Hlavní navigace

Kteří invalidní důchodci dosáhnou na výchovné, kteří ne a kdy se to změní?

1. 2. 2023
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Některé osoby v invalidním důchodu nedosáhnou na výchovné, jiné ano. Vysvětlíme rozdíl a ukážeme si ho na příkladech.

Od letošního ledna začal stát starobní důchody navyšovat o tzv. výchovné. Pětistovku k důchodu za každé vychované dítě dostává ten z rodičů, který o něj pečoval nejvíce. V drtivé většině jde o ženy.

Ty, kterým byla výchova zohledněna při stanovení důchodového věku, od ledna dostaly výchovné k důchodu automaticky. Ostatní si o výchovné musí požádat přes Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Příjem žádostí se rozjel v září minulý rok. Ohledně žádosti o výchovné platí, že důchodci s penzí přiznanou před rokem 2023 budou muset o příplatek požádat nejpozději do konce roku 2024. Osoby s důchodem přiznaným od roku 2023 budou muset o výchovné požádat vždy, a to při podání žádosti o starobní důchod.

Žádosti o výchovné odstartují v září. Jeden z rodičů dostane 500 Kč za každé dítě Přečtěte si také:

Žádosti o výchovné odstartují v září. Jeden z rodičů dostane 500 Kč za každé dítě

Výchovné a invalidní důchod

Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí pojistné, a přesto se za určitých podmínek započítává do potřebných let pojištění pro důchod.

Výchovné mohou získat jen osoby, které splní podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod. Do této doby se dá započíst i doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně (dříve plného invalidního důchodu) a další náhradní doby (např. péče o dítě ve věku do 4 let, péče o osobu závislou ve stupni II až IV, status uchazeče o zaměstnání na ÚP či studium před r. 2010).

Poživatelé invalidního důchodu nemají nárok na výchovné. Nárok na zvýšení důchodu jim může vzniknout až ve chvíli, kdy jim je přiznán starobní důchod nebo se invalidní důchod automaticky v jejich 65 letech transformuje na starobní důchod, informovala Jitka Drmolová, mluvčí ČSSZ.

Osoby v invalidním důchodu podle ní mají několik možností, jak dosáhnout změny na penzi starobní, ke které lze o výchovné požádat.

Přechod z invalidního důchodu na starobní

Ve chvíli, kdy dosáhnete důchodového věku, můžete podat žádost o starobní důchod, a to pokud v té době pobíráte, nebo jste v minulosti pobírali invalidní penzi (bez ohledu na stupeň invalidity).

Pro nárok na starobní důchod musíte splnit dvě podmínky:

  • dosáhnout důchodového věku, popř. věku, od kterého můžete požádat o předčasný starobní důchod,
  • získat potřebnou dobu důchodového pojištění (min. 35 let včetně tzv. náhradních dob pojištění nebo 30 let bez náhradních dob).

Do získaných dob důchodového pojištění se ale pro tyto účely nepočítá pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního a druhého stupně. Za náhradní dobu pojištění se považuje pouze doba pobírání invalidní penze pro invaliditu třetího stupně.

Když splníte nárok na starobní důchod

Splníte-li zmíněné podmínky pro přiznání starobního důchodu, provede ČSSZ  výpočet jeho výše. Pokud jsou současně splněné podmínky na výplatu starobního i invalidního důchodu, začne se vyplácet vždy ten vyšší. Nárok na nižší z penzí zaniká.

Jak se mají chovat invalidní důchodci, aby dosáhli na co nejvyšší starobní penzi? Přečtěte si také:

Jak se mají chovat invalidní důchodci, aby dosáhli na co nejvyšší starobní penzi?

Situace, které mohou nastat

Vypočtený starobní důchod bude vyšší než v současnosti pobíraný invalidní důchod

Pak zanikne nárok na invalidní důchod a bude místo něj přiznán ten starobní. Tím zároveň splníte jednu z podmínek výchovného. Pokud splníte i ty ostatní (výchova dítěte v největším rozsahu), vznikne vám nárok i na výchovné.

Příklad

Paní Jana pobírá invalidní důchod II. stupně ve výši 14 500 Kč. Vychovala dvě děti a právě dosáhla důchodového věku 62 let.

Podá tedy žádost o starobní důchod a současně požádá o výchovné za dvě děti. ČSSZ údaje ověří a zjistí, že Jana získala i potřebnou dobu pojištění. Vypočtený starobní důchod vč. výchovného za dvě děti činí 18 500 Kč.

Starobní důchod je vyšší než aktuálně pobíraný invalidní důchod. Nárok na invalidní důchod proto zanikne a bude přiznán starobní důchod vč. výchovného.

Vypočtený starobní důchod bude nižší než v současnosti pobíraný invalidní důchod

V takovém případě žádost o starobní penzi bude zamítnuta a vy budete i nadále pobírat invalidní důchod v původní výši. V této situaci nárok na výchovné nemůže vzniknout a případná podaná žádost o něj bude zamítnuta. Toto bude platit do chvíle, než dosáhnete 65 let. Pak se invalidní důchod automaticky ze zákona transformuje na starobní důchod. V této chvíli už je možné podat žádost o výchovné (do dvou let).

Příklad

Paní Petra pobírá invalidní důchod II. stupně ve výši 16 500 Kč. Vychovala dvě děti a právě dosáhla svého stanoveného důchodového věku 62 let.

Petra podá žádost o řádný starobní důchod a současně s ním i žádost o výchovné za dvě děti. ČSSZ ověří, že Petra získala potřebnou dobu pojištění a splňuje tak podmínky pro přiznání řádného starobního důchodu. ČSSZ výši starobního důchodu vč. výchovného za dvě děti vypočte na částku 16 000 Kč.

Starobní důchod je tedy nižší než aktuálně pobíraný invalidní důchod. Žádost
o starobní důchod tedy bude zamítnuta a Petře zůstane invalidní důchod v původní výši 16 500 Kč.

Petra se tak nestane poživatelkou starobního důchodu, a proto bude zamítnuta také její žádost o výchovné.

Ve chvíli, kdy bude paní Petře 65 let, se její invalidní důchod automaticky transformuje na starobní důchod. V tomto momentě si Petra může již podat žádost o výchovné a v případě splnění dalších podmínek (např. potřebné doby péče) jí bude výchovné přiznáno.

Vypočtený starobní důchod je stejný jako v současnosti pobíraný invalidní důchod

V této situaci si sami rozhodnete, který důchod chcete pobírat. Mějte ale na paměti, že o výchovné můžete požádat, jen pokud vám bude vyplácena starobní penze. Zvolíte-li invalidní penzi, může vzniknout nárok na výchovné až při dosažení 65 let a následné transformaci invalidního důchodu na starobní.

Když nesplníte podmínky pro starobní důchod

Pokud jste nezískali potřebnou dobu důchodového pojištění, nevznikne nárok na starobní důchod. Nadále vám tedy bude vyplácen invalidní důchod, ke kterému nenáleží výchovné.

Transformace na starobní důchod

Invalidní důchod jakéhokoli stupně se na starobní překlopí automaticky při dosažení 65 let. O tuto změnu není potřeba žádat. Transformovaný starobní důchod je vyplácen ve stejné výši jako invalidní, vysvětlila Drmolová s tím, že jedinou změnou bude, že nově náležící starobní důchod může být zvýšen o výchovné (splníte-li ostatní podmínky). 

O transformaci invalidní penze na starobní vás ČSSZ vyrozumí prostřednictvím dopisu o rozhodnutí.

Příklad

Markéta pobírá invalidní důchod II. stupně ve výši 15 000 Kč. Vychovala dvě děti a právě dosáhla svého stanoveného důchodového věku 62 let.

Markéta podá žádost o řádný starobní důchod a současně s ním i žádost o výchovné za dvě děti. ČSSZ údaje ověří a zjistí, že nezískala potřebnou dobu pojištění. Žádost o starobní důchod tedy bude zamítnuta a bude nadále pobírat invalidní důchod ve stávající výši. Zamítnuta bude logicky tedy i žádost o výchovné.

Až dosáhne Markéta 65 let, překlopí se invalidní důchod automaticky na starobní. Pak může Markéta podat žádost o výchovné a v případě splnění dalších podmínek jí bude starobní důchod o výchovné zvýšen.

Transformované důchody přiznané před 1. 1. 2023

Ženy, kterým byl důchod transformován z invalidního na starobní ještě před 1. 1. 2023, mají od lednové splátky nárok na jeho zvýšení o výchovné dle počtu dětí automaticky. Vychází se přitom z evidence v tzv. základních registrech vedených Ministerstvem vnitra.

Těmto ženám se výchovné zpočátku vyplácí formou samostatného doplatku koncem ledna 2023. Pak už bude výchovné součástí pravidelné měsíční výplaty penze.

Ostatní poživatelé transformovaného starobního důchodu, na který jim vznikl nárok před 1. 1. 2023, musí o výchovné požádat nejpozději do 31. 12. 2024 a prokázat, že podmínky pro nárok na něj splňují, upozornila Drmolová.

Jak se připravujete na důchod? (lze volit více možností)

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).