Hlavní navigace

Stačí tři měsíce a pojišťovna i banka s vámi ztratí trpělivost

10. 5. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Některé finanční instituce své klienty trpělivě upomínají pro nezaplacenou složenku, jiné nečekají, dluh prodají a z mála je hned pohledávka jako hrom. PŘÍKLADY UVNITŘ.

Protože téma nesplácených úvěrů nebo dluhu na pojistném je stále aktuální, rozhodli jsme se podrobněji zmapovat vymáhací proces. Na několika příkladech největších bank a pojišťoven si ukážeme, jak probíhá interní vymáhací proces a jak dlouho trvá, než se váš dluh dostane do rukou vymáhací agentury. Čtěte také: Novela exekučního řádu chrání především dlužníky

Jak probíhá vymáhací proces?

Ze všeho nejdříve je nutné upozornit na to, že pokud dlužíte bance, pojišťovně, leasingové společnosti  nebo třeba svému poskytovateli telekomunikačních služeb, vždy se vyplatí komunikovat. Všechny dotázané subjekty totiž potvrdily, že pokud vidí, že se klient snaží situaci řešit, vycházejí mu vstříc. Tato ochota ale přirozeně klesá přímo úměrně k tomu, jak se prodlužuje doba od vaší poslední splátky. Ke klientům, kteří se dostali do potíží se splácením, se stavíme vstřícně – pokud se na nás klient obrátí a chce situaci řešit, vždy společně hledáme taková řešení, která mu pomohou toto problematické období zvládnout. Zachování splátkového režimu je pro nás prioritním zájmem, potvrdila serveru Měšec.cz Klára Pačesová z tiskového centra České spořitelny.

Když se dostanete do prodlení se splácením, věřitel vás obvykle telefonicky nebo písemně informuje o prodlení se žádostí jeho zdůvodnění.  V této fázi je většinou možné dohodnout například tzv. restrukturalizaci, tedy například změnu splátkového kalendáře. Do této fáze vás většinou vaše nesplácení ještě nic nestojí. Pokud ale nereagujete po dobrém, zaděláváte si na upomínky a výzvy, které mohou váš dluh výrazně navýšit.

V další fázi tedy věřitel nejčastěji zasílá upomínku, která už bývá zpoplatněna. Neodpovíte-li žádným způsobem ani na upomínku, buď vám přijde ještě několikrát nebo následuje výzva. Ta bývá dražší a měli byste ji považovat jako jeden z posledních varovně vztyčených prstů.

Pokud totiž budete ignorovat výzvu, s největší pravděpodobností přistoupí věřitel k tzv. zesplatnění dluhu. To znamená, že vám předepíše k úhradě celý zbytek dluhu včetně úroků z prodlení a ostatních sankcí ke konkrétnímu dni. Tato lhůta už nebývá příliš dlouhá.

I přes zesplatnění je někdy možné ještě dojednat s věřitelem tzv. exekutorský zápis. Jedná se o zápis mezi věřitelem a dlužníkem, který se zavazuje splatit pohledávku k určitému datu. V zápise je například uvedeno označení účastníků vztahu, datum úkonu nebo vznik dlužné částky.  Svým podpisem také jako dlužník souhlasíte s případným provedením výkonu rozhodnutí nebo exekuce, pokud svůj dluh skutečně neuhradíte. Věřitel tak získá právo se v případě vašeho opětovného neplnění obrátit na exekutora a nemusí řešit váš dluh soudním řízením. Čtěte také: Kolik vám musí zůstat z výplaty po všech srážkách?

Pokud se na exekutorském zápise nedohodnete, většinou následuje vymáhání prostřednictvím inkasní společností se soudním nebo mimosoudním vymáháním.

Nejde-li to po dobrém, půjde to s inkasní společností

Inkasní společnosti se specializují přímo na vymáhání dluhů. Věřitel buď může svou nesplacenou pohledávku inkasní společnosti odprodat, nebo jí na dohodnutou dobu pohledávku pouze svěřit. Domluví s ní zároveň i formu, jako bude další vymáhání probíhat. Váš dluh může chtít vymáhat soudní nebo mimosoudní cestou. Ani v této fázi byste neměli házet váš dluh za hlavu. V drtivé většině případů platí, že nikdy není pozdě na to začít komunikovat.

O převzetí pohledávky inkasní společností vás bude pravděpodobně sama písemně informovat spolu s výzvou k úhradě. V této fázi máte šanci vznést své případné námitky, ke kterým by se měl následně vyjádřit i věřitel. Naše doporučení spojit se s vymahači ihned po obdržení upomínky platí i pro ty dlužníky, kteří jsou si svého dluhu vědomi. Díky takovému telefonátu se někdy mohou dočkat nečekaně vstřícného kroku ze strany věřitele/vymahače, který např. odpustí úhradu úroku z prodlení, nebo s dlužníkem dojedná individuální splátkový kalendář. Takové gesto věřitele lze však očekávat jen v začátcích vymáhacího procesu, upozornil server Měšec.cz Kamil Kavka, marketingový ředitel společnosti M.B.A. Finance s tím, že čím později se s inkasní společností dlužník spojí, tím dražší pro něj bude zaplacení dluhu.

Pokud proces splácení prodlužujete, nestále vám nabíhají úroky z prodlení a v některých případech se dluh navýší také o poplatky za vymáhání. Po snahách vymoci pohledávku mimosoudně většinou věřitel přistoupí k soudnímu vymáhání. V praxi je na neplatiče podána žaloba, k té jsou přiloženy přílohy, jako například smlouva uzavřená mezi věřitelem a dlužníkem, na základě čehož soud rozhodne o oprávněnosti dluhu, který se mezitím zvýší nejen o zákonné úroky z prodlení, ale také o soudní poplatek a náklady advokáta, informoval server Měšec.cz Kavka. Dodal také, že pokud dlužník neplní po vydání tohoto platebního rozkazu, předává věřitel pohledávku k vymožení exekutorovi. Netřeba zdůrazňovat další rapidní navýšení celkového dluhu, uvedl. Podobné téma: Exekutor vám už nesmí ponechat pouhých 1000 korun

Upomínky výrazně zdražily

Banky a úvěrové společnosti během posledního roku výrazně zdražily zasílání upomínek a vymáhání pohledávek, a to i o více než 100 %. Zaslání jediné upomínky tak snadno přijde na 300–700 Kč a k tomu připočtěte poplatek 1–5000 Kč za porušení smluvních podmínek (= za prodlení se splátkou).

Jak jde čas s vymáháním

Pro lepší představu jsme se ptali několika bank a pojišťoven, jak dlouho svou pohledávku vymáhají, než ji předají inkasní společnosti.

AEGON Pojišťovna

 • Cca 6 týdnu po splatnosti odchází první upomínka,
 • Za další 4 týdny od 1. upomínky odchází druhá upomínka,
 • Počátkem 5. měsíce po splatnosti dochází ke zrušení smlouvy a zaslání vyúčtování,
 • Dále se pohledávka předává na právní oddělení, příp. inkasní agenturu.

Komerční banka

 • Po prvních 5 dnech po splatnosti snaha o telefonický kontakt, zasílání SMS, vzkazy,
 • 30. den po splatnosti odchází první písemná upomínka,
 • Dalších každých 30 dní odchází písemná upomínka,
 • Mezi 90. a 120. dnem po splatnosti předání dluhu na útvar obtížně vymožitelných pohledávek.

Kooperativa Pojišťovna

 • Cca 1 měsíc po splatnosti odchází první upomínka,
 • Cca 2 měsíce po splatnosti odchází druhá upomínka,
 • Cca 3 měsíce po splatnosti zaniká smlouva,
 • Vyčíslení dluhu,
 • Vymáhací proces soudně nebo prostřednictvím inkasní agentury

Poštovní spořitelna

 • Upomínka k uhrazení dlužné částky,
 • Následují tři výzvy k uhrazení dlužné částky,
 • Oznámení o zesplatnění pohledávky – výzva k úhradě celého dluhu.

Raiffeisenbank

 • 1 – 2 dny po splatnosti snaha o telefonický kontakt,
 • 10 – 15 dnů po splatností odchází první upomínka,
 • Do měsíce po splatnosti odchází druhá upomínka,
 • Cca 6 týdnů po splatnosti odchází třetí upomínka,
 • Zesplatnění dluhu,
 • Vymáhací proces soudně nebo prostřednictvím inkasní agentury.

UNIQA pojišťovna

 • 1 – 1,5 měsíce po splatnosti odchází písemná upomínka,
 • Zrušení smlouvy a vyčíslení dlužné částky,
 • Za další měsíc po zrušení smlouvy přejde pohledávka pod inkasní agenturu.

Wüstenrot pojišťovna

Neživotní pojištění

 • Cca 30 dnů po splatnosti odchází první upozornění,
 • Cca 60 dnů po splatnosti odchází druhá kvalifikovaná upomínka,
 • 1 měsíc od doručení 2. upomínky smlouva zaniká,
 • Cca 30 dní po zániku smlouvy odchází žádost o uhrazení alikvotní části pojistného do data zániku smlouvy,
 • Upomínání končí – dluh je předán do úseku vymáhání pohledávek.

Životní pojištění*

 • Cca 30 dnů po splatnosti odchází první upomínka,
 • Cca 90 dnů po splatnosti odchází druhá upomínka,
 • Cca po 5 měsících po splatnosti odchází třetí upomínka,
 • 6 měsíců po splatnosti smlouva zaniká z důvodu neplacení pojistného,
 • Dále se pohledávka vymáhá interně.
 • Někdy také soudně nebo přes inkasní agenturu.

*Smlouvy s datem počátku do konce roku 2004

dan_z_prijmu

Životní pojištění *

 • Cca 30 dnů po splatnosti odchází první upomínka,
 • Cca 60 dnů po splatnosti odchází 2. kvalifikovaná upomínka,
 • 4 měsíce po splatnosti smlouva zaniká,
 • Dále se pohledávka vymáhá interně.
 • Někdy také soudně nebo přes inkasní agenturu.

*Smlouvy s datem počátku od 1.1.2005

V případě ukončení smlouvy pro neplacení nebo na žádost je termín na úhradu případného dlužného pojistného 14 dní, uvedla pro server Měšec.cz Helena Dušková ze společnosti Wüstenrot. Podrobné téma: Sedm největších chyb, kterých se můžete dopustit při jednání s pojišťovnou

Anketa

Už jste se setkali s exekutorem?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).