Hlavní navigace

Čtyři mýty o snadném oddlužení

27. 2. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Nový insolvenční zákon umožnil i běžným občanům zbavit se snadno dluhů. A že tuto šanci využívá čím dál více dlužníků, ukazuje plnící se insolvenční rejstřík. Jenže tato cesta není snadná a může vás na konci čekat studená sprcha a oči pro pláč. Dobře si proto krok k oddlužení rozmyslete.

Šance zbavit se dluhů funguje necelé dva měsíce a ukázala na první vážné nedostatky, se kterými se soudy často setkávají. Vidina života bez dluhů často dlužníka zaslepí tak, že samotným podáním návrhu na oddlužení vidí svůj další život bezstarostně. To je ale omyl, varují soudci a ukazují na čtyři nejčastější mýty o oddlužení:

  1. Podat návrh je jednoduché.
  2. Návrh na osobní oddlužení není potřeba připravit.
  3. Osobní oddlužení vždy dopadne dobře.
  4. Návrh na oddlužení dopadne podle mých představ.

„Naším záměrem není občany vystrašit, ale poukázat na fakt, že insolvenční zákon obsahuje přes 400 paragrafů. A celý proces insolvenčního řízení není procházka růžovým sadem,“ ukazuje na náročnost procesu JUDr. Karel Havlíček, šéfredaktor časopisu Soudce a poradce Soudcovské unie.

Potřebujete poradit s dluhy? Zkuste Poradnu při finanční tísni.

Když se řekne osobní bankrot

Zákon o insolvenci přesně definuje pojem osobní bankrot. Zjednodušeně jde o nepříznivou situaci, kdy má dlužník více věřitelů a není schopen plnit své závazky. Pokud chce dlužník svoji situaci řešit, musí sám podat na sebe návrh na úpadek. Jenže často se zapomíná, že návrh na oddlužení je až druhým krokem celého procesu. Nejprve je nutné zažádat o zahájení insolvenčního řízení a návrh na oddlužení je až druhým bodem. Častým řešením insolvence může být i konkurz, nebo reorganizce majetku dlužníka a vůbec nemusí dojít k procesu oddlužení.

Formulář může odradit, chyby se prodraží

Před vrháním se do úpadků bez rozmyslu varoval i místopředseda Krajského soudu v Praze Luboš Dörfl na včerejším setkání s novináři: „Nerozvážný skok do úpadku přinese více problémů než užitku.“ Před samotným zahájením insolvenčního řízení je nutné pečlivě a bezchybně vyplnit formulář, který zjišťuje spoustu informací včetně majetkových poměrů dlužníka. Uvádí se v něm seznam majetku, závazků (nebo zaměstnanců) a listiny, které prokazují úpadek, a dokládá se mnoho povinných příloh. Trochu žertovně pojal vyplňování formuláře Karel Havlíček: „Výhoda českého práva je, že když běžný občan uvidí tento formulář, dokonale ho odradí od tohoto skvělého postupu.“

Jenže právě vyplnění formuláře přináší spoustu úskalí, která se následně projeví. Chybně vyplněný formulář vede v lepším případě k zastavení procesu insolvence. V tom horším případě se stane opak toho, co dlužník chtěl. Může se totiž stát, že část formuláře, která jedná o insolvenci samotné, bude vyplněna bezchybně, ale procesní chyby budou v části o oddlužení. Soud oddlužení proto zamítne, ovšem insolvenční řízení zahájí a výsledkem nebude oddlužení, nýbrž konkurz. Včetně odměny pro konkurzního správce.

Když nahlédnete do veřejně přístupného insolvenčního rejstříku, těchto případů najdete mnoho. Chcete jednoduchý návod, jak vyhodit přes 50 000 Kč z okna? Podejte návrh na své oddlužení, přestože vaše příjmy nebo majetek nedosáhnou požadované minimální 30procentní výše pro uspokojení věřitelů. Soud zahájí insolvenční řízení, oddlužení zamítne, vás pošle do konkurzu a protože není kde brát, konkurz se zastaví. Váš dluh se zvýší o odměnu konkurznímu správci. Podat návrh není rozhodně jednoduché.

Příklad skutečného dlužníka

Podle konkrétního dlužníka, kterému soud schválil oddlužení, jsem vytvořil tabulku s jeho závazky, jak je doložil soudu. Všimněte si, že jakmile začaly problémy, dlužník zvolil řešení v podobě dalšího závazku u splátkových společností s vyšším úrokem.

Příklad reálného dlužníka
Závazek Věřitel Částka v Kč Stav
Revolvingová půjčka Profireal 44 000 Dluh
Úvěr Cofidis 50 082 Dluh
Kreditní karta Essox 25 000 Dluh
Úvěr Essox 16 000 Dluh
Spotřebitelský úvěr eBanka 114 000 Dluh
Kreditní karta UniCredit Bank 26 843 Rozsudek
Úvěr Citibank 157 000 Exekuce návrh
Kreditní karta Citibank 46 720 Exekuce návrh
Kreditní karta GE Money Multiservis 117 148 Exekuce příkaz
Penále z prodlení Bytové družstvo 154 584 Rozsudek
Celkem 751 377

Zdroj: Insolvenční rejstřík.

Oddlužení není pro každého

Zatímco návrh na zahájení insolvenčního řízení může podat kdokoli, oddlužení je dostupné pouze pro nepodnikatelské subjekty. V praxi jde o fyzické osoby-občany a případně neziskové právnické osoby. Živnostníci a podnikatelé mají smůlu. K návrhu na oddlužení musí dlužník doložit své budoucí příjmy nebo majetek tak, aby bylo zřetelné, že bude zaplaceno min. 30 % stávajícího dluhu.

Jste na omylu, pokud si myslíte, že dluhy vyřešíte splátkami. V roli dlužnika sice můžete navrhnout způsob vypořádání dluhu, ale o skutečné formě rozhoduje soud. Vypořádání dluhu tak může skončit klidně prodejem vašeho majetku. Stanovená hranice 30 % pro schválení oddlužení neznamená, že dlužník zaplatí tato procenta a je z dluhů venku. V reálném životě může dojít i ke stoprocentní úhradě dluhu včetně všech odměn.

Přípravu nepodceňujte

Složitý formulář vyžaduje doložení mnoha úředně ověřených listin včetně úředně ověřených podpisů. A právě tady se opět často dlužníci dopouštějí chyb, když si stáhnou z webu ministerstva spravedlnosti formulář, vyplní ho, pořídí si kopie požadovaných dokůmentů a vše odešlou poštou. Bez úředních ověření a bez znaleckých posudků na majetek dlužníka soud řízení nezahájí a časem dlužníka o této skutečnosti informuje. Zbytečně pak dochází k prodlení.

Šťastný konec není pravidlem

„Nezapomínejme, že návrh na oddlužení je jen jedním z mnoha způsobů, jak lze řešit problémy se splácením závazků,“ poukazuje i na jiné možnosti řešení Luboš Dörfl. A jak oddlužení probíhá? „Nejčastěji jde o splátky, nebo dochází ke snížení majetku dlužníka. Ale o způsobu rozhodují veřitelé, dlužník jen podává návrh,“ opakuje postup oddlužení Luboš Dörfl. A málokdo ví, že když je věřitel zajištěný například zástavním právem, podáním návrhu na oddlužení může nechat zastavenou nemovitost okamžitě zpeněžit.

Anketa

Komu myslíte, že pomůže nový insolvenční zákon?

Já myslel, že…

Že návrh nemusí dopadnou podle představ dlužníka, ukazují i záznamy v insolvenčním resjtříku. Máte-li chvíli času, nahlédněte do něj a dozvíte se mnoho zajímavých informací. Stačí zadat jen křestní jméno a můžete si přečíst historii všech dlužníků-nostitelů zadaného jména.

„Před podáním návrhu doporučuji každému dlužníkovi navštívit portál justice.cz, kde se dozví všechny potřebné informace,“ upozorňuje na úskalí Karel Havlíček. Pokud dlužník nepředloží vše potřebné a nevyplní, soud návrh odmítne. Jestliže je návrh na insolvenci spojený s návrhem na oddlužení, máte jen 7 dnů na provedení oprav či doložení dokumentů. A nechat si vyhotovit například chybějící znalecký posudek během týdne opravdu není snadné.

Zájem velký, chyb mnoho

„Insolvenční zákon je složitý a prošel složitým vývojem, ale zase je to cesta k modernizování konkurzního práva,“ reagoval na otázky novinářů Luboš Dörfl. „Jeho výhoda je hlavně v podobě elektronického rejstříku, kam s pomocí našich asistentů jsme schopni do zákonem stanovených dvou hodin od podání návrhu provést zápis,“ doplňuje Luboš Dörfl.

„Musíme si uvědomit, že úpadek je složitá záležitost, to není, že dlužím sousedovi 100 Kč,“ poukazuje na složitost procesu Karel Havlíček. To odpovídá i četnosti podávání návrhů – ta je od ledna vysoká, ale soudci potvrzují, že velká většina jich bude odmítnuta pro formální nedostatky.

skoleni_8_6

Ke komu jít pro radu

Složitost procesu vyvolává otázky, kdo může s podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení a následného oddlužení pomoci. „Většina těchto věcí je matematicky vyjádřitelných“, tvrdí Karel Havlíček. Podle něj tak mohou pomoci nejen právníci, ale i daňoví poradci, účetní či specializované občanské poradny. Jenže za rady se platí, takže sepsání návrhu s pomocí stojí peníze. Přestože i v dnešní době lze za určitých podmínek požádat o bezplatnou právní pomoc, efektivnější pomocnou ruku přinese až připravovaný zákon o bezplatné právní pomoci.

"Celý insolvenční zákon stojí na známém Je to možné, ale…, " říká Karel Havlíček a potvrzuje fakt, že každý krok, který vede k zásadní změně vašeho života je potřeba dopředu rozmyslet. Jinak může být na konci nejen rozčarování, ale dokonce opačný výsledek, než jste chtěli.

Anketa

Domníváte se, že můžete někdy v budoucnu využít možnost oddlužení?

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).