Hlavní navigace

Povinné odvody 2023: Nové zálohy i vyšší limit pro účast zaměstnanců na pojištění

3. 10. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
V příštím roce se zvýší nejen minimální zálohy na důchodové, nemocenské i zdravotní pojištění pro OSVČ, ale stoupne i limit pro účast zaměstnanců na nemocenském a důchodovém pojištění. Podnikatelům vzroste i paušální daň.

Jak už jsme informovali, vláda schválila nařízení, které stanovuje všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient pro jeho úpravu za rok 2021. Kromě nových minimálních záloh na důchodové a zdravotní pojištění pro OSVČ se dají z těchto údajů odvodit i další změny, které začnou od příštího roku platit.

Průměrná mzda v roce 2023

Z navrhovaného materiálu zjistíme, že všeobecný vyměřovací základ odpovídá částce 38 294 Kč a přepočítací koeficient pak činí 1,0530. Průměrná mzda pro rok 2023 se po zaokrouhlení na celé Kč nahoru odhaduje na 40 324 Kč. V letošním roce činí průměrná mzda 38 911 Kč.

Hranice rozhodného příjmu

Nový všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient ovlivní také oblast nemocenského. Pro rok 2023 totiž dojde ke zvýšení rozhodného příjmu, tedy hranice minimální výše sjednaného příjmu pro účast na nemocenském a důchodovém pojištění.

Částka rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění se u zaměstnanců zvyšuje vždy od 1. ledna daného roku dle mechanismu, který stanovuje § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Částka rozhodného příjmu se mění v případě, že jedna desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu, který o dva roky předchází danému kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu je po zaokrouhlení na celou pětistovku (směrem dolů) vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu. V takové situaci se pak rozhodný příjem spočte právě jako jedna desetina průměrné mzdy pro daný rok zaokrouhlená na pětistovky dolů. Výši takto stanoveného rozhodného příjmu vyhlašuje sdělením Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů.

Protože se průměrná mzda pro příští rok odhaduje na 40 324 Kč, bude v příštím roce hranice rozhodného příjmu vyšší než letos, vzroste ze 3500 Kč na 4000 Kč.

Zvýšení rozhodného příjmu má význam pro účast na nemocenském pojištění, od kterého se následně odvíjí i účast na pojištění důchodovém. Sjednaná částka započitatelného příjmu ze zaměstnání za kalendářní měsíc musí činit alespoň částku rozhodnou pro účast na pojištění, vysvětluje Jitka Drmolová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Zaměstnání malého rozsahu: není splněna podmínka výše měsíčního příjmu alespoň ve výši 3500 Kč za měsíc v roce 2022 a 4000 Kč v roce 2023, nebo příjem není sjednán vůbec.

Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je pracovník pojištěn jen v těch měsících, v nichž jeho příjem dosáhl výše zmíněné rozhodné částky.

Pro zaměstnané, kteří budou mít příští rok měsíční příjem do 4000 Kč, to tedy znamená, že se nebudou v daném měsíci účastnit nemocenského, a tím ani důchodového pojištění. Půjde o tzv. zaměstnání malého rozsahu.

Pojištěni tedy budou jen v těch měsících, kdy jejich započitatelný měsíční příjem bude aspoň 4000 Kč.

Částka rozhodného příjmu, která pro příští rok vzroste na 4000 Kč, se u více zaměstnání malého rozsahu, která vykonáváte u jednoho zaměstnavatele, posuzuje v celkovém úhrnu.

Dohoda o pracovní činnosti

Zvýšení hranice rozhodného příjmu ovlivní i pravidla aplikovaná u dohody o pracovní činnosti.

Tento limit zde určuje výši měsíčních příjmů, od kterých platíte odvody, a v případě nepodepsaného prohlášení k dani také určuje, zda bude odvádět zálohovou daň, nebo daň srážkovou.

Přehledně: dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v roce 2021 Přečtěte si také:

Přehledně: dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v roce 2021

Minimální záloha na nemocenské pojištění pro OSVČ

Minimální měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění u OSVČ nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodného příjmu.

Z výše rozhodného příjmu odvodíme i to, že minimální vyměřovací základ u nemocenského pojištění u OSVČ, který činí dvojnásobek této hodnoty, bude pro rok 2023 ve výši 8000 Kč. (Pro letošní rok je minimální vyměřovací základ u nemocenského pojištění pro OSVČ ve výši 7000 Kč.)

Z minimálního vyměřovacího základu pak odvozujeme minimální zálohu pro OSVČ, které mají účast na nemocenském pojištění dobrovolnou. Činí 2,1 % z minimálního vyměřovacího základu a pro rok 2023 by tak měla být ve výši 168 Kč.

Vyšší minimální zálohy na důchodové a zdravotní pojištění

Vyhlášením nového všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu vzrostou minimální zálohy na důchodové a zdravotní pojištění. Protože jsme se tématu věnovali v samostatném článku, naznačíme změny jen stručně.

Důchodové pojištění

Minimální záloha na důchodové pojištění pro rok 2023 vzroste u hlavní činnosti na 2944 Kč.

Roční minimální vyměřovací základ u činnosti, která trvala 12 měsíců, bude 120 972 korun. Maximální vyměřovací základ se zvýší na 1 935 552 korun.

Minimální záloha pro vedlejší činnost se pak zvýší na 1178 Kč.

Roční minimální vyměřovací základ u vedlejší činnosti, která trvala dvanáct měsíců, bude 48 396 korun.

Pro rok 2023 dojde také k navýšení tzv. rozhodné částky. Ta ovlivňuje fakt, zda se OSVČ vykonávající vedlejší činnost musí, či nemusí účastnit důchodového pojištění (OSVČ vykonávající hlavní činnost jsou povinné se účastnit vždy). V případě, že příjem z vedlejší činnosti po odpočtu výdajů dosáhne aspoň rozhodné částky, vzniká účast povinně.

Rozhodná částka v příštím roce bude ve výši 96 777 Kč.

Zdravotní pojištění

Minimální záloha na zdravotní pojištění se v příštím roce zvýší na 2722 Kč.

Sociální a zdravotní pojištění 2023: O kolik si připlatíte na zálohách? Přečtěte si také:

Sociální a zdravotní pojištění 2023: O kolik si připlatíte na zálohách?

Vyšší paušální daň v roce 2023

S tím, jak vzrostou minimální zálohy pro OSVČ, dojde také ke zvýšení částky, kterou každý měsíc platí podnikatelé v režimu paušální daně.

FIN24

Tato měsíční platba se stanovuje jako součet minimální zálohy na zdravotní pojištění, 1,15násobku minimální zálohy na důchodové pojištění a daně ve výši 100 korun.

Pro příští rok tedy bude paušální daň činit 6208 Kč měsíčně.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).