Hlavní navigace

Některým studentům se prodloužila doba studia na škole. Ale teď si musí platit zdravotní pojištění

27. 5. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Studujete na vysoké škole a už jste oslavili 26. narozeniny? Odteď už si musíte platit zdravotní pojištění sami, i když jste studijní „přesčas“ nezavinili.

Může to být poměrně běžná situace. Po skončení střední školy jste se nedostali hned napoprvé na vysokou školu, a tak jste si dali rok pauzu. Nebo jste studium na rok přerušili a odjeli cestovat po světě. Anebo jste jako děti na základní školu nastoupili s odkladem a na vysoké škole se ještě kvůli covidu-19 protáhlo studium, jako se to například stalo dceři našeho čtenáře, pana Luďka. Najednou je vám 26 let a vy ještě stále nemáte vysokou školu dokončenou.

Dcera se narodila v srpnu, takže na základní školu nastoupila až v 7 letech. Po maturitě na střední škole šla hned na vysokou školu. Nastoupila do bakalářského programu „Pozemní stavby“ na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích, který je na 4 roky, ale škola ho kvůli covidu prodloužila na 5 let, protože nebylo možné zajistit studijní materiály. A tak se jí „poštěstilo“, že letos v létě, přesně mezi 1. a 2. ročníkem následujícího magisterského programu, dosáhla 26 let, vysvětluje pan Luděk tak dlouhou přítomnost dcery na vysoké škole. Luďkovu dceru tedy ještě čeká poslední, pátý ročník, kdy už si bude muset platit zdravotní pojištění sama.

Každopádně, pokud jste stále ještě studenty vysoké školy v řádném bakalářském nebo magisterském studiu, ale už jste oslavili 26. narozeniny a nejste zároveň zaměstnanci nebo nepobíráte invalidní důchod, pak se vás právě začala týkat povinnost platit si zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). V den vašich narozenin stát za vás přestává pojistné platit.

Výše pojistného pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) pro rok 2022 je 2187 Kč měsíčně.

Záleží na tom, který den na vaše narozeniny připadá. Měsíc, ve kterém narozeniny oslavíte, je ještě v režii státu.

Například:

  • Narozeniny slavíte 1. června 2022 – máte zaplacený ještě celý červen, platíte až od 1. července.
  • Narozeniny slavíte 30. června 2022 – od 1. července už jste povinným plátcem zdravotního pojištění.

Jediná výjimka u studentů, kteří už dosáhli věku 26 let a stát jim i nadále platí zdravotní pojištění, jsou studenti prvního doktorského studia. Ti totiž vystudovat do 26 let opravdu nestačí, proto za ně stát odvádí zdravotní pojištění, a to bez omezení horní věkovou hranicí.

Distančně, nebo denně, z pohledu zdravotní pojišťovny je to jedno

Za studenty vysokých škol hradí stát pojistné u všech typů formy studia. Nerozlišuje, jestli studujete distančně, tedy dálkově, kombinovaně, nebo prezenčně (denně). Ve všech těchto případech jste jednoduše studenti. Jen v případě kombinovaného nebo distančního studia nesmíte mít zaměstnání, u kterého vzniká vašemu zaměstnavateli povinnost odvádět za vás zdravotní pojištění. Nesmíte také podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Jediným limitem je zde věk 26 let.

Jediný typ příjmu, který smíte mít, je práce na dohodu o provedení práce (DPP) s maximálním příjmem 10 000 Kč, nebo na dohodu o pracovní činnosti s maximálním příjmem 3499 Kč.

Doktorandi, mezi jejichž povinnosti patří publikační činnost, si musejí dát pozor na autorské honoráře. Jakmile jejich měsíční příjem převýší částku 10 000 Kč, jsou automaticky považování za OSVČ.

Pokud jako student vysoké školy, kterému už bylo 26 let, nevyděláváte ani brigádně, abyste si mohli zaplatit zdravotní pojištění, pak není jiné cesty, než aby vám finančně pomohli rodiče.

Zapomeňte na podvody s průkazem pojištění

Je důležité vědět, že platbě pojistného se nevyhnete a svůj věk před zdravotní pojišťovnou neutajíte. Do informačního systému pojišťovny spadnete automaticky a při neplacení vám začnou nabíhat dlužné pojistné a s nimi i penále.

S touhle šlamastykou se pojí i další věc: s pojištěním nejsou žerty a podvody s pojišťovací kartičkou (tedy s průkazem pojištěnce), kterou jste dostali jako nezaopatřené děti, se nevyplácejí.

Pokud by pojišťovna zjistila až zpětně, že pacient nebyl v době ošetření jejím pojištěncem, vymáhala by již zaplacenou částku po něm, nebo po jeho nové pojišťovně, například u přeregistrace, kdy klient přešel k jiné pojišťovně, ale u lékaře by stále ještě používal kartičku původní zdravotní pojišťovny, upozorňuje tisková mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Pokud by vás napadlo prokázat se průkazem pojištěnce ve chvíli, kdy už u dané pojišťovny pojištění nejste, můžete za to dostat pokutu do výše 5000 Kč (tedy kromě toho, že si zaplatíte veškeré náklady na poskytnutou zdravotní péči). Pokutu vám může dát zdravotní pojišťovna až do 3 let od chvíle, kdy jste se nechali ošetřit s neplatnou kartičkou pojištěnce.

Registrace na úřadu práce nepomůže

Student, který po skončení vysoké školy nepokračuje v dalším studiu a zároveň si ještě nenašel práci, vyřeší svou situaci tím, že se přihlásí na úřad práce, který za něj zdravotní pojištění i nadále hradí.

Toto však student, který dosáhl 26 let a stále je ještě studentem vysoké školy, udělat nemůže. Do evidence úřadu nemůže být zaregistrovaná osoba, která se soustavně připravuje na budoucí povolání. Výjimkou jsou jen studenti, kteří při studiu alespoň 12 měsíců pracovali a hradili si, nebo zaměstnavatel za ně odváděl, důchodové pojištění.

Podle mluvčí Úřadu práce Kateřiny Beránkové je z pohledu úřadu osobou soustavně se připravující na budoucí povolání student, který studuje v denním studiu:

  • na střední škole
  • konzervatoři
  • vyšší odborné škole
  • jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky
  • v prezenčním studiu na vysoké škole

Jedinou možností, jak se v době studia zaregistrovat na úřadu práce, je tedy varianta přejít na jinou formu studia, distanční, nebo kombinovanou, pokud to studovaný obor umožňuje.

Sociální pojištění student od 26 let platit nemusí

Zatímco zdravotní pojištění si 26letý student musí začít platit, netýká se ho tato povinnost u plateb sociálního pojištění u České správy sociálního zabezpečení. Nepracující student je považován za osobu bez zdanitelných příjmů, na kterou se povinnost hradit sociální pojištění nevztahuje.

Jakmile by si však našel ke studiu zaměstnání, jehož podmínky už odpovídají povinnosti hradit pojistné na sociální zabezpečení, pak tato povinnost přechází na zaměstnavatele. V případě, že by student začal pracovat jako OSVČ, musí se k platbám pojistného na sociální zabezpečení přihlásit sám.

Rodiče „starých“ studentů ztrácejí nárok na přídavky i na slevy

26. narozeniny studenta s sebou nesou i další nepříjemnosti než jen nutnost hradit si zdravotní pojištění. Například tu, že rodiče, jejichž dítě je v tomto věku stále ještě na vysoké škole, ztrácejí možnost uplatnit daňovou slevu na dítě. Tu může uplatnit vždy jen jeden z rodičů, a to za příjmy z předchozího kalendářního roku, které přesáhly alespoň 6násobek minimální měsíční mzdy. Pro rok 2022 se jedná o 97 200 Kč.

Přehled slev na dani za děti 2022
Druh slevy Roční Měsíční
Sleva na 1. dítě 30 408 Kč 1267 Kč
Sleva na 2. dítě 22 320 Kč 1860 Kč
Sleva na 3. a každé další dítě 27 840 Kč 2320 Kč

Také si můžete přečíst: Sleva na dani na dítě

A také ti rodiče, kteří mají malé příjmy, přijdou úderem 26. narozenin svého studenta rázem o přídavky na dítě. U studenta ve věku od 15 do 26 let se nejčastěji jedná o částku 700 Kč měsíčně. Na přídavky na děti má právo každá rodina, jejíž čistý příjem je nižší než 3,4násobek životního minima rodiny. To je nejnižší společensky uznaná hranice peněžních příjmů, které slouží k zajištění výživy a dalších základních potřeb. Toto minimum však nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení a určuje se podle věku dítěte.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).