Hlavní navigace

Nezapomeňte na nevyčerpanou loňskou dovolenou

1. 10. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Do kdy je nutné vyčerpat zbytek dovolené? Kolik jí lze převést do příštího roku? Kdy propadá či zaniká nárok na dovolenou? Do konce října je potřeba vyřešit loňskou dovolenou. Dozvíte se, kdy lze uplatnit povinný nástup dovolené ze zákona, kdy vám propadne, zda ji lze převést a kdy ji vám proplatí.

Dovolená ze zákona

Úderem 1., resp. většinou 3. listopadu 2008 se letos již popáté uplatní povinný, automatický nástup nevyčerpané dovolené. Podle nového zákoníku práce se tak stane již podruhé, protože nový zákoník práce tento institut „nástupu dovolené ze zákona“ z dřívějšího, již zrušeného, zákoníku práce s určitými změnami převzal.

Klíčový první pracovní den

Rozhodující termín pro nástup dovolené je první pracovní den po 31. říjnu. Vzhledem k tomu, že 1. a 2. listopad letos připadl na víkend, pro většinu zaměstnanců bude prvním dnem rozhodným pro nástup dovolené až pondělí 3. listopadu 2008. Jestliže nevyčerpáte zbývající dovolenou v rozsahu 4 týdnů (nebo část z těchto 4 týdnů) do 31. prosince 2008, nárok na ni vám zanikne. Výjimkou jsou jen situace, kdy tuto dovolenou nevyčerpáte z důvodu čerpání rodičovské dovolené. Za nevyčerpanou dovolenou nelze poskytnout ani náhradu mzdy nebo platu, výjimku tvoří pouze případ skončení pracovního poměru. Ovšem pravidlo o povinném, automatickém nástupu dovolené 1., resp. 3. listopadu 2008 ze zákona se týká jen zaměstnanců, jejichž pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý rok 2007.

Ve zkratce

  • Nevyčerpaná dovolená z loňského roku propadá 31.12.2008.
  • Dovolená vám nepropadne, čerpáte-li mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.
  • Dovolenou lze proplatit pouze při skončení pracovního poměru.
  • Povinný nástup na dovolenou se týká jen zaměstnanců, kteří celý kalendářní rok 2007 pracovali u téhož zaměstnavatele.

Když se dovolená nestihne

Dobu čerpání dovolené vám určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené. Rozvrh by měl být vydán s předchozím souhlasem odborové organizace (pokud odbory u zaměstnavatele působí) tak, abyste mohli dovolenou vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Zaměstnavatel je povinen vám určit čerpání alespoň 4 týdnů dovolené v kalendářním roce, ve kterém vám právo na dovolenou vzniklo, jestliže váš pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok a máte-li alespoň na 4 týdny dovolené právo.

Jestliže zaměstnavateli brání v určení čerpání dovolené stanovené překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody, je povinen určit tuto dovolenou tak, aby skončila nejpozději do konce příštího kalendářního roku. Nemůže-li však zaměstnavatel určit čerpání dovolené ani do konce příštího kalendářního roku z důvodu čerpání rodičovské dovolené, určí dobu čerpání této dovolené až po skončení rodičovské dovolené.

Co jsou to stanovené překážky v práci zaměstnance
  • Výkon vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení,
  • uznaná dočasná pracovní neschopnost,
  • doba, kdy je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené.

Když nastane automatické čerpání

Neurčí-li vám zaměstnavatel dovolenou (s výjimkou případu, kdy v určení a čerpání dovolené brání čerpání rodičovské dovolené) ani do 31. října příštího kalendářního roku, je dnem vašeho nástupu na tuto nevyčerpanou dovolenou nebo její část první následující pracovní den, pokud vám ovšem nebrání v takovém nástupu dovolené stanovené překážky v práci. Jde o tzv. automatický (nucený, povinný) nástup nevyčerpané dovolené přímo ze zákona – zákoníku práce.

Nevyčerpáte-li dovolenou (v rozsahu „povinných“ 4 týdnů) ani do konce příštího kalendářního roku, právo na tuto dovolenou zaniká a dovolená vám lidově řečeno propadne. Bohužel, tuto dovolenou již nelze převádět k čerpání do dalšího („přespříštího“) kalendářního roku a zásadně ji nelze nahradit ani peněžitým plněním (tj. poskytnutím náhrady mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou).

Opět zde platí dvě výjimky. První je v případě překážky z důvodu čerpání rodičovské dovolené, kde pak dovolenou převést lze. Další se týká případů, kdy jste nemohli z naléhavých provozních důvodů nebo pro stanovené překážky v práci (viz box výše) vyčerpat dovolenou, která přesahuje 4 týdny, ani do konce příštího kalendářního roku. S vaším písemným souhlasem může být tato část dovolené vyčerpána do konce dalšího (tzv. „přespříštího“) kalendářního roku a o dovolenou nepřijdete.

Příklad: Zaměstnanci v r. 2007 vznikl nárok na 5 týdnů dovolené, přičemž do konce r. 2007 nevyčerpal 1 týden dovolené. Pokud jej nevyčerpá ani do 31. 12. 2008, může tento týden dovolené vyčerpat ještě do 31. 12. 2009, jestliže k tomu dá písemný souhlas. V případě, že tento 1 týden dovolené nevyčerpá ani do 31. 12. 2009, vznikne mu 1. 1. 2010 nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za tento 1 týden nevyčerpané dovolené. Jestliže však zaměstnanec písemný souhlas s převedením 1 týdne dovolené za r. 2007 k čerpání v r. 2009 neudělí, vznikne mu nárok na vyplacení náhrady již 1. 1. 2009.

Když to převedeme na současnou dobu, dnem nástupu na nevyčerpanou dovolenou z roku 2007 v rozsahu 4 týdnů nebo její část bude tedy 1. listopad 2008, resp. event. i 2. listopad, ale ve většině případů až 3. listopad 2008, tj. pondělí, které teprve bude pro většinu zaměstnanců prvním pracovním dnem po 31. říjnu 2008. Nebude-li tato dovolená vyčerpána do 31. prosince 2008, nárok na ni zanikne. Nevyčerpanou dovolenou za rok 2007, která přesahuje 4 týdny, je možno převést k odloženému čerpání až do roku 2009.

Příklad: Zaměstnanci v roce 2007 vznikl nárok na 4 týdny dovolené, přičemž do 31. 12. 2007 vyčerpal pouze 2 týdny. Jestliže mu zaměstnavatel nejpozději do 31. 10. 2008 neurčil (neurčí) nástup této zbývající dovolené v trvání 2 týdnů, nastupuje zaměstnanec dovolenou ze zákona 1. resp. 3. 11. 2008. Pokud např. v důsledku pracovní neschopnosti zaměstnanec dovolenou (uvedené 2 týdny nevyčerpané dovolené z roku 2007) nevyčerpá ani do 31. 12. 2008, ztratí na ni nárok a nebude mu poskytnuta ani náhrada mzdy nebo platu. Pokud však zaměstnanec nevyčerpá uvedenou dovolenou v důsledku čerpání rodičovské dovolené, nárok na ni neztratí a bude mu převedena k čerpání na dobu po skončení rodičovské dovolené (např. do r. 2009 nebo r. 2010).

Kdy dovolená propadá?

Jestliže nevyčerpáte „povinné“ 4 týdny dovolené ani do konce příštího kalendářního roku (tedy například dovolenou za kalendářní rok 2007 do konce roku 2008), právo na tuto dovolenou zaniká. Dovolená vám však takto propadne pouze v případě, že jsou u vás současně splněny tyto podmínky:

  1. váš pracovní poměr trval celý předešlý kalendářní rok (2007),
  2. vzniklo vám právo na alespoň 4 týdny dovolené,
  3. jde o dovolenou do rozsahu 4 týdnů z předešlého roku (2007).

Čerpání rodičovské dovolené je jediným důvodem, pro který dovolená v rozsahu do 4 „povinných“ týdnů nemůže propadnout.

Zaměstnavatel vás sankcionovat nemůže

Nyní již znáte pravidla pro čerpání dovolené. Pokud odmítnete od 1. (resp. 3.) listopadu 2008 výkon práce po dobu, kdy máte čerpat dovolenou ze zákona, nemůže proti vám zaměstnavatel vyvodit platným způsobem žádné sankce. Povinný nástup dovolené ze zákona je jednou ze dvou výjimek z pravidla, že dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel.

Pokud naproti tomu odmítnete 1. (resp. 3.) listopadu 2008 předepsanou dovolenou nastoupit, zaměstnavatel by vám rozhodně neměl po dobu, kdy máte čerpat dosud nevyčerpanou dovolenou, výkon práce umožnit. Přípustné pochopitelně nejsou ani žádné vzájemné dohody o nerespektování příslušných ustanovení zákoníku práce.

Automatickému nástupu dovolené 1. (potažmo v pondělí 3.) listopadu 2008 (nebo jiný příslušný den) však může zaměstnavatel zabránit tím, že do 31. října 2008 vám určí nástup dovolené tak, abyste si ji mohli vyčerpat do konce roku 2008, tedy například během vánočního období. To je běžné zvláště v situaci, kdy vás v inkriminovaných počátečních listopadových dnech potřebuje pro plnění naléhavých zakázek. Uplatnění institutu povinného nástupu a čerpání dovolené totiž nemusí být příjemné ani pro zaměstnavatele – obvykle z důvodu případných provozních obtíží a problémů s nahrazením nepřítomného pracovníka, ani pro zaměstnance – např. z důvodu pro dovolenou v nikoliv zrovna nejpříhodnějším ročním období.

Tip do článku - účto fakturace duben

Rozhodnutí zaměstnavatele o termínu čerpání dovolené musí padnout nejpozději do konce října!

Resumé

Pravidlo o nuceném nástupu nevyčerpané dovolené z loňského roku 2007 dne 1. (potažmo 3.) listopadu 2008 se týká jen dovolené (nebo její části) v rozsahu 4 týdnů a jen zaměstnanců, jejichž pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý rok 2007. Povinné čerpání dovolené nastává přímo ze zákona, není k němu nutný souhlas váš ani souhlas nebo pokyn vašeho zaměstnavatele. Pravidlo o automatickém nástupu dovolené platí za stanovených podmínek jen pro loňskou dovolenou.

Zaměstnavatelé často chybují v tom, že nutí zaměstnance k povinnému vyčerpání dovolené během příslušného kalendářního roku, za nějž náleží, (t.j. během letošního roku) i přesto, že nejde o zbytek loňské, ale letošní dovolené. Nicméně zaměstnavatel má na takový postup právo, ovšem pak nejde o uplatnění pravidla o nuceném nástupu dovolené, nýbrž o určení doby (nástupu) čerpání dovolené zaměstnavatelem zaměstnanci.

Anketa

Máte už vyčerpánu loňskou dovolenou?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).