Hlavní navigace

Poplatek za vklad hotovosti je jako hra na schovávanou

28. 5. 2009
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Ačkoli je vklad hotovosti jedna z běžných bankovních operací, nevyhne se u mnohých bank zpoplatnění. Někdy je v sazebníku vypsán přímo, jindy je nutné jej hledat pod nicneříkajícími obecnými pojmy. Za co a kde budete při vkládání hotovosti platit poplatky?

Vkladem svých peněz bance poskytujete nové prostředky k dalšímu využití. Asi právě proto se zdá jeho zpoplatnění mnohým paradoxní, byť je zřejmé, že zpracování hotovosti je drahé. Některé banky si jeho účtování již rozmyslely, jiné ho používají dál. Nahlédli jsme do sazebníků, za co všechno můžete při vkládání hotovosti poplatky platit.

Banco Popolare

Pokud budete vkládat hotovost u Banco Popolare, při běžných částkách na tento poplatek nenarazíte. Je totiž stupňovitě účtován až u částek nad 1 000 000 Kč, kde činí 0,1 % a u obnosů přesahujících 3 000 000 Kč pak 0,2 %. Čtěte více: Potřebujete směnit peníze? Napovíme, kde je to nejlevnější 

Commerzbank

Na vlastní účet je vklad a výběr hotovosti zdarma, jen u částek vyšších 500 000 Kč banka vyžaduje hlášení 2 dny předem. Vkládáte-li na cizí účet, bude vás to stát 100 Kč.

Citibank

Citibank vkládání hotovosti nijak nezpoplatňuje. Platit budete pouze v případě, že přinesete netříděnou a nespočítanou hotovost. Pak banka za každých započatých 15 minut práce naúčtuje 200 Kč.


Česká národní banka

Kromě zaměstnanců ČNB nemohou mít v této bance účet žádné fyzické osoby. Můžete však vkládat peníze na účet státních organizací, které v ČNB účet mají. To je zpoplatněno 1 % min. 100 Kč. S mincemi do ČNB raději nechoďte, má několik poplatků, jak vás zinkasovat, ale do 200 ks je vklad zdarma.

Česká spořitelna

Vklad hotovosti je zpoplatněn cenou za „účetní položku hotovostní operace“, která činí 8 Kč. Pokud byste na zdejších přepážkách chtěli ukládat peníze na účty vedené v jiných bankách, z obnosu zaplatíte ještě 2 %, minimálně však 100 Kč. Na případ, kdy bude ukládat hotovost tzv. „3. osoba“, která není majitelem účtu ani není oprávněným disponentem, sazebník pamatuje poplatkem 45 Kč. Na poplatek se připravte i v případě, že váš vklad bude obsahovat více než 100 kusů mincí. Z jejich hodnoty banka strhne 1 %, minimálně zaplatíte 100 Kč. U České spořitelny lze navíc využít i tzv. depozitní bankomat. Poplatek za vklad se liší podle toho, zda ukládáte peníze v rámci banky (6 Kč) nebo na účty jiných bank (25 Kč + 0,5 % z vkladu).

Českomoravská rozvojová a záruční banka

Do 500 000 Kč je vklad i výběr hotovosti zdarma. Do milionu váš poté přijde na 100 Kč, do 5 milionů na 500 a nad 5 milionů na 700 Kč. Pro vklad v mincích banka vyžaduje setříděné mince podle nominálních hodnot a zpoplatňuje je při vkladu nad 50 kusů 2 % z vkládané částky, min. 100 Kč.

karta, banka, peníze, kreditní karta, platební karta

ČSOB

Zde za vložení hotovosti zaplatíte základní poplatek 9 Kč. Přesáhne-li celková vložená částka během měsíce 1 milion, strhne banka navíc ještě 0,1 %. ČSOB zpoplatňuje také vklady, které obsahují 50 a víc kusů mincí (CZK nebo EUR) dvěma procenty, minimálně ale 100 Kč. Stejný poplatek se naúčtuje i za vklad hotovosti na účet jiné banky. 2 % z vkladu banka strhne i pokud vložíte cizí měnu na korunový účet. Pokud na účet vloží 3. osoba, zaplatí navíc 50 Kč.

Fio

Vklad hotovosti je zdarma, ale záložna má ošetřený způsob, kdy převádíte peníze z účtu na účet prostřednictvím hotovosti. Pokud mezi výběrem z libovolného účtu a vkladem na libovolný účet uplyne lhůta kratší než 90 minut, bude každý takto realizovaný vklad zpoplatněn 60 Kč. Za vklad mincí nad 30 kusů si Fio naúčtuje poplatek 2 % min. 100 Kč. Zato výběr hotovosti nad 1000 Kč je zdarma, zpoplatněný je jen výběr do 1000 Kč, a to poplatkem 30 Kč.

GE Money Bank

GE Money Bank máte první vklad hotovosti v měsíci zdarma, za druhý a další se platí 6 Kč. Složí-li za vás hotovost 3. osoba, zaplatí 70 Kč. Při vkladu více než 500 kusů mincí banka účtuje 220 Kč a za každých dalších 100 započatých kusů dalších 20 Kč. Čtěte více: Za chyby při používání kreditní karty zaplatíte tisíce

HSBC Bank

Vklad hotovosti je u HSBC Bank obecně bez poplatku včetně vkladu v mincích. Pro vklad v bankovkách lze využít zdarma „vkladomat“.

ING Bank

Na účty ING Konto nelze vkládat hotovost. Hotovost lze vložit pouze na účty právnických osob v rámci služby ING Wholesale Banking. Poplatek za vklad je 0,3 % min. 55 Kč.

J&T Banka

Banka zpoplatňuje pouze vklady a výběry nižší než 1000 Kč, poplatek je 50 Kč. Vklad hotovostí na účet vedený u jiné banky pak vyjde na 1 % min. 100 a max. 1500 Kč.

Komerční banka

Komerční banky můžete vložit hotovost na pokladně zdarma. Často kritizovaný poplatek za nadměrný vklad jsme zrušili již od začátku letošního roku, prozradila serveru Měšec.cz Monika Klucová z Komerční banky. Zpoplatněn je pouze vklad 3. osobou 50 Kč a vklad nad 50 kusů mincí. Z jejich hodnoty zaplatíte 2 %, minimálně ale 100 Kč. Tento poplatek se nevztahuje na Dětské konto.

LBBW Bank

Vklad hotovosti nezpoplatňuje ani LBBW Bank kromě případů, kdy obsahuje více než 500 kusů mincí. V tomto případě banka strhne 1 %, minimálně ale 100 Kč. Pro případy vkladů v hodnotě 1 milionu korun, které by vyžadovaly tzv. „zpracování hotovosti“ LBBW Bank účtuje ještě poplatek ve výši 1500 Kč za každý milion korun. Poplatek za zpracování hotovosti ve výši 1500 Kč se týká pouze vkladů, které klient přinese a peníze nemá roztříděné podle hodnot, nejsou srovnané, nemá výčetku a vlastně ani neví, jaký celkový objem hotovosti chce vkládat, informovala server Měšec.cz Martina Lambert z LBBW Bank.

Anketa

Myslíte si, že paušální poplatky jsou správné?

15 %
85 %
Odpovědělo 746 čtenářů.

mBank

mBank nemá pokladny a slibované „vkladomaty“ prozatím nezavedla, takže na její účty je nutné vložit hotovost prostřednictvím jiných bank nebo služeb České pošty.

Modrá pyramida

Hotovostní operace na centrále stavební spořitelny Modrá pyramida jsou zdarma.

Oberbank

Ani Oberbank vložení hotovosti nezpoplatňuje. Stejně tak si ale účtuje poplatek za zpracování hotovosti, který se nad 100 kusů mincí a bankovek liší podle toho, zda je přinese klient či neklient. Klientům je účtováno 50 Kč, neklientům 100 Kč. Nad 500 kusů bankovek či mincí pak banka shodně v obou případech účtuje 1 % z částky, minimálně ale 100 Kč. Poplatek zohledňuje ruční zpracování nadměrného množství platidel, kontrolu a rozřazení mincí a bankovek, upřesnila Monika Heiserová z Oberbank s tím, že pokud přinesete mince rozřazené a bankovky opatřené páskou ČNB, poplatky platit nebudete.

Peněžní dům

Vklad hotovosti je zdarma včetně mincí, za výběr se platí 3 Kč. Pokud výběr nenahlásíte předem, záložna vás zinkasuje o 100 Kč.

Poštovní spořitelna

Poštovní spořitelna výši poplatku za vklad hotovosti rozlišuje od 6 do 12 korun podle toho, na jaké konto se peníze vkládají a jakým způsobem tak učiníte, vklad se však připíše až druhý den. Dětské programy Junior a Mini mají vklady zvýhodněné. Jestliže pro vklad na účet v Poštovní spořitelně využijete pokladny „modré“ ČSOB, zaplatíte 50 Kč, ale peníze se na účet připíšou okamžitě.Čtěte více: Za předčasné splacení půjčky se tvrdě platí

PPF Banka

PPF Banka si s hotovostí tyká a má velmi dobře nastavenou poplatkovou politiku. Vklad je obecně zdarma a výběr je zpoplatněn 20 Kč. Banka přitom nerozlišuje vklad/výběr v mincích nebo bankovkách.

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank za vklad hotovosti zaplatíte 10 Kč. Bude-li však větší než 500 000 Kč v jednom dni, připlatíte ještě 0,15 % z vkládané částky. Pokud pošlete na pobočku s penězi osobu, která není majitelem ani oprávněným disponentem k účtu, do částky 500 000 Kč zaplatí 55 Kč a nad tuto hranici se připočítává ještě 0,15 % z vkladu. Pokud prostředky v hotovosti plánujete splatit úvěr nebo kreditní kartu, v obou případech vás to bude stát 50 Kč.

Raiffeisenbank im Stiftland

Vklad hotovosti je bez poplatku, při vkladu v mincích si však banka naúčtuje 5 % z částky. Výběr hotovosti stojí 20 Kč. Pokud včas nenahlásíte výběr nad 200 000 Kč, zaplatíte 0,5% z částky, max. 2000 Kč.

Raiffeisen stavební spořitelna

Zdarma můžete vložit nebo vybrat hotovost pouze na pokladně centrály stavební spořitelny v Praze.

Unibon

S hotovostí budete (prozatím) nadšeni u spořitelního družstva Unibon. Vklady a výběry jsou zdarma.

UniCredit Bank

UniCredit Bank zpoplatňuje vklad hotovosti 15 Kč, poplatek za nadměrný vklad neúčtuje. 10 %, minimálně 100 Kč ale strhává za zpracování hotovosti v případě, že přinesete na pokladnu více než 100 kusů bankovek a mincí. Tzv. 3. osoba za vložení prostředků zaplatí 40 Kč. U UniCredit Bank je možné zdarma vkládat hotovost do depozitních bankomatů, ale pouze na účty v rámci banky. Stejně jako LBBW Bank i zde zaplatíte 1500 Kč za každý 1 milion Kč, který přinesete v neroztříděných bankovkách a mincích.

Volksbank

Volksbank sice běžné vklady nezpoplatňuje, za částky, které přesáhnou 500 000 Kč v jednom dni už účtuje 0,1 % z vkladu, maximálně 1000 Kč. V případě, kdy by klient vkládal na účet větší množství mincí (více než 100 ks), vztahuje se na tuto operaci poplatek za přepočítávání mincí ve výši 1 %, v minimální výši 100 Kč, omezen stropem 1500 Kč, uvedla Lucie Hálová z Volksbank. Pokud navíc budete chtít peníze vkládat konkrétně na účet Českomoravské stavební spořitelny, zaplatíte ještě 25 Kč. Na účty jiných peněžních ústavů banka vkládá peníze za poplatek ve výši 2 %, minimálně však 1000 Kč.


peníze, internetové bankovnictví, obchod, finance

Foto: Ivana Dvorská


Všeobecná úvěrová banka

Vklad hotovosti do 100 000 Kč je zdarma, poté s platí 100 Kč. Banka sleduje výši vkladu během celého dne, a pokud kumulovaná částka přesáhne 100 000 Kč, poplatek se účtuje (nelze tak vklad rozdělit na více částí). Za výběr hotovosti se platí vždy 0,1% min. 50 a max. 2000 Kč

Waldviertler Sparkasse von 1842

Waldviertler Sparkasse von 1842 účtuje za vložení hotovosti 7 Kč. Přesáhne-li vklad za jeden den hodnotu 500 000 Kč, počítejte se poplatkem ve výši 1 %. V případě, že od vás banka bude muset přijmout 200 a více kusů mincí, strhne z této částky ještě 2 %, minimálně 100 Kč. Čtěte více: Platba do zahraničí se může oboustranně pořádně prodražit

Základní poplatky účtované za vklad hotovosti shrnuje následující tabulka:

Základní poplatky za vklad hotovosti
Banka/záložna Poplatek za vklad hotovosti Poplatek za nadměrný vklad hotovosti
Banco Popolare 0 Kč nad 1 000 000 Kč – 0,1 % 1
Commerzbank 0 Kč 0 Kč
Citibank 0 Kč 0 Kč
Česká národní banka 0–100 Kč nad 200 ks – 40 Kč za každých ukončených 5 min. práce
Česká spořitelna 8 Kč nad 100 ks mincí (CZK) – 1 %, min. 100 Kč
Českomoravská rozvojová a záruční banka 0 Kč 500 tis.-1 mil. – 100 Kč, 1–5 mil.  – 500 Kč, nad 5 mil. – 700 Kč
ČSOB 9 Kč nad 1 000 000 Kč – 0,1 %
Fio 0 Kč nad 30 ks mincí 2 % min. 100 Kč
GE Money Bank 6 Kč nad 500 ks mincí 220 Kč
HSBC Bank 0 Kč 0 Kč
ING Bank nelze vkládat hotovost na účty občanů nelze vkládat hotovost na účty občanů
J&T Bank 0 Kč nad 1000 Kč vkladu 0 Kč
Komerční banka 0 Kč nad 50 ks mincí – 2 %, min. 100 Kč
LBBW Bank 0 Kč nad 500 ks mincí – 1 %, min. 100 Kč
mBank nelze vkládat hotovost nelze vkládat hotovost
Modrá Pyramida 0 Kč 0 Kč
Oberbank AG 0 Kč nad 100 ks bankovek a mincí – 50 – 100 Kč 2
Peněžní dům 0 Kč není stanoven
Poštovní spořitelna 6 – 12 Kč dle druhu konta a způsobu vkladu není stanoven
PPF Banka 0 Kč 0 Kč
Raiffeisenbank 10 Kč nad 500 000 Kč za den – 10 Kč + 0,15 %
Raiffeisenbank im Stiftland 0 Kč nad 200 000 Kč – 0,5%, max. 2000 Kč.
Raiffeisen stavební spořitelna 0 Kč 0 Kč
Unibon 0 Kč 0 Kč
UniCredit Bank 15 Kč nad 100 ks bankovek a mincí – 10 %, min. 100 Kč
Volksbank 0 Kč nad 500 000 Kč za den – 0,1 %, max. 1000 Kč
Všeobecná úverová banka 0 Kč do 100 000 Kč nad 100 000 Kč – 100 Kč
Waldviertler Sparkasse von 1842 7 Kč nad 500 000 Kč za den – 0,1 %

1 nad 3 000 000 Kč k jednomu dni – 0,2 %
2nad 500 ks bankovek a mincí – zpracování – 1 %, min. 100 Kč

skoleni_4_3

Jak se vyhnout poplatkům

Základní poplatky za vklad hotovosti nebývají vysoké, pokud je vůbec banky účtují. Horší je to u vyšších částek, ze kterých je často strháváno minimálně jedno procento, což může představovat obnos vyšší. Řešením může být rozložit vklad na dvě části vyplněním dvou vkladových lístků. Poplatku se pak vyhnete. Hotovost noste setříděnou podle nominálních hodnot, abyste se vyhnuli i platbě za její zpracování. Stejně tak ušetříte i v případech, budete-li si na svůj účet vkládat peníze sami, bez pomoci tzv. 3. osob.

Dalším možným způsobem, je vložit na účet peníze přes Českou poštu. Vkládáte-li přes poukázku částku do 5000 Kč, zaplatíte na přepážce 22 Kč. V opačném případě se příplatek zvýší na 33 Kč. Připsání částky však trvá 3 pracovní dny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).