Hlavní navigace

Novostavba už není osvobozena od placení daně z nemovitostí

21. 10. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ještě nedávno byly nové domy a byty od placení osvobozeny na 15 let. Dva roky už nejsou. Sankce za opomenutí této informace ale nemusí být nikterak vysoká.

Pokud žijete v nedávno postavené bytové jednotce v bytovém domě nebo v nedávno postaveném rodinném domě a jste přesvědčeni o tom, že jste na 15 let osvobozeni od placení daně z nemovitosti, pak zvedněte minimálně váš telefon a zkontaktujte finanční úřad. Již druhým rokem totiž novostavby od placení daně z nemovitosti osvobozeny nejsou.

2010 naposledy bez daně

Rok 2010 byl z pohledu majitelů nemovitostí nevlídný. Jednak se takzvaným Janotovým balíčkem opatření násobily daňové sazby, pomocí kterých se výsledná výše daně vypočítává, jednak právě skončilo osvobození novostaveb od placení daně.

A osvobození neskončilo jen těm, kteří si novostavbu pořídili po této lhůtě. 31. prosince 2009 prostě skončily daňové prázdniny všem majitelům novostaveb. Bylo přitom zcela jedno, zdali doposud od placení daně z nemovitosti byli osvobozeni 13 let či dva roky.

Konec osvobození od placení daně přitom ale nebyl spjat s povinností podat nové daňové přiznání. To museli majitelé novostaveb podat i před rokem 2010, jen se v něm k osvobození od daně z nemovitosti přihlásili. O tom, že od roku 2010 měli všichni tito majitelé daň z nemovitosti nově platit, se měli dozvědět ze složenky, kterou daňové úřady klasicky na přelomu dubna a května rozesílají.

Nicméně tento systém není stoprocentní, což nám potvrdily samotné úřednice na finančních úřadech, když jsme je v minulém roce jako fiktivní hříšník oslovili. Je tedy možné, že pokud jste informace aktivně nevyhledávali, mohly vás minout.

Sankce nejistá

Pokud jste zrovna v takové situaci, pak se ještě nemusíte hrozit vysokých sankcí. Určitě zaplatíte úrok z prodlení, který v současné době činí 14,75 % p.a. Ten se platí za pozdní zaplacení daně a podle pravidel platných před rokem 2011 se počítá od prvního dne prodlení. Vzhledem k tomu, že ve většině případů daň z nemovitosti dosahuje částek v řádech několika stokorun, nebude ani výsledný úrok z prodlení nikterak závratný. Nemusíte se bát ani složitých výpočtů, sankci vyčíslí finanční úřad.

Pokud jste zapomněli nejen na platbu, ale také na samotné podání daňového přiznání k dani z nemovitosti, pak budete mít povinnost podat ho za rok, ve kterém vám tato povinnost původně vznikla. Sankce bude záviset na tehdy platných podmínkách. Ty se v roce 2011 měnily, když nově se minimální výši sankce (500 korun) nevyhnete, pokud se zpozdíte o více než 5 pracovních dnů. Předešlá pravidla ale umožňovala odpuštění této sankce, což se také v praxi dělo, když zákon říkal, že správce daně může (ale nemusí) v případě pozdního podání daň navýšit až o 10 %.

Více:

Zateplení osvobozené do roku 2012

Ve stejné době, kdy bylo zrušeno osvobození novostaveb od daně z nemovitosti, skončila také stejná možnost na 5 let pro stavby, které byly zatepleny, odborně řečeno, na kterých byly provedeny „změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení“.

K těmto případům však byla změna milosrdnější v tom ohledu, že již čerpané osvobození neskončilo automaticky s rokem 2010. Pokud jim nárok na osvobození od daně z nemovitosti vznikl do 1. ledna 2009, pak mohou, v případě, že splní 5letou lhůtu, toto osvobození čerpat ještě ve zdaňovacím období roku 2012.

Přiznání v lednu, platba v květnu

Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává vždy v roce, který následuje po změně vlastnického práva k nemovitosti. Rozhodujícím datem je přitom provedení zápisu do katastru. Termín pro podání končí vždy s koncem ledna a daňové přiznání se podává vždy za rok, ve kterém je podáváno (na rozdíl třeba od daně z příjmů, kde se přiznání podává až v roce následujícím).

skoleni_29_6

Výjimkou z lednového termínu je situace, kdy jste o zápis požádali v roce minulém, ale ten byl katastrem proveden až v roce následujícím. V takovém případě přiznání musíte podat do tří měsíců od konce měsíce, ve kterém byl zápis proveden.

Platba daně z nemovitosti je splatná každoročně s koncem května. V případě, že její výše přesahuje 5000 korun, můžete ji rozdělit na dvě stejně velké části a tu druhou uhradit až do konce listopadu.

Hmotná nouze osvobodí od placení daně

Od placení daně z nemovitosti jsou ze zákona klasicky osvobozeny nemovitosti ve vlastnictví obcí, církví či škol. Fyzické osoby zákon osvobozuje od placení daně ze staveb (z pozemků nikoli) jen v případě velmi složité finanční situace. Viz § 9 zákona o dani z nemovitosti písmena:

n) obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení,

o) stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazu ZTP, a stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazu ZTP/P.

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Peníze.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).