Hlavní navigace

Dlužné výživné - a co s tím?

29. 9. 2005
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Každý chybějící příjem se rodiny nepříjemně dotkne. Bohužel se stává naprosto normálním, že chybějícím příjmem je v neúplných rodinách stále častěji soudem stanovené výživné. Obrana proti tomu je velmi obtížná, ale rozhodně není na místě se prostředků, které patří dětem, vzdávat.

Výživné určuje soud a při jeho vyměřování velmi pečlivě zjišťuje majetkové poměry a příjmy rodiče, který má výživné platit. Konstatování, že vyměřené výživné je příliš vysoké, je většinou naprosto neoprávněné a je jen výmluvou a snahou zbavit se povinností.

Je třeba podotknout, že výživné nemá pokrývat jen nejnutnější výdaje, mělo by být přihlédnuto i dalším nárokům a potřebám dítěte, to znamená k jeho věku, zájmům apod. A samozřejmě by mělo částečně pokrývat i tyto výdaje.

Jak se bránit v situaci, kdy povinný rodič neplatí výživné?

Prvním řešením je podat trestní oznámení pro neplacení soudem stanoveného výživného na policii. S tím je samozřejmě spojeno soudní řízení, ke kterému se musíte dostavovat. Ale ani v případě nepodmíněného odsouzení není ještě vyhráno, protože by povinný musel ve vězení pracovat, aby mohlo být sráženo z odměny za práci na výživné. Samozřejmě, že je nutné prokázat, že neplacení výživného bylo úmyslné. Při tomhle řešení nezbývá než doufat, že se neplatič možnosti odsouzení lekne a urychleně zaplatí.

Další možností je podat návrh na výkon rozhodnutí u příslušného okresního soudu. Výkon rozhodnutí může být nařízen jen na návrh oprávněného, v tomto případě zákonného zástupce nezletilých dětí. Výkon rozhodnutí může soud nařídit prováděnými srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky z účtu nebo např. prodejem movitých věcí. Oprávněný musí označit majetek povinného, to znamená sdělit zaměstnavatele povinného, který vyplácí mzdu, číslo účtu a banku, u které je účet veden, apod. Tento způsob je možný, pokud oprávněný zná uvedené informace.Výkon rozhodnutí je veden jen jedním způsobem, který by měl vést k uspokojení pohledávky.

Soudní řízení o vyživovací povinnosti patří mezi ta, která jsou osvobozena od soudního poplatku. Při řešení jednou z výše uvedených možností je možné obrátit se se žádostí o pomoc na odbor sociálních věcí, který může nejen poradit, ale pomoci i prakticky – vzhledem k tomu, že byl při rozhodování o úpravě poměrů nezletilých dětí jednání přítomen a prakticky se stává jejich opatrovníkem.

Poslední možností, která se už bohužel bez počátečních investic neobejde, ale často je posledním a jediným řešením vymáhání výživného, je využití služeb soudního exekutora. Návrh na provedení exekuce může být soudu předložen až v případě, že byl vydán exekuční titul, což může být platební rozkaz nebo pravomocný rozsudek.

Tady už se bez služeb advokáta jen těžko obejdete. Minimálně v první fázi, kdy potřebujete sepsat žalobu se žádostí o vydání např. platebního rozkazu. Odměna advokáta je stanovena podle příslušných tarifních tabulek a je přímo úměrná výši vymáhané částky, pro informaci viz níže uvedená tabulka.

Dalším výdajem je záloha na provedení exekuce, kterou oprávněný platí ve výši cca 4,5 % z dlužné částky. Není tedy nic těžkého dopředu si přibližně spočítat, kolik bude nutné v počátku investovat do tohoto řešení. Výhodou je, že není nutné označovat majetek povinného. Soudní exekutor si zjišťovacími úkony veškerý postižitelný majetek zjistí sám. Také může vést exekuci několika způsoby souběžně, to znamená, že šance na úspěch stoupá.

Náhrada za zastupování v exekučním řízení
Vymáhaná částka Poplatek
od do
0 Kč 500 Kč 1 500 Kč
500 Kč 1 000 Kč 3 000 Kč
1 000 Kč 5 000 Kč 4 500 Kč
5 000 Kč 10 000 Kč 6 000 Kč
10 000 Kč 200 000 Kč 6 000 Kč + 15 %*

* z částky přesahující 10 000 Kč

Samozřejmě, že počáteční investici do vymožení výživného může oprávněný požadovat po povinném. Rozhodnutí, jakým způsobem je nejlepší výživné vymáhat, je naprosto individuální a hodně záleží na životním stylu povinného. Pokud pracuje a víte, kde bydlí, není řešení až takovým problémem. Daleko horší je případ, kdy o něm nic nevíte. Pak jsou některá nabízející se řešení nepoužitelná.

Anketa

Měl by stát hradit výživné za neplatícího rodiče a sám to na něm následně vymáhat?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).