Hlavní navigace

Pracujícím důchodcům se zvyšuje penze. Jak je to letos?

11. 2. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Výdělečná činnost během důchodového věku zvyšuje výplatu penze. Jak ji omezuje předčasný odchodu do důchodu a co je nového pro důchodce v oblasti daní?

Jste v důchodu, ale ještě se vám nechce přestávat s prací? Nemusíte. Pokud navíc budete i po dosažení důchodového věku vykonávat nějakou výdělečnou činnost, můžete si nechat zvýšit vyplácenou penzi.

Od počátku roku 2010 mohou starobní a invalidní důchodci pobírat penzi a zároveň vykonávat výdělečnou činnost. Výše výdělku ani forma práce není zákonem nijak omezena. Lidé v penzi se tak mohou věnovat přivýdělku zaměstnáním, samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem. Čtěte více: Nejčastější omyly a mýty o brigádách a přivýdělcích

Předčasní důchodci jen s omezením

Pokud chcete pracovat už v předčasném důchodu, je to možné pouze s omezením. Vykonávat totiž můžete jen činnost, která nezakládá účast na sociálním pojištění. Pokud by příjmy podléhaly pojistnému, ztrácí nárok na důchod od měsíce, ve kterém důchodci účast na pojištění vznikla, upozornila server Měšec.cz Jana Buraňová z tiskového odboru České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Pro penzisty, kteří odešli do důchodu před dosažením důchodového věku, se tedy možnosti přivýdělku značně zužují. Mohou si přivydělat například pronájmem, přičemž ani zde není omezena výše výdělku. Čtěte také: Jak odejít předčasně do penze s nekráceným důchodem?

Další variantou je dohoda o provedení práce, ze které se rovněž neplatí sociální pojištění. Výše výdělku není opět omezena. Na tuto smlouvu je ale ročně možné odpracovat jen 150 hodin.

Dohoda o pracovní činnosti nebo pracovní poměr se může uplatnit také, ale pouze tehdy, pokud sjednaný hrubý příjem činí do 2000 korun měsíčně, pak se jedná o takzvané zaměstnání malého rozsahu, informovala server Měšec.cz Buraňová. Nad tuto částku už se pojistné z pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti platit musí.

Členové statutárních orgánů (například výboru společenství vlastníků jednotek) a neuvolnění členové zastupitelstev obcí, krajů a měst neplatí z odměn za výkon těchto funkcí sociální pojistné, takže i tyto peníze mohou předčasní důchodci pobírat, dodala Buraňová.

Upozornila také, že pokud si předčasný starobní důchodce přivydělává jako osoba samostatně výdělečně činná, jedná se o tzv. OSVČ vedlejší. Z této činnosti se neplatí pojistné, pokud daňový základ nedosáhne rozhodné částky, která  činí pro rok 2011 částku 59 374 korun. Ten, kdo chce být považován za OSVČ vedlejší, to však musí sdělit správě sociálního zabezpečení v Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010, který se předkládá nejpozději do 2. 5. 2011, zdůraznila Buraňová. Čtěte také: Zaměstnavatel vás může připravit o důchod. Jak tomu předejít?

O kolik si přilepšíte?

Pokud dosáhnete důchodového věku, začnete pobírat penzi a budete dál pracovat, zvýší se vám také výplata starobní penze. Jako nic jiného, ani toto ale není tak jednoduché.

Za každých 360 kalendářních dnů vaší výdělečné činnosti se vám procentní výměra důchodu zvýší o 0,4 % výpočtového základu. Zvýšení ale náleží vždy až po skončení výdělečné činnosti nebo po dvou letech jejího nepřetržitého výkonu, upozornila Buraňová. Za nepřetržitou činnost se považuje i bezprostřední návaznost nového zaměstnání.

Základní výměra je stejná a společná pro všechny typy důchodů. Pro letošní rok se zvýšila z částky 2170 Kč na 2230 Kč. Procentní výměra důchodu, která je individuální a závisí na výši příjmů a době důchodového pojištění, vzrostla s novým rokem o 3,9 %. Čtěte více: O kolik se vám v roce 2011 zvýší důchod?

Příklad

Muž pobírá řádný starobní důchod ve výši 13 060 Kč (základní výměra 2 230 Kč + procentní výměra 10 830 Kč). Procentní výměra byla stanovena z výpočtového základu 18 050 Kč za 40 let pojištění  (á 1,5 %), tj. 60 % (18 050 Kč x 0,60 % = 10 830 Kč).

Od 1. 5. 2010 začal vykonávat výdělečnou činnost, přičemž svůj důchod si ponechal v plné výši. Výdělečnou činnost vykonává nepřetržitě do  31. 12. 2012. Po dvou letech výkonu této činnosti, tj. po 30. 4. 2012, může požádat o úpravu starobního důchodu.

Na základě této žádosti mu bude procentní výměra plného důchodu zvýšena o 0,8 % výpočtového základu (dva roky = dvě úplná období 360 dnů, přičemž za každé z nich náleží 0,4 %), tj. o 145 Kč (18 050 Kč x 0,008 %), tedy na 13 205 Kč.

Příklad nepřihlíží k valorizacím dávek, k  nimž může do roku 2012 dojít.

Zdroj: ČSSZ

Daně a důchod

V současnosti jsou tématem číslo jedna daně. Proto není na škodu si připomenout, jak jsou na tom s daní z příjmu důchodci.

Dani z příjmu podléhá ta část penze, která za kalendářní rok přesáhne 36násobek minimální mzdy. To znamená, že daní důchod, který za rok přesáhne 288 000 Kč. Do této hranice se penze nedaní, protože je osvobozená. Čtěte také: Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2011

Pokud by tedy důchodce za letošní rok dostal vyplacen důchod například ve výši 300 000 Kč, do daňového přiznání uvede příjem ve výši 12 000 Kč (300 000 Kč – 288 000 Kč = 12 000 Kč). 15% daň pak odpovídá 1800 Kč. Protože si však uplatní slevu na poplatníka, nebude platit daň žádnou.

Od nového roku platí také novinka týkající se penzistů s vyššími příjmy. Pokud si jako důchodce za rok vyděláte 840 000 Kč, bude celá vaše penze podléhat dani z příjmů. Není důležité, zda se bude jednat o příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo z pronájmu.

Co si myslíte o člověku, který pracuje i v důchodu?

Příjmy ze zaměstnání se započítávají v hrubé výši, u příjmů ze samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu se do limitu započítává dílčí základ daně, to je po odpočtu výdajů. Tyto částky se sčítají, vysvětlila pro server Měšec.cz Jana Buraňová.

Pokud tedy vaše příjmy dosáhnou na zmíněnou hranici, musíte v příštím roce podat daňové přiznání, kde kromě vaší výdělečné činnosti uvedete jako příjem i důchod. Během roku tedy dostanete důchod v normální výši, ke zdanění dojde až na základě podaného daňového přiznání. Čtěte také: Je důchodový systém pyramidovou hrou?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).