Hlavní navigace

Přes datovou schránku účet v bance nezrušíte. Z oslovených bank to udělá jen hrstka

11. 4. 2024
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Je datová schránka spolehlivým identifikátorem odesílatele? Pro stát ano, pro soukromou firmu být nemusí, zvláště když jde o peníze.

Je to paradox. Pokud chcete pořešit něco zásadního se státní nebo veřejnou správou, datová schránka je pohodlný, rychlý a levný pomocník, který bezpečně dostane vaši zprávu či dokument tam, kam patří. A také se zpravidla velmi rychle dočkáte odpovědi. Státní správa uznává, že pokud jí přijde zpráva z vaší „datovky“, není pochyb, že ji opravdu posíláte vy. V některých případech dokonce komunikaci datovou schránkou vyžaduje, třeba v případě podání daňového přiznání.

V soukromoprávní sféře však tomu tak být nemusí. Zatímco například zaměstnavatel už dnes musí přijmout vaši výpověď zaslanou prostým e-mailem (pokud máte tuto možnost komunikace se zaměstnavatelem sjednanou), komerční pojišťovny jsou schopny akceptovat výpověď pojistné smlouvy zaslanou stejným způsobem, bez záruky, že jste ji odeslali opravdu vy, v případě úmyslu zrušit pomocí datové schránky účet v bance už může být problém.

Diskutující klient banky popsal situaci, jak mu Československá obchodní banka (ČSOB) odpověděla na jeho dotaz, proč neakceptovala jeho výpověď smlouvy zaslanou přes datovou schránku.

Digitální úkon musí být řádně podepsán, přičemž akceptovatelný je v tuto chvíli přinejmenším uznávaný elektronický podpis (tj. buďto zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, anebo kvalifikovaný elektronický podpis). Současně má banka povinnost ověřit totožnost osoby, která úkon (v tomto případě výpověď) činí, což z veřejného seznamu držitelů datových schránek není možné (u fyzických osob není uvedeno datum narození, jakožto jeden z podstatných identifikačních prvků), píše ČSOB a doplňuje, že datová schránka tedy ve vztahu k právnickým osobám, které nejsou orgány veřejné moci, plní pouze funkci doručovacího prostředku (obdobně jako pošta), nikoli garance identity ani podpisu. 

Proto v případě plně elektronického podání výpovědi musíme trvat na alespoň uznávaném elektronickém podpisu a jeho úředním ověření, anebo můžete listinnou formu výpovědi s Vaším ověřeným podpisem nechat autorizovaně zkonvertovat a zaslat autorizovanou konverzi výpovědi, která má pak právní účinky jako originál, uzavírá ve zprávě pro svého klienta ČSOB.

Opravdu není datová schránka zárukou identity odesílatele?

Měšec.cz požádal ČSOB o informaci, zda přijme žádost o zrušení účtu prostřednictvím datové schránky, avšak banka se zatím ani po urgenci k tomuto tématu nevyjádřila.

Portál veřejné správy, který společně s datovými schránkami spravuje Digitální a informační agentura DIA, ujišťuje, že u zpráv zaslaných datovou schránkou má příjemce jistotu, že jste zprávu odeslali skutečně vy.

Protože se do systému datových schránek přihlašujete přes ověřenou identitu, adresát má jistotu, že vše, co mu posíláte datovou schránkou, jste poslali opravdu vy. Nepotřebujete k tomu navíc žádný elektronický podpis, který byste si jinak museli složitě vyřizovat a platit. Úřady budou na dokument zaslaný datovou schránkou nahlížet stejně, jako byste jej osobně podepsali, uvádí na svém webu gov.cz.

Státní a veřejná správa také tak k vašim zprávám či dokumentům zaslaným datovkou přistupuje. Podle § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, mají zprávy či dokumenty zaslané z vaší datové schránky orgánům veřejné moci stejnou váhu jako písemné a osobně podepsané úkony. Podle tohoto zákona už tedy samotné zřízení datové schránky představuje jednoznačné vymezení subjektu, a proto naplňuje definici elektronického podpisu podle občanského zákoníku.

U soukromoprávních společností může hrát roli sjednaný způsob komunikace ve smlouvě

U soukromoprávních subjektů, jako jsou například banky nebo pojišťovny, může hrát roli v akceptování takových úkonů, jakým je třeba výpověď smlouvy, způsob smluvně dohodnuté komunikace.

Odesílatel by se měl ujistit, že doručování do datové schránky nebrání smluvní úprava mezi ním a adresátem, přičemž bude záležet na podobě konkrétního ujednání, úmyslu i vzájemném postavení smluvních stran, upozorňuje právník Tomáš Bruner ve svém rozboru úskalí při doručování datových zpráv na webu epravo.cz.

Bruner poukazuje na rozhodnutí Ústavního soudu (II. ÚS 3643/11 a II. ÚS 3518/11), který potvrdil, že obsah datové zprávy není třeba nijak dokazovat a předpokládá se jeho pravost.

Navíc pro soukromoprávní datové zprávy platí fikce doručení. Pokud se adresát nepřihlásí do své datové schránky ve lhůtě 10 dnů od dodání dokumentu do schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Adresát se tak nemůže doručení vyhýbat nebo tvrdit, že zprávu neobdržel, dodává právník.

Vlastně jediným rozdílem mezi zprávou zaslanou z datové schránky úřadu nebo soukromé firmě je v tom, že v případě soukromé firmy neplatí fikce podpisu. Zatímco třeba v případě finančního úřadu nemusíte zprávu nijak podepisovat, pro soukromou firmu už své jméno napsat musíte.

Úkon odeslaný datovou zprávou orgánu veřejné moci nemusí být podepsaný. Odesílatel se může spolehnout na fikci podpisu podle § 18 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. To neplatí pro právní jednání zasílané mezi soukromoprávními osobami, pro které zákon fikci podpisu nezavádí. Odesílatel soukromoprávní datové zprávy proto nesmí zapomenout její obsah podepsat v těch případech, kde je podle zákona nebo smlouvy nutná písemná forma právního jednání. Vzhledem k tomu, že datová schránka představuje vysoce zabezpečený komunikační prostředek do velké míry garantující identitu odesílatele i integritu zprávy, stačí podle názoru autora tohoto článku tzv. prostý elektronický podpis, uvádí ve své úvaze Tomáš Bruner.

Jak se k možnosti poslat žádost o zrušení bankovního účtu staví jednotlivé tuzemské banky?

V době publikace článku víme o 6 bankách, které bez okolků přijmou váš požadavek na zrušení účtu zaslaný datovou schránkou.

  1. Air Bank,
  2. Komerční banka,
  3. Max Banka,
  4. mBank,
  5. MONETA Money Bank a
  6. Partners Banka.

Air Bank

Pokud klient napíše přes datovou schránku žádost o zrušení účtu, takovou žádost přijmeme, nicméně klienta telefonicky kontaktujeme a žádost o zrušení účtu si s ním potvrdíme, případně dozjistíme potřebné detaily, říká mluvčí Air Bank Michal Kuzmiak a dodává, že na pobočku klienti chodit nemusí. Účet se dá zrušit i v internetovém bankovnictví, též bez návštěvy pobočky.

Banka CREDITAS

Bance CREDITAS samotná výpověď smlouvy „datovkou“ nestačí. 

Dokument zaslaný tímto kanálem lze akceptovat, pokud splňuje příslušné náležitosti (zejména pokud má podobu originálního dokumentu). Tyto žádosti jednotlivě posuzuje právní oddělení, říká mluvčí banky Lucie Brunclíková. Pokud by žádost nebyla akceptována, klient má možnost zrušit účet jednoduše přes internetové bankovnictví. Nebo může dojít na pobočku, dodává.

V Bance CREDITAS však můžete zrušit účet pomocí autorizované zprávy v internetovém bankovnictví. Peníze si převedete do jiné banky a poté zadáte žádost o zrušení účtu přes autorizovanou zprávu.

Česká spořitelna

Požadavky na zrušení osobních účtů prostřednictvím datových schránek aktuálně nenabízíme, ale klienti mají možnost po dohodě s bankéřem podepsat dohodu o ukončení účinnosti smlouvy o vedení účtu ve svém internetovém bankovnictví, říká mluvčí Spořitelny Filip Hrubý. V praxi to znamená, že zavoláte svému bankéři nebo na infolinku, zadáte požadavek, že chcete zrušit účet, a pracovník banky vám v elektronické aplikaci nastaví možnost zrušení účtu, kterou následně potvrdíte.

Klient obvykle ruší účty osobně na pobočce, případně korespondenční cestou, kdy však musí mít písemná odpověď ověřený podpis majitele účtu, doplňuje Hrubý.

Komerční banka

Naši klienti (fyzické osoby či podnikatelé) mohou poslat výpověď přes datovou schránku, výpovědi přes datovou schránku, na dokumentu musí být zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Zároveň je přijetí výpovědi touto formou podmíněno souhlasem pracovníka právního útvaru, říká mluvčí banky Šárka Nevoralová.

Klienti však mohou zrušit smlouvu také v aplikaci KB+, dále osobně na pobočce, nebo zasláním výpovědi poštou, na které musí být úředně ověřený podpis.

Max banka 

Účet u Max banky lze zrušit datovou schránkou, pokud jejím prostřednictvím pošlete vyplněnou a podepsanou žádost, která je dostupná na webu banky.

Další možností je zrušení účtu v internetovém bankovnictví, případně zaslání vyplněné žádosti s ověřeným podpisem na adresu banky, sdělila mluvčí banky Anna Bakošová.

mBank

Výpověď ze strany klienta přijímáme i prostřednictvím datové schránky. V žádosti by mělo být definováno, jaký produkt se vypovídá, identifikační údaje klienta a klientův podpis. Výpověď lze přijmout pouze v případě, že se jedná přímo o datovou schránku klienta. Po kontrole všech náležitostí a údajů je klient následně informován prostřednictvím e-mailu o průběhu, potvrzuje za mBanku Kristýna Dolejšová.

Klient může podat výpověď běžného účtu i prostřednictvím svého internetového bankovnictví. Stále je k dispozici také možnost podání formuláře na obchodním místě mBank nebo poštou s úředně ověřeným podpisem.

MONETA Money Bank

Tato banka ve svých obchodních podmínkách možnost zrušení účtu prostřednictvím datové schránky neuvádí, ale případnému požadavku zaslanému touto formou vyhoví.

Pokud pošle klient žádost o zrušení účtu přes datovou schránku a je plně identifikovaný přes bankovní identitu nebo heslo a zpráva obsahuje veškeré potřebné identifikátory k ukončení účtu a převodu prostředků na jiný účet klienta, tak banka tomuto požadavku vyhoví a účet zruší, potvrzuje mluvčí MONETY Zuzana Filipová. Klienti také mohou požádat o zrušení účtu pomocí mobilní aplikace.

Oberbank

Účet v Oberbank lze zrušit pouze písemně nebo při osobní návštěvě na pobočce banky. Zrušení účtu online nebo prostřednictvím datové schránky není v takovém případě možné, potvrdila mluvčí Monika Heiserová.

Partners Banka

Ano, klient může poslat svou výpověď prostřednictvím datové schránky. Musí to být ale datová schránka vázaná na fyzickou osobu, nikoli na právnickou osobu. Prostřednictvím datové schránky si klient může určit, kam chce poslat své peníze a my mu je vypořádáme na klientem uvedený účet, říká mluvčí banky Tereza Píchalová. Datum zrušení účtu si určuje banka. Pokud klient nemá vydanou kartu, tak je jeho účet standardně zrušen obratem, pokud však kartu má, začne běžet 30denní lhůta na zrušení účtu. 

Je to kvůli vypořádání všech transakcí kartou, které klient mohl před požadavkem na zrušení účtu zadat, primárně tím ošetřujeme offline platby na terminálech, dodává mluvčí Partners Banky. Dodává, že nejpozději do měsíce bude možné zrušit účet přímo v aplikaci banky, momentálně to jde i přes call centrum, kam stačí zavolat a požádat o ukončení.

Raiffeisenbank

Pokud máte v Raiffce svůj hlavní účet a rozhodnete se ho zrušit, nezbude vám, než si osobně dojít na pobočku. 

V případě, kdy se jedná o vedlejší účet, pak ho můžete zrušit prostřednictvím mobilní aplikace. V tom případě na pobočku chodit nemusíte. Návštěva pobočky je pro zrušení účtu vyžadována pouze v případě, kdy si klient přeje zrušit účet hlavní, potvrzuje mluvčí banky Tereza Kaiseršotová.

TRINITY BANK

U Trinity Bank je možné účet zrušit jedině na pobočce nebo korespondenčně poštou, jak potvrdil mluvčí banky Kamil Chalupa.

UniCredit Bank

Zrušení účtu prostřednictvím datové schránky je možné v případě, kdy je datová schránka klienta vedena v systému banky. Způsob dotažení datové schránky do systému je možný pouze prostřednictvím ztotožnění klienta se státními registry, potvrzuje mluvčí banky Petr Plocek a dodává, že v případě, kdy přijde požadavek prostřednictvím datové schránky, která není vedena v systému banky, musí být požadavek podepsán uznávaným elektronickým podpisem. Další online možností je zrušení účtu prostřednictvím e-mailu, který je shodný s evidovaným e-mailem v systému banky. 

Zde platí pravidla podpisu:

  • Do 100 EUR bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu,
  • nad 100 EUR musí být e-mail podepsán uznávaným elektronickým podpisem.

V obou případech platí, že pokud je na rušeném účtu, případně na všech rušených účtech dohromady, zůstatek vyšší než 100 EUR (případně ekvivalent v ostatních měnách), dochází ze strany bankéře prostřednictvím nahrávané telefonní linky, případně e-mailové adresy vedené v systému banky (e-mail neplatí pro požadavky odeslané e-mailovou cestou) k ověření u majitele účtu oprávněnosti požadavku, upřesňuje Plocek.

Na vyjádření ČSOB, Komerční banky, Fio banky a mBank ještě čekáme. Jakmile je budeme mít k dispozici, do článku je doplníme.

Zruší vám banka účet na základě požadavku zaslaného datovou schránkou?
Banka Lze zrušit účet pomocí žádosti v datové schránce? Možnost zrušení účtu
Air Bank ANO,
poté banka zatelefonuje a domluví detaily
V internetovém bankovnictví, na pobočce
Banka CREDITAS Žádost posoudí právní oddělení V internetovém bankovnictví, na pobočce
Česká spořitelna NE Osobně na pobočce, případně kontaktovat bankéře, který možnost zrušení účtu nastaví v elektronickém bankovnictví
Československá obchodní banka Čekáme na odpověď
Fio banka Čekáme na odpověď
Komerční banka ANO, pokud je výpověď opatřena zaručeným elektronickým podpisem, musí odsouhlasit právní oddělení banky Osobně na pobočce, písemně poštou s ověřeným podpisem nebo v aplikaci KB+
Max Banka ANO V internetovém bankovnictví, případně zaslání vyplněné žádosti s ověřeným podpisem na adresu banky
mBank ANO V internetovém bankovnictví, osobně na pobočce, poštou s ověřeným podpise
MONETA Money Bank ANO V mobilní aplikaci, na pobočce
 Oberbank  NE Pouze písemně poštou nebo na pobočce banky
Partners Banka  ANO Telefonicky na call centrum, osobně na pobočce, do měsíce možnost v mobilní aplikaci
Raiffeisenbank  NE V případě zrušení hlavního účtu je nutná osobní návštěva pobočky, vedlejší účet lze zrušit prostřednictvím elektronického bankovnictví
TRINITY BANK  NE Na pobočce nebo písemně poštou
 UniCredit Bank ANO, pokud je datová schránka klienta vedena v systému banky E-mailem evidovaným bankou, případně na pobočce

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).