Hlavní navigace

Zvýší se důchody i příspěvky pro pěstouny a děti z náhradní péče

29. 9. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Vláda schválila několik nařízení, podle kterých dojde ke zvýšení příspěvků určených pro pěstouny a děti umístěné v náhradních rodinách, navýšení důchodů a minimálních záloh pro podnikatele.

První ze schválených nařízení, které předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, navýší příspěvky pro pěstouny a děti, jež vyrůstají v náhradních rodinách.

Podle nařízení s platností od října vzroste:

  • příspěvek na úhradu potřeb dítěte o 27 %,
  • jednorázový příspěvek při převzetí dítěte o 35 %,
  • zaopatřovací příspěvek o 15 %. 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte je dávka pěstounské péče, která nahrazuje výživné. Jeho výše se odvíjí od věku.

Navýšení příspěvku na úhradu potřeb dítěte
Věk dítěte Současná měsíční výše dávky Nová měsíční výše dávky od 1. 10. 2022
Do 6 let 4950 Kč 6290 Kč
Od 6 do 12 let 6105 Kč 7750 Kč
Od 12 do 18 let 6985 Kč 8870 Kč
Od 18 do 26 let 7260 Kč 9220 Kč

V případě zdravotního znevýhodnění dítěte se dávka dále zvyšuje. Výše dávky se pak odvíjí kromě věku i na stupni závislosti na pomoci jiné osoby.

Nová výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte v případě zdravotního znevýhodnění dítěte
Věk dítěte Dítě ve stupni
závislosti I
(lehká
závislost)
Dítě ve stupni
závislosti II
(středně těžká
závislost)
Dítě ve stupni
závislosti III
(těžká závislost)
Dítě ve stupni
závislosti IV
(úplná závislost)
Do 6 let 6500 Kč 7750 Kč 8240 Kč 8940 Kč
Od 6 do 12 let 7895 Kč 9500 Kč 10 130 Kč 10 970 Kč
Od 12 do 18 let 9010 Kč 10 900 Kč 11 595 Kč 12 155 Kč
Od 18 do 26 let 9430 Kč 11 315 Kč 12 015 Kč 12 575 Kč

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte může být standardně čerpán do dosažení zletilosti dítěte. Pokud ale dítě dál studuje a nadále bydlí s poručníkem nebo pěstounem ve společné domácnosti, je v takové situaci možné čerpat dávku při plnění těchto podmínek až do dosažení 26 let.

Příspěvek při převzetí dítěte

Příspěvek při převzetí dítěte se vyplácí jen jednorázově. Má pomoci osobám nahrazujícím rodiče nakoupit vybavení pro dítě při jeho přechodu do pěstounské, předpěstounské nebo poručenské péče. Výše příspěvku se opět odvíjí od věku dítěte.

Nová výše příspěvku při převzetí dítěte
Věk dítěte Současná výše dávky Výše dávky vyplácená od října 2022
Do 6 let 8000 Kč 10 800 Kč
Od 6 do 12 let 9000 Kč 12 150 Kč
Od 12 do 18 let 10 000 Kč 13 500 Kč

Zaopatřovací příspěvek

Zaopatřovací příspěvky se vyplácí přímo mladým lidem, kteří se osamostatňují a odchází z ústavní, pěstounské či poručnické péče. Opakující se dávka se vyplácí nezaopatřeným a bezúhonným mladým, aby mohli těmito prostředky pokrýt náklady na bydlení, oblečení, osobní nebo třeba školní potřeby. Nejdéle je možné ji čerpat do 26 let.

Dosud tato pravidelná dávka činila 15 000 Kč měsíčně. Nyní se navýší na 17 250 Kč.

V rámci přechodného období do konce roku 2027 si mohou mladí dospělí odcházející z pěstounské či poručenské péče vybrat, zda budou chtít pobírat zaopatřovací příspěvek nebo dál čerpat pěstounské dávky, uvedl ministr práce Marian Jurečka a připomněl, že po ukončení pěstounské nebo ústavní péče mají mladí nárok i na jednorázový příspěvek, který mohou získat při ukončení nezaopatřenosti (studia). Ten se vyplácí jednorázově a od října bude zvýšen z 25 000 Kč na 28 750 Kč.

Valorizace důchodů

Dále vláda schválila nařízení, ze kterého vyplývá výše následující řádné valorizace, která od ledna navýší všechny druhy důchodů.

Základní výměra, která je pro všechny příjemce penzí stejná, vzroste o 140 Kč, a v roce 2023 tedy bude činit 4040 Kč. Procentní výměra, tedy zásluhová složka důchodu, vzroste o 5,1 %.

Důchody 2023: Jaká bude valorizace a o kolik vzroste penze přímo vám? Přečtěte si také:

Důchody 2023: Jaká bude valorizace a o kolik vzroste penze přímo vám?

Nové minimální zálohy pro OSVČ

Stejným nařízením vyhlásila vláda také nový všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient, který stanoví odhadovanou průměrnou mzdu pro příští rok. Z těchto údajů se také každoročně odvozuje nová výše minimálních záloh pro OSVČ na příští rok.

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2021 dle nařízení odpovídá částce 38 294 Kč a přepočítací koeficient pak činí 1,0530. Průměrná mzda pro rok 2023 se po zaokrouhlení na celé Kč nahoru odhaduje na 40 324 Kč.

Minimální záloha na důchodové pojištění při hlavní činnosti pro rok 2023 bude 2944 Kč. Minimální záloha na důchodové pojištění při vedlejší činnosti pak 1178 Kč. Nová minimální záloha na zdravotní pojištění bude příští rok ve výši 2722 Kč.

Sociální a zdravotní pojištění 2023: O kolik si připlatíte na zálohách? Přečtěte si také:

Sociální a zdravotní pojištění 2023: O kolik si připlatíte na zálohách?

Od ledna další navyšování dávek

Ministr práce Marian Jurečka také v minulém týdnu na tiskové konferenci avizoval další navyšování životního a existenčního minima. V tuto chvíli ministerstvo předpokládá nejméně pětiprocentní růst. Přesný údaj ale bude znám až po zveřejnění dat o inflaci.

Už teď je ale namístě připomenout, že právě navýšení životního a existenčního minima ovlivní řadu dávek, u kterých buď dojde ke zvětšení okruhu příjemců, nebo navýšení dávky. 

Životní a existenční minimum se opět zvyšuje. Vzrostou přídavky a řada dalších dávek Přečtěte si také:

Životní a existenční minimum se opět zvyšuje. Vzrostou přídavky a řada dalších dávek

Zhruba o 30 % by podle Jurečky také měly od nového roku vzrůst přídavky na děti. I tuto dávku ovlivňuje navyšování životního minima, protože nárok na ni vzniká domácnostem s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima rodiny.

MPSV také připravuje další úpravu příspěvku na bydlení. Změnou v normativech chce příspěvek na bydlení lépe zacílit. Normativy nyní zohledňují velikost obce podle počtu obyvatel. Data ale ukazují, že toto členění některé kategorie obcí neúměrně znevýhodňuje. Své opodstatnění již ztratila také rozdílná podmínka pro nárok na příspěvek na bydlení pro pražské a mimopražské domácnosti, vysvětlil Jurečka a dodal, že úpravami se bude ministerstvo snažit pomoci domácnostem, které mají vzhledem k poměru svých příjmů a nákladů na bydlení největší problémy.

Novelu s touto změnou chce ministr práce předložit na podzim tak, aby mohla začít platit od začátku ledna příštího roku.

Příspěvek na bydlení vláda přitom nyní upravila tak, aby došlo od října k navýšení normativů a ty lépe odrážely náklady na bydlení při zdražování energií.

Příspěvek na bydlení se opět zvýší. Zohlední zdražování energií Přečtěte si také:

Příspěvek na bydlení se opět zvýší. Zohlední zdražování energií

Na webu MPSV je nasazena nová kalkulačka, která orientačně vypočte, jestli máte na dávku nárok a v jaké by mohla být výši. Kalkulačka už počítá podle nových normativů a ukazuje i srovnání výše příspěvku před jejich navýšením a po něm.

Považujete vládní pomoc s energiemi za dostačující?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).