Hlavní navigace

Na osobní přístup klienti slyší, říká Leoš Pýtr, prezident Banco Popolare

7. 5. 2009
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Banco Popolare je v Česku malou a stále novou bankou, přesto věří, že se jí podaří zaujmout a získat nové zákazníky. Chce se zaměřit především na vybrané skupiny klientů, kterým by ráda nabídla služby s důrazem na osobní a flexibilní vztah. O aktuální nabídce i plánech do budoucna jsme si povídali s prezidentem banky Leošem Pýtrem.

Leoš Pýtr

Leoš Pýtr - rozhovor banco popolare

  • Prezident a předseda představenstva Banco Popolare Česká republika.
  • Ve své nové funkci působí od září roku 2008.
  • V bankovnictví působí od roku 1982. Nejprve pracoval ve Státní bance československé, o deset let později pracoval na manažerských pozicích v komerčním bankovnictví. V letech 2004 – 2008 řídil sekci dohledu nad finančním trhem v České národní bance
  • Vystudoval obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické. Je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho zájmy patří především sport a hudba.

Proč přišla Banco Popolare (dále jen „BP“) do ČR až v roce 2007? Nebyla šance se na českém trhu uchytit dříve?

Skupina Banco Popolare vznikla tak, že se postupně spojovaly jednotlivé části Banco Popolare v Itálii a dá se říct, že v roce 2007 dosáhla skupina, kterou v té době tvořily především Banco Popolare di Verona a Banco Popolare di Novara velikosti, kdy z hlediska další expanze začalo mít smysl uvažovat o rozšíření do střední a východní Evropy. V duchu tohoto rozhodnutí koupili banku v Čechách, v Maďarsku, Chorvatsku a leasingovou společnost v Rumunsku. Bylo to tedy logické vyústění procesu růstu banky. Jinak tento dotaz chápu, protože dnes je český trh hodně rozebraný a velmi konkurenční a kdo dřív přišel, ten byl schopen získat víc klientů. Navíc čeští klienti jsou hodně konzervativní.

Můžete potvrdit, že skupina BP se ucházela o eBanku při jejím prodeji?

BP se přímo neucházela o její koupi, ale zjišťovala, jestli je na prodej. Nakonec podle mých informací žádnou nabídku nepodávala.

Proč BP nakonec koupila právě IC Banku, která na českém trhu měla velmi omezenou působnost?

BP se tak rozhodla proto, že nechtěla jít cestou zřizování pobočky. Rozhodla se pro dceřinou společnost, a v té chvíli máte na výběr dvě cesty. Buď budete žádat o licenci v České národní bance a budete budovat banku na zelené louce, anebo koupíte instituci, která už licenci má a kterou můžete dále rozvíjet. IC Banka byla dostatečně malá, aby se dalo snadno a spolehlivě zjistit, jestli nemá nějaké problémy z minulosti. Byla to banka, která měla licenci i základní klientelu a kterou bylo možné dál rozvíjet. Situaci ovlivňoval ještě jeden faktor. IC banka byla na prodej i v Maďarsku, takže se kupovala česká i maďarská IC Banka. Samozřejmě, když kupujete banku, tak kupujete i informační systém, zaměstnance, pracovní postupy a podobné věci. Na jedné straně tedy získáte licenci, ale na druhé straně také řadu problémů, do značné míry technického rázu, které budete muset řešit.


rozhovor BP 3

Nezlobte se, ale připadá mi, že od května 2007, kdy BP koupila IC Banku, se za ty dva roky moc zásadních změn u české BP nestalo. Nestagnuje BP na českém trhu až příliš dlouho? Pokud máte jiný názor, můžete mi ho vyvrátit?

V této chvíli je už zveřejněna výroční zpráva za rok 2008. Z těch čísel je patrné, že se BP rychle rozvíjí. Není to sice asi tak rychlé jako například u mBank, ale jsme jiný typ banky a zvolili jsme, podle mého názoru, velmi rozumné tempo. Pokud se podíváte na bilanční sumu z roku 2007, tak byla kolem jedné miliardy a na konci roku 2008 už to bylo více než 3 miliardy, takže růst tam opravdu je. Banka má sedm poboček, které otevřela v polovině loňského roku. Dvě jsou v Praze, pět jich je mimo Prahu. Banka má i nový informační systém a asi dvou a půl násobek zaměstnanců, než tomu bylo v roce 2007.

S rozvojem souvisí i má další otázka. Skupina BP nyní působí v 6 zemích a v dalších 6 má svoje reprezentační kanceláře. Plánuje skupina BP rozšíření i do jiných zemí, například do Polska, Slovenska a podobně?

Ty plány existují a počítá se s tím, že expanze bude pokračovat, ale to, co se stalo ve světě v souvislosti s finanční krizí, donutilo BP podívat se na tyto věci úplně znova. Plány tedy jsou na stole, ale dělají se analýzy nové situace. Střední a východní Evropa je prostor, kde se růst dá, ale v současné době je to také prostor velmi rizikový. Podle toho se BP bude chovat.


Oficiální spot Banco PopolarePlánuje se BP rozšířit i v rámci ČR například počtem poboček?

Počítáme s tím, že pobočková síť se bude rozšiřovat, ale i v tomto případě je zde mírné zbrzdění. Podle mého názoru je na tom Česká republika ze zemí střední a východní Evropy skutečně nejlépe, ale to vyděšení z možného negativního vývoje v tomto regionu je na západě hodně velké. Takže opět – plány máme, ale bude se přihlížet k vývoji situace.

Další otázkou bych chtěla směřovat k vašim klientům. Jaké klienty chcete a jak a čím je chcete oslovit?

BP patří v Itálii mezi pětici největších bank. Přitom je to banka, která se zaměřuje na malou a střední podnikatelskou klientelu, a to je v podstatě totéž, co chceme dělat v České republice. Druhá oblast, kterou se zabýváme, jsou italští klienti tamní BP, kteří působí v České republice, případně další italská klientela. Zaměřujeme se také na svobodná povolání, kterým jsme schopni nabídnout speciální podmínky. Do tohoto segmentu se snažíme více proniknout, i když přiznávám, že je to velmi složité. Ale zaměřuje se na něj italská BP a i my chceme tyto klienty přesvědčit, že je výhodnější mít malou flexibilní banku, která je schopna se přizpůsobit jejich požadavkům.

Takže v čem spočívá vaše silná pozice? Proč by se někdo měl stát právě klientem BP?

My se snažíme nabídnout klientům dobré podmínky jak z hlediska depozit, tak i financování. Nabízíme velmi výhodné zúročení vkladů, což je naše aktuální strategie. Jsme na trhu noví a pro potenciální klienty musíme mít zajímavou nabídku. Navíc, pokud chceme poskytovat úvěry, musíme na ně získat zdroje. Máme silné zahraniční zázemí a chceme být velmi přátelští ke klientům, chceme si je pamatovat a snažit se jim nabídnout personalizované služby. V tom jsme logicky schopni dojít mnohem dál než velké banky. Už nyní se nám podle dosavadních zkušeností potvrzuje, že na tento přístup klienti slyší. To je naše hlavní přednost.

Jaká je struktura vašich klientů?

Struktura klientského portfolia se liší podle typu produktu. V případě úvěrů převažuje firemní klientela zhruba ze 68 %, asi 26 % tvoří občané a zbylých 6 % připadá na svobodná povolání. V případě běžných účtů a speciálních balíčků tvoří 64 % občané, 29 % firmy a 7 % svobodná povolání. Termínovaný vklad využívají z 95 % občané.


rozhovor BP

IC Banka byla známá tím, že dokázala najít mnoho úvěrových řešení pro nestandardní podnikatelské záměry nebo pro rizikovější projekty. Pokračuje i BP v této cestě?

V tomhle pokračovat rozhodně nechceme, chceme být naopak hodně transparentní z hlediska nabízených služeb a produktů. Upřímně řečeno, nemyslím si, že dnes je na tyto projekty vhodná doba. Do žádných extrémně rizikových projektů se proto pouštět nechceme. V tomto ohledu volíme hodně konzervativní přístup.

Prozatím žádná česká banka se zahraničním vlastníkem nenabízí zásadní výhody v oblasti zahraničního platebního styku v rámci své finanční skupiny s výjimkou ČSOB a její slovenské pobočky. Nabídnete svým klientům podobné výhody vyplývající ze síly skupiny BP? Například levné či bezplatné platby v rámci skupiny BP, možnost otevření účtu BP v zahraničí a podobně?

Zatím nic podobného nechystáme.

Pojďme si povídat o produktech. Jaká je nyní vaše nabídka pro občany, podnikatele a firmy?

To, na co se dnes ve své nabídce zaměřujeme, jsou především klasické produkty. Běžný účet, termínovaný vklad a nabízíme i specifické druhy balíčků pro občany i podnikatele. Ty jim umožní výhodnější využití určitých služeb. Dále nabízíme kromě klasických úvěrových produktů i specializované, rychle projednatelné úvěry pro podnikatele a svobodná povolání do jednoho milionu korun. V současnosti nabízíme už i internetové bankovnictví, platební karty a swiftový zahraniční platební styk.

Budete nabízet úvěrové produkty i pro občany? Zatím je máte v nabídce jen pro firmy. Zajímají mě zvláště kontokorent, spotřebitelské úvěry a hypotéky.

Do tohoto sektoru se příliš aktivně pouštět nechceme. Spíše chceme postupovat tak, že pokud si u nás podnikatel založí účet nebo bude využívat jiný produkt, jsme připraveni jemu a případně i jeho rodině nabídnout další služby v podobě osobního bankovnictví.

V oblasti platebních karet nyní česká BP spolupracuje s ČSOB. Bude tato spolupráce pokračovat, anebo budete mít vlastní karty? Je pro banku finančně náročné či jinak komplikované mít vlastní platební karty?

V současné době pracujeme na tom, abychom měli vlastní karty, ale tento proces je bohužel poměrně zdlouhavý a technicky komplikovaný. Vlastní karty rozhodně nejsou lacinou záležitostí, ale rozhodli jsme se jít touto cestou. Zavádět karty budeme v rámci celé skupiny střední a východní Evropy, takže se nám výsledné náklady rozloží i na ostatní členy skupiny.

Bude mít BP kreditní kartu?

Zatím se na ni nechystáme. Domnívám se, že produkty, které nyní máme, ji dostatečně nahradí. Po pravdě řečeno, myslím si, že kreditní karty se na českém trhu zatím příliš neuchytily.

Oceňuji, že BP patří mezi banky nezpoplatňující tuzemské příchozí platby a vkladové hotovostní operace, a to jak pro občany, tak pro firmy. Je to jen zavádějící „akce“ anebo vaše strategie?

Je to vědomá strategie, ve které bychom chtěli pokračovat, protože to považujeme za rozumné. Tento trend bychom chtěli do budoucna udržet, ale tvrdit, že do nekonečna se s poplatky nic dít nebude, to nechci.


rozhovor BP 4

Foto: Ivana Dvorská


Refinancujete úvěry? Pokud ano tak jaké?

Ne, to není naše strategie. Samozřejmě to můžeme udělat v případě klienta, o kterého velmi stojíme, ale že bychom klientům aktivně nabízeli refinancování, to neděláme. Osobně bych se toho bál, k rizikům přistupujeme velmi konzervativně.

Jak je na tom BP v oblasti bilanční sumy, převažují úvěry nebo vklady?

V této chvíli jsme schopni všechny úvěry financovat z vlastních depozit. Ale vzhledem k tomu, že musíme udržovat určitou hladinu likvidity, umisťujeme část prostředků na mezibankovní trh a v určitém rozsahu se refinancujeme od mateřské BP, zejména ve volné měně. S likviditou nemáme sebemenší problém.

Připravujete i další depozitní produkty kromě stávajících termínovaných vkladů a běžných účtů?

Připravujeme spořicí účet, protože víme, že po je něm ze strany klientů značná poptávka.

Nechcete k němu něco předběžně prozradit?

Bude se jednat o spořicí účet pro fyzické a právnické osoby bez výpovědní lhůty v korunách, eurech či dolarech. Zřízení a vedení účtu nebude zpoplatněno, stejně jako příchozí tuzemské platby i příchozí zahraniční platby v rámci banky. Úroková sazba bude stanovena podle aktuální situace na trhu.

Anketa

Bankovní poplatky v České republice se vám zdají...

Kdy jste spustili internetové bankovnictví a co všechno dokáže? Plánujete i spuštění telefonního bankovnictví a homebankingu?

V testovacím provozu jsme internetové bankovnictví spouštěli na počátku letošního roku, od dubna je v plném provozu. Klientům nabízí možnost jednorázového, hromadného či urgentního platebního příkazu a šablony příkazů. Dále založení termínovaného vkladu a platební příkaz v jeho prospěch.

Chystáme se k zavedení urgentního platebního příkazu k úhradě i pro cizí měnu, možnosti importu platebních příkazů, exportu datových souborů – výpisů a připravujeme jednorázové i trvalé příkazy k inkasu. Chceme pro klienty zpřístupnit i možnost získávat informace o aktuálním zůstatku na účtu formou SMS.

Homebanking zavádět nechceme. Podle mého názoru je to trošku překonané řešení. Původně to byl dobrý nápad, ale dnes se dají tyto požadavky pohodlněji řešit přes internetové bankovnictví. Podobně přistupuji i k telefonnímu bankovnictví. Myslím si, že internet tyto služby v budoucnu plnohodnotně nahradí a že je uživatelsky příjemnější.

Nezdá se vám, že poplatek 5 Kč za tuzemskou platbu zadanou přes internet je zbytečně vysoký? V porovnání s konkurencí pak i jinak levné Online konto nebo Prima konto vychází dráž. A už vůbec neobstojí s nabídkou konkurence Grande konto, které má docela vysoký paušál, ale ne zase tolik služeb v ceně paušálu.

My si myslíme, že těch pět korun není ani nejlevnějších ani nejdražších. Považujeme to za rozumnou cenu a nikdy jsme netvrdili, že chceme být banka s nejlevnějšími poplatky na trhu. Obecně se dá říct, že chceme být banka, která za peníze, které vybírá, poskytuje kvalitní služby. Já jsem přesvědčen, že když bude klient vědět, za co platí a proč, bude ochoten poplatky uhradit. Cestou nulových poplatků jít nechceme.

Budete své služby rozšiřovat i o spolupráci s dalšími partnery, např. v oblasti pojištění, penzijního připojištění, stavebního spoření, investic a podobně?

Účto_tip_změny21

V této chvíli ne, ale do budoucna to asi bude nezbytné. Klient samozřejmě požaduje širokou nabídku služeb, takže touto cestou budeme muset jít. Není to však otázka nejbližší budoucnosti. V této oblasti budeme samozřejmě spolupracovat s mateřskou BP, ale stejně tak si umím představit i spolupráci s některými institucemi působícími na českém trhu. Aktuální to ale bude až tak za půl až tři čtvrtě roku. Jsme přece jen nová banka a nechceme nabízet něco, co bychom nedokázali poskytovat dostatečně kvalitně.

Děkuji vám za rozhovor.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).