Hlavní navigace

Přehled zdravotka musíte podat dřív než daňové přiznání. Co na to pojišťovny?

2. 7. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než lhůta pro podání daňového přiznání. Některé pojišťovny prominou sankce za případné pozdní dodání.

Je to kuriozita, ke které došlo kvůli nesouladu v odkladech daňových a odvodových povinností, které vláda připravila v souvislosti s pandemií koronaviru. Zatímco ministerstvo financí opakovaně posunulo lhůtu pro podání daňového přiznání, ministerstvo zdravotnictví lhůtu pro podání přehledů o příjmech a výdajích neprodloužilo.

Resort financí letos prodloužil lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu bez sankcí hned dvakrát. Nejprve do 1. července 2020, poté do 18. srpna. Do tohoto data je nyní možné daňové přiznání podat bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

Opatření prodlužuje lhůtu pro uplatnění sankcí. Jinak řečeno, daňové přiznání je možné podat později s tím, že Ministerstvo financí plošně promine pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu a úroku z prodlení, a to nejpozději do zmíněného 18. srpna 2020. 

Pokud jste tedy měli daňové přiznání odevzdat k 1. dubnu 2020, běží vám v období do 18. srpna lhůta, za kterou je vám účtována sankce. V případě, že daň neuhradíte do konce prodlouženého termínu, budete muset zaplatit pokutu vyměřenou už od 1. dubna 2020.

Přehledy na sociálku až v září, zdravotní pojišťovně už v srpnu

Co se týče přehledů o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení, tam se lhůta prodloužila v souladu s posunutým daňovým přiznáním a přehledy tak můžete podat až v září. OSVČ bylo umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu, uvádí ČSSZ na svých webových stránkách.

Vzhledem k disproporci, která v podání daňového přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovny nastala, jsme oslovili všechny tuzemské zdravotní pojišťovny s dotazem, zda existuje možnost odkladu termínu podání přehledů do 18. 9., jako je to v případě přehledů pro ČSSZ. Dále jsme se ptali na to, zda pojišťovny budou promíjet sankce za případné pozdní podání.

Ze sedmi oslovených pojišťoven odpověděly všechny kromě Vojenské zdravotní pojišťovny a RBP, zdravotní pojišťovny (dříve Revírní bratrská pokladna). Ohledně první otázky se všechny shodly v tom, že odklad termínu není možný, respektive že se z hlediska zdravotního pojištění datum pro podání přehledů OSVČ za rok 2019 nemění a v souladu s § 28c zákona č. 592/1992 Sb. je lhůta stanovena na 3. 8. 2020, se splatností doplatku pojistného do 11. 8. 2020.

Co se týče otázky prominutí sankcí, některé pojišťovny uvedly, že pokuty za pozdní podání nebudou udělovat. Níže přinášíme jejich odpovědi v otázce sankcí:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Pojišťovna uvedla, že v případě pozdního podání má plátce možnost podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb. podat žádost o odstranění tvrdostí, tedy požádat o prominutí penále.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Oborová zdravotní pojišťovna nebude uplatňovat sankci (udělení pokuty) za pozdní podání přehledu OSVČ až do 30. 9. 2020. Zároveň mohou klienti využít možnosti zažádat o prominutí penále na základě institutu odstranění tvrdosti zákona.  

VZP

VZP na dotaz, zda případně promine sankce za pozdní podání, neodpověděla. V odpovědi pouze vysvětlila, proč odklad není možný, a odkazovala na výše uvedený zákon. V případě pozdního podání však máte možnost podat žádost o odstranění tvrdostí, tedy požádat o prominutí penále.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Pojišťovna uvedla, že pokuty za pozdní podání nebude udělovat.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Bude-li přehled podán se zpožděním do 18. 8. 2020 včetně, ZP MV ČR ani řízení o uložení pokuty za pozdní podání přehledu nezahájí. Případné penále z pozdní úhrady vyměřeno bude, záleží na výši doplatku pojistného a počtu dní prodlení. Penále se nepředepíše, pokud v úhrnu za kalendářní rok nepřekročí 100 Kč.

Odpuštění záloh: od kdy do kdy

Vláda od března do srpna odpustila pojistné na zdravotním pojištění ve výši minimálních záloh. Platí (stejně jako u záloh na důchodovém pojištění, které také vláda také odpustila), že OSVČ neplatí zálohu do výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu za měsíce od března do srpna včetně. Tedy do výše minimální zálohy odpovídající 2352 Kč měsíčně. 

Pokud patříte mezi OSVČ, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ, a proto platíte nižší než minimální zálohy, opět platí, že nemusíte za březen až srpen nic odvádět. Zálohy vám budou prominuty v plné výši. 

Pokud vám z příjmů vyplývá záloha vyšší, zaplatíte jen rozdíl mezi výší vaší zálohy a zálohou minimální. Tento rozdíl za daných šest měsíců můžete uhradit až při podání přehledu OSVČ za rok 2020.

Jak je to se lhůtami za normální situace

Daňové přiznání k dani z příjmů se standardně podává do začátku dubna, pokud nevyužíváte daňového poradce. Letos se mělo jednat o středu 1. dubna. Podnikatelé, kterým s přiznáním pomáhá daňový poradce, pak mají lhůtu o tři měsíce prodlouženou a přiznání měli letos původně odevzdat do středy 1. července.

dan_z_prijmu

Oba přehledy, tedy pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení, se běžně podávají nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy podnikatelé mají podat daňové přiznání. OSVČ bez daňového poradce tak měly letos přehledy odevzdat nejpozději první pracovní den v květnu, což připadalo na 4. května.

Pokud využíváte služeb daňového poradce, měla vám standardní lhůta vypršet 3. srpna. V případě nedoplatku pojistného platí, že musí být uhrazen do 8 dnů od reálného odevzdání přehledů.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).