Hlavní navigace

Prázdninové brigády a daně: Jak je to s odvody?

13. 7. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Míra zdanění a výše odvodů na pojistném z prázdninových brigád závisí na druhu smlouvy, měsíční výši příjmu i na tom, zda pracujete pro jednoho, či více zaměstnavatelů současně. Přinášíme aktuální přehled.

Jsou tu prázdniny a s nimi i letní brigády, nejčastěji řešené smlouvou o provedení práce nebo smlouvou o pracovní činnosti. Ukážeme si, zda a kolik budete z takových příjmů odvádět na daních a pojistném.

Dohoda o pracovní činnosti

Dohodu o pracovní činnosti (dále jen DPČ) uzavíráte podle § 76 zákoníku práce. U jednoho zaměstnavatele ji můžete uzavřít jen v rozsahu, který v průměru nepřekračuje polovinu stanovené týdenní pracovní doby (to se posuzuje za celé období trvání smlouvy, max. ale za 52 týdnů).

Daň z příjmů

Způsob odvodu daně u DPČ závisí na tom, jestli jste u zaměstnavatele podepsali tzv. Prohlášení poplatníka (dále jen Prohlášení) a jak vysoký je váš měsíční hrubý příjem. Může nastat několik situací:

Pokud jste podepsali Prohlášení, platíte 15% daň zálohou (a uplatníte daňové slevy).

V případě, že jste nepodepsali Prohlášení:

  • hrubý měsíční příjem u jednoho zaměstnavatele nepřesáhl v úhrnné výši 3500 Kč vč. = platíte 15% daň srážkou,
  • hrubý měsíční příjem u jednoho zaměstnavatele přesáhl v úhrnné výši částku 3500 Kč = platíte 15% daň zálohou.

Limit 3500 Kč je nastaven podle částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění.

Srážková daň

Jde o zvláštní sazbu daně, která je vybírána srážkou přímo u zdroje (zaměstnavatele). Konečná srážková daň se uplatňuje jen v případě, že zde poplatník nepodepsal Prohlášení k dani (a v případě DPP, pokud měsíční hrubý příjem nepřesáhl 10 000 Kč).

Zálohová daň

Zálohová daň se aplikuje v případech, ve kterých se nepoužije zvláštní sazba daně. Zejména když pracovník podepíše Prohlášení. V daném měsíci to může udělat pouze u jediného zaměstnavatele. Pak si může od mzdy odečíst daňové slevy.

Jak napovídá název, zálohová daň se strhává ve formě záloh a ty jsou po skončení zdaňovacího období zúčtovány.

Sociální a zdravotní pojištění

Pracujete-li na DPČ a váš měsíční hrubý příjem činí alespoň 3500 Kč, jste účastni nemocenského pojištění (a související nárok na dávky nemocenského pojištění) a budete odvádět i důchodové a zdravotní pojištění.

U důchodového, resp. sociálního pojištění platí, že ho odvádíte jako u běžného zaměstnaneckého poměru. Výjimkou jsou případy, kdy jde o tzv. zaměstnání malého rozsahu (to je definováno příjmem nižším než 3500 Kč měsíčně).

Státní pojištěnci

Stát platí zdravotní pojištění (dle § 7 zák. 48/1997 Sb.) např. za nezaopatřené děti, poživatele důchodů, příjemce rodičovského příspěvku a mateřské, uchazeče o zaměstnání, osoby pečující o závislé osoby atd.

U zdravotního pojištění zase platí, že zaměstnání u této dohody vzniká (a vy jste považováni za zaměstnance), pokud dosáhnete tzv. započitatelného příjmu. Jeho hranice se odvozuje od limitu pro povinnou účast na nemocenském pojištění, který činí 3500 Kč. Pokud z titulu DPČ nebo jiného příjmu neplatíte zdravotní pojištění a nespadáte ani do skupiny státních pojištěnců, musíte si platit pojistné na zdravotní pojištění sami jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Limit pro pojistné platí zvlášť pro každého zaměstnavatele, kde máte sjednanou DPČ. Pokud byste měli naopak více těchto dohod podepsaných u jednoho zaměstnavatele, příjmy z nich se pro tyto účely sčítají.

Když 3500 Kč není jako 3500 Kč

V souvislosti s DPČ jsme u daní i pojistného zmínili limit 3500 Kč. Ten ale funguje pro oba případy odlišně, protože je v zákoně jinak definovaný. Účast na nemocenském pojištění totiž vzniká při příjmu alespoň ve výši 3500 Kč, zatímco srážková daň se odvádí při příjmu do 3500 Kč.

Proto platí, že:

  • při měsíčním hrubém příjmu do 3499 Kč vč. je možné danit srážkou a neodvádí se pojistné,
  • při měsíčním hrubém příjmu přesně 3500 Kč vzniká účast na nemocenském pojištění, platíte zdravotní a sociální pojištění a ještě je možné uplatnit i srážkovou daň,
  • při měsíčním hrubém příjmu nad 3500 Kč vzniká účast na nemocenském pojištění a platíte zdravotní i sociální pojištění, ale daň se odvádí pouze zálohou.

Jak je to o prázdninách s účastí na pojištění u studentů, kteří pokračují ve studiu, a u těch, kteří s ním končí? Podívejte se na modelové situace v článku Studenti a pojistné při studiu a po něm. Přehled modelových situací.

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce (DPP) se uzavírá dle § 75 zákoníku práce a dá se sjednat na 300 hodin ročně. Pokud máte u jednoho zaměstnavatele uzavřených víc takových dohod, rozsah hodin se z nich pro účely tohoto limitu sčítá. Takže i když máte u jednoho zaměstnavatele několik DPP, více než 300 hodin u něj za rok legálně na tuto smlouvu neodpracujete.

Jiná situace nastává, když máte několik DPP, ale u různých zaměstnavatelů. V tomto případě platí limit počtu hodin u každého z nich zvlášť.

Daň z příjmů

dohody o provedení práce se z hlediska odvodů pracuje s limitem hrubého měsíčního příjmu ve výši 10 000 Kč. Výše příjmu rozhoduje o tom, jak budete platit daň z příjmů.

Kompletní výčet daňových slev a jejich aktuální výši najdete na našem daňovém portálu.

Záleží i na tom, zda jste u daného zaměstnavatele podepsali Prohlášení, díky kterému si můžete uplatnit daňové slevy a mít vyšší výplatu. Formulář Prohlášení můžete v jednom měsíci podepsat jen u jednoho zaměstnavatele. Pokud jich máte souběžně více, vyberte toho, kde máte vyšší hrubé příjmy. Uplatnit si můžete daňovou slevu na poplatníka a s potvrzením o studiu i měsíční slevu na studenta.

Z hlediska zdanění může nastat několik situací:

  • u zaměstnavatele jste nepodepsali Prohlášení a váš hrubý měsíční příjem nepřesáhne 10 000 Kč = platíte 15% daň srážkou,
  • u zaměstnavatele jste nepodepsali Prohlášení a váš hrubý měsíční příjem přesáhne 10 000 Kč = platíte 15% zálohovou daň,
  • u zaměstnavatele jste podepsali Prohlášení a váš hrubý měsíční příjem nepřesáhne 10 000 Kč = platíte 15% zálohovou daň,
  • u zaměstnavatele jste podepsali Prohlášení a váš hrubý měsíční příjem přesáhne 10 000 Kč = platíte 15% zálohovou daň.

Sociální a zdravotní pojištění

Hranice měsíčního hrubého příjmu ve výši 10 000 Kč rozhoduje i o tom, zda budete muset odvést i pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Pokud se se svým měsíčním výdělkem z této dohody do limitu vejdete, pojistné odvádět nebudete.

V případě, že je váš měsíční hrubý příjem vyšší než 10 000 Kč, odvedete zálohy na sociální a zdravotní pojištění a vznikne vám tím i účast na nemocenském pojištění. Limit pro vznik účasti na nemocenském pojištění a pro povinné odvody je tedy u DPP stejný.

Limit příjmu ve výši 10 tis. Kč hrubého měsíčně platí pro každého zaměstnavatele zvlášť. Máte-li ale u jedné firmy více těchto dohod, posuzuje se příjem dohromady.

FIN23

Srážku si uplatněte v přiznání

V případě, že jste platili daň srážkou, můžete si tyto příjmy zahrnout do daňového přiznání a započíst sem právě i sraženou daň. Tím vám může vzniknout nárok na přeplatek v případě, že součet daňových slev přesáhne daň odvedenou během předchozího roku. Dobrovolně se vyplatí vyplnit a odevzdat daňové přiznání studentům, kteří pracovali v některém měsíci na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně a neměli podepsáno prohlášení k dani, a tak jim byla z dohody odvedena srážková daň z příjmu, uvedla Gabriela Ivanco, daňová poradkyně ze společnosti Mazars.

Odvádění daně srážkou samo o sobě povinnost podávat daňové přiznání nezakládá, ve zmíněných případech se vám ale může vyplatit. Poplatníci, kteří v jednom měsíci odvedli u více zaměstnavatelů daň zálohou, přiznání podat naopak musí.

U pojištění studenti naopak nárok na vratku nezískají. Případné zaplacené sociální a zdravotní pojištění z brigády nemohou pracující studenti obdržet nikdy zpět. Odvodem pojistného je z jejich pohledu vše vyřešeno, nemusí vyplňovat žádné formuláře. Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ se vyplňují pouze pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, potvrdila Ivanco.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).