Hlavní navigace

TRINITY BANK zrušila akční nabídku a změnila ceník bez ohlášení předem

9. 4. 2020
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Měla to být akční nabídka pro 10 000 nejrychlejších klientů, top spořicí účet na trhu. V březnu přišlo první snížení úrokových sazeb, v dubnu druhé, ale zásadní. Jenže tím změnila svůj ceník služeb.

Jako na houpačce. Tak se dají nazvat změny úrokových sazeb TRINITY BANK. Během dvou měsíců je změnila dvakrát, a to přes masivní probíhající kampaň na nové klienty.

Měla to bý výstavní nabídka na trhu k oslavě roku existence banky. Spořicí účet nazvaný jako Narozeninová Super Výhoda+ nasadil vyzývavou úrokovou sazbu 2,08 % p.a. pro vklady nad 1 milion korun. Už loni banka měla akční nabídky pro „omezené“ množství klientů, které však postupně prodlužovala pro další a další.

První redukce přišla již po měsíci, přesněji od 19. března 2020. Nejvyšší úroková sazba klesla z 2,08 % p.a. na 1,61 % p.a. a zároveň kleslo pásmo již na 250 000 Kč pro získání vyšší sazby. Z toho klienti nadšení nebyli, ale vlivem snížení úrokových sazeb ČNB se to dalo očekávat a stále šlo o dobrou nabídku.

Mimořádné snížení úrokových sazeb Českou národní bankou se snažíme minimalizovat a v rámci našich spořicích účtů jej nepromítáme v plné výši. I za aktuální situace chceme našim klientům nabídnout to nejlepší spoření na trhu bez omezujících podmínek a s možností mít finance kdykoliv k dispozici, uvedla tehdy Eva Čerešňáková, ředitelka komunikace a tisková mluvčí Trinity Bank.

Větší rána přišla přesně za tři týdny na Zelený čtvrtek 9. dubna 2020, od tohoto dne úroková sazba klesla plošně na 0,92 % p.a. a narozeninovou akci banka oficiálně ukončila. Své zdůvodnění napsala klientům na webu (na konci článku).

Jak šel čas s TRINITY BANK a jejími úrokovým sazbami u spořicího účtu

Změna úrokových sazeb spořicích účtů TRINITY BANK
Produkt/akce Platnost od–do Úroková sazba p.a.
Narozeninová Super Výhoda+ 9. 4. 2020 – dosud 0,92 % p.a.
Narozeninová Super Výhoda+ 19. 3. 2020 – 8. 4. 2020 1,58 % do 250 000 Kč
1,61 % nad 250 000 Kč
Narozeninová Super Výhoda+ 10. 2. 2020 – 18. 3. 2020 1,58 % do 250 000 Kč
1,88 % 250 000 – 1 mil. Kč
2,08 % nad 1 mil. Kč
Výhoda + garance sazby do května 2020 1,58 % p.a. bez omezení

Ceník služeb a úrokové sazby v jednom

Na banku naštvaní klienti v podstatě obratem začali psát do redakce Měšce s poukazem na její neseriózní jednání. TRINITY BANK totiž prudce snížila úrokové sazby i u staršího produktu Spořicí účet Výhoda+.

Krok TRINITY BANK lze pochopit, ač je pro klienty zklamáním. Jako zodpovědná banka ostatně ani nemohla postupovat jinak. Ale ne ze dne na den.

V tomto případě nejspíš porušila zákon o platebním styku, myslí si někteří její klienti. Ve svých sazebnících totiž uváděla akční úrokovou sazbu jako jednu celou sazbu, v tom případě je její povinností klienty informovat o snížení úrokové sazby (tedy zhoršení podmínek) min. 2 měsíce předem. To se nestalo, banka snížila sazbu ze dne na den všem.

Přitom není jediná, která sazby snižuje bez ohlášení, ale jiné banky na to jdou chytřeji a k základní sazbě přidávají sazbu bonusovou (se kterou si mohou dělat, co chtějí a kdy chtějí).

Akční úrokovou sazbu TRINITY BANK vydávala za marketingovou akci a v podmínkách akce transparentně uváděla možnost zrušení:

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodů akci zkrátit, prodloužit, přerušit, zrušit nebo aktualizovat její podmínky.

Naproti tomu sazebník banky je oficiální dokument, se kterým si nemůže hýbat ze dne na den podle libosti. A TRINITY BANK jako jediná banka má úrokové sazby součástí sazebníku cen a služeb, zatímco ostatní banky mají toto rozdělené: sazebník služeb a úrokové sazby.

Definuje to zákon č. 370/2017 Sb. o platebním styku, § 152, ods. 1:

Navrhuje-li poskytovatel uživateli změnu závazku z rámcové smlouvy, musí tak učinit na trvalém nosiči dat způsobem uvedeným v § 131 odst. 3 nejpozději 2 měsíce přede dnem, kdy má podle návrhu změna závazku z rámcové smlouvy nabýt účinnosti.

Screen z webu banky ze dne publikace článku však ukazuje, že ke změně došlo s okamžitou platností. Samotný dokument pak sice mění jen úrokové sazby, ale to je jen jedna ze součástí ceníku. V tom případě by banka stávajícím klientům měla dodržet ještě po dobu dvou měsíců původní, v ceníku uvedenou úrokovou sazbu, a teprve poté ji snížit. Jinak by jí to mohl připomenout finanční arbitr. Alespoň to si někteří klienti banky myslí.

Banka může ceník měnit jak chce, ale musí to oznámit nejméně 2 měsíce předem. Ne až v den změny, ledaže by to byla změna ve prospěch zákazníka.
Autor: Dalibor Z. Chvátal

Banka může ceník měnit jak chce, ale musí to oznámit nejméně 2 měsíce předem. Ne až v den změny, ledaže by to byla změna ve prospěch zákazníka.

Jenže nic z toho se nestane. Sazebník TRINITY BANK je sice nepřehledný a web ještě více, ovšem ve všeobecných obchodních podmínkách (verze od 20. února 2020), které všichni její klienti zcela jistě četli a odsouhlasili, to banka uvádí doslova tučně.

Bod 68:

Ceník TRINITY BANK je rozdělen na části, které upravují úrokové sazby a poplatky platné pro jednotlivé segmenty klientely TRINITY BANK. Příslušnost Klienta k segmentu klientely stanovuje TRINITY BANK a Klienta informuje formou předání příslušného Ceníku TRINITY BANK.

Takže banka říká, že na jednom místě jsou ceny i úrokové sazby. Pokračujeme dál bodem 69.

Ceník TRINITY BANK může být v průběhu času v přiměřeném rozsahu měněn, a to zejména z důvodů (i) rozvoje poskytovaných služeb, (ii) změn právní úpravy, (iii) vývoje na trzích investičních a bankovních služeb, včetně vývoje tržní praxe, anebo vývoje na trzích, které poskytování služeb ovlivňují, (iv) změn nákladů TRINITY BANK na své financování, (v) plnění povinnosti obezřetného výkonu činností TRINITY BANK, (vi) změn technologií a organizačních procesů v TRINITY BANK a (vii) dalších objektivních skutečnostech. O změnách bude Klient informován v prostorách poboček/obchodních míst TRINITY BANK, na Internetových stránkách TRINITY BANK a popř. též prostřednictvím služby Internetového bankovnictví. Pokud je změna Ceníku TRINITY BANK založena na změně referenčních sazeb, je TRINITY BANK oprávněna změnu provést bez předchozího oznámení Klientovi, s tím, že Klient bude o změně informován bez zbytečného odkladu po účinnosti změny.

Pokud je změna Ceníku TRINITY BANK založena na změně úrokových sazeb, uplatní se nová výše úrokové sazby na všechny existující účty ode dne účinnosti změny Ceníku TRINITY BANK. Změna Ceníku TRINITY BANK nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění aktualizovaného znění Ceníku TRINITY BANK na internetových stránkách TRINITY BANK a pobočkách/obchodních místech TRINITY BANK, není-li v aktualizovaném znění Ceníku TRINITY BANK uvedena jiná doba účinnosti. Část Ceníku TRINITY BANK, která se vztahuje k platebním službám, a změna, která není založena na změně referenčních sazeb či změně úrokových sazeb, se mění postupem a ve lhůtách dle článku 131–134 VOP.

Jinými slovy to znamená, že pokud by došlo ke změně poplatků a cen, či přesněji k jejich zdražení, musí vám to TRINITY BANK (a jakákoli banka) oznámit nejméně 2 měsíce předem. Pokud dochází naopak ke slevě, změna může platit ihned.

Úrokovou sazbu však banka může změnit obratem, vyjma běžících obchodů, u nichž je smluvně fixována (termínované vklady, hypotéky, spotřebitelské úvěry). Vzhledem k tomu, že její spořicí účty mají tzv. plovoucí úrokovou sazbu, může se kdykoli změnit. To je daň za možnost peníze kdykoli vybrat bez výpovědní lhůty. A převést je třeba jinam, kde je úrok vyšší. Žel, těch možností moc není.

Aktualizováno 9. 4. 2020 ve 12:45 hod. o vyjádření banky:

Pro změnu závazku z rámcové smlouvy (tj. smlouvy, na jejímž základě banka provádí pro klienta platební transakce jednotlivě neurčené, jak je definováno v zákoně o platebním styku), platí obecně povinnost oznámení zamýšlených změn s dvouměsíčním předstihem. Obdobné pravidlo je ostatně obsaženo též ve všeobecných obchodních podmínkách Trinity Bank. Zákon nicméně z této zásady definuje výjimky, přičemž jednou z nich je okamžitá jednostranná změna úrokové sazby, je-li založena na změně referenční sazby (tj. v případě českých bank zejména úrokové sazby vyhlašované ČNB). Obdobný postup byl mezi klienty a Trinity Bank sjednán v čl. 69 Všeobecných obchodních podmínek. Jsou-li tedy změny ceníku u rámcových smluv představovány změnou úrokové sazby, založenou na změně referenční sazby, může Trinity Bank k takové změně přistoupit ihned za předpokladu, že o ní následně klienty bez zbytečného odkladu informuje. Vzhledem k razantnímu snížení úrokových sazeb ze strany ČNB proto byla Trinity Bank nucena postupovat shora smluveným (a zákonem předvídaným) způsobem.


Sdělení banky pro klienty

Vážení klienti,

velmi si vážíme Vaší důvěry a dosavadní úspěšné spolupráce. Během našeho pětadvacetiletého působení na trhu i po celou dobu naší vzájemné spolupráce jsme Vám vždy poskytovali nadstandardní zhodnocení vkladů. Zároveň jsme pro Vás po celou dobu trvání vysokých sazeb ČNB zajistili výjimečné zhodnocení Vašich prostředků. I nadále, při zohlednění aktuálního stavu a zavedených opatření, Vám chceme nabízet nejlepší spořicí účet, a to bez zbytečných omezení a podmínek.

Vzhledem k vládou vyhlášenému nouzovému stavu v ČR a přijatým stabilizačním opatřením ze strany České národní banky jsme nuceni ukončit všechny současné marketingové akce týkající se spořicího účtu Výhoda+ k termínu 8. 4. 2020. Namísto akční úrokové sazby, kterou jste obdrželi v rámci marketingové akce „Zvýhodněná úroková sazba na Spořicím účtu Výhoda+“, případně „Narozeninová Super Výhoda“, bude Váš spořicí účet Výhoda+ nově úročen sazbou 0,92 % p.a. dle aktuálně platného ceníku.

Ke stejnému datu dochází rovněž k úpravě ceníkových sazeb. Spořicí účet Výhoda+ bude nově úročen rovněž sazbou 0,92 % p.a. Firemní Výhoda+ bude nově úročena sazbou 0,70 % p.a. Aktuální znění ceníků najdete v dokumentu.

I přes veškerá opatření, která omezují každodenní život nás všech, je hospodaření Trinity Bank ve zdravé kondici. Hodnota akcií Trinity Bank je stabilní a nekolísá jako u jiných finančních institucí obchodovaných na akciových trzích. Dále je Trinity Bank dlouhodobě zisková, a i v loňském roce jsme překročili plán zisku. Akcie banky tak přinášejí pro akcionáře zajímavé zhodnocení. Velmi vysoká kapitálová přiměřenost přesahující dlouhodobě 20 % a vysoká míra likvidity řadí při zohlednění těchto finančních ukazatelů Trinity Bank na jedno z předních míst na bankovním trhu. To vše potvrzuje stabilitu banky a správnost zvolené obchodní strategie.

V nabídce máme i další konzervativní produkty pro dlouhodobější zhodnocení Vašich prostředků s vyšší mírou výnosu. V případě zájmu kontaktujte, prosím, svého bankéře.

školení září Dáša

I v této mimořádné době je pro nás důležité udržet si Vaši přízeň a důvěru. Náš tým profesionálních bankéřů je Vám každý den po celou pracovní dobu k dispozici a kdykoliv se na ně můžete telefonicky obrátit ohledně aktuálních možností nejvýhodnějšího zhodnocení Vašich prostředků. Kontakty na svého bankéře jsou přiloženy k této zprávě.

Děkuji Vám za Vaši důvěru i pochopení a přeji Vám krásné Velikonoce,

S úctou

Ing. Radomír Lapčík, LL

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).