Hlavní navigace

Pozor na „výhodné“ kontokorenty a kreditní karty

14. 4. 2009
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Nevinná nabídka kontokorentu nebo kreditní karty se vám může citelně prodražit. Zvláště, když vám banka nabídne horší úrokovou sazbu nebo poplatek, než byl ten původní, ale zabalenou v pěkném obalu. Nabízený vyšší úvěrový rámec však může skrývat další nástrahy, které jsou vidět až v obchodních podmínkách.

Obdržel jsem dopis od ČSOB, kde mě upozorňují na ukončení poskytováni povoleného přečerpání účtu (kontokorentu), píše do redakce serveru Měšec.cz čtenář Aleš. Zároveň mi nabízejí nový typ přečerpání který "lépe reaguje na potřeby klientů, nabízí flexibilnější…“ atd. Byla přiložena částečně vyplněná Migrační žádost o poskytnutí ČSOB povoleného přečerpání, z druhé strany listu byly Obchodní podmínky pro povolené přečerpání běžného účtu. Tak jsem se do nich zahloubal a porovnal je s podmínkami k původnímu kontokorentu z roku 2001. Můj krátký amatérský průzkum, resp. porovnání dávám do přílohy, smlouva a podmínky se mi totiž zdají drsně. Jde o faktické zdražení, zkrácení možnosti splátky a nevím, jestli nechtěný nebo úmyslný požadavek minimálního vkladu na účet v době úvěrového závazku, který by dvojnásob překračoval průměrnou mzdu v ČR, možnost svévolné změny úrokově sazby ze strany banky…

Aleš pak dál pokračuje. Zajímavá je hlavně pasáž bodu 24c Obchodních podmínek ČSOB, kde se píše:

V případě, že nastane skutečnost, která znamená či vyvolá podstatnou změnu podmínek, za nichž bylo povolené přečerpání poskytnuto a která může podle posouzení ČSOB ohrozit včasné a úplné splnění závazků majitele účtu, zejména pokud: bude porušen kterýkoliv ze závazků majitele účtu, ke kterým se smluvně vůči ČSOB zavázal v bodě 23…“je ČSOB oprávněna kdykoli poté písemným oznámením odeslaným majiteli účtu:
h) prohlásit, že všechny pohledávky z poskytnutého povoleného přečerpání jsou splatné ke dni uvedenému v prohlášení (oznámení),
i) omezit nebo zastavit čerpání peněžních prostředků,
j) provést blokaci veškerých jeho účtů vedených u ČSOB (zejména neprovádět příkazy majitele účtu a nevyplácet hotovost) ještě před konečným termínem splatnosti závazků majitele účtu, jejichž splacení je ohroženo,
k) použít zůstatky účtů a došlé úhrady na splacení již splatných závazků majitele účtu
l) realizovat zajištění poskytnuté majitelem účtu nebo třetími osobami.

Rozdíl v nabídce kontokorentu od ČSOB
Název Původní stav Nová nabídka Podrobnosti (výňatek z obchodních podmínek ČSOB)
Úroková sazba 3měsíční PRIBOR + 8 % = 10,47 % p.a. vyhlašovaný úrok, nyní 16,9 % p.a.  
Změna úrokové sazby pravidelně každé 3 měsíce podle sazeb PRIBOR podle vyhlašované aktuální úrokové sazby, ale podle bodu 11 obchodních podmínek ČSOB je oprávněna navrhnout majiteli účtu novou úrokovou sazbu písemným oznámením a to kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu. Jestliže majitel účtu s návrhem nové úrokové sazby nesouhlasí a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je majitel účtu povinen tuto skutečnost ČSOB písemně oznámit. Oznámení musí být doručeno do ČSOB do 30 dnů od odeslání návrhu nové úrokové sazby a je považováno za výpověď Smlouvy. V tomto případě pak nejpozději v den doručení oznámení do ČSOB musí být úvěr včetně příslušenství splacen v souladu s bodem 28. Neobdrží-li ČSOB písemný nesouhlas majitele účtu s novou úrokovou sazbou ve stanovené lhůtě, bude úvěr ode dne účinnosti nové úrokové sazby úročen touto novou úrokovou sazbou.
Doba splatnosti poslední den posledního měsíce před datem uzavření smlouvy nejméně jedenkrát v období 6 měsíců  
Změna definic původně byl jen „úvěrový limit“ nově je „úvěrový limit a „dílčí úvěrový limit“ "„…ve Smlouvě ČSOB a majitel účtu sjednají výši úvěru tak, že sjednají maximální výši úvěru, do které může být úvěr v průběhu smluvního vztahu čerpán (dále jen „úvěrový limit“), a výši úvěru, na které se smluvní strany dohodnou pro období následující po uzavření Smlouvy a kterou je ČSOB oprávněna v průběhu smluvního vztahu navyšovat, a to i opakovaně (dále jen „dílčí úvěrový limit“), až do výše úvěrového limitu…“ (bod 23e) "
Úvěrový limit podle bonity, v tomto příkladu 30 000 Kč „v migrační žádosti je předtisknut úvěrový limit 100 000Kč a navrhnut dílčí úvěrový limit individuálně např. 30 000Kč“ v migrační žádosti je předtisknut úvěrový limit 100 000Kč a navrhnut dílčí úvěrový limit individuálně např. 30 000Kč
Závazek minimálního obratu na účtu "po dobu trvání přečerpání měsíčně minimálně 50 % úvěrového limitu (což je pro výše uvažovaný případ 15 000Kč) " "po dobu trvání přečerpání měsíčně minimálně 50 % úvěrového limitu (což je pro výše uvažovaný případ 50 000Kč) " Majitel účtu po celou dobu trvání úvěrového vztahu daného Smlouvou, tj. až do úplného splnění všech závazků z ní vyplývajících, je povinen: … zajistit na běžném účtu, ke kterému je povolené přečerpání poskytnuto, měsíční obrat ve výši minimálně 50 % úvěrového limitu.

Zkusme si to shrnout. Náš čtenář obdržel od své banky oznámení, že jeho kontokorent ve stávající formě končí, ale může získat lepší s vyšším limitem. Na druhé straně s podstatně horší úrokovou sazbou, než byla původní. Lákadlo v podobě vyššího limitu 100 000 Kč oproti původnímu limitu 30 000 Kč na oko budí dojem, že si banka svého klienta váží a člověk tak snadno může podlehnout pokušení smlouvu uzavřít. Konečně proč ne, mít kdykoli k dispozici 100 000 Kč potěší mnoho klientů bank. Přestože nové podmínky ČSOB zkracují využití kontokorentu na 6 měsíců od data čerpání (oproti původním 365 dnům od výročí sepsání smlouvy), tato varianta může být výhodná. Kontokorent se takto stává revolvingovaným (automaticky obnovovaným) úvěrem, stačí jen splnit podmínku, aby účet byl jednou za 6 měsíců v plusu. Jenže tato změna nemusí být výhodná pro každého.

Výše úvěrů je udička s lákadlem

Chyták je však právě ve výši poskytnutého úvěrového rámce. Kdo se nechá zlákat jeho výší a nepřečte si pozorně obchodní podmínky, může si zkomplikovat život. Jinými slovy to znamená, že nesplnění podmínky minimálního obratu na účtu po přidělení kontokorentu může znamenat okamžitou splatnost a výpověď smlouvy bankou. Obchodní podmínky říkají, že je potřeba měsíčně provést 50 % kreditního obratu na účtu ze schválené výše kontokorentu. To znamená, že máte-li u ČSOB kontokorent ve výši 100 000 Kč, máte povinnost udělat min. 50 000kreditní obrat na účtu měsíčně, v opačném případě porušujete obchodní podmínky.

Banka pravděpodobně nebude obratem vypovídat smlouvu a posílat sankční výzvy, ale to neznamená, že to udělat nemůže. Spíše vznikne zbytečné rozčarování z nepochopení služby a možná obchodně přestřelené nabídky banky. Chyba je pak oboustranná: klient si pozorně nepřečetl smlouvu a banka správně neodhadla jeho potřeby.

Nový kontokorent od ČSOB však jednoznačně znamená zdražení. Je to snadný a rychlý způsob, jak banka zvýší svůj zisk, na rozdíl od složité změny sazebníku. Je to jedna z cest: buď zavést poplatky, anebo jít do úrokových, resp. kurzových sazeb. A stejnou cestu tiše zvolila i Poštovní spořitelna, její kontokorent z původních 12 % p.a. podražil na 16,9 % p.a. (přesněji, je nově stejný se sazbou mateřské ČSOB).

Nedostatečná oznámení lze snadno přehlédnout

Úrokové sazby kontokorentních úvěrů často patří mezi tzv. vyhlašované sazby. To znamená, že banka je může kdykoli libovolně změnit (snížit, zvýšit). Klient banky je o tom informován nejčastěji touto „vzorovou“ větou: Vážený kliente, dovolujeme si vám oznámit, že od (datum) dochází k úpravě úrokových sazeb naší banky. Jen některé banky garantují konstantní výši úrokové sazby kontokorentu po dobu jeho platnosti a mezi tyto výjimky patří například UniCredit Bank.

Používám Osobní účet České spořitelny a občas mi prostě nevystačí peníze. Proto jsem kývl na nabídku kontokorentu, který mi navíc přišel jako předschválený, začíná další příběh čtenář Jan. Ještě na jaře 2008 jsem měl úrok 15,9 % p.a., a pak jsem to už nekontroloval. Letos jsem mi však začalo vrtat hlavou, proč platím vyšší úrok, když jsem v debetu téměř stále stejně, píše Jan. Česká spořitelna totiž loni také zvýšila úrok na kontokorentu, a to o 2 % ročně, nyní je sazba 17,9 % p.a.

GE Money Bank patří mezi banky, které rády a ochotně půjčují. Pokud však nedoložíte příjem, úroková sazba kontokorentu je poté 19,90 %, což je o 2 % více než u standardní sazby. Standardní sazbu získají ti, co příjem doloží, anebo při osobní nabídce banky. Máte-li účet u Komerční banky a ta vám nabídne kontokorent, kromě úrokové sazby se vám navíc prodraží o 0,9 % z úvěrového rámce. To je totiž poplatek banky za rezervaci zdrojů a účtuje se měsíčně. Navíc, nepatříte-li mezi prémiové klienty Komerční banky, úroková sazba kontokorentu je 19 % p.a. To je sazba, na kterou hravě dosáhnou i kreditní karty a nejde o nic levného. Poplatek za rezervaci zdrojů si účtuje i Fio, Oberbank a Waldviertler Sparkasse von 1842, tyto společnosti si jej účtují ročně při obnově kontokorentu.

Kontokorent, povolený debet, povolené přečerpání účtu
Banka/záložna Roční úrok
Banco Popolare průměr 13 %
Citibank nenabízí kontokorent
Česká spořitelna 17,90 %
ČSOB 16,90 %
Fio 14,30%
GE Money Bank 17,90 % (s doložením příjmu) / 19,90 % (bez doložení příjmu)
HSBC Bank 11,90 %
Komerční banka 16 % (premium), 19 % (standardní)
LBBW Bank 15,50 %
mBank nenabízí kontokorent
Oberbank 14 %
Peněžní dům 13 %
Poštovní spořitelna 16,90 %
PPF Banka nenabízí kontokorent
Raiffeisenbank * 12,40 % / 13,00 % / 17,90 %
Raiffeisenbank im Stiftland průměr 14 %
Unibon průměr 13 %
UniCredit Bank 12 %
Volksbank 16 %
Waldviertler Sparkasse 12 %

Raiffeisenbank: 12,40 % eKonto s Osobní úvěrovou linkou, 13 % ostatní eKonta, 17,90 % Kompletkonta

Pozor na minimální pohyby na účtu

Získat kontokorent s vysokým limitem je jednou věcí a po jeho přidělení plnit podmínky banky věcí druhou. Pokud se však podmínky neplní, systém banky automaticky zjistí jejich neplnění a následuje upozornění, upomínka a případně sankce nebo výpověď smlouvy. To je případ nejen klientů ČSOB, ale i Raiffeisenbank. I ta má ve svých obchodních podmínkách, že Klient je povinen udržovat kreditní příjem na běžném účtu za kalendářní měsíc ve výši nejméně 25 % poskytnutého povoleného debetu. Je to sice o polovinu méně, než v případě ČSOB, ale podmínkou to stále zůstává.

Vážený zákazník se zlatou kartou a drahým telefonátem

Zlatá barva je často synonymem prestiže, bohatství, serióznosti, úspěchu. Kolik jste ochotni za tyto symboly zaplatit? Stačí zavolat na jedno číslo a hned jste chudší o 2500 Kč. Před dvěma roky jsem si pořídil kreditní kartu O2 Citi od Citibank, protože se mi líbilo, že při útratě nad 10 000 Kč měsíčně se mi každý měsíc připíše na účet Telefóniky O2 200 Kč. A to není zrovna malá částka, začíná vyprávění diskutující z diskusního fóra se jménem Pavel. Navíc se plusový zůstatek na kreditce dokonce úročí 2 % p.a. a výběry z bankomatů jsou kdekoli za 15 Kč. Uznejte, že za 250 Kč ročně je to super, ne?, chválí Pavel kreditku. Nedávno mi však přišla od Citibank nabídka zlaté kreditní karty O2 a zároveň přišla i mé manželce. Psali mi, že program Benefit od O2 skončil a že si mě banka váží jako významného zákazníka, proto mi nabízí zlatou kreditku za poloviční cenu. Ta je 1250 Kč a v případě manželky taktéž. Kartu stačí jen telefonicky aktivovat a hned ji můžeme používat. Takže v momentě aktivace bychom byli chudší o 2500 Kč oproti stávajícím 250 Kč ročně, popisuje fintu Pavel. Stávající dodatková karta pro jeho manželku byla totiž zdarma.

skoleni_8_6

Zajímavé je, jak Citibank popisuje důvod změny a hlavně výhody zlaté karty. Kreditní karta O2 Citi totiž není nijak spojena (ani nebyla) se zaniklým věrnostním programem Benefit, na rozdíl od kreditní karty Benefit Citi. Absence programu Benefit proto nijak stávající kartu O2 Citi neohrozí, alespoň ne po dobu její platnosti. Avšak nedivím se, že Citibank chce všechny své cobrandové karty se společností Telefónika O2 co nejrychleji převést pod jeden brand s názvem O2 Citi kreditní karta, protože stávající nabídka těchto karet je hodně nepřehledná.

Není nic špatného nabídnout svému zákazníkovi lepší typ karty, ale je-li rozdíl v ceně v tisících korunách (a v následujícím roce by již byl aplikovaný standardní poplatek 3750 Kč ročně za obě karty), je potřeba hodně dobře zvážit, zda tato „prestiž“ má skutečně tuto cenu, či zda cena karty je vyvážena protihodnotou služeb. Pokud ano, je vše v pořádku. Pokud ne, nechytněte se na lep, přijde vás draze a není (poplatkové) cesty zpět.

Karta O2 Citi a karta Benefit Citi se od sebe liší velikostí bublinek (a cenou)


Karta O2 Citi
Karta O2 Citi

Karta Benefit Citi
Karta Benefit Citi

O2 Citi kreditní karta (gold)
O2 Citi kreditní karta

Anketa

Chytli jste se někdy na nabídku banky, která následně už tak výhodná nebyla?

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).