Hlavní navigace

Nemáte na nájem? Chystá se ochrana dočasných neplatičů. Občanů i firem

9. 4. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Nemáte peníze na nájem? Nájemci bytů, ale i obchodních prostor budou moci nadále bydlet/podnikat i bez placení. Ale neznamená to, že si teď mohou dělat cokoli. Pronajímatelé však z toho nadšeni nebudou.

Poslanci 8. dubna schválili omezení výpovědi z nájmu pro nájemníky i firmy, kteří nemají na zaplacení kvůli krizi spojené s epidemií. Současně nová úprava myslí i na práva pronajímatelů bytů a prostorů určených k podnikání. Opatření ještě musí odhlasovat Senát a podepsat prezident.

Pokud nemáte na nájem kvůli opatření spojeným s šířením koronaviru (to je podmínka), nesmí vám pronajímatel dát kvůli tomu výpověď. Odložení nájmu pro nájemníky platí do konce července 2020. Ovšem pouze za předpokladu, že prodlení s platbou nájemného vzniklo až po 12. březnu 2020 a vy prokážete, že nemáte peníze kvůli mimořádným opatřením, které vám znemožnily nebo ztížily nájemné zaplatit. Nájemné za 4 měsíce (březen až červenec) pak musíte doplatit nejpozději do 31. prosince 2020. Pokud ne, bude to důvod k výpovědi bez výpovědní lhůty. (V původním návrhu schváleném vládou byl termín zaplacení stanoven až do konce května roku 2021 – ten tedy neplatí). Ochranná doba nájemníka se tak zkrátila o 5 měsíců.

Ochrana nájemníka před výpovědí tedy rozhodně není cílená na dlouhodobé problémové neplatiče. Odklad platby nájemného se nevztahuje na placení nákladů spojených s bydlením jako je platba záloh na energie a služby. Pronajímatel také může od nájemníka požadovat za dobu neplacení nájemného úroky z prodlení.

Pronajímatel vám ale může dát výpověď, jestliže pomine důvod neschopnosti platit nájem v návaznosti na vládní omezení, nejdříve se tak ale může stát po skončení nouzového stavu, a pokud je pronájem jediným zdrojem jeho obživy. Jestliže si odložíte splatnost nájemného a poté vypovíte pronajímateli nájemní smlouvu, má právo jej po vás vymáhat v souladu s občanským zákoníkem.

Nemáme na nájem. Leták v podchodu v městské části Ostrava-Jih.
Autor: Dalibor Z. Chvátal

Nemáme na nájem. Leták v podchodu v městské části Ostrava-Jih.

Výpověď z nájmu nemůžou dostat ani OSVČ a firmy

Podobná pravidla platí i pro nájemníky, kteří pronajaté prostory využívají ke komerčním účelům a podnikání. Podnikatelé, kteří museli kvůli nařízení vlády uzavřít provoz mohou požádat o odklad nájemného o tři měsíce.

Pronajímatel vám nemůže nájem vypovědět v případě, že k prodlení s platbou došlo mezi 12. březnem 2020 až 30. červnem 2020 a vy prokážete, že se tak stalo kvůli omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které vám znemožňuje nebo podstatně ztěžuje provozování podnikatelské činnosti. Pozor, úroky z prodlení za platbu nájmu vám můžou narůstat po celou dobu, kdy nájemné neplatíte. Stejně tak platí, že za služby spojené s pronájmem musíte platit, i v případě, že zažádáte o doklad nájemného.

Nájemné a všechny závazky s ním spojené musíte zaplatit nejpozději do 31. prosince 2020. (Původní návrh zákona počítal až s termínem 31. března 2022 – ten tedy neplatí.)  Pokud nájemné nezaplatíte ani do tohoto termínu, může vám dát pronajímatel výpověď do 5 dnů. Jestliže je však už teď jasné, že nájemné neuhradíte vůbec (třeba protože jste ukončili podnikatelskou činnost), můžete dostat výpověď do 5 dnů bez dvouleté čekací lhůty.

Nemáme na nájem. Leták v podchodu v městské části Ostrava-Jih.
Autor: Dalibor Z. Chvátal

Nemáme na nájem. Leták v podchodu v městské části Ostrava-Jih.

Z jiných důvodů vám ale pronajímatel dát výpověď může. Například v případě, že pronájem užíváte k jiným účelům, než stanovuje smlouva. Pronajímatel vám také může dát výpověď, jestliže pomine důvod neschopnosti platit nájem v návaznosti na vládní omezení, nejdříve se tak ale může stát po skončení nouzového stavu, a pokud je pronájem jediným zdrojem obživy pronajímatele.

Odložit jde i půjčka od Státního fondu rozvoje bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj současně zavádí možnost odložení splatnosti splátek úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení, a to až do 30. listopadu 2020. Opět ale musíte doložit, že nemůžete splácet kvůli zavedeným opatřením. Odložení splátek není povinné, platí jen pro ty, kteří si splátky odložit chtějí.

skoleni_18_3

Uvědomujeme si, že na mnohé nájemníky dnes dopadá situace velmi citelně a ohrožuje je to v jistotě bydlení. Proto se snažíme přijmout taková opatření, která je posílí. Náš návrh předpokládá například omezení možnosti výpovědi nájmů, pokud lidé nebudou moci nájem uhradit, odložení splatnosti úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a i některých dalších poplatků, které souvisí s bydlením, uvedla Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj.

Další plánované opatření ministerstva má pomoci pronajímatelům. Prodlužuje lhůtu pro doručení vyúčtování služeb a energií uživatelům bytů a nebytových prostor v bytových domech, a to o čtyři měsíce, tedy do konce srpna tohoto roku. Řada dodavatelů služeb nejspíš nebude schopná dodat včas potřebné podklady pro rozeslání vyúčtování služeb. Mohlo by kvůli tomu dojít k překročení lhůt pro vyúčtování přeplatků a nedoplatků, které podle zákona o službách podléhá nemalým sankcím.

Termíny a podmínky

Občané – nájemci bytů

 • Odklad nájemného platí od 12. března 2020 do 31. července 2020 – čtyři měsíce.
 • Dlužné nájemné musíte zaplatit do 31. prosince 2020 – toto je ochranná doba.
 • Odklad platby nájemného se nevztahuje na placení nákladů spojených s bydlením jako je platba záloh na energie a služby.
 • Lhůta pro doručení vyúčtování služeb a energií se prodlužuje do 31. srpna 2020.
 • Splátky úvěrů Státního fondu rozvoje bydlení lze odložit do 30. listopadu 2020.
 • Nájem nelze ukončit do lhůty výše, pokud je důvodem neplacení současná situace kvůli COVID-19.
 • Nájem ale lze ukončit z jiných důvodů.
 • Pokud nájem nebude uhrazen v nejzazším termínu (viz výše), následná výpověď je bez výpovědní doby.

OSVČ a firmy – prostory k podnikání

 • Odklad nájemného platí od 12. března 2020 do 31. června 2020 – tři měsíce.
 • Odklad platby nájemného se nevztahuje na placení nákladů spojených s úžíváním pronájmu jako je platba záloh na energie a služby.
 • Dlužné nájemné musí zaplatit do 31. prosince 2020 – toto je ochranná doba.
 • Nájem nelze ukončit do lhůty výše, pokud je důvodem neplacení současná situace kvůli COVID-19.
 • Nájem ale lze ukončit z jiných důvodů.
 • Nadále však mohou běžet úroky z prodlení za pozdní úhradu nájemného.
 • Pokud je pro pronajímatele pronajímání jediným zdrojem příjmů, může dát po skončení nouzového stavu výpověď.
 • Výpověď může pronajímatel dát i tehdy, pokud sám nájemce prohlásí, nebo je více než zřejmé, že dlužné nájemné ve lhůtě výše neuhradí.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).