Hlavní navigace

Nepoctivá veřejná soutěž? Až tři léta "natvrdo"!

5. 6. 2007
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Veřejné soutěže jsou dnes na denním pořádku. O zakázky soupeří firmy - a každá chce zvítězit. Kdo si ale počíná nepoctivě, může dopadnout tvrdě. A nejen při podvodech s veřejnými zakázkami. Stačí včas neuvalit konkurz... Jaký trestní postih a komu hrozí?

Dnešní zastavení u „ekonomických“ paragrafů trestního práva věnujeme pohledu na trestněprávní řešení poruch, které vznikají při konkurzu, veřejné soutěži a veřejné dražbě. Ve všech případech jde o ochranu zákonného a spravedlivého postupu a ochranu majetkových práv dotčených subjektů.

Konkurz

Aby byla jistota, že konkurzní řízení bude probíhat, jak má, a návrh na konkurz bude podán tehdy, když jsou pro to splněny závazné zákonné podmínky, vymezuje Trestní zákon v ustanovení § 126 trestný čin Porušení povinnosti v řízení o konkurzu, kterého se dopustí ten, kdo po prohlášení konkurzu maří nebo hrubě ztěžuje výkon funkce správce konkurzní podstaty, a tím ohrozí úplné a správné zjištění majetku patřícího do konkurzní podstaty nebo zpeněžení tohoto majetku. Stejného trestného činu se dopustí ten, kdo nesplní svou zákonnou povinnost podat návrh na prohlášení konkurzu.

Za oba druhy tohoto protiprávního jednání hrozí pachateli trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákaz činnosti, případně peněžitý trest.

Veřejná soutěž a dražba

Náležitá ochrana je věnována i tomu, aby veřejné soutěže nebo veřejné dražby probíhaly způsobem, který stanoví zákon, a narušitelé takto stanoveného postupu mohli být hnáni k odpovědnosti. Proto je dána skutková podstata trestného činu Pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě, která v ustanovení § 128a stanoví, že ten, kdo v souvislosti s veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch zjedná některému soutěžiteli nebo účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky na úkor jiných soutěžitelů, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Přísnější trest odnětí svobody na dvě léta až osm let čeká pachatele jestliže

  1. spáchá výše uvedený čin jako vyhlašovatel nebo pořadatel veřejné soutěže nebo veřejné dražby, člen privatizační komise, licitátor nebo jako člen organizované skupiny,
  2. způsobí takovým činem značnou škodu nebo pro jiného získá značný prospěch.

Stejně bude potrestán, kdo za těchto okolností přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch.

Další formy tohoto trestného činu jsou stanoveny v ustanovení § 128b:

FIN21

Kdo se dopustí pletich v souvislosti s veřejnou soutěží tím, že

  1. lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti v soutěži,
  2. jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v soutěži, nebo
  3. žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v soutěži,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Ustanovení § 128 c postihuje obdobné jednání směřující k narušení dražebního řízení.

Nepravdivé potvrzení

Trestný čin Vystavení nepravdivého potvrzení podle § 129 chrání důvěryhodnost a pravdivost potvrzení finančních institucí a bank, a proto ten, kdo by jménem banky nebo jiné právnické osoby oprávněné k provozování finanční činnosti podle zákona nebo jako auditor vystavil jinému nepravdivé potvrzení o jeho finanční situaci nebo majetkových poměrech, může očekávat za tento trestný čin od soudu trest odnětí svobody až na dvě léta nebo zákaz činnosti nebo peněžitý trest.

Anketa

Jsou manipulace s veřejnými soutěžemi dostatečně potrestány?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).