Hlavní navigace

Radomír Lapčík: Osobní bankovnictví je pro nás standard

30. 11. 2009
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Moravský Peněžní Ústav je známý vstřícnými sazbami vkladů, ale umí i další služby. Přinese nám budoucnost další novou banku?

Moravský Peněžní Ústav (MPÚ) si získává své místo na trhu, přesto ho ale někteří čtenáři ještě neznají. Můžete jej krátce představit?

Moravský Peněžní Ústav, který budujeme od roku 1996, se zaměřuje svou činností na služby osobního bankovnictví s vizí poskytování kvalitních služeb. Dlouhou dobu MPÚ působil jen ve Zlíně, ale kvůli zájmu klientů jsme rozšířili svou působnost i do Prahy. Snažíme se poskytovat kvalitní služby zejména prostřednictvím příznivé výše úrokových sazeb a přístupu ke klientům. Ten se snažíme budovat nadstandardními a často i dlouholetými vztahy s našimi bankéři.

Takže se zaměřujete jen na fyzické osoby nebo obsluhujete i firemní klientelu?

Z hlediska vkladových produktů se zaměřujeme na širokou veřejnost, ale v oblasti úvěrů máme produkty i pro firmy.

Chcete se do budoucna zaměřit novými produkty i na jiné zákazníky?

V současnosti se chceme zaměřovat na zmíněné segmenty – tedy na osobní bankovnictví a úvěry a do budoucna bychom chtěli obsáhnout také korporátní bankovnictví v oblasti platebního styku.

Tyto tři pilíře chceme obsluhovat i z důvodu stability rozvoje MPÚ, protože ne vždy se daří všem segmentům současně. Důkazem může být současná situace, kdy v recesi slábne podniková oblast, která naopak v období rozvoje bude velice perspektivní.

V březnu 2008 se s MPÚ spojil Privátní Peněžní Ústav. Jaký byl účel tohoto spojení?

Byla to na našem území první fúze v sektoru záložen, takže například z legislativního hlediska bylo toto spojení poměrně komplikované. Nyní naopak můžeme čerpat ze synergických efektů této fúze. Například pořízení nového bankovního softwaru pro nás bylo realizovatelné právě až po fúzi, která znamená i snazší pokrytí nákladů činnosti MPÚ. Spojení s Privátním Peněžním Ústavem bereme jako krok směrem k větší efektivnosti.

Radomír Lapčík

Radomír Lapčík

předseda představenstva Moravského Peněžního Ústavu

Radomír Lapčík začal jako předseda představenstva budovat Moravský Peněžní Ústav od samého počátku v roce 1996. Ministrem financí byl také opětovně jmenován do představenstva Zajišťovacího fondu družstevních záložen.

Již 14 let se soustavně věnuje také pedagogické činnosti na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde zavedl předmět finanční matematika. Současně přednáší také předměty zahrnující finance a bankovnictví. Své pedagogické schopnosti uplatnil i na Vysoké škole ekonomické v Praze na katedře bankovnictví a pojišťovnictví.

Po vyučení elektromechanikem a složení maturitní zkoušky Radomír Lapčík absolvoval s vyznamenáním na Vysokém učení technickém v Brně, získal titul Master of Laws na Nottingham University a současně se věnuje doktorandskému studiu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Svou inspiraci čerpá především z procházek po rodném Valašsku a poznávání jeho krás.


Před rokem udělal MPÚ ojedinělou akci, kdy svým klientům dával pod vánoční stromek mobilní telefon podle výše vkladu. Zaznamenali jste nárůst poptávky? Plánujete zase něco podobného?

Na tyto akce se zaměřujeme dlouhodobě a vždy mají velký ohlas. Reakcí byl v minulém roce velký nárůst vložených prostředků, který byl za období jednoho měsíce historicky největší. Tímto krokem MPU splnil i jeden z dlouhodobých strategických cílů, kterým je objem bilanční sumy ve výši 5 mld. korun.

Takto pozitivní vývoj situace nám zároveň umožňuje další rozvoj a krok směrem k transformaci na banku. V současné době je zájem o naše depozitní produkty tak veliký, že se místo těchto akcí budeme spíše zaměřovat na dlouhodobou spolupráci s klienty.

Pro své klienty vydáváte Peněžní noviny, ale letos vyšlo zatím jediné číslo, na rozdíl od loňských let. Budete v jejich publikaci pokračovat?

Určitě. Peněžní noviny také stály za úspěchem MPÚ – zejména na Moravě, kde vycházely pravidelně a po jejich vydání MPU zaznamenal vždy nárůst počtu klientů. Tyto noviny nám dávají prostor komunikovat to, čím se zrovna zabýváme a jak se chceme o své klienty starat dál. V příštím roce v jejich vydávání budeme určitě pokračovat.

Tato aktivita se také částečně přesouvá i na náš web, přes který bychom rovněž chtěli rozvíjet komunikaci s klienty. Právě na našich internetových stránkách už fungují i televizní Peněžní noviny, které vysílá regionální televize na Moravě.


Radomír Lapčík

Jak zvládáte krizi? Nelze si nevšimnout, že poslední dobou jste hodně přitvrdili na svém marketingu, což se musí projevit na nárůstu vkladů. Nepovažujete to nyní za riskantní?

Do marketingu jsme investovali především v minulých letech, když jsme zavedli pobočku i v Praze. Letos jsou náklady na marketing velmi nízké, protože největší počet nových zákazníků k nám přichází na doporučení od stávajících klientů. To potvrzují i analýzy spokojenosti z členských schůzí. Ve Zlíně například nebyl ani jeden nespokojený klient, v Praze byl pouze jeden.

MPÚ je známý svými hodně dobrými úrokovými sazbami. Je reálné garantovat úrok 5,3 % p.a. u spořicího účtu, když lombardní sazba České národní banky je 2,25 % p.a.?

Abychom mohli tyto sazby nabízet, musíme se snažit být co nejvíce efektivní. To je i jeden z našich dlouhodobých úkolů do budoucna. Samozřejmě, pokud by Česká národní banka přikročila k dalšímu snižování úrokových sazeb, tak už bychom reagovali.

Lidé mají spořitelní družstva spojená s lepším zhodnocením vložených financí. Ale MPÚ nenabízí jen depozitní služby, že?

Jak jsem již zmínil, nabízíme i úvěry, abychom mohli zhodnotit vložené prostředky klientů. Soustředíme se především na úvěry zajištěné nemovitostí, které poskytujeme ve výši od tří do sta milionů pro soukromé osoby i střední a velké firmy.

Snažíme se hledat své místo i v oblastech, kde banky zastavily své financování. Také tam se totiž stále nalézají dobří klienti. Úvěr u nás může čerpat firma, která kupuje jiný podnik nebo i soukromá osoba s dobrou historií, která zamýšlí nakoupit další aktiva, například nemovitost, ale nemůže na ni čerpat klasickou hypotéku.

Co je podmínkou MPÚ, aby od vás mohl žadatel získat úvěr?

Podmínkou je určitě velikost úvěru, který poskytujeme od tří do sta milionů a dále pochopitelně bonita klienta a jeho záměru, který chce financovat. Důraz klademe i na historii, kterou za sebou má a také na míru zajištění. Provádíme si i vlastní revizi posudků nemovitostí, protože obecně bývají nadhodnocené.

Zvýhodňujete nějak určité skupiny klientů nebo jsou podmínky úvěrů stejné pro všechny?

Určitě zvýhodňujeme bonitu. Pokud je klient velice bonitní, sám ví, že může tlačit na cenu úvěru a velmi často si o to i sám řekne. Lepší podmínky může získat také klient s nadstandardním zajištěním úvěru.


Radomír Lapčík

Proč by měl žadatel o úvěr jít k vám a ne do banky, nebo jinam? Nemyslím si, že úroky u úvěrů budou u vás nižší, než u bank. Spíše naopak, ne?

Je pravda, že úroky máme určitě vyšší než banky. Naší výhodou je zejména operativnost. Pokud nám klient dodá podklady, s nimiž nevznikne žádný problém, můžeme úvěr poskytnout v několika týdnech. Klademe také důraz na individuální přístup ke klientovi.

Umíte úvěr zajistit i ne často používanými formami, např. zástavou cenných papírů, družstevních práv na bydlení, jiných práv apod.?

Umíme zajistit úvěr cennými papíry, které jsou likvidní a obchodované na burze. Naše síla je i v tom, že umíme úvěr dozajistit vedlejší zástavou. Ale primárně preferujeme zástavu nemovitostmi.

Prodáváte i hypotéky nebo jiné úvěry na bydlení?

Zatím tyto produkty v nabídce nemáme, protože naše úroky u úvěrů jsou vyšší a dlouhodobé úvěrové financování by pak bylo velice drahé. Podobné produkty plánujeme, až budeme mít objem prostředků tak veliký, že nám umožní nižší úrokové sazby. Zatím poskytujeme úvěr se zajištěním nemovitostí například na čtyři roky.

MPÚ je znám svým půjčováním peněz politikům a prominentním občanům na nákup velmi drahých nemovitostí. Některým údajně hrozí potíže se splácením. Může to MPÚ nějak ohrozit?

Vzhledem k tomu, že i naše úvěry jsou regulovány pravidly České národní banky, tak nesolventnost klientů by pro nás sice znamenala ztrátu, ale ohrozit by nás nemohla. Je pravda, že prodej zastavených nemovitostí se během krize zpomalil.

Budovy ale stojí na bonitních místech, proto se nebojím, že by si nenašly svého kupce. Navíc krize nepokročila až do takové fáze, že by domy v centru Prahy trpěly extrémním poklesem hodnoty.


Radomír Lapčík

Foto: Ivana Dvorská


Takže nyní víme, že máte depozitní a úvěrové produkty. Co transakční bankovnictví? Konkurenční záložna například spustila levnější zahraniční platby a vy máte devizovou licenci…

Snažíme se nabízet méně produktů, ale kvalitně. Nechceme širokou škálu produktů, jako mají všichni, ale snažíme se hledat konkurenční výhody, třeba v osobním přístupu. Nyní jsme například pracovali na internetovém bankovnictví. Ale již jsem zmínil, že do budoucna plánujeme rozvíjet i platební styk pro komerční sféru.

Co si má čtenář představit pod pojmem „osobní přístup“, který považujete za svou přednost?

Ten spočívá právě v kvalitních bankéřích, jejich dlouhodobých vztazích s klienty a spíše komunitní spolupráci. Jako první jsme například zřídili Radu klientů, do které si klienti volí své zástupce, kteří s vedením MPÚ komunikují na pravidelných schůzkách. Své klienty osobně vídáme a snažíme se od nich sbírat jejich podněty a připomínky.

Plánujete pobočky ještě v jiných městech?

V dlouhodobém horizontu plánujeme další pobočky, ale vždy jdeme cestou silných poboček. Proto jsme nejprve vybudovali jednu ve Zlíně a poté jsme pracovali na rozvoji té pražské. Upřednostňujeme raději méně poboček ale s kvalitních zázemím. Do budoucna bychom chtěli zamířit do Brna nebo do Ostravy.

Jak se vás dotýkají změny zákona o platebním styku? Jak jste je zvládli a co si o tomto zákonu myslíte?

Ochrana spotřebitele je v EU silné téma a přísná je následně i legislativa. Víme, že posilovat práva spotřebitele je dlouhodobý cíl EU a je nutné si také uvědomit, že vztah banka versus klient je dosud velice nevyvážený. Myslím si, že implementaci evropského práva do české legislativy jsme zvládli dobře.

Do budoucna bychom se chtěli zaměřit na pomoc klientovi lépe se orientovat například v obchodních podmínkách účtů – třeba tvorbou názorných grafických vodítek. Obchodní podmínky bývají několikastránkové materiály a není snadné se v nich vyznat. My bychom to chtěli klientům usnadnit ještě více, než nám přikazuje evropská směrnice.

Vítáme například ustanovení, podle kterého musí klient k nové smlouvě dostat i obchodní podmínky, protože i zde platí, že čím je lepší komunikace, tím uspokojivější bude výsledek pro obě strany.


Radomír Lapčík

Přibudou v blízké době nějaké nové produkty?

Nyní se spíše soustřeďujeme na oblast úvěrů, protože máme od našich klientů k dispozici velký objem prostředků. Proto chceme v této oblasti přijít s novými produkty, které budou více procesně orientované. Klientům to přinese výhodu rychlejšího schválení úvěru. Dalším úkolem je práce na internetovém bankovnictví, zvýšení vnitřní efektivity a lepší řízení rizik.

Kolik máte nyní klientů a jaký je objem vkladů?

K 31. říjnu 2009 jsme měli téměř osm tisíc klientů a necelých pět miliard depozit, takže bilanční suma přesahuje pět miliard korun, což bylo našim strategickým cílem. Nyní se místo dalšího rozšiřování plánujeme zaměřit na zvyšování efektivnosti.

Účto_tip_změny21

Neplánujete transformovat MPÚ na banku?

Vzhledem k velikosti MPÚ a minimálním rozdílům v regulaci bychom se určitě chtěli transformovat na banku tak, aby se všichni naši členové stali akcionáři. Tento úkol je jedním z našich strategických cílů pro příštích pět let. Orientaci na klienta bychom si ale chtěli zachovat i jako banka.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).