Hlavní navigace

O nevyčerpanou dovolenou nepřijdete. Proplatit ji ale firma nemůže

8. 12. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Nevyčerpaná dovolená nepropadá, lze ji převést do příštího roku. Proplácení přichází v úvahu jen v případě, že pracovní poměr skončil.

Bývaly doby, kdy jste si museli nevyčerpanou dovolenou, resp. její podstatnou část, vzít v listopadu nebo prosinci, a to i když to nevyhovovalo vám ani zaměstnavateli. V opačném případě by vám totiž propadla. Dnes už takové obavy mít nemusíte.

Když je hodně práce, můžete vyčerpat dovolenou i v dalším roce

Dobu čerpání dovolené musí zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců. To samozřejmě za předpokladu, že u zaměstnavatele působí. V opačném případě sestavuje rozvrh čerpání dovolené zaměstnavatel sám. Zaměstnavatel je povinen ho určit tak, abyste dovolenou vyčerpali v kalendářním roce, ve kterém na ni vzniklo právo (tedy např. dovolenou za r. 2016 v r. 2016).

Povinnost zaměstnavatele určit vám čerpání celé dovolené v daném kalendářním roce nemusí být splněna pouze ve dvou případech. Pouze v případě, že jsou zde naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo překážky v práci na straně zaměstnance (například dočasná pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená, ošetřování nemocného člena rodiny nebo jiná překážka v práci), dojde k čerpání dovolené později. Jestliže je toto splněno (přitom pod naléhavé provozní důvody se vejde téměř cokoliv), můžete si převést dovolenou z letošního roku 2016 do roku 2017. Ani nemusíte o nic žádat, dovolená vám bude převedena automaticky.

Jestliže nemůže být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že:

  • jste byli uznáni dočasně práce neschopnými nebo
  • z důvodu čerpání mateřské anebo
  • rodičovské dovolené,

je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. (Např. dovolenou z r. 2016 je tedy z těchto důvodů možno převést k čerpání nejen do r. 2017, ale i do let dalších.) 

Takže pokud třeba celý rok 2016 nebyl na dovolenou čas a počítáte s ní až v r. 2017, ale zase bude hodně práce nebo budete dlouhodobě marodit, nevadí, dovolená se vám přesune až třeba do r. 2018 a z důvodu dlouhodobější překážky v práci – rodičovské dovolené – třeba až do r. 2019.

Anketa

Odmítl vás někdy zaměstnavatel pustit na dovolenou v termínu, který jste si vybrali?

Právo určit dovolenou má rovněž zaměstnanec

Není-li čerpání dovolené (nebo části dovolené) určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, získáváte právo určit čerpání dovolené také vy. Čerpání dovolené musíte písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se s ním nedohodnete na jiné době oznámení.

To, že vám vznikne právo na stanovení čerpání dovolené ve vlastní režii, neznamená, že tímto stejné právo zaměstnavateli zanikne. Záleží pouze na tom, kdo z vás tohoto práva využije jako první. Ztráta kontroly zaměstnavatele nad určením čerpání dovolené je ve své podstatě sankcí za porušení jeho povinnosti určit čerpání dovolené zásadně v roce, kdy na ni vznikl nárok (nebo výjimečně z naléhavých provozních důvodů či pro překážky na straně zaměstnance do konce roku následujícího).

Za určení čerpání dovolené zaměstnavatelem je ale třeba považovat i to, jestliže vám určí čerpání do 30. 6. následujícího kalendářního roku, i když k čerpání dovolené na základě tohoto určení má dojít až po tomto datu, např. v červenci nebo kolem vánočních svátků atp. Rozhodující je, zda do 30. 6. následujícího roku zaměstnavatel určil čerpání dovolené, nikoliv termín, na který bylo čerpání dovolené určeno.

skoleni_7_4

Pokud tedy zaměstnavatel neurčí nástup dovolené za r. 2016 do 30. června 2017, můžete si čerpání této dovolené určit od 1. července 2017 sami.

Proplácení dovolené jen při skončení pracovního poměru

Na tom, že byste převedenou dovolenou nevyčerpali a nechali si ji proplatit, se se zaměstnavatelem dohodnout nemůžete. Zaměstnavatel nesmí poskytovat náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou, tedy dovolenou takzvaně proplácet namísto jejího faktického čerpání, pokud pracovní poměr trvá. Podle zákoníku práce vám přísluší náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.

Poskytnutí náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou, kterou vám zaměstnavatel neumožnil vyčerpat, lhostejno, zda proto, že její nástup neurčil zaměstnavatel, nebo jste její nástup případně posléze neurčili ani vy sami, je tedy možné výhradně při skončení pracovního poměru.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).