Hlavní navigace

Příběh prvý: eBanka v číslech aneb krátká cesta ze dna

28. 7. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Banka, která jako první v Česku začala prodávat internetové bankovnictví, našla nového majitele. Není tomu přitom ani 10 let, co se nacházela ve Stabilizačním programu ČNB. Čím si za oněch necelých 10 let banka prošla, jak hospodařila a jak připravila matka svou dceru na prodej?

Před několika dny jste se na našem serveru mohli dočíst krátkou zprávu:

Skupina PPF oznámila, že v pondělí 24.července podepsala s Raiffeisen International Bank-Holding AG Smlouvu o prodeji akcií eBanky, a.s. Na jejím základě by mělo do několika měsíců dojít k převodu akcií eBanky, a.s. Smlouva mezi oběma stranami byla podepsána v Praze. Kupní cena banky s kapitálem ve výši 1,18 miliardy korun byla stanovena na 130 milionů eur. Touto akvizicí zvýší skupina Raiffeisen v České republice počet klientů o více než 70 procent na téměř 300 tisíc zákazníků. eBanka ke konci prvního čtvrtletí obsluhovala zhruba 117 tisíc klientů z řad soukromých osob a malých a středních firem.

Shodou okolností to byl právě Měšec, který jako první informoval o tom, že je banka skutečně na prodej. Prodejem eBanky však končí jedna z jejích životních etap, která výrazným způsobem ovlivnila český bankovní systém. Jaký vlastně byl dosavadní život eBanky?

Krátký historický exkurz

  • Založení Expandia Banky v roce 1997 převzetím Zemské banky, a. s. v Olomouci.
  • 4. 5. 1998 zahájen podnikatelský projekt jako banky, která jediná nabízí své služby plně formou přímého bankovnictví.
  • V listopadu 1999 byla uzavřena smlouva mezi Českou pojišťovnou a skupinou Expandia o koupi 50,1 % akcií.
  • Během roku 2000 Česká pojišťovna zvýšila svůj podíl na necelých 98 %, dále byl navýšen základní kapitál banky.
  • V roce 2001 se opakovaně navýšil podíl České pojišťovny v eBance, nové jméno banka získala 8. ledna 2001, na konečných 99,35 % akcií a základní kapitál byl zvýšen na 1,042 mld. Kč.
  • V roce 2004 již vlastnila Česká pojišťovna v eBance podíl 99,9 % akcií. Základní kapitál byl zvýšen na 1,094 mld. Kč.

A co významného se dělo s penězi klientů?

Původní Zemská banka, a. s., která byla po vstupu skupiny Expandia přejmenována na Expandia Banku, a. s., vstoupila v roce 1997 do tzv. Stabilizačního programu České národní banky, v rámci něhož došlo k postoupení ztrátových úvěrových pohledávek ve výši 548 mil. Kč na společnost Česká finanční, s. r. o.

V souvislosti se vstupem České pojišťovny a. s. do banky a s jejím pozitivním hospodářským vývojem na přelomu století probíhaly od začátku roku 2001 jednání zástupců banky s Českou národní bankou a Českou finanční, s. r. o., s cílem upravit případně ukončit Stabilizační program. Vstupem České pojišťovny do banky došlo k jejímu začlenění do skupiny PPF, což výrazně ovlivnilo hospodaření banky v následujících letech a umožnilo využívat křížové financování v rámci celé skupiny.

Zmíněný Stabilizační program byl předčasně ukončen již na konci roku 2001 a pohledávky předtím postoupené na Českou finanční byly zpět převedeny na banku v hodnotě 489 milionů korun. Následně byly z tohoto balíku převedeny pohledávky v hodnotě 429 milionů korun na Českou pojišťovnu, včetně dalšího balíku pohledávek po Zemské bance v objemu 56 milionů korun.

eBance se podařilo z těchto transakcí a současného rozpuštění opravných položek k úvěrům vytvořit účetní profit ve výši 50 milionů korun. V roce 2002 byl v souvislosti s převodem pohledávek ještě uzavřen dodatek ke smlouvě mezi eBankou a ČP, v němž byla hodnota pohledávek aktualizována na 733 mil. Kč.

eBanka postupem času profitovala i z toho, že se jí podařilo vytvořit poměrně kvalitní bankovní software, tzv. Transakční systém, který umožnil přístup klientů k jejich kontům přes různá on-line rozhraní při využití bezpečnostních protokolů.

Ještě na konci roku 2001 pak prodala banka licenci ke zmíněnému softwaru za 110 milionů korun společnosti ČP finanční služby a. s., ačkoliv v březnu 2002 Městský soud v Praze ocenil hodnotu softwarové aplikace včetně související dokumentace na 133,8 milionu korun. Celá transakce tedy mohla být při objektivním ocenění pro banku o 23,8 milionu korun výhodnější. Na konci roku 2002 pak banka dostala za neodstoupení od smlouvy o prodeji softwaru dalších 20 milionů korun.

V roce 2003 již byla eBanka v takové kondici, že začala financovat svoje sestry. Jednou z nich byla společnost Home Credit & Finance Bank, Rusko, které banka poskytla úvěr ve výši jedné miliardy korun. Kromě toho pomohla i TV Nova (respektive společnosti CET 21), která tehdy ještě patřila do skupiny PPF, s provozem nepříliš úspěšné soutěžní hry Superprogram, za což banka získala odměnu 24 milionů korun. Již pět měsíců po vyčerpání úvěru Home Creditu, tedy v květnu 2004, došlo k jeho splacení, a to v plné výši.

Ve stejném roce se eBanka zbavila balíku v objemu 25,893 milionu korun poskytnutých a nesplacených úvěrů typu Minikredit, čímž začal několik měsíců trvající proces „čištění banky“ od špatných úvěrů. Lze se domnívat, že finanční stratégové z mateřské skupiny PPF právě v tomto roce začali připravovat „dcerunku na budoucí námluvy“. Zmíněný balík banka prodala společnosti Realbohemia za 2,5 milionu korun. Na Minikreditu tak banka ztratila více jak 23 milionů korun.

Úklid v bance pokračoval ještě téhož roku, kdy se banka zbavila dalších pohledávek, tentokráte vzniklých z nepovolených debetů na běžných účtech a ze spotřebitelských úvěrů. Klienti tak nově nedlužili bance, ale společnosti AB-Credit. Šlo o pohledávky v celkové výši 185,074 milionu korun, za které banka inkasovala 56,201 milionu korun. Při této transakci tak banka prodělala dalších téměř 130 milionů korun. V roce 2005 pak AB-Credit část pohledávek poslal bance zpět, a to v objemu 4,875 milionu korun. eBanka je proto musela sama odepsat a zanést do podrozvahy.

V roce 2005 čištění banky pokračovalo postoupením pohledávek z nesplacených spotřebitelských úvěrů a povolených a nepovolených debetů na běžných účtech v celkovém objemu 101,6 milionu korun na společnost Asset Portfolio Servicing za 46,834 milionu korun. Sečteno podtrženo, další ztráta přes 54 milionu korun.

Vedle ztrát ze segmentu retailové klientely prodělala banka i v segmentu firemní klientely. V průběhu roku 2005 se zbavila tří velkých business úvěrů v celkovém objemu 44,427 milionu korun za 16,2 milionu. Tím utrpěla ztrátu přes 24 milionů korun.

Ještě téhož roku odepsala další pohledávky ve výši 10,73 milionu korun, které vznikly při prodeji Charge karet (poskytovány teprve od roku 2002) a při poskytování malých business úvěrů.

Aby se banka mohla svést na vlně úvěrového boomu, vydala vloni poprvé ve své historii hypoteční zástavní listy. A to za půl miliardy korun s kupónovým výnosem 4,5 % p. a. se splatností 2010.

Některé hospodářské ukazatelové banky

eBance se pod vedením ČP podařilo během uplynulých let více než zdvojnásobit objem vkladů. Objem úvěrů vzrostl dokonce téměř dvanáctkrát, a to i při zachování slušné kapitálové přiměřenosti. Majiteli začala banka dělat radost zejména v minulém roce, kdy se poprvé od roku 2001 dostala do černých čísel a vytvořila zisk 10,5 milionu korun, když ještě rok před tím vykázala ztrátu přes 270 milionů korun.

Hospodářské ukazatelové eBanky

Zdroj: Výroční zpráva eBanky za rok 2005

Vývoj kapitálové přiměřenosti banky (v %)

FIN21

Kapitálová přiměřenost eBanky

Pozn. autora: Čím vyšší je ukazatel kapitálové přiměřenosti, tím „zdravější“ banka je. ČNB požaduje dle mezinárodních pravidel Basel I minimální kapitálovou přiměřenost 8 %. Od příštího roku se tato pravidla změní.

Zdroj: www-stránky eBanky

Anketa

Jaké jsou vaše zkušenosti s eBankou?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).