Hlavní navigace

Jak pojistit dítě na odpovědnost za škody, když je ve střídavé péči?

21. 6. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Dítě je ve střídavé péči rodičů. U koho má být pojištěno? U jednoho z rodičů? U obou? Nebo by mělo být vlastní pojištění odpovědnosti za škody? Příklad z praxe.

Poradce by měl být neustále ostražitý a upozorňovat klienta na případné potenciální problémy. A současně klient musí být dostatečně otevřený, aby zdánlivě nesouvisející informace z osobního života poradci řekl. Jako když ke mně přišel klient, který má dítě ve střídavé péči, a chtěl pojištění občanské odpovědnosti.

Na první pohled případ jako každý jiný, ale raději jsem si nechal čas na prověření, protože pojištění občanské odpovědnosti různě chápe spolupojištěné osoby. Ono není divu, máme spolubydlení, komunitní bydlení, vícegenerační bydlení, výminek, dočasné přespání, výměny bytů, chůvy. Téměř každá pojišťovna to má trošku jinak. Naštěstí většina případů jsou páry (ať už sezdané, či nesezdané) s dětmi či bez dětí. Ale co takové dítě ve střídavé péči? U koho má být pojištěno? U jednoho z rodičů? U obou? Mít vlastní pojištění?

Jaké případy mohou nastat, když dítě něco způsobí

  1. Dítě není „deliktně způsobilé“ (není schopné ovládnout své jednání a zároveň posoudit jeho následky – např. s ohledem na věk) a osoba vykonávající dohled (kromě rodiče např. i prarodič, vedoucí tábora apod.) prokazatelně nezanedbala náležitý dohled – za škodu nikdo neodpovídá, poškozený nese sám následky škody.
  2. Dítě není „deliktně způsobilé“ a osoba vykonávající dohled zanedbala náležitý dohled – za škodu odpovídá osoba vykonávající dohled.
  3. Dítě je „deliktně způsobilé“ a osoba vykonávající dohled zanedbala náležitý dohled – za škodu odpovídá osoba vykonávající dohled společně a nerozdílně s dítětem.
  4. Dítě je „deliktně způsobilé“ a osoba vykonávající dohled nezanedbala náležitý dohled – za škodu odpovídá dítě.

Pro případy, kdy je dítě „deliktně způsobilé“, lze sjednat pro dítě samostatné pojištění.

V případě střídavé péče je nutné u některých pojišťoven, aby byli pojištěni oba rodiče – za škodu odpovídá ten z rodičů, v jehož péči dítě aktuálně je. Což vyvolává víc otázek než odpovědí, které jsem pro svůj případ klienta nepotřeboval řešit. Např. kde je přesně ta hranice, kdy za dítě odpovídá jeden rodič a kdy druhý? Je to dle soudního rozsudku? Co flexibilní výměny dnů v rozporu s rozsudkem? Záleží na realitě předání a případně jak? Jak dopadnou na klienta spory mezi pojišťovnami, když každý rodič bude pojištěn u jiné pojišťovny s jinými podmínkami?

Pokud z nějakého důvodu rodiče chtějí upřednostnit pojišťovnu (např. jeden z nich je u ní zaměstnán), která vyžaduje smlouvy na oba rodiče, vřele doporučuji, aby obě smlouvy byly u stejné pojišťovny. Jinak si lehce dovedu představit situaci, že spor, z které pojistky se bude plnit, se může táhnout roky, a nakonec můžete i zjistit, že ani jedna z pojišťoven vás nebude krýt.

Aby dítě bylo bez dluhů

O co vlastně šlo mému klientovi? Chtěl samostatně pojistit sebe i své dítě pro případ občanské odpovědnosti. Sice to neřekl explicitně, ale po mém dotazu mi potvrdil domněnku, že chce pojistit dítě nejen v době, kdy je u něj, ale i v době, kdy je u matky. Prostě chce zabezpečit dceru, aby se dřív či později nestala viníkem a případně dlužníkem odškodnění za škodu.

A jak to tak bývá, nechtěl platit pojištění bývalé ženě, nezajímala ho jí způsobená škoda a ani neměl žádný vliv na to, jestli bude pojištěna, či ne, nebo by se nedozvěděl, když by později pojištění zrušila, změnila. A jeho bývalá žena dle jeho informací nebyla pojištěna, pojištění nechtěla. Dále má pojištění bytu u Directu včetně pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti, které zahrnuje i pojištění občanské odpovědnosti. Po vysvětlení hrubé nedbalosti se přikláněl k pojištění hrubé nedbalosti, které nyní nemá.

Hrubá nedbalost je mj. také to, že nechám zapnutou varnou desku (nebo plynový hořák) v kuchyni a odejdu z bytu, napouštím si vanu a opět odejdu z bytu a voda vytopí další nájemníky. Hranice mezi běžnou a hrubou nedbalostí je totiž velmi tenká a často závisí až na rozhodnutí soudu.

Člověk je tvor lenivý, což je podle mě jedna z nejdůležitějších pozitivních vlastností. Protože bez lenosti by nebylo pokroku… Takže i já jsem se nejdříve zeptal mé oblíbené pojišťovny, přesněji pojišťovny, která má pojistné podmínky, které jsem si oblíbil.

Bohužel mě zklamala. Dítě ve střídavé péči by pojistila jen po dobu péče otcem. Dalším krokem by bylo oslovit kolegyni, jestli nemá přehled, která pojišťovna má jaký pohled na střídavou péči. Odpověď sice došla, ale bez originálních citací, takže z mého pohledu téměř bezcenná. A nezahrnovala některé pojišťovny.

Přesto tento krok zredukoval množství nutné práce, některé pojišťovny (Allianz, AXA (UNIQA Insurance), UNIQA, Slavia, MAXIMA, Generali ČP) totiž mají ve výlukách hrubou nedbalost. Pro mého klienta nedávalo smysl zjišťovat, jak to mají se střídavou péči, tudíž dál jsem se jimi nezabýval. Nezbývalo než oslovit zbývající pojišťovny osobně. Jak ty v přehledu vynechané, tak ty, co by měly umět krýt hrubou nedbalost.

Pojišťovny nutí dělat kompromisy

Na úvod stručně výsledek. Žádná z pojišťoven nevyhovovala celému zadání klienta.

ČPP

Vyžadují 2 smlouvy. V pojistných podmínkách má:

Úmyslné jednání – takové konání, že škůdce věděl, že svým jednáním újmu způsobí, nebo že ji může způsobit a chtěl ji způsobit (přímý úmysl), nebo že škůdce věděl, že můžu újmu způsobit, a pro případ, že ke škodě dojde, byl s tím srozuměn (nepřímý úmysl).

To bych interpretoval tak, že hrubou nedbalost minimálně z části nepojišťují. Navíc (už) ji neumí sjednat samostatně. Max. limit je 20 mil. korun.

ČSOB

Nemá ve výlukách hrubou nedbalost, umí ji pojistit samostatně (i když pak se spoluúčastí 500 Kč, na rozdíl při sjednání s domácností/nemovitostí).

Bohužel „doporučuje“, aby pojištění měli oba rodiče. Max. limit 50 mil. Kč.

Direct

Nepojistí hrubou nedbalost (explicitně v pojistných podmínkách bod 4.1), max. limit 25 mil. Kč.

Stačí 1 smlouva, protože v podmínkách je uvedeno:

Váš potomek mezi pojištěné spadá i v případě, že s vámi nežije, studuje prezenční studium, a to do jeho 26 let a za předpokladu, že vůči němu máte vyživovací povinnost.

ERGO

Umí pojistiti samostatně. Max limit 10 mil. Kč. Stačí, aby byl pojištěn jeden z rodičů dítěte. Bohužel v podmínkách mají výluku na škodu…

…způsobenou úmyslně, přičemž úmyslu je na roveň postaveno jednání nebo opomenutí, při kterém musel být vznik škody předpokládán nebo očekáván a pojištěný byl s jejím vznikem srozuměn. Vědomá znalost vadnosti nebo škodlivosti zboží a provedené práce se rovná úmyslu.

Sami zástupci pojišťovny to komentují, že hrubou nedbalost nekryjí.

Halali

Stačí 1 smlouva. Ve výlukách je hrubá nedbalost a nelze ji samostatně sjednat jen jako připojištění. Navíc je s max. limitem 5 mil. Kč, který osobně považuji za nedostatečný.

Kooperativa

Bohužel pojištění občanské odpovědnosti neumí sjednat samostatně. Max. limit 30 mil. Kč.

Dítě ve střídavé péči považujeme za člena domácnosti obou rodičů, tedy pojištění odpovědnosti v BOŽ (běžném občanském životě) u jednoho z nich by mu v kooperativním produktu ‚stačilo‘.

Pojišťovna VZP

V případě střídavé péče je nutné, aby byli pojištěni oba rodiče – za škodu odpovídá ten z rodičů, v jehož péči dítě aktuálně je. Max. limit 15 mil. Kč. Lze sjednat samostatně.

Poznávejte své klienty, ušetříte jim peníze

Pro zpřehlednění jsem klientovi napsal, že bych se rozhodoval asi jen mezi těmito dvěma možnostmi:

  1. Spokojit se se současným řešením u Directu, kdy stačí jedna smlouva, ale s výlukou na hrubou nedbalost.
  2. Nebo sjednat smlouvu u Kooperativy, kde musí sjednat např. pojištění domácnosti, ale pojištění domácnosti lze omezit na min. cenu, a tedy by měl hlavě pojištění odpovědnosti, a to i na hrubou nedbalost. Stačila by mu opět jen jedna smlouva, která by zahrnovala otce i dítě ve střídavé péči.

Osobně tento případ berte jako příklad, jak je důležité, aby poradce znal dobře i osobní situaci klienta, resp. aby klient sděloval poradci různé věci, zdánlivě nesouvisející s daným pojištěním, z osobního života.

Kdyby se mi klient nesvěřil s tím, že je rozvedený a že má dítě ve střídavé péči, navrhl bych mu úplně jiné pojištění/pojišťovnu, kde by pak při pojistném plnění mohl nastat problém. Stejně tak je důležité sdělit případnou změnu v osobním životě, např. když by se klient původně (ne)šťastně ženatý rozvedl a dohodli se na střídavé péči.

A nejde jen o střídavou péči, každá z forem dělené péče o dítě (napadá mě výlučná péče, svobodná domluva nesezdaného páru nebo manželé žijící nebo hospodařící odděleně) vyžaduje zkontrolování podmínek vaší pojišťovny, pojistky, jak kryje společné dítě.

Mluvte se svým poradcem nebo informujte svého poradce. Pro úspěšné proplutí světem nástrah v oblasti pojištění (ale i investic, půjček) je důležitá spolupráce mezi poradcem a klientem založená na vzájemné otevřené komunikaci. Koneckonců vzájemnou komunikaci potřebuje jakýkoliv dlouhodobý vztah.

V článku byl zmíněn příklad hrubé nedbalosti. Čtenář mohl nabýt dojmu, že tento příklad by tak posuzovaly všechny pojišťovny. Není tomu tak, k čemuž i směřuje věta mezi běžnou a hrubou nedbalostí je totiž velmi tenká hranice.

Příklad byl naopak zvolen jako extrémní příklad, co vše může být posouzeno jako hrubá nedbalost některými pojištovnami. Ale jiná pojišťovna, i když má ve výluce hrubou nedbalost, by bez problémů kryla.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).