Hlavní navigace

Odložené přehledy zdravotka a daňové přiznání mají odlišné termíny. Vyznejte se v nich

29. 7. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
V pondělí 3. srpna 2020 je poslední termín, do kdy můžete bez sankcí odevzdat přehled o příjmech a výdajích svojí zdravotní pojišťovně. Na daňové přiznání je ještě čas, stejně tak na přehledy pro sociálku.

Kvůli koronaviru letos lhůta pro podání přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu skončí dřív než lhůta pro podání daňového přiznání. Je to kuriozita, ke které došlo kvůli nesouladu v odkladech daňových a odvodových povinností, které vláda kvůli pandemii a souvisejícím opatřením připravila.

Zatímco ministerstvo financí opakovaně posunulo lhůtu pro podání daňového přiznání, ministerstvo zdravotnictví lhůtu pro podání přehledů o příjmech a výdajích neprodloužilo.

Pro přehled za rok 2019 upravuje termín podání novela zákona o veřejném zdravotním pojištění takto: přehled je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 3. srpna 2020.

Toto datum stanoví novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, a nesouvisí tedy s termínem podání daňového přiznání. Jak vyplnit přehled pro zdravotní pojišťovny, jsme vám popsali v tomto článku.

Odklad termínu pro podání přehledů tak, aby jako tradičně navazoval na daňové přiznání, není kvůli úpravě zákona možný. Některé zdravotní pojišťovny v souvislosti s tím uvedly, že nebudou udělovat pokuty za pozdní podání, jak už jsme psali v textu Přehled zdravotka musíte podat dřív než daňové přiznání.

Odložená platba záloh zdravotního do konce srpna

Pro zdravotní pojištění nyní platí, že OSVČ neplatí zálohu do výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu za měsíce od března do srpna včetně. Tedy do výše minimální zálohy odpovídající 2352 Kč měsíčně. 

Patříte-li mezi OSVČ, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ, a proto platíte nižší než minimální zálohy, opět platí, že nemusíte za březen až srpen nic odvádět. Zálohy vám budou prominuty v plné výši. Pokud vám z příjmů vyplývá záloha vyšší, zaplatíte pouze rozdíl mezi výší vaší zálohy a zálohou minimální. Tento rozdíl za daných šest měsíců můžete uhradit až při podání přehledu OSVČ za rok 2020.

Daňové přiznání bez sankcí do 18. srpna

Kvůli koronaviru se odložila také možnost podat bez sankcí daňové přiznání. A to hned dvakrát. Nejprve do 1. července 2020, poté do 18. srpna. Do tohoto data je nyní možné daňové přiznání podat bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.  Opatření prodlužuje lhůtu pro uplatnění sankcí. Jinak řečeno, daňové přiznání je možné podat později s tím, že Ministerstvo financí plošně promine pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu a úroku z prodlení, a to nejpozději do zmíněného 18. srpna 2020.  

Pokud jste tedy měli daňové přiznání odevzdat k 1. dubnu 2020, běží vám v období do 18. srpna lhůta, za kterou je vám účtována sankce. V případě, že daň neuhradíte do konce tohoto termínu, budete muset zaplatit pokutu vyměřenou už od 1. dubna 2020.

Daňové přiznání můžete odnést na finanční úřad osobně, poslat poštou nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Pokud ho pošlete elektronicky bez datové schránky a elektronického podpisu, je to možné, poté ale musíte finančnímu úřadu do 5 dnů doložit Potvrzení o podání, které je ke stažení v aplikaci www.daneelektronicky.cz.

Přehledy pro sociálku do 18. září

Co se týče přehledů o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení, jejich podání, na rozdíl od přehledů pro zdravotní pojišťovny, na daňové přiznání navazuje. To znamená, že se u něj lhůta prodloužila v souladu s posunutým daňovým přiznáním, a přehledy tak můžete podat až v září. Konkrétně do 18. 9. 2020.

OSVČ bylo umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu, uvedla k tomu ČSSZ na svých webových stránkách. 

Přehled OSVČ o příjmech a výdajích pro ČSSZ můžete podat na příslušnou Okresní správu sociální zabezpečení osobně, poštou nebo elektronicky přes veřejné rozhraní pro ePodání ČSSZ nebo prostřednictvím určené datové schránky. ČSSZ nabízí též vyplnění a zaslání formuláře – přehled pro ČSSZ také přímo z ePortálu ČSSZ.

FIN24

Odložení zálohy na sociální pojištění do konce srpna

Za měsíce od března do srpna včetně (stejně jako u zdravotního pojištění) vláda osobám samostatně výdělečně činným odpustila pojistné na důchodovém pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen důchodové pojištění), a to ve výši minimálních záloh. Před sebou máte tedy poslední měsíc, kdy se zálohy neplatí, od září už opět ano.

Platíte-li zálohy na důchodové pojištění jen v minimální výši, nebudete za tento půlrok nic doplácet. Pokud máte zálohy vyšší, můžete za tento půlrok doplatit rozdíl mezi skutečnou výší zálohy a zálohou minimální až v roce 2021 po podání přehledu pro ČSSZ za rok 2020.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).