Hlavní navigace

Odpojíme vás, vyhrožují někteří dodavatelé plynu a elektřiny po první nezaplacené záloze

31. 1. 2023
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Energetický regulační úřad upozorňuje na praktiky některých dodavatelů energií, kteří svým zákazníkům vyhrožují odpojením od plynu nebo elektřiny, pokud budou dlužit jedinou zálohu.

Někteří dodavatelé energií varují své zákazníky před odpojením od dodávek plynu nebo elektřiny, pokud nezaplatí i jen jednu jedinou zálohu. Na „šmejdské“ praktiky upozornil Energetický regulační úřad (ERÚ) poté, co se na něj začali obracet lidé, kterým jejich dodavatel takto pohrozil, když se jednou opozdili s úhradou zálohy.

ERÚ varuje, že dodavatelům, kteří se takového jednání dopustí, hrozí několikamilionové sankce a kromě toho úřad zveřejní jejich jména, aby potencionální zákazníci věděli, komu se vyhnout. V několika případech přitom už dodavatelé skutečně svoji pohrůžku naplnili a svým zákazníkům dodávky přerušili.

V loňském roce se na nás obrátilo několik desítek spotřebitelů, kterým dodavatel vyhrožoval přerušením dodávek již po neuhrazení jediné zálohy. Často se jednalo o případy, kdy šlo o sporné navýšení záloh. Předcházelo mu například zvýšení ceny, kterým dodavatel mohl porušit fixaci sjednanou ve smlouvě, říká Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.

Chybějící záloha a poplatek za upomínku. To nejsou dvě chybějící platby

Podobné jednání je však podle ERÚ protizákonné. Abyste mohli přijít v případě nezaplacení zálohy nebo více záloh o dodávky energií, nepůjde to jen tak rychle. Za prvé, energetický zákon jasně stanoví, že se musí jednat o opakované neplnění platebních povinností, tedy neuhrazené částky musí být minimálně dvě. Zákon dále říká, že se musí jednat o platby, které nejsou uhrazeny ani po upozornění a ještě musíte mít dostatečný časový prostor pro jejich uhrazení. Teprve poté může dodavatel požádat distributora o odpojení vašeho odběrného místa.

Aby se dodavatelé svých zákazníků zbavili, osočují je z neuhrazení dvou plateb, přičemž jde ve skutečnosti jen o jednu zálohu a poplatek za upomínku.

Spotřebitelů, u kterých dodavatel skutečně přistoupil k takto diskutabilnímu odpojení a požádali nás o pomoc, evidujeme za loňský rok pouze jednotky. Nicméně vyhrožování přerušením dodávek čelilo mnohonásobně více domácností. Případy, které nám lidé nahlásili, se teď zabýváme v rámci kontrol. Podobný postup může být kromě jiného kvalifikovaný i jako nekalá obchodní praktika, říká Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

Výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) Jiří Gavor se k upozornění ERÚ na nekalé praktiky dodavatelů staví opatrně.

Beru to trochu s rezervou, ale zároveň proti stanovisku ERÚ neprotestuji. Myslím si, že dodavatelé jsou trochu obezřetní, protože je fakt, že reálné příjmy lidí klesají a zřejmě se zvýšil počet zákazníků, kteří dluží na zálohách. Pokud dodavatelé slušně, ale důrazně zákazníka varují, pak je to rozumné. Dodavatelů jsou desítky, a jestliže někdo z nich posílá upomínku formou výhrůžky, pak to vůbec neobhajuji, uvedl pro Měšec.cz.

Co musí váš dodavatel energií udělat, než vás nechá odpojit od plynu či elektřiny?

Jak už jsme si řekli, musí se jednat o minimálně dvě nezaplacené platby. Tedy například dvě zálohy, nebo jednu zálohu a neuhrazený nedoplatek z vyúčtování. Ale kromě toho má dodavatel od 1. října 2022 povinnost informovat vás, čím by se dalo přerušení nebo ukončení dodávek energií předejít.

 • Jednou z možností může být i rozložení dlužných plateb do splátek.
 • Dodavatel by vás také měl upozornit na možnost čerpání dávek státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi, které jsou určeny k pokrytí nákladů na bydlení a živobytí.
 • Dodavatel tak musí učinit alespoň 30 dní před požadovaným dnem přerušení dodávek (vyplývá to z § 11ea energetického zákona).

Kromě toho, že vás dodavatel nemůže nechat „odstřihnout“ kvůli neuhrazené platbě nebo více platbám jen tak během pár dní, je také nutné, aby jeho nároky vycházely z oprávněně naúčtovaných záloh.

Aby se jednalo o neoprávněný odběr v důsledku opakovaného neplnění platebních povinností, musí se i z hlediska výše jednat o platební povinnosti vyplývající z obsahu příslušného závazku. Pokud držitel licence vůči zákazníkovi nárokuje uhrazení platby, která neodpovídá ujednanému závazku, případně tak činí na základě neoprávněné jednostranné změny smlouvy, v takovém případě se ani v případě prodlení zákazníka o splnění podmínky neoprávněného odběru nejedná, píše se ve výkladovém stanovisku ERÚ.

Jinými slovy, pokud vám dodavatel jednostranně zvýšil zálohy na částku, která neodpovídá ceně sjednané ve vaší smlouvě, pak nemá nárok tyto zálohy po vás vymáhat, a už vůbec ne žádat distributora o ukončení dodávek.

Pokud dodavatel zneužije závislosti zákazníka na poskytování dodávek a formou omezení dodávek donucuje zákazníka k uhrazení neoprávněné či sporné platby, jedná se o okolnost spáchání přestupku, která významně zvyšuje závažnost spáchaného přestupku a jako taková se zohledňuje i ve výši udělené pokuty. (Výkladové stanovisko ERÚ 1/2023)

Jestliže se dostanete do situace, kdy vám dodavatel vyhrožuje odpojením od plynu nebo elektřiny kvůli jedné nezaplacené záloze, pak byste měli udělat dva kroky:

 • Písemně svého dodavatele upozorněte, že s ukončením odběru energií nesouhlasíte, a namítněte, že je jeho postup neoprávněný. Pokud vám zvýšil zálohy v rozporu se smlouvou, upozorněte ho na nezákonnost jeho jednání.
 • Obraťte se na Energetický regulační úřad a požádejte o prošetření vašeho případu. Pracovníci ERÚ by vám měli poradit a také pomoci s formulací podání vaší stížnosti.

Dodavatele by ale od podobného jednání měla odradit nejen několikamilionová sankce, která konkrétním společnostem vzhledem k přitěžujícím okolnostem nyní hrozí. Jakmile sankční řízení pravomocně ukončíme, dodavatele, kteří se takového jednání dopouštějí, budeme jmenovat, aby jejich potenciální zákazníci měli o těchto praktikách přehled, říká Markéta Zemanová.

Desítkám dodavatelů hrozí milionové sankce

V roce 2022 dostal Energetický regulační úřad na stůl přes 22 tisíc stížností, což je dvojnásobek proti předchozímu roku. Nejčastěji si lidé stěžovali právě na nové výše záloh a vyúčtování.

V celé třetině případů nás lidé loni oslovili kvůli zálohám či vyúčtování, respektive kvůli rostoucím cenám energií, které se do plateb promítají. Těchto podání přibylo zejména ve druhém pololetí roku, kdy už se jednalo takřka o polovinu z celkového počtu dotazů. Pozitivní naopak je, že alespoň dočasně ve druhém pololetí výrazně ubylo podání týkajících se nekalých praktik zprostředkovatelů. Příčinou byla jednak novela energetického zákona, která výrazně zpřísnila podmínky jejich podnikání a donutila zprostředkovatele registrovat se na ERÚ, a také situace na trhu, kdy od nich dodavatelé nepřebírali nové zákazníky, říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Výrazně také přibylo podnětů ke kontrole, kterých úřadu přišlo přes 2 tisíce, z toho tři čtvrtiny se týkaly ochrany spotřebitele. ERÚ vloni zahájil celkem 361 sankčních řízení, ve kterých bude rozhodovat o uložení pokut. Ty se týkají několika desítek dodavatelů, kterým hrozí milionové sankce.

dane_z_prijmu

Dokazuje to, že mezi dodavatele se vrátily nekalé praktiky v nebývalém rozsahu. Někteří z nich porušují smlouvy, nedodržují fixace cen, neoznamují nebo špatně informují o růstu ceny, v rozporu se zákonem se následně domáhají její úhrady, a spotřebitelům dokonce vyhrožují odpojením od energií, upozorňuje Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.

Pravomocná rozhodnutí o udělení pokut padnou v letošním roce a ERÚ tyto verdikty zveřejní, včetně jmen konkrétních společností.

Jak si můžete stěžovat na svého dodavatele u ERÚ?

Podle zákona na ochranu spotřebitele můžete podat podnět k mimosoudnímu řešení sporů v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. Návrh může podat jakákoli fyzická osoba, která má smlouvu s dodavatelem energií.

Při sepsání stížnosti se můžete řídit vzorovým návrhem na zahájení řízení, kterou poté odešlete pošlou, e-mailem, nebo do datové schránky.

Jaké spory může ERÚ řešit?

 • Nedodržení povinností dodavatele, které nebyly splněny řádně a včas, tedy např. zahájení dodávky energií, provedení vyúčtování dodávky, nebo zaslání přeplatku ve stanovené lhůtě.
 • Rozhodne, zda trvá, nebo netrvá právní vztah mezi vámi a dodavatelem, a případně určí, kdy zanikl. Například v případě, když jste odstoupili od smlouvy, nebo zaslali výpověď a váš dodavatel vaše rozhodnutí nerespektuje.

Jaké spory ERÚ nemůže řešit?

 • Určení platnosti nebo neplatnosti smlouvy,
 • určení nesprávnosti zamítnutí reklamace,
 • určení nesprávné výše zálohových plateb,
 • určení konkrétní ceny dodávky elektřiny nebo plynu,
 • určení neexistence povinnosti hradit smluvní pokutu.
 • V případě, že chcete řešit nesprávnou výši záloh, neuznanou reklamaci nebo porušení smlouvy, je třeba se obrátit na právníka a podat žalobu k soudu.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).