Hlavní navigace

Předčasný důchod: jak si k němu přivydělat a co dělat, když chcete pracovat víc?

5. 1. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Řada lidí odešla před koncem roku do předčasného důchodu. Možnosti výdělku jsou zde omezené. Co udělat, abyste mohli zůstat v práci a vydělávat si i v předčasné penzi bez omezení?

Loňské mimořádné valorizace důchodu způsobily, že se lidem v předdůchodovém věku vyplatilo jít do penze ještě v roce 2022, a to i v případě, že by měli požádat o předčasný důchod.

Řada lidí tedy možná požádala o důchod dříve, než měla původně v plánu, dříve, než chtěla odejít z práce. Proto si dnes popíšeme, jak je možné v předčasné penzi pracovat.

Práce v předčasném důchodu? Jen brigády

Pokud pobíráte předčasný důchod, tedy necháváte si dávku vyplácet, nemůžete vykonávat výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění. Můžete tedy vykonávat jen takovou práci, při které nevzniká povinnost z takového příjmu platit sociální pojištění. A to až do dosažení důchodového věku.

Za této situace si tedy můžete přivydělávat jen:

  • zaměstnáním malého rozsahu, kdy je váš příjem nižší než 4000 Kč měsíčně (platí pro práci na dohodu o pracovní činnosti právě při příjmu do 4000 Kč za měsíc),
  • dohodou o provedení práce, kdy je váš příjem nižší než 10 000 Kč měsíčně,
  • vykonáváním samostatné výdělečné činnosti v rozsahu, který nezakládá účast na pojištění (příjem po odpočtu výdajů musí být pro rok 2022 nižší než 93 387 Kč a pro rok 2023 nižší než 96 777 Kč).

Předčasný důchodce přitom může na základě pracovních dohod s hrubou odměnou do limitu pracovat pro více zaměstnavatelů současně, uvedla daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Doplnila také, že pasivní příjmy, ze kterých se neplatí sociální pojištění (např. z kapitálu),
mohou mít předčasní důchodci v neomezené výši po celou dobu.

Připomínáme, že tato omezení platí pouze v situaci, kdy si necháváte předčasnou penzi vyplácet, a pouze do doby, než dosáhnete důchodového věku.

Po jeho dosažení už pro vás začnou pro účely výdělku platit stejná pravidla jako pro důchodce, kteří šli do řádné starobní penze. To znamená, že budete moci vykonávat i výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění.

Co dělat, když chcete pracovat víc?

V případě, že před dosažením důchodového věku ještě nechcete být odkázáni jen na brigády, nabízí se vám jediné řešení. A to přerušení výplaty předčasného starobního důchodu. Ve chvíli, kdy vám je výplata předčasné penze pozastavena, můžete vykonávat zaměstnání nebo výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění.

Pokud v předčasném důchodu vykonáváte práci, která vám zakládá účast na pojištění, musíte tuto skutečnost oznámit nejpozději do 8 dnů České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Ta je povinna výplatu předčasného důchodu zastavit. Opět ji uvolní, až dosáhnete důchodového věku, nebo poté, co ukončíte výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění.

O to je ale potřeba znovu požádat. Spolu s tím také nezapomeňte požádat o úpravu výše penze za dobu výkonu výdělečné činnosti. S ohledem na dobu, kterou jste odpracovali po přiznání předčasné penze bez jejího pobírání, vám bude navýšena procentní výměra.

Práce ve starobním důchodu

Jak už jsme zmínili výše, po dosažení důchodového věku můžete pracovat bez omezení. Neplatí pro vás žádný limit pro výše výdělku ani druh činnosti nebo druh smlouvy.

Pokud jde o pojištěnou výdělečnou činnost, ze které stále odvádíte pojistné, dojde po určité době k navýšení důchodu.

Míra navýšení však závisí na tom, zda si necháte při práci vyplácet celou starobní penzi, nebo její polovinu, nebo zda odložíte i výplatu starobního důchodu a budete zatím žít pouze z toho, co si vyděláte.

Způsob navyšování dávky při práci v penzi stanovuje § 34 zákona o důchodovém pojištění. Pojištěnci, který vykonává výdělečnou činnost i poté, co splní podmínky nároku na starobní důchod, se zvyšuje procentní výměra:

  • o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dní této činnosti, pokud nepobírá starobní ani invalidní důchod třetího stupně,
  • o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dní činnosti, pokud pobírá starobní důchod ve výši poloviny,
  • o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dní činnosti v případě, že si nechává vyplácet starobní důchod v plné výši.

Pokud si penzi nebo její část odpustíte, pocítíte efekt navýšení výpočtového základu rychleji a více než v případě, že si necháte při práci důchod vyplácet v plné výši. V takovém případě totiž není navýšení nijak výrazné.

Tento mrzký efekt připouští i samo Ministerstvo práce, které chce odměňování za práci v důchodu částečně změnit. V legislativním procesu je proto návrh, který místo drobného navýšení penze (o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 dní činnosti při plné výplatě starobního důchodu) počítá s tím, že by takoví důchodci měli od 1. července 2023 nárok na slevu na pojistném na důchodové pojištění ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu.

V praxi by to znamenalo, že jim stát odpustí plnou výši odvodu na důchodové pojištění, který je strháván zaměstnanci z hrubé mzdy. Na stejnou slevu z pojistného by měly dosáhnout i OSVČ, které dosáhly důchodového věku a mají nárok na výplatu starobního důchodu v plné výši. Odváděly by pak zálohu na důchodové pojištění ve výši 22,7 % místo 29,2 %.

Ministerstvo chce tímto krokem motivovat lidi v důchodovém věku, aby zůstali výdělečně činní delší dobu. Výdělečná činnost by přitom měla zůstat i nadále dobou účasti na důchodovém pojištění.

Některým pracujícím důchodcům už nebude narůstat penze. Dostanou místo toho slevu z pojistného Přečtěte si také:

Některým pracujícím důchodcům už nebude narůstat penze. Dostanou místo toho slevu z pojistného

Jaká jsou pravidla pro předčasný důchod?
Abyste dosáhli na předčasný důchod, musíte získat alespoň 35 let pojištění. Pokud je váš důchodový věk nižší než 63 let, můžete jít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením důchodového věku. Je-li váš důchodový věk alespoň 63 let, můžete jít o 5 let dříve, ale ne před dosažením alespoň 60 let.
Jak si můžu v předčasném důchodu přivydělávat?
Pokud pobíráte předčasný důchod, nemůžete vykonávat výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění. Můžete si přivydělávat jen zaměstnáním malého rozsahu, kdy je váš příjem nižší než 4000 Kč měsíčně (platí pro práci na dohodu o pracovní činnosti právě při příjmu do 4000 Kč za měsíc), dohodou o provedení práce, kdy je váš příjem nižší než 10 000 Kč měsíčně, nebo podnikáním v rozsahu, který nezakládá účast na pojištění (příjem po odpočtu výdajů nižší než 96 777 Kč). Chcete-li pracovat víc, musíte si pozastavit výplatu předčasné penze nebo počkat do dosažení důchodového věku.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).