Hlavní navigace

Povinné ručení: Vybírejte pečlivě!

23. 9. 2005
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Povinné ručení je povinné. Proto není divu, že se na něm snaží řada řidičů ušetřit. Pojišťovny ale varují, že cena by neměla být hlavním rozhodovacím kritériem. Zeptali jsem se jich tedy, podle jakých kritérií vybírat povinné ručení a zda je výběr podle ceny skutečně špatnou volbou.
Jaroslav Rovný - UNIQA

Jaroslav Rovný, ředitel pojištění dopravních prostředků, UNIQA pojišťovna

Podle jakých kritérií vybírat povinné ručení a proč?

První myšlenky většiny řidičů při úvaze o povinném ručení určitě povedou k sazbám povinného ručení a přístupu pojišťoven k jejich stanovování. Velká část z nich přistoupila v minulých letech totiž k segmentaci, která rozlišuje sazby nejen podle kubatury a druhu vozidla, ale také podle dalších faktorů, jako je např. rozlišení podle regionu, stáří vozidla, věku majitele vozu apod.

Řidič by však při úvaze, ve které pojišťovně si pořídí tzv. povinné ručení, měl vzít v potaz také výši pojistného plnění – škodní limity. Kromě základního zákonem stanoveného plnění 18 milionů na majetek a 35 milionů na život již mnoho pojišťoven nabízí i vyšší pojistné částky. Při většině nehod stačí základní výše, ale u velmi závažných nehod, kdy dojde například ke škodám na zdraví více zúčastněných osob, mohou být vyšší limity vítané.

Za zvážení jistě stojí rozsah asistenčních služeb v ceně pojistného. Zejména doporučujeme se předem podrobně informovat o jeho rozsahu, a to jak v České republice, tak v zahraničí, kde jsou náklady na opravu i několikanásobně vyšší.

Rozdíly je možné spatřovat také v nabídce doplňkových pojištění v kombinaci s povinným ručením, například úrazové krytí pro spolucestující. Připojistit lze také zavazadla anebo věci osobní potřeby.

V neposlední řadě se vyplatí informovat se i o rychlosti vyřizování vzniklých škod. I v tomto ohledu jsou mezi pojišťovnami rozdíly. Nejobjektivnější informace můžete v tomto směru získat například ve větších autoservisech, které s pojišťovnami během opravy vozidel po nehodě komunikují.

Srovnání povinného ručení na Měšci

Vyberte si to nejlepší povinné ručení a sjednejte si ho online.

Je výběr podle ceny skutečně špatnou volbou?

Nelze říci, že špatnou, nicméně při rozhodování by mělo hrát roli jistě více faktorů. Každý motorista si musí riziko posoudit sám. Pro vyšší stupeň jistoty pro případ velmi velkých neštěstí se vyplatí investovat do vyšších limitů plnění, protože rozdíl v pojistném není tak dramatický. Rovněž doporučujeme získat reference o tom, jak operativně která pojišťovna postupuje při likvidaci škody. Praxe ukazuje, že v tomto ohledu je UNIQA pojišťovna skutečně na špici.

Při rozhodování zda setrvat u své pojišťovny, nebo ji změnit, hraje bohužel velkou roli i systém malus. Vznikne-li po uplatněné škodě malus, je to pro mnohé motoristy impulsem ke změně pojišťovny, protože nový pojistitel tuto penalizaci do sazby pojistného nezahrne, není-li mu známa. A motorista není zatím povinen vykazovat svoji „historii“ povinného ručení – činí tak pouze v případě, že chce převést bonus z předchozího pojištění. Nikdo tak nebrání zatím „malusové turistice“ mezi pojišťovnami na českém trhu. Do budoucna by však tato praxe měla být odstraněna, aby systém malus reálně začal fungovat.

Soudit se s pojišťovnou se nevyplácí! Čtěte skutečný příběh soudního sporu Zdeňka Rachmana.
Petr Svoboda - Kooperativa, pojišťovna

Petr Svoboda, produkt manažer pojištění vozidel, Kooperativa, pojišťovna

Nejjednodušším pravidlem je pojistit si odpovědnost z provozu vozidla u pojišťovny, v jejíž kvalitu služeb mám důvěru, tedy tam, kde bych si pojistil i svoje vozidlo či majetek. Jak dokládá výše uvedená statistika, je velmi jednoduché dostat se na druhou stranu, do role poškozeného. Když se budou všichni řídit tímto jednoduchým pravidlem, určitě tak lze předejít řadě negativních zkušeností, které stojí na jedné straně většinou jen pár desetikorun navíc a na druhé straně spoustu starostí a času.

Svou podstatnou roli v povinném ručení stále více hrají doplňkové služby pojistitele, jako např. rozsah asistenčních služeb, připojištění čelního skla nebo poskytovaná bonusová škála. Zde lze obecně říci, že kvalita doplňkových služeb, které získám s povinným ručením pro sebe, je přímo úměrná ceně, kterou zaplatím.

Povinné ručení je pojištění jako každé jiné, kvalita poskytovaných služeb je na pojistném závislá. Tento pojistný produkt řeší za klienta spoustu velkých starostí, které si může svou nepozorností za volantem přivodit. Škody způsobené na majetku, ale hlavně na zdraví či životě není, v drtivé většině, viník schopen vlastními náklady pokrýt ani za několik let. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla a rychlost či kvalita likvidace je pak jedinou záchranou a vizitkou klienta.

Petr Kůt - Česká pojišťovna

Petr Kůt, vrchní ředitel pojištění motorových vozidel České pojišťovny

Absolutní spravedlnost neexistuje v žádném pojištění, v tom s motorovými vozidly nevyjímaje. Kdyby totiž pojišťovna striktně měřila poměr toho, co klient na pojistném odevzdá, a toho, co za něj v případě nehody vydá, a neřídila se kompromisem mezi spravedlností a solidaritou, byly by sazby povinného ručení ještě vyšší, možná i řádově.

Mezi motoristy se již několik let odehrává nekonečná debata o množství a důležitosti jednotlivých parametrů, podle nichž by pojišťovna měla řidiče segmentovat a pro jejich určité skupiny stanovovat sazby povinného ručení. Ať už se však systém nastaví jakkoliv, nikdy nebude absolutně spravedlivý. A čím více kritérií pojišťovna zvolí, tím častěji pak může docházet k různým paradoxům, které jsou známy ze zahraničí. Třeba třicetiletá žena, jezdící v červeném fiatu, zaplatí na pojistném o sto procent více než její vrstevnice v zeleném fordu, a to jenom proto, že tento malý segment má špatnou statistiku škodního průběhu. Je to spravedlivé?

Vývoj v segmentaci se tedy musí odehrávat ve skutečně promyšlených krocích a musí být postupný a velmi obezřetný, a to právě s ohledem na princip solidarity. Při výběru pojišťovny proto není nejpodstatnější fakt, zda řidiče segmentuje více či méně. Mnohem důležitější je, zda je pojišťovna, která mu „kryje záda“, vždy a za všech okolností připravena dostát všem svým závazkům.

Ivan Starovič - Generali pojišťovna

Ivan Starovič, vedoucí odboru pojištění motorových vozidel, Generali pojišťovna

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, neboli tzv. povinné ručení, je ochranou řidiče před škodami, které můžete způsobit jiným osobám. Možná si ne všichni řidiči, kteří usedají do vozidla, umí představit výši škody, kterou lze vozidlem způsobit. Nejedná se pouze o škody na hmotném majetku např. na jiném vozidle, ale velmi často bohužel i o škody na zdraví nebo životě. Zde se potom z povinného ručení hradí např. vysoké částky u trvale postižených osob, jako třeba náhradu škody za snížení společenského uplatnění a různé další náhrady postiženým.

Uvedu pro názornost možná až absurdní příklad. Představte si vozidlo, např malý Fiat nebo Škodu Fabia, které na mostě přes železniční trať způsobí nehodu, zapříčiní kolizi s kamionem a kamion přepadne z mostu na dole projíždějící vlak, který vykolejí. Škody na majetku i na zdraví lidí jsou obrovské. Takový případ se zdá nemožný, ale on se skutečně stal. Vím, běžný řidič určitě takto obrovskou škodu nezpůsobí, ale stačí být nepozorný a porazit na přechodu turistu ze zahraničí, který se bude potom léčit doma (víme, že ceny ve zdravotnictví a náhrady škod jsou ve většině zemí EU podstatně vyšší než v ČR), a je zde škoda pohybující se v milionech.

Ve světle těchto skutečností by jistě při výběru pojištění měla potom hrát výraznou roli serióznost pojistitele, to, jak vám v případě potřeby dokáže pomoct, tedy např. Generali Pojišťovna a.s. vám může nabídnou připojištění právní ochrany a naši právníci potom za vás a společně s vámi řeší komplikované situace vyplývající ze škody. Rovněž bych doporučil přihlédnout k limitům plnění, neboť škodu nad tento limit může poškozený vyžadovat po škůdci. Je dobré rovněž posoudit, jaké doplňkové služby nabízí pojistitel, tedy např. asistenční služby v tuzemsku i v zahraničí.

Jaroslav Hořeňovský, produkt manažer – tým pojištění vozidel, ČSOB Pojišťovna

Určitě cena pojištění nesmí být jediný rozhodujícím kritériem pro volbu pojišťovny. V rámci „obyčejného“ povinného ručení mohou být pojišťovnou přibaleny další služby, které klient ocení. Např. u ČSOB Pojišťovny je nad rámec povinného ručení v ceně pojištění úrazové pojištění řidiče, pojištění osobních věcí řidiče a osob blízkých.

Dále zajímavým kritériem je, na jaké pojistné částky je pojištění nabízeno – někdy může být cena pojištění stejná, ale každá nabídka je na jiné pojistné částky. Ty jsou dány zákonem v minimální výši 35 mil. Kč pro škody na zdraví a 18 mil. Kč pro škody na věci. ČSOB Pojišťovna v základu nabízí limity vyšší, a to 44 mil. Kč pro škody na zdraví a 24 mil. Kč pro škody na věci.

V praxi velice dobře využitelnou službou, nabízenou v rámci povinné ručení, jsou asistenční služby. Dnes by měla být tato služba standardní součástí povinného ručení. Je však nutné řádně prozkoumat rozsah těchto služeb – zda-li je poskytovaná pouze při havárii vozidla nebo i při jeho poruše, co za nás asistenční služba hradí a do jaké výše a co je v této službě vše skryto za služby.

A na závěr by měla rozhodovat zkušenost s jednotlivými pojistiteli, jaké jsou ohlasy na jejich likvidační službu, jaký má rozsah svých pojistných produktů, mám-li u stejného ústavu jinou pojistnou smlouvu (tito klienti jsou pak zvýhodňováni – ČSOB Pojišťovna poskytne 5% slevu na pojistném) atd.

Redakce

Volit povinné ručení pouze podle ceny se mnohdy nevyplácí. Pojištění má sloužit především k pokrytí škod, na které nestačí vlastní finanční rezervy pojištěného. Stojí proto především za zvážení, zda se vyplatí sjednat pojištění s vyššími limity, nebo se spoléhat na to, že případná způsobená škoda bude nižší než zákonem stanovené částky.

Rychlost výplaty náhrady škody mnoho řidičů považuje za nadbytečný faktor – vždyť náhrada škody je vyplácena třetí osobě, tak proč se o ni starat. Odhlédneme-li od nařčení, že se jedná o sobecký pohled, pak se pružnost pojišťovny neprojevuje pouze v rychlosti výplaty, ale je spojitou nádobou s celkovou flexibilitou.

Asistenční služby a jejich regionální dostupnost jsou u povinného ručení důležité zejména u řidičů (automobilů), kteří nemají sjednané havarijní pojištění s asistenčními službami. Při nehodě, ať zaviněné či nezaviněné, je vždy dobré moci se dovolat asistence spřízněné pojišťovny.

skoleni_8_6

Připojištění k základnímu pojištění, která pojišťovna nabízí, mohou být též jedním z rozhodujících faktorů, neboť zdaleka ne všechna pojištění lze sjednat samostatně.

Zřejmě nejdůležitějším při rozhodování o pojištění je spolehlivost a důvěra v pojišťovnu.

Anketa

Rozhodujete se při výběru povinného ručení podle ceny?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).