočet násobí v případě, že stavba leží v národním parku nebo v I. zóně chráněné krajinné oblasti.

Podnikatelská činnost

Pokud daň platíte za obytný dům (tedy klasicky za dům rodinný), ve kterém zároveň provozujete podnikatelskou činnost, pak se vám daň z nemovitostí zase o něco zvyšuje. Daň ze staveb se v takovém případě zvyšuje o 2 Kč za každý 1 m2 u podlahové plochy nebytového prostoru sloužícího k podnikatelské činnosti.

dan_z_prijmu

Místní koeficient

Místním koeficientem se výměra násobí u všech typů staveb. Obce ho mohou vyhláškou zvyšovat ze základní úrovně 1 na hodnoty 2, 3, 4 a 5, tím samozřejmě zvyšují výši daně z nemovitostí. Opět platí, že aktuální výši místního koeficientu zjistíte nejlépe na příslušných úřadech. Seznam místních koeficientů okresních měst pro rok 2012 najdete na serveru Podnikatel.cz.

Poznámka ke koeficientům: Kompletní seznam vyhlášených místních koeficientů a změn v koeficientech podle velikosti obce zveřejňuje na svém webu daňová správa.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Peníze.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).