Hlavní navigace

Novinky v přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2014

8. 1. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Zákon o dani z nemovitostí byl schválený až ke konci roku 2013, možná vám proto mohly uniknout nové povinnosti. Ty se vztahují na vlastníky nemovitostí k 1. 1. 2014.

Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2014 končí v pátek 31. ledna 2014 a týká se především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb a bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2013 z družstevního do osobního vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky. Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2014.

Ačkoliv  nový občanský zákoník zavedl a změnil celou řadu pojmů a také významná  novela zákona o dani z nemovitostí byla přijata v samém závěru roku, občané se podání přiznání k dani z nemovitých věcí nemusí obávat, finanční správa je připravena, uklidňuje čtenáře Petra Homolová, tisková  mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

Novinky pro rok 2014 se dotknou původních vlastníků

Zpozornět by ale měli také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2013 všechny nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď formou podání daňového přiznání (jsou-li občané k 1. 1. 2014 vlastníky jiných nemovitých věcí) nebo formou písemného oznámení, že v roce 2013 přestali být vlastníky nemovitých věcí a nadále již nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně za nemovité věci.

Daňové formuláře přehledně na jednom místě

Zjednodušili  jsme pro vás hledání daňových formulářů. Nyní je najdete na jednom místě.

Kdy musíte a kdy nemusíte podat daňové přiznání

Pokud vlastník nemovité věci, již podával přiznání k dani z nemovitých věcí místně příslušnému Finančnímu úřadu v uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že došlo ke změně stanovené ceny půdy nebo výše místního koeficientu není sama o sobě důvodem pro  podání daňového přiznání.

To se však netýká níže uvedených případů, kdy naopak vlastníkům nově povinnost podat daňové přiznání vzniká:

  • v případě vlastnictví pozemků, jejichž povrch je zpevněn vlečkou, protože do zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání  náleží i pozemky jejichž povrch je zpevněn vlečkou, přičemž  vlečky již nejsou předmětem daně ze staveb,
  • v případě vlastnictví vícepodlažních staveb pro podnikání, kde nově dochází ke zvýšení základní sazby daně jen v případě, že každé další nadzemní podlaží přesahuje  1/3 zastavěné plochy stavby užívané pro podnikání, u některých staveb tak při uplatnění tohoto kritéria dojde ke snížení počtu vykazovaných podlaží a tím ke snížení daně,
  • v případě vlastnictví pozemků určených k zastavění zdanitelnými stavbami osvobozenými od daně ze staveb (stavby vodáren, úpraven vody, kanalizačních zařízení, rozvodných zařízení, staveb pro veřejnou dopravu), které jsou nově do doby dokončení výstavby zdaňovány jako pozemky stavební.

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí letos nově vzniká také osobě, která je od 1. 1. 2014 pachtýřem nebo nájemcem pronajatého nebo propachtovaného pozemku, který je v katastru nemovitostí evidován zjednodušeným způsobem, nebo s ním je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, nebo Správa státních hmotných rezerv nebo byl na základě rozhodnutí o privatizaci převeden na Ministerstvo financí.

Povinnost podat přiznání vzniká letos nově také osobě, která je vlastníkem pozemku pod bytovým domem rozděleným na bytové jednotky v případě, že tento vlastník pozemku žádnou z bytových jednotek nevlastní. Pokud je vlastníkem pozemku pod bytovým domem obec, na jejímž území se bytový dům nachází, obec pozemek do daňového přiznání uvádět nemusí.

V uvedených případech finanční úřad doporučujeme vlastníkům nemovitých věcí seznámit se podrobněji s letákem Finanční správy ČR o změnách na dani z nemovitých věcí k 1. 1. 2014 nebo přímo s novelizovaným zněním zákona o dani z nemovitých věcí, upřesňuje Petra Homolová.

Vlastník nemovité věci, který tuto nemovitou věc zahrnul do přiznání k dani z nemovitostí podaného v uplynulých letech, má povinnost podat daňové přiznání zejména pokud  realizoval  přístavbu, nástavbu nebo naopak části stavby zlikvidoval, v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo ke změně  druhu pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.

skoleni_8_6

A koho se povinnost podat daňové přiznání naopak vůbec netýká?

Povinnost podat daňové přiznání nemá ten, který kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na společných částech domu vlastní i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemku, který je užíván spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě. Tomuto poplatníkovi se sice v některých případech daň mírně zvýší, ale přiznání podávat nemusí. Správce daně mu daň vyměří z moci úřední.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).