Hlavní navigace

Daň z nemovitostí 2014: Jak na to?

26. 11. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

S lednem přijde termín pro odevzdání daňového přiznání k dani z nemovitostí. Co byste měli znát, než začnete vyplňovat samotný formulář?

S blížícím se koncem roku je potřeba začít tradičně myslet na první daňové povinnosti, které na vás budou čekat v tom příštím. Ještě než si začnete lámat hlavu s daňovým přiznáním k dani z příjmů fyzických osob, je třeba se zaměřit na daň z nemovitostí. Které věci mít na paměti, než se pustíme přímo do vyplňování formuláře daňového přiznání?

Musíte se přiznat nebo jen zaplatit?

Předně si uděláme pořádek v informacích, kdo se musí k dani z nemovitostí přiznat a kdo má za povinnost daň „pouze“ zaplatit. 

Daňové přiznání musíte podat v případě, že jste v letošním roce koupili nebo ještě koupíte nemovitost. Povinnost pro vás platí i pokud jste ji nabyli darem. V případě, že už nějakou dobu vlastníky nějaké nemovitosti jste, musíte podat formulář pouze za situace, že se u vás změnily okolnosti rozhodující pro vyměření daně, tedy například provedená přístavba či nástavba.

Pokud nebude zápis změn do katastru nemovitostí proveden letos i přesto, že jste o něj v tomto roce požádali, prodlouží se vám termín pro podání daňového přiznání o tři měsíce od konce toho, ve kterém byl zápis do katastru skutečně proveden.

V případě, že jste majiteli nemovitosti, ale k žádným změnám letos nedojde, nemusíte podávat daňové přiznání, stačí jen uhradit daň z nemovitostí. Tu byste měli obdržet předepsanou na složence od finančního úřadu.

Do kdy podat přiznání a do kdy daň zaplatit?

Daňové přiznání je nutné podat do konce ledna 2014. Pro poplatníky, kteří nechávají vše na poslední chvíli, daňový řád akceptuje ještě 5 pracovních dní, během kterých je možné se s podáním vyhnout sankci. Pak bude záležet na tom, zda finanční úřad klasifikuje absenci vašeho přiznání nálepkou opožděné nebo nepodané. Podáte-li formulář opožděně, nemusíte platit pokutu v případě, že nedosáhne 200 Kč. Jinak platí pokuta ve výši 500 Kč, jako dosud.

Nezapomeňte také, že pokud podáváte formulář v řádném termínu, můžete ho ještě poslední den této lhůty podat přes poštu, platí datum na razítku. Pokud využijete další 5denní lhůty již po řádném termínu, musí být už pátý pracovní den formulář na finančním úřadu, nestačí jej z pošty jen odeslat. 

Na platbu daně máte čas do konce května, pokud její celková výše nepřesáhla částku 5000 Kč. V opačném případě můžete platbu rozdělit na dvě splátky a tu druhou uhradit do konce listopadu. Dnem platby je až den, kdy se prostředky připíší na účet banky finančního úřadu.

Potřebujete aktuální znění zákona o dani z nemovitostí? Najdete ho spolu s řadou dalších na serveru Měšec.cz v sekci Zákony. Ta obsahuje kromě aktuálního znění i to budoucí s datem účinnosti a vyznačením změn, které platily dříve a které platí nyní.

Jak vypočítat daňovou povinnost?

Daňovou povinnost vypočtete vynásobením výměry nemovitosti sazbou daně, koeficientem platným pro vaši obec a místním koeficientem, který stanoví radnice. Výsledná daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

Konkrétní postup stanovení daňové povinnosti včetně vyplnění formuláře daňového přiznání k dani z nemovitostí si ukážeme v jednom z příštích článků o této dani.

O koeficientech okresních měst jsme vás informovali v článku Daň z nemovitostí 2014: Měli byste se obávat vyšší daně?

Najděte si svůj finanční úřad

Připomínáme také, že v roce 2013 došlo ke změnám ve správě daně z nemovitostí. Díky tomu se můžete přiznat k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti v rámci jednoho kraje na společném formuláři. 

Od letoška totiž správu daně provádí jen 14 finančních úřadů v krajských městech a v Praze, a proto je možné sloučit daňové povinnosti v rámci jednoho kraje za více různých nemovitostí.

Stejné sjednocení pochopitelně platí i pro samotnou platbu daně.

Jak tedy stanovit, pod které územní pracoviště budete spadat? To se odvozuje od vašeho místa pobytu nebo sídla právnické osoby, které měl finanční úřad k dispozici ještě před stěhováním spisů v rámci výše zmíněných novinek.

Pokud v kraji, kde nemáte místo pobytu ani sídlo, máte nemovitosti v územní působnosti několika finančních úřadů tak, jak fungovaly před rokem 2013, řídila se přednost volby územního pracoviště umístěním staveb. Pokud všechny vaše stavby spadaly pod působnost jednoho finančního úřadu, je váš spis umístěn na územním pracovišti, které vzniklo z tohoto finančního úřadu.

Pokud nemáte místo pobytu v kraji, kde máte nemovitosti a ty spadaly do různých obvodů finančních úřadů, rozhodovalo se o umístění vašeho spisu podle druhu staveb. 

FIN21

Problematika určení nového finančního úřadu, pod který od roku 2013 spadá váš spis, je komplikovaná. Věnovali jsme jí proto celý jeden článek, kde najdete podrobný postup i návodná schemata, jak stanovit, kde svůj spis nově najdete. Více si tedy přečtěte Daň z nemovitostí a změny v roce 2013 nebo vám pomůže tzv. převodový můstek, který najdete na serveru Měšec.cz.

Z těchto změn vyplývá i změna v číslech účtů finančních úřadů. Změnila se předčíslíčísla konkrétních účtů.

Hledáte vhodnou nemovitost? Najít ji můžete přes sekci o realitách na serveru Měšec.cz. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).