Hlavní navigace

Pojištění rodiny pěstounů. Na co si dát zvýšený pozor oproti biologické rodině?

6. 3. 2023
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jak nejlépe pojistit rodinu pěstounů? Průvodce, na co si dát pozor a na co nezapomenout. Rozdíly mohou být totiž zásadní. Zvláště u životního pojištění.

Je to smutná statistika. Každým rokem se v ČR narodí cca 100 000 dětí. Dle statistik MPSV je odebráno ročně přes 3000 dětí z péče rodiny. V roce 2021 více než dvě třetiny předběžným opatřením soudu.

Nejčastější důvody odebrání dětí v roce 2021

  • 20× – zneužívání dítěte
  • 153× – týrání dítěte
  • Různorodý zbytek se schová pod pojmy „zanedbávání výchovy dítěte“ a „jiné překážky v péči o dítě na straně rodičů“.
  • 18× – děti odložené do babyboxu (mimo tyto statistiky)

Bohužel neovlivním, kolik dětí se vytrhne z rodiny nedobrovolně, byť jen „dočasně“, ani počet odložených dětí do babyboxu (ale jsem rád, že tu takovou možnost máme), ani neovlivním počet dětí, které se vrátí rodičům proti vůli dětí (v jiných statistikách, které jsem nehledal). Ani jsem se nestal pěstounem odebraných dětí.

Nicméně jako finanční poradce mohu aspoň pomoci pěstounům ve zorientování se v pojištění souvisejícím s pěstounstvím. Tento článek věnuji všem pěstounům, kteří se snaží primárně pomáhat „jejich“ dětem.

Pojištění občanské odpovědnosti

V rámci příprav být pěstounem bych zkontroloval svou smlouvu pojištění občanské odpovědi, a pokud ji nemáte, sjednal. Proč ji má mít každá rodina a další záludnosti najdete ve článku o pojištění odpovědnosti.

Pěstounská rodina to má ale obvykle složitější.

Pokud mohou nastat případy, že dítě bude dočasně v péči biologických rodičů, nezaměřit se na pojišťovny, které by případnou škodu nekryly, protože by to posuzovaly podobně jako střídavou péči, kterou také nekryjí u druhého rodiče.

Pomůže rámcově článek, který jsem věnoval střídavé péči, u pěstounů mohou být podobné problémy.

Co v každém případě je nutné, je pečlivě si přečíst v pojistných podmínkách, kdo přesně je pojištěn, jestli váš pěstounský vztah je zahrnut, nebo ne. Obvykle je po rozhodnutí soudu dítě bráno jako součást rodiny, a tedy je pojištěno. Ale existuje hodně pojišťoven, hodně pojistných podmínek, starších produktů – raději ověřit včas, než se pak divit při pojistné události. 

Obvykle je dítě traumatizováno rodiči, odebráním, střídáním prostředí nebo vším tímto, takže osobně zde vidím vyšší riziko, že způsobí škodu neúmyslně, z neznalosti. To, co říkám biologickým rodičům, u pěstounů ještě víc zdůrazním: vyhýbejte se výluce na hrubou nedbalost.

Nicméně žádná pojišťovna nekryje úmyslné škody a nekryje škody v rámci rodiny. Tedy pokud dítě způsobí škodu vám nebo úmyslně něco poškodí či ukradne komukoliv, pojištění občanské odpovědnosti vám nepomůže.

Pojištění nemovitosti, domácnosti

Stále se setkávám s rodinami, které nemají pojištěnou domácnost, a dokonce i nemovitost. U pěstounů bych o to víc zdůraznil, aby si tato pojištění sjednali. Nemovitost by měl mít pojištěnou každý (krom nájemce apod.).

Domácnost téměř každý a opět vidím u pěstounů o něco vyšší riziko pojistných událostí – pojištění domácnosti bude krýt neúmyslné škody v rámci rodiny, které jsou ve výlukách pojištění občanské odpovědnosti, nicméně z pojištění domácnosti bude kryté. A prostě děti dělají škody a u dětí traumatizovaných kdo ví čím vším to riziko vidím o něco málo vyšší.

Pojištění právní asistence, vztah s právníky

Pojištění právní asistence vás např. zastoupí v souvislosti s trestním, přestupkovým a jiným správním řízením vedeným pro nedbalostní delikt. Bude to ale nepoužitelné, pokud to bude spor v rámci rodiny.

Opět zde vidím zvýšené riziko pojistné události než u biologické rodiny, zvláště pokud se kolem vás bohužel pohybují lidé se stereotypním chováním, které automaticky začnou vinit dítě v pěstounské péči za cokoliv negativního, co se v okolí stane. Ale i z důvodu toho, že prostě pěstouni řeší méně obvyklé věci z logického důvodu, že prostě pěstounů je méně než biologických rodičů.

Nicméně pojištění právní asistence má relativně dost výluk, je dobré mít někoho i pro zbylé věci (opakuji, u pěstounů jsou složitější, nezvyklejší). Buď známého právníka/právníky, na kterého se obrátíte, když pojištění právní asistence nepomůže. Nebo mít smlouvu s právníky typu Právní klinika.

Pojištění zdraví (dále nepřesně jen jako životní pojištění – ŽP)

Dítě v pěstounské péči sice jde pojistit, ale buďte opatrní. V diskuzích jsem zahlédl už leccos, např. „však stačí uvést své číslo účtu a je to vyřešené“… Zde řeším stanoviska zástupců pojišťoven. Nebudu zmiňovat, co je na hranici legálnosti, nebo už dokonce víceméně pojistný podvod.

Upozorněte finančního poradce, že jste pěstoun. Nelžete, nezamlčujte – to první může být pojistný podvod, to druhé vám možná pomůže uzavřít pojistnou smlouvu, ale s vysokým rizikem, že ji budete platit zbytečně. Na druhou stranu zamlčením není to, co se jen domníváte, ale nikdo kvalifikovaný (např. lékař) to nepotvrdil, nenapsal.

Pravděpodobně máte soudním rozsudkem možnost rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte. A dostáváme se od finančních otázek k právním otázkám. Existuje pojišťovna, co vůbec neumožňuje pojištění uzavřít pěstounům, nijak, ani teoreticky na výjimku s doložením. Ostatní pojišťovny chtějí doložit soudní rozsudek (některé to oficiálně neumožní, ale aspoň umožňují teoreticky se bavit o výjimce, některým stačí běžné, jiné individuálně jsou schopny se bavit při doložení širších pravomocí pěstounům).

Problematické je však v každém případě vyplacení pojistného plnění v případě pojistné události. Oprávněnou osobou z dětských tarifů je pojištěné dítě, nikoliv ten, kdo smlouvu sjednal nebo za ni platí pojistné. Přijetí pojistného plnění, pokud by nešlo o nějaké drobné (např. z menšího úrazu v rámci denního odškodného), není běžnou záležitostí, takže by pěstouni měli mít přivolení soudu k tomu, aby plnění přijali. Sice naleznete pojišťovny, které vyplatí za splnění jejich podmínek pojistné plnění vám pěstounům, takže prakticky vyřešeno, ale nic to nemění na tom, že je to právně problematické, i zákonní zástupci mohou soud požádat o schválení úkonu, kterým přijmou plnění, pokud to bude v zájmu dítěte, takže jistotu nebudete mít nikdy, „jen“ „téměř jistotu“.

Navíc pěstounství je časově omezený vztah, a může tedy dojít v průběhu času ke změně pěstouna/opatrovníka apod. a je nutno počítat s jistými konsekvencemi v budoucnu. Může nastat okamžik, kdy dojde ke změně těchto soudem určených zástupců nezletilých, a tím pádem by došlo i k zániku samotného pojistného zájmu. Tam by bylo nutné dále řešit přechod práv a povinností na příp. nového pěstouna/opatrovníka postoupením pojistné smlouvy či prostě smlouvu zrušit a založit novou apod. To poslední je rizikové v tom, že mezitím dítě může mít horší zdravotní stav, a tak může být pojistitelné dráž nebo s výlukami.

A nezapomínejme na „standardní“ riziko změny zákona, metodiky pojišťoven, rozhodování soudů. Stačí si jen vzpomenout na veletoče ohledně vyplácení dětských smluv, nejen stavebního spoření, přes opatrovnický soud, kdy plno lidí si založilo smlouvu s nějakými podmínkami a pak při ukončování platily podmínky jiné – bohužel ochrana spotřebitele nefunguje směrem ke státu.

Rozhodnutí uzavřít pojištění neodkládejte

To, že vůbec netušíte, čím si dítě prošlo, nikdo neví, jaké má zdravotní problémy, není to v žádné, především zdravotní, dokumentaci (vycházím z informací knihy Pěstounská péče a adopce Dagmar Zezulové), je v případě uzavření pojistné smlouvy trochu výhoda.

Je pojistitelné lépe než po vyšetřeních a vašem zjištění stavu, pokud si dáte pozor na výluku na zdravotní stav před podpisem smlouvy u některých pojišťoven (pozor, situace se u pojišťoven v článku zmíněných mezitím změnila, vlastně jakýkoliv článek může být neaktuální krátce po publikaci).

Pěstounské dítě lze pojistit. Lze nastavit pojistnou smlouvu, aby plnění šlo pěstounům, a ne biologickým rodičům. Lze do značné míry snížit riziko vyplacení pojistného plnění biologickým rodičům (někteří z nich alkoholici, hazardní hráči, drogově závislí), ale jistotu nebudete mít asi nikdy. Proto se zajistěte i tím, že budete preferovat pojištění s průběžným vyplácením pojistného plnění (např. místo jednorázového plnění za invaliditu lze sjednat roční důchod až do 65 let).

Pojištění občanské odpovědnosti, pojištění právní asistence je rodinné, vystačíte si s jednou smlouvou do rodiny. Pojištěním nemovitosti, domácnosti si pojišťujete majetek. Ve všech těchto smlouvách nejsou výrazně větší problémy pro pěstouny.

CHP23

U životního pojištění je situace jiná. Pokud teprve máte před svěřením do pěstounské péče, poraďte se s právníkem a zkuste do rozsudku dát explicitně zvýšené pravomoce pro pojistná plnění. Dále předpokládám, že „skuteční“ pěstouni budou myslet na „jejich“ dítě, i když jim nakonec nezůstane.

Proto prosím nerezignujte na pojistnou ochranu „svých“ dětí, nečekejte na definitivu, kdy už budete mít veškerá rodičovská práva, protože stejně jako u biologických rodin i u vás mezitím hrozí, že dítěti se zhorší zdravotní stav nebo projeví se již dříve vzniklé zdravotní problémy, o kterých nevíte. A tak může být dítě později hůře, dráž pojistitelné, nebo vůbec nepojistitelné proti některým rizikům. Ať už vám zůstane, či ne.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).