Hlavní navigace

Banky předčasnou výpověď vkladu trestají, přijdete o úspory

8. 6. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Spořicí účet nebo termínovaný vklad? Druhá možnost nabízí lepší úrok, má ale více podmínek. V případě neočekávané potřeby přijdete rázem o zhodnocení a hrozí i sankce.

V poslední době přicházejí banky stále častěji s nabídkou termínovaných vkladů, ze kterých lze předčasně vybrat část prostředků bez sankce (např. Česká spořitelna, Poštovní spořitelna, Raiffeisenbank či UniCredit Bank), takto ale vyberete nejvýše čtvrtinu vkladu. Pokud budete potřebovat více, bude vás to vždy něco stát. Proto je třeba k termínovaným vkladům přistupovat s rozvahou a ideálně mít vedle úspor rezervu třeba na dostupnějším spořicím účtu.

Pokud totiž pod vidinou dobrého úroku uložíte veškeré své prostředky na termínovaný vklad a v průběhu spoření se k nim budete potřebovat dostat, znehodnotíte plánované zúročení. Banky trestají předběžný výběr pomocí dvou principů. Tím prvním je zpětné snížení úrokové sazby (až na úroveň běžných účtů) nebo i úplné umazání získaného úroku, druhou variantou trestu jsou sankční poplatky.

Je třeba napsat, že banky jsou v této oblasti velmi kreativní. Co banka, to jiná kombinace výše zmíněných principů. Vyznat se v podmínkách dá občas práci, vždy si ale buďte jisti, že při předčasné výpovědi termínovaného vkladu budete platit – ať už ztrátou úroků či přes sankční poplatek.

Termínovaný vklad jako trezor

Banky nevidí výpovědi termínovaných vkladů rády a je jasné, proč. Vyšším úrokem platí za to, že peníze od svých klientů dostanou na určitý časový úsek plně k dispozici, a mohou tak pomocí nich přesněji plánovat své investice, výdaje apod. Nechtějí tedy takové prostředky předčasně vracet, proto stanovují poměrně přísné sankce, jejichž pomocí odrazují od předčasných výpovědí.

Někdy klientovi situaci stěžují např. tím, že neumožňují částečný výběr prostředků (např. KB Garantovaný vklad či Pevný termínovaný vklad od Citibank). Existují ale také možnosti, kdy předčasná výpověď není vůbec možná a zapovídají ji obchodní podmínky. Pokud se například u termínovaného vkladu u Banco Popolare rozhodnete pro připisování úroků z termínovaného vkladu na běžný účet, pak předčasně nevypovíte vůbec nic. Tato banka totiž trestá předčasný výběr jak sankčním poplatkem, tak umazáním úroků (v případě, že je úrok připisován na účet termínovaného vkladu). Když se vám připisují na běžný účet, tak vám úroky jednoduše nevezme, neumožní vám předčasný výběr, a vy se tak ke svým úsporám nedostanete.

Volksbank zase dopředu nestanovuje pravidla hry a v případě zájmu o předčasný výběr řeší situaci vždy individuálně. Poměrně vtipné jsou také formulace v obchodních podmínkách UniCredit Bank. Ty hovoří o tom, že klient může písemně požádat o předčasný výběr (částečný i úplný) a dále stanovuje podmínky, za kterých dojde k předčasnému výběru v případě, že se klient a banka na předčasném výběru dohodnou. Pokud k dohodě dojde, pak běžný termínovaný vklad vypovíte za minimální sankční poplatek 300 Kč, ale budou vám vyplaceny úroky, které jste až do doby výpovědi „nasbírali“.

Jiné je to ale u Garantovaného vkladu MAXIM, který UniCredit Bank ze své nabídky spořicích produktů vypichuje. Jak nás upozornil čtenář Václav, obchodní podmínky tohoto produktu stanovují sankce za předčasný výběr přísněji než u běžného termínovaného vkladu. V případě předčasného výběru bude úročen vklad jen za období roku, ve kterém došlo k výpovědi. A úročeno bude navíc sazbou běžného účtu (momentálně 0 ,1 %). Výpověď se tedy rovná takřka nulovému zhodnocení uložených peněz, připočteme-li sankční poplatek, dostaneme se do lehce záporných hodnot.

V jednoduchosti je krása

I když si banky zvolí stejný princip trestání za předčasný výběr, konkrétní podmínky se liší jako oheň a vzduch. Lze to dobře ukázat při porovnání Citibank a Oberbank. Podmínky On-line termínovaného vkladu od Citibank stejně jako termínovaných vkladů od Oberbank trestají vkladatele za předčasný výběr formou snížení úroků. Oberbank jednoduše stanovuje podmínky tak, že předčasný výběr rovná se polovina úroků dolů, a zájemce o její produkt si tak dopředu vytvoří jasnou představu o hrozící sankci. U Citibank to tak jednoduché není. Když už se zájemce o On-line termínovaný vklad prokouše vzorečkem, zjistí, že přesnou výši sankce dopředu stanovit nelze. Je totiž závislá na sazbách, které jsou aktuální v době možné budoucí výpovědi. To je špatně, bankovní produkty mají být, pokud to jde (a nejen Oberbank ukazuje, že to v tomto případě lze) maximálně transparentní.

Jak se počítá sražený úrok u Citibank aneb takhle raději ne

Při zrušení po více než 28 dnech náleží klientovi úrok, který je vypočten dle vzorce:

I = (P* IR* (počet dní od založení TV do data předčasného výběru)/360 nebo (365/366) – T

Kde P je částka při založení/obnově, IR je nejbližší nižší bankou zveřejňovaná úroková sazba odpovídající době držení vkladu od jeho založení až po předčasný výběr a objemu částky předčasného výběru, T je příslušná srážková daň, u CZK, EUR a USD se uplatní báze 360 a u GBP báze vždy odpovídající aktuálnímu počtu dní v daném roce.

Na druhou stranu je třeba Citibank pochválit alespoň za to, že při předčasné výpovědi u On-line termínovaného vkladu klientům nesebere celé zhodnocení. Máme-li totiž volit mezi netransparentním něco a transparentním nic, pak volíme první možnost. Druhou variantu nabízí u svých termínovaných vkladů LBBW Bank. Je dobře, že obchodní podmínky zcela srozumitelně říkají, že v případě předčasného výběru nárok na úrok z dotčené částky zaniká. Škoda jen, že banka není velkorysejší, alespoň že dále nepožaduje sankční poplatek.

Tip do článku - účto fakturace duben

Vypsat kombinace u všech bank by vydalo pomalu na knihu, nehledě na to, že podmínky k jednotlivým produktům velice často nejsou veřejně přístupné a dostanete se k nim až při podpisu smlouvy. Má-li z tohoto textu vyjít nějaké ponaučení, pak rozhodně ne takové, které odrazuje od některé výše zmíněné nabídky. Jen nabádá k tomu, abyste dobře promysleli, kdy a za jakých podmínek své úspory uložit na termínovaný vklad. Své peníze na nich totiž můžete zhodnotit jen, když znáte pravidla.

Přehled sankčních poplatků za předčasný výběr TV u jednotlivých bank
Banka Sankční poplatek za předčasný výběr
Banco Popolare 0,3 % z uložené částky za každých 30 kalendářních dní ode dne výpovědi do dne původní splatnosti
Citibank Pevný termínovaný vklad – 1 % z uložené částky; On-line TV bez sankčních poplatků (snížený úrok)
Česká spořitelna 2 % z vybrané částky x počet dní do splatnosti/360; min. 0,5 % z vybrané částky, max. 7 %.
ČSOB 0,75 % při výběru do 6 měsíců od založení, 1,5 % při výběru nad 6 měsíců délky vkladu a u výběru nad povolený limit (20 %) u ČSOB TV Plus
Evropsko-ruská banka Individuální dohoda
GE Money Bank Zůstatek x 2,00 % x počet dní do původní splatnosti / 365; min. 0,5 %, max 6 % z vkladu
J&T Bank Individuální dohoda
Komerční banka 250 Kč; KB Garantovaný vklad bez sankčního poplatku (nulový úrok)
LBBW Bank IQ Maxi vklad – 2 % z vkladu nebo nulový úrok; IQ Bonusový vklad – úhrada nákladů, které bance vznikly z nedodržení doby vkladu
Oberbank Bez sankčního poplatku (o polovinu snížený úrok)
Poštovní spořitelna Poštovní TV 2 až 3 % (podle délky vkladu); PS TV na dobu určitou 0,5 – 2,5 % (podle délky vkladu)
PPF Banka 5 % z vybrané částky
Raiffeisenbank 2 % z předčasně vybrané splátky, min. 1000 Kč
UniCredit Bank 0,5 % z vkladu za každých započatých 30 kalendářních dní ode dne výpovědi do dne původní splatnosti termínovaného vkladu, min. 300 Kč (platí pro vklady do 1 000 000 Kč, nad tuto částku jsou podmínky stanovovány individuálně)
Volksbank Individuální dohoda
Waldviertler Sparkasse 0,25 až 2 % (podle délky vkladu) z vybrané částky

Zdroj: Banky

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).