Hlavní navigace

Mohou vás z práce vyrazit na hodinu během dovolené?

4. 12. 2012
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Může vás zaměstnavatel vyhodit na hodinu během vaší dovolené? Jaká v těchto situacích fungují pravidla?

Nejvyšší soud ČR řešil ve svém rozsudku mimo jiné otázku, zda zaměstnavatel smí s ohledem na zákaz okamžitého zrušení pracovního poměru s těhotnou zaměstnankyní nebo zaměstnankyní na mateřské či rodičovské dovolené (ve smyslu ust. § 55 odst. 2 zákoníku práce) zrušit okamžitě pracovní poměr během doby, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou ve smyslu ust. § 217 odst. 5 zákoníku práce. 

Tedy v situaci, kdy pracovnice požádá o poskytnutí dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na skončení mateřské a zaměstnanec požádá o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. Čtěte také: Hrubě jste porušili své pracovní povinnosti, ale stejně vás na hodinu vyhodit nemohou

Dodejme, že takové žádosti o čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen vyhovět, jde totiž o jednu z výjimek, kdy čerpání dovolené určuje pracovník, nikoliv zaměstnavatel.

Čeho se zaměstnankyně dopustila?

Zaměstnankyně neoprávněně prováděla převody pojistného na účty svých rodinných příslušníků a k úhradě svých vlastních dluhů, pročež na ni zaměstnavatel podal trestní oznámení (a ta byla posléze pravomocně odsouzena za trestný čin podvodu) a následně s ní okamžitě zrušil pracovní poměr pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Dne 21. 11. 2006 žalobkyně nastoupila na mateřskou dovolenou. Dne 14. 2. 2007 proběhl u žalované interní audit, na jehož základě se zaměstnavatel dozvěděl o neoprávněných převodech pojistného. Čtěte více: Kdy může zaměstnavatel vyhodit pracovníka na hodinu?

Jak se zaměstnankyně vyhazovu bránila

Ve své žalobě a posléze též v dovolání k NS ČR se pracovnice bránila okamžitému zrušení pracovního poměru též argumentem, že zaměstnavatel porušil zákaz obsažený v ust. § 55 odst. 2 zákoníku práce, podle něhož nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou, zaměstnankyní na mateřské dovolené a zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Zaměstnavatel přistoupil k rozvázání pracovního poměru jeho okamžitým zrušením v době, kdy zaměstnankyně na základě své žádosti ve smyslu ust. 217 odst. 5 zákoníku práce čerpala řádnou dovolenou bezprostředně po skončení mateřské a po jejímž vyčerpání chtěla nastoupit na rodičovskou dovolenou. Čtěte také: Někdy je zaměstnavatel na změnu vaší dovolené krátký. Víte kdy?

Podle názoru zaměstnankyně „nebylo jistě úmyslem zákonodárce, aby při umožnění vyčerpat řádnou dovolenou v návaznosti na ukončení čerpání mateřské dovolené a následně po řádné dovolené navázat čerpáním rodičovské dovolené, došlo k přerušení ochrany osoby řádně pečující o malé dítě“. 

Podle jejího názoru ona „vsuvka řádné dovolené znamená pouze umožnění vyčerpání vzniklého nároku na dovolenou, aniž by byl sledován účel řádné dovolené – tedy odpočinku zaměstnance a obnovení pracovní síly“, a tudíž „ se nejedná o běžný případ čerpání řádné dovolené a ve smyslu sledování záměru právní úpravy se nemůže jednat o přerušení stavu, v němž jsou zaměstnankyně úpravou dle ust. 55 odst. 2 zákoníku práce chráněny“. 

Nejvyšší soud ČR přitakal soudům nižších stupňů, které žalobkyni za pravdu nedaly, když konstatoval, že uvedenou ochranu před rozvázáním pracovního poměru okamžitým zrušením lze vztáhnout jen na zaměstnankyni v době, kdy je těhotná a kdy je na mateřské dovolené, popřípadě na zaměstnance nebo zaměstnankyni čerpající rodičovskou dovolenou. Čtěte také: Převod a proplacení dovolené: Nová pravidla, jak ji převést do dalšího roku

Pokud byl se zaměstnankyní okamžitě zrušen pracovní poměr v době, kdy nebyla na mateřské ani rodičovské dovolené, ale kdy čerpala dovolenou za kalendářní rok, bylo jí okamžité zrušení pracovního poměru doručeno v době, kdy zmíněné zvláštní ochrany nepožívala. Pracovní poměr tak skončil platně.

Anketa

Dostali jste někdy "vyhazov na hodinu"?

Pravidla doručování pracovních písemností

Písemnost týkající se skončení pracovního poměru vám může zaměstnavatel doručit i v době, kdy čerpáte dovolenou, pokud jste zastiženi. Jako zmaření doručení písemnosti však nelze posoudit situaci, kdy byste v době doručování písemnosti byli na dovolené, jejíž nástup vám zaměstnavatel určil (nebo na vaši žádost schválil) a z tohoto důvodu jste nepřevzali zásilku na adrese známé zaměstnavateli. Čtěte více: Jak se vyhnout nebo jak oddálit převzetí výpovědi?

skoleni_4_3

Odmítnutí převzetí zásilky s poukazem na momentální čerpání dovolené by však neobstálo – písemnost by se považovala ve smyslu ust. § 336 odst. 4 věty třetí zákoníku práce za doručenou dnem (okamžikem), kdy zaměstnanec odmítl zásilku převzít. Přečtěte si také: Výpověď doručená jako kopie je neplatná

Použitá literatura: Bukovjan, P.: Okamžité zrušení pracovního poměru v době dovolené, Práce a mzda č. 9/2012, Wolters Kluwer ČR

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).