Hlavní navigace

Do důchodu jděte ještě letos. Dostanete mnohem víc než příští rok. A to i při předčasné penzi

13. 10. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Máte blízko do důchodu? Běžte do něj ještě letos, vyplatí se vám to víc. A to i přes to, že budete letos muset požádat o předčasnou penzi. Poradíme trik, jak se v takovém případě vyhnout jejímu krácení.

Vhodným načasováním odchodu do penze můžete docílit toho, že vyplácená měsíční dávka bude výrazně vyšší, než kdybyste to vůbec nepromysleli. Jedním z faktorů, který to ovlivní, je i způsob výpočtu penze pro daný rok. Nedá se paušálně říci, že je např. vždy výhodnější jít do penze až po novém roce nebo si ho naopak nechat přiznat dříve a vytěžit z novoroční valorizace.

Do důchodu jděte ještě v roce 2022

Výhodnost jednoho nebo druhého řešení se přelévá. Zrovna pro přelom let 2022 a 2023 však platí, že se do důchodu víc vyplatí jít ještě letos. A to i v případě, že budete muset požádat o ten předčasný.

Výrazně vyšší je důchod přiznaný v roce 2022 než důchod přiznaný v roce 2023. Je tomu tedy přesně naopak než před rokem, tzn. na přelomu let 2021 a 2022, informoval Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services s tím, že důvodem jsou hlavně dvě letošní mimořádné valorizace, které se týkají jak dosud přiznaných důchodů, tak i důchodů, které budou přiznány do konce roku 2022.

Důchodového věku dosáhnete v roce 2022

Obecně platí, že na starobní důchod vzniká nárok při dosažení důchodového věku a získané době pojištění v délce minimálně 35 let. Druhá podmínka ale připouští výjimky například pro lidi v invalidním důchodu nebo prostřednictvím zápočtu tzv. náhradních dob.

V případě, že důchodového věku dosáhnete ještě letos, požádejte o starobní penzi nejpozději ke dni 31. prosince 2022.

Pokud byste to nestihli, vězte, že nic není ztraceno. O řádný důchod si totiž můžete požádat s letošním datem i zpětně. Nejpozději to ale musíte stihnout do pěti let. Uplynutím pěti let ode dne, za který dávka náleží, totiž nárok na výplatu penze zaniká.

I když tedy požádáte o řádný důchod třeba až příští rok, ale s letošním datem, vaše penze bude stanovena na základě výpočtu platného pro letošní rok a ihned bude dvakrát mimořádně valorizována. Další valorizace, tentokrát řádná, proběhne následně od 1. ledna 2023.

Důchody 2023: Jaká bude valorizace a o kolik vzroste penze přímo vám? Přečtěte si také:

Důchody 2023: Jaká bude valorizace a o kolik vzroste penze přímo vám?

Důchodového věku dosáhnete v roce 2023

Odejít do důchodu ještě letos se podle Šafaříka vyplatí i v případě, že vám vznikne nárok na řádný starobní důchod nejdříve v roce 2023: Neváhejte požádat do konce roku 2022 o předčasný starobní důchod a jste-li účastni důchodového pojištění a odvádíte pojistné, požádejte o odložení výplaty důchodu a pokračujte dál ve výdělečné činnosti. 

Podle odborníka na důchodovou problematiku by bylo pro výši vaší penze ideální, kdybyste vydrželi být v práci, kde jste účastni důchodového pojištění, až do vzniku nároku na řádný starobní důchod – tedy do dosažení důchodového věku (předpokládáme splnění potřebné doby pojištění).

Poté je nutné požádat o přepočtení výše předčasného starobního důchodu. Tím, že si odložíte výplatu důchodu a budete až do dosažení důchodového věku pracovat, získáte penzi vypočtenou dle pravidel roku 2022, ale zároveň eliminujete vliv krácení důchodu za předčasnost.

Možnost požádat o důchod zpětně platí pouze u řádného starobního důchodu, který je přiznán po dosažení potřebného důchodového věku.

Předčasnou penzi takto zpětně přiznat nelze. Ta se poskytuje až od data podání žádosti. Takže pokud si budete chtít požádat o předčasný důchod s pravidly platnými ještě pro rok 2022, musíte tak učinit ještě letos, tedy nejpozději do 31. 12. 2022.

Nárok na řádný důchod vznikne v roce 2023, ale vy dál pracovat nemůžete

Podle Jiřiny Holubové, vedoucí oddělení penze Freedom Financial Services, je předčasný důchod zajímavý pro všechny, kteří mají nárok na řádný starobní důchod v roce 2023. A to i v případě, že z nějakého důvodu už nemohou dále pracovat a výše popsaným způsobem nemohou eliminovat dopady krácení předčasného důchodu.

Záleží vám na tom, jakou penzi dostanete? Přečtěte si praktické informace v našem seriálu Jak dosáhnout na co nejvyšší důchod?

Důkazem budiž příklad pana Karla, který má nárok na důchod 1. 12. 2023, kdy získá celkovou dobu důchodového pojištění v délce 46 roků a 339 dnů. Jeho osobní vyměřovací základ činí 35 460 Kč.

I pokud požádá o přiznání předčasného starobního důchodu o 335 dnů dříve, tedy k datu 31. 12. 2022, bude jeho celková doba pojištění činit 46 roků a 5 dnů a od ledna 2023 mu bude vyplácen předčasný důchod ve výši 21 169 Kč.

V případě, že by čekal až na vznik řádného starobního důchodu a požádal o něj až k 1. 12. 2023, bude jeho měsíční dávka činit 19 734 Kč. Předčasný důchod tak bude vyšší o 1435 Kč.

I pokud by měl pan Karel nižší celkovou potenciální dobu pojištění, třeba 46 roků a 210 dnů, tak by se při žádosti o důchod k 31. 12. 2022 snížila jeho celková doba pojištění na 45 roků a 241 dnů. I přesto by ale předčasný důchod byl vyšší než řádný starobní důchod přiznaný až v prosinci 2023.

Předčasný důchod přiznaný k 31. 12. 2022 by od ledna 2023 činil 20 777 Kč, kdežto řádný starobní důchod (s vyšší celkovou dobou pojištění) přiznaný 1. 12. 2023 by činil 19 734 Kč. Předčasný důchod tak bude vyšší o 1043 Kč, vysvětlila Holubová.

Správné načasování se vyplatí

Výše důchodu závisí na započitatelných příjmech a získané době pojištění. Osobní vyměřovací základ představuje průměrný měsíční příjem za období jeho produktivní činnosti, ale přepočítaný na současnou hodnotu peněz.

Šafařík upozornil, že letos budou rozdíly mezi valorizovanými důchody přiznanými v roce 2022 a nově vypočítanými důchody v roce 2023 nezvykle vysoké. Je třeba upozornit, že údaje pro průměrné důchody jsou často zavádějící. Neříkají nic o tom, jaký je skutečný rozdíl u nízkých důchodů, u důchodů průměrných, nadprůměrných, nebo dokonce u důchodů velmi vysokých, varuje před zobecňováním a ilustruje rozdíly výpočtů na modelových příkladech podle výše příjmů (resp. dle tzv. osobního vyměřovacího základu).

Příklad

Ukažme si nyní tedy, jak se bude lišit výše důchodu, pokud bude přiznán letos, nebo příští rok, s přihlédnutím k různé výši příjmů a při zvolené době pojištění v délce 45 let pro všechny uvažované varianty.

Příklady rozdílů v důchodech přiznaných v roce 2022 a 2023 dle výše příjmu
Vybrané příklady příjmů SD 2022 po mimořádných valorizacích Valorizovaný SD 2022 i s valorizací v lednu 2023 SD 2023 přiznaný v roce 2023 SD 2023 – val. SD 2022
minimální vyměřovací základ OSVČ 9728 Kč
11 372 Kč

11 894 Kč
10 838 Kč – 1056 Kč
- 8,9 %
Minimální mzda 16 200 Kč 16 340 Kč 17 115 Kč 15 360 Kč – 1755 Kč – 10,3 %

Podprůměrná mzda 25 000 Kč
18 627 Kč 19 519 Kč 17 445 Kč – 2074 Kč – 10,6 %
Průměrná mzda ve 2.Q 2022: 40 086 Kč 21 638 Kč 22 683 Kč 20 185 Kč – 2498 Kč – 11,0 %
nadprůměrná mzda 60 000 Kč 25 614 Kč 26 862 Kč 23 803 Kč – 3059 Kč – 11,4 %

velmi vysoká mzda 150 000 Kč
43 416 Kč 45 572 Kč 40 006 Kč – 5566 Kč – 12,2 %

SD – starobní důchod, výpočty Freedom Financial Services

Ve všech uvedených případech dle výše příjmu je starobní důchod přiznaný v roce 2022 (po dvou valorizacích a poté i díky valorizaci v lednu 2023) významně vyšší než starobní důchod přiznaný během roku 2023. Čím jsou příjmy vyšší, tím se tento rozdíl zvětšuje.

Za 20 let života v penzi představují uvedené důchody roku 2023 ztrátu od 250 tis. Kč do 1,3 mil. Kč. A to bez započítání vlivu inflace a budoucího růstu mezd, a tím i valorizací důchodů, dodal Šafařík.

Jak se připravujete na důchod? (lze volit více možností)

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).