Hlavní navigace

Pokud se vám něco stane, nekompletní podklady pro důchod připraví vaši rodinu o miliony (PŘÍKLADY)

22. 12. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pokud si nedáte do pořádku podklady pro důchod, může na tom vaše rodina tratit spoustu peněz na pozůstalostních penzích. Pět neevidovaných let čtyřčlennou rodinu připraví skoro o dva miliony (PŘÍKLADY).

Výše vašeho důchodu závisí zjednodušeně řečeno na tom, jak vysoké jste měli během života příjmy, ze kterých jste odváděli pojistné, a jak dlouhou dobu pojištění jste takto získali.

Zároveň se dá ale bohužel říci, že výši důchodu ovlivňuje i to, zda máte v pořádku podklady pro důchod. A je veřejným tajemstvím, že to není žádná samozřejmost. O tom jsme se ostatně přesvědčili na vlastní kůži:

Vyzkoušeno: V podkladech pro důchod jsou nedostatky. Chybí léta pojištění

Když úřad nespolupracuje: úředníci nemají právo vás odmítat, chcete-li doplnit doby pojištění

Na doplnění dob důchodového pojištění byste neměli čekat až na dobu, kdy budete chtít žádat o penzi. A to z mnoha důvodů. Firmy, kde jste pracovali, už nemusí existovat, vaši možní svědkové pro doložení dob už nemusí být na světě, vy už nemusíte mít sílu podklady shánět, všechny nashromážděné podklady mohou před doručením na úřad během vašeho života shořet nebo se jinak znehodnotit. A dalším pádným důvodem je, že kompletní doby pojištění možná budete potřebovat dřív, než by vás kdy napadlo.

Z důchodového pojištění se totiž vyplácí také invalidní a pozůstalostní (vdovské, vdovecké a sirotčí) důchody a nedostatky v evidenci vás nebo vaši rodinu mohou stát miliony korun na nižších dávkách. V dnešním článku si ukážeme, jak nepříznivě se mohou vaše neevidované doby odrazit na vdovském/vdoveckém důchodu pro vaši manželku/manžela a sirotčím důchodu pro vaše děti. V tom minulém jsme rozebrali, o kolik peněz můžete přijít v případě, že byste kvůli nemoci či úrazu museli do invalidního důchodu.

Udělejte si pořádek v podkladech pro důchod. Můžete přijít o statisíce ještě během produktivního života Přečtěte si také:

Udělejte si pořádek v podkladech pro důchod. Můžete přijít o statisíce ještě během produktivního života

Přímé a odvozené důchody

Starobní a invalidní patří mezi tzv. přímé důchody. Jejich výše (konkrétně procentní výměra) se odvozuje od vaší doby pojištění a výše příjmů, ze kterých jste platili zálohy na důchodové pojištění.

Pozůstalostní penze se namísto toho řadí mezi odvozené důchody. Jejich výše (procentní výměra) závisí na důchodu jiné osoby, a samotný příjemce tak na ni nemá vliv. Musí pouze splnit podmínku, že byl manželem/manželkou nebo nezaopatřeným dítětem osoby, jež zemřela kvůli pracovnímu úrazu, nebo pobírala starobní či invalidní důchod nebo plnila podmínky pro vznik nároku na starobní či invalidní důchod.

Jak ovlivní pozůstalostní penze příjmy živitele rodiny?

Jak se chovat, abyste se zbytečně nepřipravovali o peníze? Přečtěte si články v seriálu Jak dosáhnout na co nejvyšší důchod?

V případě smrti živitele rodiny během produktivního věku se podle Jiřího Šafaříka, experta na důchodovou problematiku ze společnosti Freedom Financial Services, pozůstalostní důchody odvozují z jeho invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně, na který by měl ke dni úmrtí nárok.

Výše invalidního důchodu (přesněji procentní výměra) závisí na dosažené době pojištění a příjmech dosažených v rozhodném období před vznikem invalidity – v tomto případě přede dnem smrti.

Výše příjmů zemřelého přímo ovlivňují výši jeho potenciálního invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity, a tím i nepřímo výši pozůstalostních důchodů, upozornil Šafařík, který na následující tabulce ilustruje, jak se liší pozůstalostní důchody v závislosti na příjmech na čtyřech příkladech živitelů rodin.

Uvažujme, že všichni muži splnili ke dni smrti podmínky pro nárok na invalidní důchod a dosáhli stejné doby pojištění 46 let (včetně tzv. dopočtené doby).

V tabulce je nejprve stanovena výše jeho potenciálního invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity z výše příjmů a z doby pojištění a z tohoto potenciálního invalidního důchodu pro 3. stupeň jsou odvozeny důchody pozůstalostní.

Výše pozůstalostních důchodů stanovených dle příjmů a doby pojištění
Příklady hrubého příjmu živitele rodiny – zaměstnance Potenciální invalidní důchod 3. stupně Vdovský důchod Sirotčí důchod
Příjem 17 000 Kč 15 622 Kč 9761 Kč 8589 Kč
Příjem 38 000 Kč 19 454 Kč 11 677 Kč 10 122 Kč
Příjem 60 000 Kč 23 399 Kč 13 650 Kč 11 700 Kč
Příjem 140 000 Kč 37 739 Kč 20 820 Kč 17 436 Kč

Poznámka: Všechny výpočty jsou provedeny na úrovni roku 2022

Dále porovnejme čistý příjem, který zemřelý živitel (manžel a otec) přinášel rodině, s dávkami pozůstalostních důchodů. Využijeme k tomu příkladu v předchozí tabulce. Předpokládejme, že hrubý příjem zemřelého byl shodný s osobním vyměřovacím základem (tj. zjednodušeně řečeno průměrný hrubý příjem za dobu výdělečné činnosti v současné hodnotě).

Porovnání čistého příjmu s výší pozůstalostních důchodů
Hrubý příjem zemřelého Čistý příjem zemřelého Vdovský důchod u bezdětné manželky Vdova + 1 dítě Vdova + 2 děti Vdova + 3 děti Vdova + 4 děti
17 000 Kč 15 130 Kč 9761 Kč 18 350 Kč 26 939 Kč 35 528 Kč 44 117 Kč
38 000 Kč 30 690 Kč 11 677 Kč 21 799 Kč 31 921 Kč 42 043 Kč 52 165 Kč
60 000 Kč 46 970 Kč 13 650 Kč 25 350 Kč 37 050 Kč 48 750 Kč 60 450 Kč
140 000 Kč 106 170 Kč 20 820 Kč 38 256 Kč 55 692 Kč 73 128 Kč 90 564 Kč

Poznámka: Všechny výpočty jsou provedeny na úrovni roku 2022

Z porovnání čistého příjmu a pozůstalostních důchodů jasně vyplývá, že v případě nižšího čistého příjmu živitele rodiny je jeho náhrada dávkami z důchodového pojištění víc než štědrá. U vyšších příjmů to platí jen při větším počtu nezaopatřených dětí a u velmi vysokých příjmů již pozůstalostní důchody čistý příjem zemřelého nevyrovnají ani v případě čtyř nezaopatřených sirotků, zhodnotil Šafařík.

Do důchodu jděte ještě letos. Dostanete mnohem víc než příští rok. A to i při předčasné penzi Přečtěte si také:

Do důchodu jděte ještě letos. Dostanete mnohem víc než příští rok. A to i při předčasné penzi

Jak ovlivní pozůstalostní důchod doba pojištění?

Neevidovaná doba je období ve vaší evidenci, o kterém nemá ČSSZ žádný relevantní záznam i přesto, že ve skutečnosti jste v této době v minulosti pracovali, studovali nebo např. pečovali o dítě. Je tedy nutné doplnit k těmto dobám doklady, aby je mohla zaevidovat jako dobu pojištění, náhradní dobu pojištění či vyloučenou dobu. Čím méně neevidovaných dob, tím vyšší důchod dostanete.

Pokud byste měli hodně neevidovaných dob, může vám chybět i doba pojištění pro vznik nároku na samotný důchod. ČSSZ tyto chybějící doby aktivně nedohledává. Důkazní břemeno je na vás.

Výši pozůstalostních důchodů ale ovlivňuje i dosažená doba pojištění zemřelé osoby, ze které se stanoví výše jejího invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity.

Skládá se z doby pojištění získané před vznikem invalidity (resp. smrti) a dopočtené doby. To je doba ode dne vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku.

Dopočtená doba se započte při splnění daných podmínek plně, ale může být i krácena kvůli neevidovaným dobám získaným před vznikem invalidity (resp. smrti), pokud jejich délka překročí zákonem stanovené limity, upozornil Šafařík z Freedom Financial Services s tím, že toto krácení dopočtené doby pojištění je s rostoucím počtem neevidovaných roků pojištění progresivní. Nižší doba pojištění zemřelého živitele rodiny tedy znamená nižší invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, a tím pádem i nižší pozůstalostní důchody.

Neevidované doby a nekompletní podklady mohou vaši rodinu připravit o miliony

Dopad neevidovaných dob v důchodovém pojištění zemřelého živitele rodiny na výši pozůstalostních důchodů ilustruje následující tabulka.

Modelový příklad počítá se živitelem rodiny s hrubým příjmem (osobním vyměřovacím základem) 38 000 Kč měsíčně. Po jeho smrti po něm zůstala třicetiletá manželka se dvěma dětmi ve věku 1 a 5 let. Předpokládejme, že obě budou studovat minimálně do 26 let svého věku, a do této doby tedy budou považovány za nezaopatřené s nárokem na sirotčí důchod. Manželka vdova tak bude pobírat sólo vdovský důchod po dobu 25 let, stejnou dobu bude pobírat sirotčí důchod mladší dítě a po dobu 21 let bude příjemcem sirotčího důchodu starší z dětí.

Vliv neevidovaných dob na výši důchodů nejlépe ilustruje porovnání varianty s žádnou neevidovanou dobou a neevidovanými dobami v délce 1 až 5 roků. Pro každou variantu byl nejprve spočítán invalidní důchod pro 3. stupeň invalidity zemřelé osoby a z něj odvozeny vdovský a sirotčí důchod (ten je pro obě děti ve stejné výši) a měsíční součet všech tří pozůstalostních důchodů, vysvětlil Šafařík, autor výpočtu.

CHP23

Výše pozůstalostních důchodů v závislosti na neevidovaných dobách
Neevidovaná doba Invalidní důchod 3. stupně Vdovský důchod Sirotčí důchod Všechny tři pozůstalostní důchody Snížení tří důchodů Vyplaceno celkem za 25 let Snížení (ztráta)
0 roků 19 454 Kč 11 677 Kč 10 122 Kč 31 921 Kč 9 090 444 Kč
1 rok 18 640 Kč 11 270 Kč 9796 Kč 30 862 Kč −1059 Kč 8 788 392 Kč −302 052 Kč
2 roky 16 897 Kč 10 399 Kč 9099 Kč 28 597 Kč −3324 Kč 8 142 348 Kč −948 096 Kč
3 roky 15 544 Kč 9722 Kč 8558 Kč 26 838 Kč −5083 Kč 7 640 616 Kč −1 449 828 Kč
4 roky 14 550 Kč 9225 Kč 8160 Kč 25 545 Kč −6376 Kč 7 271 820 Kč −1 818 624 Kč
5 let 13 314 Kč 8607 Kč 7666 Kč 23 939 Kč −7982 Kč 6 813 732 Kč −2 276 712 Kč

Poznámka: Všechny výpočty jsou provedeny na úrovni roku 2022, tzn. bez vlivu budoucího růstu průměrných mezd. Autor tabulek: Freedom Financial Services

Z tabulky je zřejmé, že počínaje dvěma roky neevidované doby v důchodovém pojištění zemřelého dochází k progresivnímu snižování všech pozůstalostních důchodů. V případě 5 let neevidované doby by byl součet pozůstalostních důchodů měsíčně nižší zhruba o 8000 Kč a za 25 let výplaty by pozůstalá rodina přišla o 2,3 mil. Kč.

Jak se připravujete na důchod? (lze volit více možností)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).