Hlavní navigace

Lidi lákají „snadné“ peníze. Počet pojistných podvodů se zvýšil více než dvojnásobně

27. 1. 2023
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Unsplash
Aktualizováno 27. 1. 2023 17:38
Počet pokusů o pojistný podvod se v roce 2022 zvýšil o 133 %. V krizi mají lidé hluboko do kapsy a mnozí zkoušejí obrat pojišťovny, i když je to může stát záznam v rejstříku trestů.

Ekonomická krize, inflace, vysoké ceny energií a všech ostatních životních nákladů se projevily nejen na snížení životní úrovně nemalého počtu obyvatel České republiky, ale také na jejich poctivosti.

Při hledání způsobu, kde ušetřit a jak víc vydělat, zjevně mnozí popustili uzdu své „kreativity“ a zaměřili se na získání peněz od svých pojišťoven i s rizikem, že za pojistný podvod hrozí až 10 let vězení (trestný čin podle § 210 trestního zákoníku). Pojišťovny zaregistrovaly až 80% nárůst počtu pokusů o pojistný podvod.

Jak Měšec.cz zjistil, v roce 2022 české pojišťovny odhalily tisíce pokusů o podvod v celkové výši minimálně 2,7 mld. Kč, což znamená nárůst proti roku 2021 o 133 %.

Trojice největších terčů podvodníků: Generali Česká,  Allianz a ČSOB Pojišťovna

Zřejmě nejdramatičtějším pokusům o podvod čelila v roce 2022 Generali Česká pojišťovna. Za rok 2022 se jí povedlo zachytit pokusy o podvod v celkové hodnotě přes 546 mil. Kč. Hlavním terčem pokusů o podvod se stala podnikatelská pojištění, kde se klienti snažili pojišťovnu obrat o 310 mil. Kč.

V loňském roce jsme čelili velmi pestrým snahám o podvodné jednání, a to jak z řad jednotlivců, tak podnikatelských subjektů. Potvrdila se naše dlouhodobá zkušenost, že složitá ekonomická období přináší mnohým nutkání získat z pojišťovny pojistné plnění neoprávněně. To platí mnohdy i o snaze získat neopodstatněně vyšší částku, říká Petr Kafka, šéf útvaru vyšetřování Generali České pojišťovny.

Hned za podnikateli lidé podváděli v případě autonehod. Ne tedy tím, že by požadovali náhradu za poškozená vozidla, ale nárokovali si úhrady škod na zdraví, které se vyplácejí z povinného ručení, a udávali pojišťovně vyšší plat, aby dosáhli na vyšší vyplacenou rentu. V těchto případech se počet pojistných podvodů meziročně zvýšil o 63 %.

Podvodníci jsou naivní. Posílají pojišťovně přelepené doklady a věří v úspěch

Druhou nejokrádanější pojišťovací institucí je Allianz pojišťovna, která odhalila podvody v celkové výši 368 mil. Kč. Tím překonala předchozí, už tak rekordní rok 2021, kdy přišla na podvody jen o 1 mil. Kč nižší. U Allianz se podvodníci soustředili zejména na majetkové a odpovědnostní pojištění, které svým rozsahem dominuje nad ostatními oblastmi. Nejvíce podvodů Allianz zaznamenala v pojištění majetku a odpovědnosti, a to za celkových 238 milionů korun. Poté následovalo autopojištění za 116 milionů korun, což je 20% nárůst oproti předchozímu roku. V životním pojištění specialisté ochránili 13,6 mil. Kč.

Klient nahlásil škodu z pojištění odpovědnosti, při které mělo dojít k poškození notebooku, kdy jej měl omylem shodit ze stolu. Doložil i servisní zprávu o neopravitelnosti zařízení. Likvidátorku Allianz však zarazily přelepené a pozměněné údaje na dokladu. V servisu navíc bylo zjištěno, že skutečné datum vystavení zprávy bylo již o několik měsíců dříve. Po prověření se zjistilo, že totožná škoda byla nahlášena i u jiného pojistitele, jen s jiným datem události. Na klienta tak bylo podáno trestní oznámení a PČR zahájila trestní stíhání, popisuje mluvčí pojišťovny Marie Petrovová.

Odstavený vrak nahlášený jako kradený, poté jako poškozený

ČSOB Pojišťovně vzrostl počet pojistných podvodů o třetinu, ale o dvě třetiny vzrostla částka, o kterou mohla pojišťovna teoreticky přijít. Zatímco v roce 2021 specialisté pojišťovny zachytili 649 pojistných podvodů, letos už jich bylo 900 a uchráněná hodnota dosáhla částky 153 mil. Kč. Dominují zde majetková a odpovědnostní pojištění, hned za nimi pojištění vozidel.

Na fingovanou škodu jsme přišli i za pomoci městské policie. Mezi nejzajímavější případ patřila fingovaná krádež vozidla, kdy klient nejprve oznámil odcizení, a následně, když se vozidlo našlo poškozené, uplatňoval poškození vozidla, uvádí mluvčí ČSOB Pojišťovny Petr Milata. Přítrž jeho snahám učinily záznamy městské policie, která řešila předmětné vozidlo jako odstavený vrak během posledních 3 let celkem čtyřikrát. Na dokumentaci bylo detailně zachyceno nejen vozidlo samotné, ale i všechna poškození vozidla, které klient uplatnil. Skutečnost, proč jsou uplatněná poškození zachycena ještě před tím, než uzavřel pojistnou smlouvu, bude už ale muset vysvětlit orgánům činným v trestním řízení, dodává k případu, který skončil na stole policejního vyšetřovatele.

Také někteří klienti Kooperativa pojišťovny se vloni takříkajíc utrhli z řetězu a pokusili se pojišťovnu obrat celkem o více než 100 mil. Kč, tedy o téměř dvojnásobnou sumu než v roce 2021.

Prošetřovali jsme přes 700 podezřelých pojistných událostí a v pěti stech případech jsme prokázali podvodné jednání. Celková uchráněná hodnota přesáhla 104 milionů Kč. V roce 2021 to bylo 400 podvodů za 58 milionů Kč. Nárůst u uchráněné hodnoty je tedy téměř stoprocentní, říká Dita Němečková, vedoucí Odboru vyšetřování a prevence v pojišťovně Kooperativa.

Polovina podvodně nahlášených pojistných událostí pocházela z Prahy a ze Středočeského kraje, kde Kooperativa odhalila pojistné podvody za téměř 60 mil. Kč. Nejčastěji šlo o podvody v autopojištění a v životním pojištění.

Právě Kooperativa má zkušenost s rozsáhlým organizovaným podvodem v oblasti životního pojištění, který po 9 letech skončil se zatím nepravomocným rozsudkem pro skupinu obžalovaných. Hlavní organizátor pojistných podvodů v tzv. kauze Medical má jít do vězení na 9 let a také ostatní členové skupiny dostali nepodmíněné tresty. 

Pojistný podvod za desítky milionů. Pomáhali poradci i lékaři Přečtěte si také:

Pojistný podvod za desítky milionů. Pomáhali poradci i lékaři

Na podvody upozornila v roce 2013 tehdejší Pojišťovna České spořitelny (PČS), jejíž bezpečnostní systém zaznamenal u několika pojistných smluv životního pojištění podezřelé signály. Policejní vyšetřování ukázalo, že PČS přišla na dobře organizovaný pojistný podvod za desítky milionů korun.

UNIQA pojišťovna zachytila přibližně 1500 případů pokusu o pojistný podvod, což bylo o dvě třetiny více než v roce 2021. Celková uchráněná hodnota však zůstává stejná, cca 40 mil. Kč.

Průměrná hodnota jedné takové události tedy meziročně poklesla, ale stále činila obecně asi 55 000 Kč. Z jednotlivých druhů vyčnívá průměrná škoda u prokázaných fingovaných škod na majetku, loni činila přes 250 000 Kč, uvádí mluvčí UNIQA pojišťovny Eva Svobodová.

Specialisté Komerční pojišťovny specialisté řešili 9000 podezřelých transakcí, z nichž 200 nakonec prošetřili a zjistili, že se pojišťovnu klienti pokusili obrat o 600 tis. Kč. Většina prošetřovaných událostí se týkala případů rizikového životního pojištění.

V loňském roce jsme zaznamenali 50% nárůst prošetřovaných událostí oproti roku 2021. Zdá se, že nepříznivá ekonomická situace nutí lidi hledat zdroje příjmu nejen prací, ale i podvodným jednáním bez ohledu na riziko trestu, uvedl pro Měšec.cz Miroslav Poula, Fraud manager KB Pojišťovny.

Pojistné podvody v roce 2022
Pojišťovna Celkový počet podvodů  Celková výše uchráněných peněz  v roce 2022 Celková výše uchráněných peněz v roce 2021  Nárůst proti roku 2021 Nejčastější podvody
Allianz pojišťovna 2470 368 mil. Kč 367 mil. Kč 0,3 % 1. Pojištění majetku a odpovědnosti
2. Pojištění vozidel
3. Životní pojištění
Česká podnikatelská pojišťovna 1100 90 mil. Kč 60 mil. Kč 33 % 1. Pojištění vozidel
2. Životní pojištění
ČSOB Pojišťovna 900 153 mil. Kč 92 mil. Kč 63 % 1. Pojištění majetku a odpovědnosti
2. Pojištění vozidel
Direct pojišťovna 72,8 mil. č 36 mil. Kč 50 % 1. Pojištění vozidel – POV
2. Majetkové pojištění
Generali Česká pojišťovna Pojišťovna neuvádí 546 mil. Kč 532 mil. Kč 2,5 % 1. Pojištění podnikatelů
2. Pojištění vozidel
Komerční pojišťovna 200 600 tis. Kč 300 tis. Kč 50 % 1. Životní pojištění
Kooperativa pojišťovna 700 104 mil. Kč 58 mil. Kč 80 % 1. Pojištění vozidel
2. Životní pojištění
MAXIMA pojišťovna Na vyjádření čekáme  -
MetLife Pojišťovna se nechce k pojistným podvodům vyjadřovat  -  -  - Pojišťovna se zabývá pouze životním pojištěním
NN Životní pojišťovna Není k dispozici exaktní srovnání  -  -  - Pojišťovna se zabývá pouze životním pojištěním
Simplea pojišťovna 8 Pojišťovna neuvádí Pojišťovna neuvádí Pojišťovna se zabývá pouze životním pojištěním 
Slavia pojišťovna Na vyjádření čekáme
SV pojišťovna  
Na vyjádření čekáme
 
-
 
-
 
-
 
-
UNIQA pojišťovna 1500 40 mil. Kč cca 40 mil. Kč 0 % 1. Pojištění vozidel
2. Životní pojištění
 YOUPLUS Zatím nejsou k dispozici příslušná data  - Pojišťovna se zabývá pouze životním pojištěním
 CELKEM 2 675 399 556 Kč 1 149 000 000 Kč 133 %

Co obnáší § 210 trestního zákoníku:

Pojistného podvodu se dopustí každý, kdo v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, v souvislosti s likvidací pojistné události nebo při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí.

Pojistným podvodem je také jednání, kdy někdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo předstírá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.

Příklady podvodného jednání:

  • Zamlčování podstatných údajů,
  • úmyslné uvádění nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů (věk, zdravotní stav, velikost rizika, výše škody, důvod vzniku, doložené doklady apod.),
  • úmyslné nadhodnocení náhodně vzniklé škody,
  • úmyslné způsobení škody (autonehoda, ublížení na zdraví apod.), která je prezentována jako náhodná událost krytá pojištěním,
  • nadhodnocení majetku při uzavírání pojištění a následně uměle vyvolaná pojistná událost,
  • pojištění již poškozené věci jako nepoškozené (např. havarovaného vozidla),
  • různé kombinace uvedených jednání.

Aby bylo možné pokusům o pojistné podvody zabránit, vyvinula Česká asociace pojišťoven Systém pro výměnu informací o podezřelých okolnostech (tzv. SVIPO a SVIPO II), do kterého se mohou zapojit všechny komerční pojišťovny na českém pojistném trhu. Právě díky těmto systémům umělé inteligence se daří podvody stále častěji odhalovat.

CHP23

Pojistné podvody jsou jako český národní „sport“. Jak se podvádí a jak vás nachytají? Přečtěte si také:

Pojistné podvody jsou jako český národní „sport“. Jak se podvádí a jak vás nachytají?

SVIPO slouží k odhalování pojistných podvodů v oblasti motorových vozidel a dokáže rozpoznat pojistné události, u nichž se vyskytuje vysoké procento pravděpodobnosti, že by se mohlo jednat o trestný čin.

Jeho „bratr“ SVIPO II umí zachytit pokus o podvod u životních pojištění. Potenciálního podvodníka dokáže detekovat už v okamžiku, kdy si pojistník sjednává pojistnou smlouvu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).